Binance Coin có khả năng tăng giá mạnh hơn nữa

 Binance Coin có khả năng tăng giá mạnh hơn nữa

Vốn hoá thị trường của Binance Coin (BNB) đã đạt mức $ 94,671,650,452, giúp BNB đạt được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Sau khi tăng 100% kể từ đầu tháng, Binance Coin hiện chỉ xếp sau Bitcoin và Ethereum, thể hiện nhu cầu lớn đối với BNB và hệ sinh thái Binance Nhu cầu ngày càng tăng đối với Binance Coin đã được thúc đẩy bởi sự thành công của Binance Smart Chain (BSC). Khối lượng giao dịch đã vượt qua khối lượng giao dịch trên Ethereum, khiến các nhà đầu cơ khẳng định giao thức này sẽ trở thành lớp thanh toán chính của thế giới.

binancecoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online