Responsive cho Ảnh chỉ bằng thẻ HTML5 | Trở thành lập trình viên

Responsive cho Ảnh chỉ bằng thẻ HTML5 | Trở thành lập trình viên

Thiết kế Resposive cho ảnh có nhiều cách làm, nhưng có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết khi làm thực tế.

Mặc dù thực tế responsive hình ảnh (tạo ảnh tự động thay đổi kích thước khi thay đổi màn hình hoặc thiết bị) là kỹ thuật đơn giản.

Chỉ có một vấn đề là thông thường hình ảnh khi tự động thay đổi kích thước thường resize toàn bộ. Dẫn tới hình ảnh sẽ tương đối khó nhìn khi thủ nhỏ.

Ý tưởng là tạo ảnh responsive mà khi thu nhỏ vẫn có thể thấy rõ.

Trình duyệt có thể tải hình ảnh nhỏ hơn hoặc lớn hơn theo kích thước khung nhìn. Bằng cách đó, chúng ta có thể định hướng và cung cấp tỷ lệ hình ảnh tốt nhất thay vì tự động resize toàn bộ ảnh.


---

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT - ICT HÀ NỘI

Dạy học Lập trình chất lượng cao (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay!

Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150 

Email: [email protected]

Website: https://niithanoi.edu.vn

Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/

#niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp

web-development

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire Web Developer

Looking for an attractive & user-friendly web developer? HourlyDeveloper.io, a leading web, and mobile app development company, offers web developers for hire through flexible engagement models. You can **[Hire Web...

Why Web Development is Important for your Business

With the rapid development in technology, the old ways to do business have changed completely. A lot more advanced and developed ways are ...

Important Reasons to Hire a Professional Web Development Company

    You name the business and I will tell you how web development can help you promote your business. If it is a startup or you seeking some...

Hire Dedicated eCommerce Web Developers | Top eCommerce Web Designers

Build your eCommerce project by hiring our expert eCommerce Website developers. Our Dedicated Web Designers develop powerful & robust website in a short span of time.

How long does it take to develop/build an app?

This article covers A-Z about the mobile and web app development process and answers your question on how long does it take to develop/build an app.