PHP Có thể Làm gì? 9 Thứ thú vị có thể làm với PHP


	PHP Có thể Làm gì? 9 Thứ thú vị có thể làm với PHP

PHP chủ yếu được sử dụng để làm các trang web động, nhưng có nhiều thứ thú vị hơn bạn có thể làm với PHP.

Trong bài viết này, bạn sẽ thấy 9 ví dụ thú vị về cách bạn có thể sử dụng PHP để lập trình bên cạnh việc làm các trang web động.

Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy PHP có thể được sử dụng làm nhiều thứ hay như thế.


---

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT - ICT HÀ NỘI

Dạy học Lập trình chất lượng cao (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay!

Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150

Email: [email protected]

Website: https://niithanoi.edu.vn

Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/

#niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh

#khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp

php

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire PHP Developer

Looking to develop a PHP based website from scratch or revamp your existing website? **[HourlyDeveloper.io](https://hourlydeveloper.io/ "HourlyDeveloper.io")** has always been an industry leader for companies and business owners looking to hire...

Hire Dedicated PHP Developer

Looking to hire affordable yet experienced PHP developers? **[Hire Dedicated PHP Developer](https://hourlydeveloper.io/hire-dedicated-php-developer/ "Hire Dedicated PHP Developer")**, who can convert your idea to reality, within the stipulated...

Country State City Dropdown list in PHP MySQL PHP

Country state city dropdown using ajax in php. You'll learn how to populate country city state dropdown based on previous selection in php using ajax

PHP json_decode Example | Decode JSON Data in PHP Tutorial

PHP json_decode is an inbuilt function that takes the JSON encoded string and converts it into a PHP variable. JSON stands for JavaScript Object Notation.

PHP Web Application Development Company

As a top **PHP Web Application Development Company in USA**[https://www.dataeximit.com/php-development-services/](https://www.dataeximit.com/php-development-services/ "https://www.dataeximit.com/php-development-services/"), we at Data EximIT have...