Ngoc Anh

Ngoc Anh

1655363400

Tokenterminal là gì | Tổng hợp dữ liệu tài chính trên Blockchain

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu Tokenterminal là gì, Cách sử dụng Tokenterminal để giao dịch tiền điện tử?

Tokenterminal là gì?

Token Terminal là một nền tảng tổng hợp dữ liệu tài chính trên các chuỗi khối và các ứng dụng phi tập trung (dapps) chạy trên các chuỗi khối.

Chúng tôi tin rằng cả blockchain và dapp đều giống về mặt khái niệm với các công ty thị trường truyền thống. Họ là những doanh nghiệp có nguồn gốc từ internet có dịch vụ tạo ra doanh thu được phân chia giữa những người tham gia và chủ sở hữu bên cung của dự án. Các doanh nghiệp này được sở hữu và điều hành bởi các chủ sở hữu mã thông báo của họ, tương tự như cách các công ty được sở hữu và điều hành bởi các cổ đông của họ.

Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn đo lường và đánh giá hiệu suất của các blockchain và dapp bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chính về tài chính và sửa chữa sự hiểu lầm — nếu có — về tiền điện tử là tất cả về tiền tệ. Số lượng blockchain và dapp ngày càng tăng có thể được định giá bằng cách đo lường việc sử dụng và dòng tiền của chúng.

Số liệu

Dưới đây là danh sách các số liệu kinh doanh hiện có trên Token Terminal và định nghĩa của chúng. Giá trị được đo bằng đô la Mỹ. Doanh thu, khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch được tổng hợp theo thời gian và có sẵn ở các mức độ chi tiết khác nhau (ví dụ: hàng ngày và hàng tháng).

 • Khối lượng cho vay: Khối lượng cho vay bằng tổng giá trị dư nợ của một phương thức cho vay.
 • Vốn đã triển khai: Vốn đã triển khai là tổng giá trị của các quỹ được đầu tư để tạo ra lợi nhuận bằng một giao thức quản lý tài sản.
 • Vốn hóa thị trường lưu thông: Vốn hóa thị trường lưu thông (viết tắt của vốn hóa) bằng số lượng mã thông báo đang lưu hành nhân với giá mã thông báo. Nó đo lường tổng giá trị của một dự án.
 • Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn: Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn (viết tắt của vốn hóa) bằng với lượng cung cấp mã thông báo tối đa nhân với giá mã thông báo.
 • Giá: Giá đề cập đến giá của mã thông báo.
 • Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E): Tỷ lệ giá trên thu nhập bằng vốn hóa thị trường đã pha loãng hoàn toàn chia cho doanh thu giao thức hàng năm. Doanh thu giao thức hàng năm được tính bằng doanh thu giao thức trong 30 ngày trước đó nhân với 365/30. Cần lưu ý rằng điều này không giống với định nghĩa thông thường về tỷ lệ giá trên thu nhập, trong đó thu nhập được tính là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí và chi phí. Điều này là do phần lớn các dự án được liệt kê hiện tại đều ghi lại chi phí và chi phí ngoài chuỗi và chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu trên chuỗi.
 • Tỷ lệ giá trên doanh thu (P / S): Tỷ lệ giá trên doanh thu bằng giá trị vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn chia cho tổng doanh thu hàng năm. Tổng doanh thu hàng năm được tính bằng tổng doanh thu trong 30 ngày trước đó nhân với 365/30.
 • Doanh thu từ giao thức: Doanh thu từ giao thức bằng với số doanh thu được phân phối cho các chủ sở hữu mã thông báo.
 • Doanh thu từ phía cung: Doanh thu từ phía cung bằng số doanh thu mà dự án trả cho những người tham gia phía cung (ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản).
 • Khuyến khích mã thông báo: Ưu đãi mã thông báo đề cập đến giá trị của mã thông báo được phân phối cho người dùng và những người tham gia phía cung cấp dưới dạng phần thưởng.
 • Tổng doanh thu: Tổng doanh thu bằng tổng số phí mà người dùng đã trả. Nó được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: tổng doanh thu hàng ngày cho một ngày nhất định bằng với phí được trả trong ngày đó (24 giờ).
 • Khối lượng giao dịch mã thông báo: Khối lượng giao dịch mã thông báo bằng khối lượng giao dịch của mã thông báo.
 • Tổng giá trị bị khóa (TVL): Tổng giá trị bị khóa là giá trị tài sản được ký gửi trong các hợp đồng thông minh của dự án.
 • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch bằng tổng giá trị của các giao dịch trên một giao thức giao dịch.
 • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch bằng tổng giá trị của các giao dịch trên một blockchain.

Làm thế nào để sử dụng Tokenterminal?

Bảng điều khiển dự án là một tính năng cốt lõi của Token Terminal. Các bảng điều khiển trình bày dữ liệu quan trọng nhất mà chúng tôi có trong một dự án trên một trang theo cách được tiêu chuẩn hóa. Chúng được chia thành các phần khác nhau được mô tả bên dưới.

chúng tôi sử dụng bảng điều khiển Compound (COMP) làm ví dụ.

Ở góc dưới cùng bên phải của mỗi biểu đồ, có một Downloadnút cho phép người dùng trên gói Token Terminal Pro tải xuống dữ liệu được hiển thị.

1. Bảng điều khiển trên cùng

Trên đầu trang tổng quan, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt về dự án. Nếu dự án đã khởi chạy mã thông báo của riêng họ, biểu tượng mã của nó được hiển thị trong dấu ngoặc đơn bên cạnh tên dự án. Bạn có thể lưu dự án vào mục yêu thích của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng ngôi sao bên cạnh tên của dự án. 

Nếu bạn nhấp vào Infonút, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt ngắn về dự án là gì, cách thức hoạt động và ai là người sở hữu dự án đó. Đối với các dự án đã chọn, bạn có thể xem các hợp đồng thông minh quan trọng nhất của dự án với các liên kết đến các trang web khám phá blockchain để tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào Smart contract registrynút. 

Phần bên dưới tên dự án trình bày tóm tắt các dữ liệu tài chính hiện có cho dự án. Ở cuối bảng điều khiển trên cùng, bạn có thể tìm thấy một số sàn giao dịch lớn nơi mã thông báo của dự án có thể được giao dịch.

2. Các chỉ số chính

Phần Key metricsnày hiển thị chuỗi thời gian số liệu kinh doanh. Theo mặc định, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn và tổng doanh thu được hiển thị, nếu có. Bạn có thể chọn số liệu để hiển thị bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ. Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. 

Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, dữ liệu doanh thu được hiển thị dưới dạng tích lũy theo thời gian.

3. Chia sẻ doanh thu

Biểu Revenue shaređồ hiển thị bảng phân tích về sự phân chia doanh thu giữa những người tham gia phía cung cấp của dự án và những người sở hữu mã thông báo. Bạn có thể hiển thị doanh thu từ phía cung cấp, doanh thu từ giao thức hoặc cả hai bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ hoặc bằng cách nhấp vào các mục trong chú giải biểu đồ. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. 

Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, doanh thu được hiển thị là tích lũy theo thời gian. Bằng cách nhấp vào nút chuyển Show as % share, dữ liệu được hiển thị so với dữ liệu được hiển thị khác.

4. Thành phần

Biểu Compositionđồ hiển thị bảng phân tích chi tiết về thành phần của một số chỉ số kinh doanh. Bạn có thể chọn chỉ số để phân tích bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Các phần tử biểu đồ riêng lẻ có thể được ẩn bằng cách nhấp vào mục chú giải tương ứng. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. 

Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, doanh thu được hiển thị là tích lũy theo thời gian. Bằng cách nhấp vào nút chuyển Show as % share, dữ liệu được hiển thị so với dữ liệu được hiển thị khác.

5. Cảnh quan cạnh tranh

Phần Competitive landscapenày cho phép bạn so sánh dự án với các dự án khác được liệt kê. Có thể chọn chỉ số để trực quan hóa và các dự án để so sánh bằng cách sử dụng menu thả xuống ở góc trên cùng bên trái. 

Dự án có thể được xóa khỏi biểu đồ bằng cách nhấp vào các nút có tên dự án hoặc ẩn bằng cách nhấp vào mục chú thích tương ứng. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng.

6. Biểu đồ tùy chỉnh

Người dùng trong gói Token Terminal Pro có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút Create your own chartsở góc dưới cùng bên trái của trang web thiết bị đầu cuối. 

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy một ví dụ về biểu đồ tùy chỉnh hiển thị vốn hóa thị trường đang lưu hành và tổng doanh thu của Aave và Compound, hai giao thức cho vay chính.

7. Bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu hiển thị dữ liệu cập nhật của chúng tôi ở định dạng số được tổ chức thành một bảng với một hàng cho mỗi dự án và một cột cho mỗi chỉ số. Bạn có thể tìm thấy bảng dữ liệu ở cuối thiết bị đầu cuối.

Ở cuối mỗi bảng, có một Downloadnút cho phép người dùng trên gói Token Terminal Pro tải xuống dữ liệu. Theo mặc định, bảng dữ liệu chứa tất cả các dự án được liệt kê và được sắp xếp theo tổng doanh thu hàng tháng. 

Bảng có thể được sắp xếp theo các số liệu khác bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. 

Bảng dữ liệu có thể được lọc để chỉ hiển thị các blockchains, dapps hoặc các mục yêu thích của bạn bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái. 

Các nút ở góc trên cùng bên phải cho phép bạn sắp xếp bảng dữ liệu theo các chỉ số khác nhau và xem các chỉ số đã chọn đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

8. Bảng tùy chỉnh

Bạn có thể tạo bảng tùy chỉnh của mình bằng cách nhấp vào Customize table. Chỉ cần chọn số liệu bạn muốn xem trong bảng và nhấp Saveđể được hiển thị bảng tùy chỉnh hoặc nhấp Save to favoritesđể lưu bảng tùy chỉnh vào mục yêu thích của bạn dưới tên bạn chọn.

Tải xuống trang tính

Người dùng trong gói Token Terminal Pro có thể tải xuống trang tính chính của chúng tôi chứa các giá trị hiện tại của tất cả các chỉ số của chúng tôi cho tất cả các dự án được liệt kê bằng cách nhấp vào Master sheetliên kết trên trang tài khoản của họ.

Câu hỏi thường gặp

 • Token Terminal là gì?

Token Terminal là một nền tảng cung cấp các số liệu kinh doanh và tài chính truyền thống trên các loại tiền điện tử. Chúng tôi tin rằng blockchain và dapps có nhiều điểm tương đồng về khái niệm với các công ty thị trường truyền thống. Họ là các thị trường có nguồn gốc từ internet cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số, tạo ra các dòng tiền hoặc doanh thu cho những người tham gia và chủ sở hữu (chủ sở hữu mã thông báo) phía cung cấp của họ.

 • Làm thế nào để tiền điện tử và mã thông báo có doanh thu?

Cả blockchain và dapp đều tính phí. Các khoản phí này, mà chúng tôi tính là doanh thu, có thể được thanh toán, chẳng hạn như phí giao dịch, phí giao dịch hoặc thanh toán lãi suất. Tổng doanh thu được phân chia giữa những người tham gia phía cung của dự án (ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản) và chủ sở hữu (chủ sở hữu mã thông báo).

 • Các yêu cầu để được liệt kê trên Token Terminal là gì?

Nói chung, chúng tôi muốn các dự án được liệt kê trên Token Terminal:

 • Làm cách nào để liên hệ với Token Terminal?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại people@tokenterminal.xyz hoặc trực tiếp trên Twitter.

Các sàn giao dịch hàng đầu để giao dịch token-coin. Làm theo hướng dẫn và kiếm tiền không giới hạn

BinanceFTXPoloniexBitfinexHuobiMXCProBITGate.ioCoinbase

Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn. Đừng quên để lại một like, bình luận và chia sẻ nó với những người khác. Cảm ơn bạn!

Đọc thêm: Sàn OKEx là gì? | Cách đăng Ký, Mua Và Bán Trên OKEx Exchange

#blockchain #cryptocurrency #bitcoin #token 

What is GEEK

Buddha Community

Tokenterminal là gì | Tổng hợp dữ liệu tài chính trên Blockchain
Ngoc Anh

Ngoc Anh

1655363400

Tokenterminal là gì | Tổng hợp dữ liệu tài chính trên Blockchain

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu Tokenterminal là gì, Cách sử dụng Tokenterminal để giao dịch tiền điện tử?

Tokenterminal là gì?

Token Terminal là một nền tảng tổng hợp dữ liệu tài chính trên các chuỗi khối và các ứng dụng phi tập trung (dapps) chạy trên các chuỗi khối.

Chúng tôi tin rằng cả blockchain và dapp đều giống về mặt khái niệm với các công ty thị trường truyền thống. Họ là những doanh nghiệp có nguồn gốc từ internet có dịch vụ tạo ra doanh thu được phân chia giữa những người tham gia và chủ sở hữu bên cung của dự án. Các doanh nghiệp này được sở hữu và điều hành bởi các chủ sở hữu mã thông báo của họ, tương tự như cách các công ty được sở hữu và điều hành bởi các cổ đông của họ.

Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn đo lường và đánh giá hiệu suất của các blockchain và dapp bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chính về tài chính và sửa chữa sự hiểu lầm — nếu có — về tiền điện tử là tất cả về tiền tệ. Số lượng blockchain và dapp ngày càng tăng có thể được định giá bằng cách đo lường việc sử dụng và dòng tiền của chúng.

Số liệu

Dưới đây là danh sách các số liệu kinh doanh hiện có trên Token Terminal và định nghĩa của chúng. Giá trị được đo bằng đô la Mỹ. Doanh thu, khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch được tổng hợp theo thời gian và có sẵn ở các mức độ chi tiết khác nhau (ví dụ: hàng ngày và hàng tháng).

 • Khối lượng cho vay: Khối lượng cho vay bằng tổng giá trị dư nợ của một phương thức cho vay.
 • Vốn đã triển khai: Vốn đã triển khai là tổng giá trị của các quỹ được đầu tư để tạo ra lợi nhuận bằng một giao thức quản lý tài sản.
 • Vốn hóa thị trường lưu thông: Vốn hóa thị trường lưu thông (viết tắt của vốn hóa) bằng số lượng mã thông báo đang lưu hành nhân với giá mã thông báo. Nó đo lường tổng giá trị của một dự án.
 • Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn: Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn (viết tắt của vốn hóa) bằng với lượng cung cấp mã thông báo tối đa nhân với giá mã thông báo.
 • Giá: Giá đề cập đến giá của mã thông báo.
 • Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E): Tỷ lệ giá trên thu nhập bằng vốn hóa thị trường đã pha loãng hoàn toàn chia cho doanh thu giao thức hàng năm. Doanh thu giao thức hàng năm được tính bằng doanh thu giao thức trong 30 ngày trước đó nhân với 365/30. Cần lưu ý rằng điều này không giống với định nghĩa thông thường về tỷ lệ giá trên thu nhập, trong đó thu nhập được tính là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí và chi phí. Điều này là do phần lớn các dự án được liệt kê hiện tại đều ghi lại chi phí và chi phí ngoài chuỗi và chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu trên chuỗi.
 • Tỷ lệ giá trên doanh thu (P / S): Tỷ lệ giá trên doanh thu bằng giá trị vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn chia cho tổng doanh thu hàng năm. Tổng doanh thu hàng năm được tính bằng tổng doanh thu trong 30 ngày trước đó nhân với 365/30.
 • Doanh thu từ giao thức: Doanh thu từ giao thức bằng với số doanh thu được phân phối cho các chủ sở hữu mã thông báo.
 • Doanh thu từ phía cung: Doanh thu từ phía cung bằng số doanh thu mà dự án trả cho những người tham gia phía cung (ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản).
 • Khuyến khích mã thông báo: Ưu đãi mã thông báo đề cập đến giá trị của mã thông báo được phân phối cho người dùng và những người tham gia phía cung cấp dưới dạng phần thưởng.
 • Tổng doanh thu: Tổng doanh thu bằng tổng số phí mà người dùng đã trả. Nó được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: tổng doanh thu hàng ngày cho một ngày nhất định bằng với phí được trả trong ngày đó (24 giờ).
 • Khối lượng giao dịch mã thông báo: Khối lượng giao dịch mã thông báo bằng khối lượng giao dịch của mã thông báo.
 • Tổng giá trị bị khóa (TVL): Tổng giá trị bị khóa là giá trị tài sản được ký gửi trong các hợp đồng thông minh của dự án.
 • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch bằng tổng giá trị của các giao dịch trên một giao thức giao dịch.
 • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch bằng tổng giá trị của các giao dịch trên một blockchain.

Làm thế nào để sử dụng Tokenterminal?

Bảng điều khiển dự án là một tính năng cốt lõi của Token Terminal. Các bảng điều khiển trình bày dữ liệu quan trọng nhất mà chúng tôi có trong một dự án trên một trang theo cách được tiêu chuẩn hóa. Chúng được chia thành các phần khác nhau được mô tả bên dưới.

chúng tôi sử dụng bảng điều khiển Compound (COMP) làm ví dụ.

Ở góc dưới cùng bên phải của mỗi biểu đồ, có một Downloadnút cho phép người dùng trên gói Token Terminal Pro tải xuống dữ liệu được hiển thị.

1. Bảng điều khiển trên cùng

Trên đầu trang tổng quan, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt về dự án. Nếu dự án đã khởi chạy mã thông báo của riêng họ, biểu tượng mã của nó được hiển thị trong dấu ngoặc đơn bên cạnh tên dự án. Bạn có thể lưu dự án vào mục yêu thích của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng ngôi sao bên cạnh tên của dự án. 

Nếu bạn nhấp vào Infonút, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt ngắn về dự án là gì, cách thức hoạt động và ai là người sở hữu dự án đó. Đối với các dự án đã chọn, bạn có thể xem các hợp đồng thông minh quan trọng nhất của dự án với các liên kết đến các trang web khám phá blockchain để tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào Smart contract registrynút. 

Phần bên dưới tên dự án trình bày tóm tắt các dữ liệu tài chính hiện có cho dự án. Ở cuối bảng điều khiển trên cùng, bạn có thể tìm thấy một số sàn giao dịch lớn nơi mã thông báo của dự án có thể được giao dịch.

2. Các chỉ số chính

Phần Key metricsnày hiển thị chuỗi thời gian số liệu kinh doanh. Theo mặc định, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn và tổng doanh thu được hiển thị, nếu có. Bạn có thể chọn số liệu để hiển thị bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ. Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. 

Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, dữ liệu doanh thu được hiển thị dưới dạng tích lũy theo thời gian.

3. Chia sẻ doanh thu

Biểu Revenue shaređồ hiển thị bảng phân tích về sự phân chia doanh thu giữa những người tham gia phía cung cấp của dự án và những người sở hữu mã thông báo. Bạn có thể hiển thị doanh thu từ phía cung cấp, doanh thu từ giao thức hoặc cả hai bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ hoặc bằng cách nhấp vào các mục trong chú giải biểu đồ. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. 

Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, doanh thu được hiển thị là tích lũy theo thời gian. Bằng cách nhấp vào nút chuyển Show as % share, dữ liệu được hiển thị so với dữ liệu được hiển thị khác.

4. Thành phần

Biểu Compositionđồ hiển thị bảng phân tích chi tiết về thành phần của một số chỉ số kinh doanh. Bạn có thể chọn chỉ số để phân tích bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Các phần tử biểu đồ riêng lẻ có thể được ẩn bằng cách nhấp vào mục chú giải tương ứng. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng. 

Bằng cách bật nút chuyển Show as cumulative, doanh thu được hiển thị là tích lũy theo thời gian. Bằng cách nhấp vào nút chuyển Show as % share, dữ liệu được hiển thị so với dữ liệu được hiển thị khác.

5. Cảnh quan cạnh tranh

Phần Competitive landscapenày cho phép bạn so sánh dự án với các dự án khác được liệt kê. Có thể chọn chỉ số để trực quan hóa và các dự án để so sánh bằng cách sử dụng menu thả xuống ở góc trên cùng bên trái. 

Dự án có thể được xóa khỏi biểu đồ bằng cách nhấp vào các nút có tên dự án hoặc ẩn bằng cách nhấp vào mục chú thích tương ứng. 

Theo mặc định, dữ liệu trong 180 ngày qua được hiển thị. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào các nút 7D, 30Dv.v. Mức độ chi tiết của dữ liệu là hàng ngày, trừ khi dữ liệu được hiển thị kể từ khi khởi chạy dự án, trong trường hợp đó, mức độ chi tiết dữ liệu là hàng tháng.

6. Biểu đồ tùy chỉnh

Người dùng trong gói Token Terminal Pro có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút Create your own chartsở góc dưới cùng bên trái của trang web thiết bị đầu cuối. 

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy một ví dụ về biểu đồ tùy chỉnh hiển thị vốn hóa thị trường đang lưu hành và tổng doanh thu của Aave và Compound, hai giao thức cho vay chính.

7. Bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu hiển thị dữ liệu cập nhật của chúng tôi ở định dạng số được tổ chức thành một bảng với một hàng cho mỗi dự án và một cột cho mỗi chỉ số. Bạn có thể tìm thấy bảng dữ liệu ở cuối thiết bị đầu cuối.

Ở cuối mỗi bảng, có một Downloadnút cho phép người dùng trên gói Token Terminal Pro tải xuống dữ liệu. Theo mặc định, bảng dữ liệu chứa tất cả các dự án được liệt kê và được sắp xếp theo tổng doanh thu hàng tháng. 

Bảng có thể được sắp xếp theo các số liệu khác bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. 

Bảng dữ liệu có thể được lọc để chỉ hiển thị các blockchains, dapps hoặc các mục yêu thích của bạn bằng cách nhấp vào các nút ở góc trên cùng bên trái. 

Các nút ở góc trên cùng bên phải cho phép bạn sắp xếp bảng dữ liệu theo các chỉ số khác nhau và xem các chỉ số đã chọn đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

8. Bảng tùy chỉnh

Bạn có thể tạo bảng tùy chỉnh của mình bằng cách nhấp vào Customize table. Chỉ cần chọn số liệu bạn muốn xem trong bảng và nhấp Saveđể được hiển thị bảng tùy chỉnh hoặc nhấp Save to favoritesđể lưu bảng tùy chỉnh vào mục yêu thích của bạn dưới tên bạn chọn.

Tải xuống trang tính

Người dùng trong gói Token Terminal Pro có thể tải xuống trang tính chính của chúng tôi chứa các giá trị hiện tại của tất cả các chỉ số của chúng tôi cho tất cả các dự án được liệt kê bằng cách nhấp vào Master sheetliên kết trên trang tài khoản của họ.

Câu hỏi thường gặp

 • Token Terminal là gì?

Token Terminal là một nền tảng cung cấp các số liệu kinh doanh và tài chính truyền thống trên các loại tiền điện tử. Chúng tôi tin rằng blockchain và dapps có nhiều điểm tương đồng về khái niệm với các công ty thị trường truyền thống. Họ là các thị trường có nguồn gốc từ internet cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số, tạo ra các dòng tiền hoặc doanh thu cho những người tham gia và chủ sở hữu (chủ sở hữu mã thông báo) phía cung cấp của họ.

 • Làm thế nào để tiền điện tử và mã thông báo có doanh thu?

Cả blockchain và dapp đều tính phí. Các khoản phí này, mà chúng tôi tính là doanh thu, có thể được thanh toán, chẳng hạn như phí giao dịch, phí giao dịch hoặc thanh toán lãi suất. Tổng doanh thu được phân chia giữa những người tham gia phía cung của dự án (ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản) và chủ sở hữu (chủ sở hữu mã thông báo).

 • Các yêu cầu để được liệt kê trên Token Terminal là gì?

Nói chung, chúng tôi muốn các dự án được liệt kê trên Token Terminal:

 • Làm cách nào để liên hệ với Token Terminal?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại people@tokenterminal.xyz hoặc trực tiếp trên Twitter.

Các sàn giao dịch hàng đầu để giao dịch token-coin. Làm theo hướng dẫn và kiếm tiền không giới hạn

BinanceFTXPoloniexBitfinexHuobiMXCProBITGate.ioCoinbase

Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn. Đừng quên để lại một like, bình luận và chia sẻ nó với những người khác. Cảm ơn bạn!

Đọc thêm: Sàn OKEx là gì? | Cách đăng Ký, Mua Và Bán Trên OKEx Exchange

#blockchain #cryptocurrency #bitcoin #token 

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

5 Blockchain Applications That Have Transformed the World of Technology

The blockchain is the decentralized database of the blocks of information, which gets recorded in the chain format and linked in a secured crypto graphical manner. This technology ensures proper safety of the data due to its secure nature, and it totally changes how people carry out transactions. It also brings about a faster and secure process of validating information needed to establish reliability.

Though blockchain technology came into the market to carry out only digital transactions, it is now used in various industries like supply chain, finance, health care, and many more.

The blockchain technology has made its position in mobile app development as well. Blockchain applications are transparent and accountable. From getting easy access to medical records and buying insurance, you can see blockchain applications everywhere.

Here are some of the areas where you can see the use of blockchain applications and how they have changed various industries.

1. Ripple

Ripple is useful for increasing banking transactions. The implementation of blockchain technology in the financial sector is much more profound than any other sector. Ripple proves this. It is one of the greatest tools to record and complete financial transactions.

It develops a large network despite strict physical boundaries. As there is no such third-party involvement present, the cost of these transactions is lower than usual. At the same time, the network also remains transparent and quite secured.

It is normally seen that financial transactions that happen globally are

error-prone and take a lot of time. In addition to this, when the transaction

fees and exchange rates get added up, the total cost usually gets high.

However, Ripple offers real-time international transactions without spending too much money. It has the network of about 200+ institutions making the process affordable, secure, and fast for all sorts of international transactions.

2. Etherisc

This blockchain application helps in automating flight insurance. Insurance is another area where blockchain is gaining popularity. Through this application, insurers can make smart contracts rather than getting involved in the traditional contracts that are usually complex. Etherisc is the blockchain application that helps customers buy flight insurance. If the flight gets canceled or delayed, they do not have to wait for months to get the payment back. This application ensures an on-time payout.

#blockchain #blockchain-technology #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-a #blockchain-technologies #technology #decentralization

A Collection About Awesome Blockchains

Mining Digital Gold one Block at a Time?! • Don't Expect to Get Insanely Rich (Quick) • Tulips :tulip::tulip::tulip: (like Blockchains) are Great and Gorgeous (and will Endure)

b0 = Block.first(
    { from: "Dutchgrown", to: "Vincent", what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 10 },
    { from: "Keukenhof", to: "Anne",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 7 } )

b1 = Block.next( b0,
    { from: "Flowers",  to: "Ruben",  what: "Tulip Admiral van Eijck", qty: 5 },
    { from: "Vicent",   to: "Anne",  what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 3 },
    { from: "Anne",    to: "Julia",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 },
    { from: "Julia",   to: "Luuk",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 } )
...

(Source: blockchain_with_transactions.rb)

Awesome Blockchains

A collection about awesome blockchains - open distributed databases w/ crypto hashes incl. git ;-). Blockchains are the new tulips :tulip::tulip::tulip:.

Contents:

What's News?

For blockchain books, see the new Best of Crypto Books page »

The Open Blockchains Book of the Year 2020 Award Goes To...

Libra Shrugged: How Facebook Tried to Take Over the Money by David Gerard, November 2020, 182 Pages -- Introduction: Taking over the money ++ A user's guide to Libra ++ The genesis of Libra: Beller's blockchain ++ To launch a Libra: Let’s start a crypto ++ Bitcoin: why Libra is like this ++ The Libra White Papers ++ Banking the unbanked ++ The Libra Reserve plan and economic stability ++ Libra, privacy and your digital identity ++ The regulators recoil in horror ++ David Marcus before the US House and Senate ++ July to September 2019: Libra runs the gauntlet ++ October 2019: Libra's bad month ++ Mark Zuckerberg before the US House ++ November 2019: The comedown ++ Central bank digital currencies ++ Epilogue: Libra 2.0: not dead yet ++ Appendix: 2010–2013: The rise and fall of Facebook Credits

For more about Diem (formerly Libra), see the Awesome Diem (formerly Libra) and Move page »


For crypto quotes, see the new 100+ Best of Crypto Quotes - I HODL, you HODL, we HODL! - BREAKING: BITCOIN JUST BROKE $22 000! page »

The Best Crypto Quote "Oracle Saying" of the Year 2020 Award Goes To...

SEC Investor Education:

 • Don't understand an investment?
 • Don't invest in it.

Yes, but what if there's only 21 million of it?

- Trolly McTrollface

Frequently Asked Questions (F.A.Q.s) & Answers

Q: What's a Blockchain?

A: A blockchain is a distributed database with a list (that is, chain) of records (that is, blocks) linked and secured by digital fingerprints (that is, cryptho hashes). Example from blockchain.rb:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 ...

Q: What's a Hash? What's a (One-Way) Crypto(graphic) Hash Digest Checksum?

A: A hash e.g. eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743 is a small digest checksum calculated with a one-way crypto(graphic) hash digest checksum function e.g. SHA256 (Secure Hash Algorithm 256 Bits) from the data. Example from blockchain.rb:

def calc_hash
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest  ## returns "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743"
end

A blockchain uses

 • the block timestamp (e.g. 1637-09-15 20:52:38) and
 • the hash from the previous block (e.g. edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b) and finally
 • the block data (e.g. Transaction Data...)

to calculate the new hash digest checksum, that is, the hash e.g. be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4.

Q: What's a Merkle Tree?

A: A Merkle tree is a hash tree named after Ralph Merkle who patented the concept in 1979 (the patent expired in 2002). A hash tree is a generalization of hash lists or hash chains where every leaf node (in the tree) is labelled with a data block and every non-leaf node (in the tree) is labelled with the crypto(graphic) hash of the labels of its child nodes. For more see the Merkle tree Wikipedia Article.

Note: By adding crypto(graphic) hash functions you can "merkelize" any data structure.

Q: What's a Merkelized DAG (Directed Acyclic Graph)?

A: It's a blockchain secured by crypto(graphic) hashes that uses a directed acyclic graph data structure (instead of linear "classic" linked list).

Note: Git uses merkelized dag (directed acyclic graph)s for its blockchains.

Q: Is the Git Repo a Blockchain?

A: Yes, every branch in the git repo is a blockchain. The "classic" Satoshi-blockchain is like a git repo with a single master branch (only).

Do-It-Yourself (DIY) - Build Your Own Blockchain

PythonRubyJavaScriptJavaGo

Python

Let's Build the Tiniest Blockchain in Python Series by Gerald Nash

Build Your Own Blockchain: A Python Tutorial by Eric Munsing, March 2017, (Source)

Learn Blockchains by Building One (in Python) by Daniel van Flymen, September 2017, (Source) -- The fastest way to learn how Blockchains work is to build one

Build Your Own Blockchain (in Python 3) Series by Jack Schultz, (Source)

A Practical Introduction to Blockchain with Python by Adil Moujahid, March 2018, (Source)

Ruby

How Does Bitcoin Force Consensus Among Byzantine Generals? by Fabio Akita, November 2017

blockchain-lite - Build your own blockchains with crypto hashes; revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time! by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 1, December 2017

merkletree library - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 19, December 2017

centralbank command line tool (and library) - Print Your Own Money / Cryptocurrency; Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 24, December 2017

A guide to building a blockchain & cryptocurrency from scratch (Source) by Antoine Fink, April 2021

Crystal

Write your own blockchain and Proof-of-Work (PoW) algorithm using Crystal by Bradford Lamson-Scribner, May 2018, (Source)

JavaScript

Writing a Tiny Blockchain in JavaScript by Xavier Decuyper, July 2017

Node.js Blockchain Imlementation: BrewChain: Chain+WebSockets+HTTP Server by Darren Beck, November 2017, (Source) -- Protecting the tea making ledger from unscrupulous colleagues

Build your own Blockchain in Javascript/Visualization of Blockchains by Nam Chu Hoai, January 2018

TypeScript

Naivecoin: a tutorial for building a cryptocurrency by Lauri Hartikka, (Source)

Java

Creating Your First Blockchain with Java, Part 1 by Kass, December 2017, (Source)

Kotlin

Let's implement a cryptocurrency in Kotlin by Vasily Fomin, July 2018, (Source)

SQL

Blockchain by Example in SQL Server by Benjamin Campbell, December 2017, (Source)

Rust

Building Blockchain in Rust Series by Jacob Lindahl, GeekLaunch, (Source), (Slide Decks in PDF)

Go

Building Blockchain in Go Series by Ivan Kuznetsov, (Source)

Blockchain Series in Go by by Coral Health (Source)

Talk Notes

More

See Build your own Blockchain / Cryptocurrency @ Build your own (insert technology here)

Samples

Blockchain from Scratch - Ruby Version

class Block

 attr_reader :timestamp
 attr_reader :data
 attr_reader :previous_hash
 attr_reader :hash

 def initialize(data, previous_hash)
  @timestamp   = Time.now
  @data     = data
  @previous_hash = previous_hash
  @hash     = calc_hash
 end

 def self.first( data="Genesis" )  # create genesis (big bang! first) block
  ## note: uses all zero for previous_hash ("0")
  Block.new( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 end

 def self.next( previous, data="Transaction Data..." )
  Block.new( data, previous.hash )
 end

private

 def calc_hash
  sha = Digest::SHA256.new
  sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
  sha.hexdigest
 end

end # class Block


#####
## let's get started
##  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain

(Source: blockchain.rb)

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 #<Block:0x1eec6d0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:22:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4",
 @hash     = "5ee2981606328abfe0c3b1171440f0df746c1e1f8b3b56c351727f7da7ae5d8d">]

Comments from the reddit ruby posting:

Wait, so a blockchain is just a linked list?

No. A linked list is only required to have a reference to the previous element, a block must have an identifier depending on the previous block's identifier, meaning that you cannot replace a block without recomputing every single block that comes after. In this implementation that happens as the previous digest is input in the calc_hash method.

What about Proof of Work / Waste?

Let's add a proof of work / waste to the blockchain. In the classic blockchain you have to compute a block hash that starts with leading zeros (00). The more leading zeros the harder (more difficult) to compute. Let's keep it easy to compute with two leading zeros (00), that is, 16^2 = 256 possibilites (^1,2). Three leading zeros (000) would be 16^3 = 4_096 possibilites and four zeros (0000) would be 16^4 = 65_536 and so on.

(^1): 16 possibilties because it's a hex or hexadecimal or base 16 number, that is, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 a (10) b (11) c (12) d (13) e (14) f (15).

(^2): A random secure hash algorithm needs on average 256 tries (might be lets say 305 tries, for example, because it's NOT a perfect statistic distribution of possibilities).

Example:

def compute_hash_with_proof_of_work( difficulty="00" )
 nonce = 0
 loop do
  hash = calc_hash_with_nonce( nonce )
  if hash.start_with?( difficulty ) 
   return [nonce,hash]   ## bingo! proof of work if hash starts with leading zeros (00)
  else
   nonce += 1       ## keep trying (and trying and trying)
  end
 end
end

def calc_hash_with_nonce( nonce=0 )
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( nonce.to_s + @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest
end

(Source: blockchain_with_proof_of_work.rb)

Let's rerun the sample with the proof of work machinery added. Now the sample will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1e204f0
 @timestamp   = 1637-09-20 20:13:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @nonce     = 242,
 @hash     = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf">,
 #<Block:0x1e56e20
 @timestamp   = 1637-09-20 20:23:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf",
 @nonce     = 46,
 @hash     = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af">,
 #<Block:0x1e2bd58
 @timestamp   = 1637-09-20 20:33:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af",
 @nonce     = 350,
 @hash     = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190">,
 #<Block:0x1fa8338
 @timestamp   = 1637-09-20 20:43:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190",
 @nonce     = 59,
 @hash     = "00436f0fca677652963e904ce4c624606a255946b921132d5b1f70f7d86c4ab8">]

See the difference? All hashes now start with leading zeros (00) and the nonce is the random "lucky number" that makes it happen. That's the magic behind the proof of work.

Blockchain from Scratch - JavaScript Version

class Block {

 constructor(data, previousHash) {
  this.timestamp  = new Date()
  this.data     = data
  this.previousHash = previousHash
  this.hash     = this.calcHash()
 }

 calcHash() {
  var sha = SHA256.create()
  sha.update( this.timestamp.toString() + this.previousHash + this.data )
  return sha.hex()
 }

 static first( data="Genesis" ) {  // create genesis (big bang! first) block
  // uses all-zero previousHash
  return new Block( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 }

 static next( previous, data="Transaction Data..." ) {
  return new Block( data, previous.hash )
 }
}


//////
// let's get started
//  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )


blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

(Source: blockchain.js)

will log something like:

[ Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:25:54,
   data     : 'Genesis',
   previousHash : '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
   hash     : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:35:54,
   data     : 'Transaction Data...',
   previousHash : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1',
   hash     : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:45:54,
   data     : 'Transaction Data......',
   previousHash : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a',
   hash     : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:55:54,
   data     : 'More Transaction Data...',
   previousHash : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8',
   hash     : 'e10e020f832e46c2b60e1c3c0412bd370b2fde5f0f782c16eb87d0313ea0d3a3' } ]

Blockchain Articles

Reflections on the Blockchain by Rufus Pollock (Open Knowledge Foundation), July 2016 -- The DAO: Code is not Law – and It’s Dangerous to Think So ++ The Internet changed the world - surely the Blockchain will too? ++ Gold-rush or Internet-rush? ++ Governance Matters in Bitcoin ++ The Myth of a Costless, Ownerless Network ++ Lessons from History

On the Dangers of a Blockchain Monoculture by Tony Arcieri, January 2016 -- The Bitcoin blockchain: the world's worst database ++ Next-generation protocols ++ Decentralized ledger protocols ++ Bitcoin-NG ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ The great decentralized database in the sky

I Don’t Believe in Blockchain by Tim Bray, May 2017

Minimum Viable Blockchain by Ilya Grigorik, May 2014 -- Securing transactions with triple-entry bookkeeping ++ Securing transactions with PKI ++ Balance = Σ(receipts) ++ Multi-party transfers & verification ++ Double-spending and distributed consensus - Requirements for a distributed consensus network; Protecting the network from Sybil attacks; Proof-of-work as a participation requirement ++ Building the minimum viable blockchain - Adding "blocks" & transaction fee incentives; Racing to claim the transaction fees; Resolving chain conflicts; Blocks are never final ++ Properties of the (minimum viable) blockchain

Blockchains by analogies and applications: How blockchain compares to Git, Raft, and other technologies. by Kieren James-Lubin, January 2016 -- Blockchains are databases ++ Understanding transactions ++ Persistent, replicated databases (related technology: Git) ++ Peer-to-peer networks (related technology: BitTorrent) ++ Distributed consensus (related technology: distributed databases, Raft) ++ Minting new coins (mining) ++ Embedded identities (related technology: TLS) ++ Smart contracts: Like SQL expressions & triggers ++ What can we really do with blockchains?

Blockchain Books

Attack of the 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum & Smart Contracts by David Gerard, London, 2017 -- What is a bitcoin? ++ The Bitcoin ideology ++ The incredible promises of Bitcoin! ++ Early Bitcoin: the rise to the first bubble ++ How Bitcoin mining centralised ++ Who is Satoshi Nakamoto? ++ Spending bitcoins in 2017 ++ Trading bitcoins in 2017: the second crypto bubble ++ Altcoins ++ Smart contracts, stupid humans ++ Business bafflegab, but on the Blockchain ++ Case study: Why you can’t put the music industry on a blockchain

Mastering Bitcoin - Programming the Open Blockchain 2nd Edition, by Andreas M. Antonopoulos, 2017 - FREE (Online Source Version) -- What Is Bitcoin? ++ How Bitcoin Works ++ Bitcoin Core: The Reference Implementation ++ Keys, Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Advanced Transactions and Scripting ++ The Bitcoin Network ++ The Blockchain ++ Mining and Consensus ++ Bitcoin Security ++ Blockchain Applications


BEWARE: Bitcoin is a gigantic ponzi scheme¹. To the moon!? The new gold standard!? Do NOT "invest" trying to get-rich-quick HODLing. Why not? The bitcoin code is archaic and out-of-date. Burn, baby, burn! Proof-of-work / waste is a global energy environmental disaster using 300 kW/h per bitcoin transaction (!) that's about 179 kilograms of CO₂ emissions². Programmable money (or the internet of value) for all future generations with (bitcoin) script without loops and jumps (gotos) and all "stateless"!? LOL.

¹: (Source: Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics)

²: Assuming let's say 0.596 kilograms of CO₂ per kW/h (that's the energy efficiency in Germany) that's about 179 kilograms of CO₂ per bitcoin transaction (300 kW/h × 0.596 kg). For more insights see the Bitcoin Energy Consumption Index.


Programming Bitcoin from Scratch by Jimmy Song, 2019 - FREE (Online Source Version) -- Chapter 6 - Script - How Script Works • Example Operations • Parsing the Script Fields • Combining the Script Fields • Standard Scripts • p2pk • Problems with p2pk • Solving the Problems with p2pkh • Scripts Can Be Arbitrarily Constructed • Conclusion ++ Chapter 8 - Pay-to-Script Hash - Bare Multisig • Coding OP_CHECKMULTISIG • Problems with Bare Multisig • Pay-to-Script-Hash (p2sh) • Coding p2sh • Conclusion ++ Chapter 13 - Segregated Witness - Pay-to-Witness-Pubkey-Hash (p2wpkh) • p2wpkh Transactions • p2sh-p2wpkh • Coding p2wpkh and p2sh-p2wpkh • Pay-to-Witness-Script-Hash (p2wsh) • p2sh-p2wsh • Coding p2wsh and p2sh-p2wsh • Other Improvements • Conclusion

Programming Bitcoin Script Transaction (Crypto) Contracts Step-by-Step ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's start with building your own bitcoin stack machine from zero / scratch and let's run your own bitcoin ops (operations)...

Programming Blockchains in Ruby from Scratch Step-by-Step Starting w/ Crypto Hashes... ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) -- (Crypto) Hash ++ (Crypto) Block ++ (Crypto) Block with Proof-of-Work ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ Blockchain Broken? ++ Timestamping ++ Mining, Mining, Mining - What's Your Hash Rate? ++ Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin ++ (Crypto) Block with Transactions (Tx)

Mastering Ethereum - Building Contract Services and Decentralized Apps on the Blockchain - by Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood, 2018 - FREE (Online Source Version) What is Ethereum ++ Introduction ++ Ethereum Clients ++ Ethereum Testnets ++ Keys and Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Contract Services ++ Tokens ++ Oracles ++ Accounting & Gas ++ EVM (Ethereum Virtual Machine) ++
Consensus ++
DevP2P (Peer-To-Peer) Protocol ++ Dev Tools and Frameworks ++ Decentralized Apps ++ Ethereum Standards (EIPs/ERCs)

Building Decentralized Apps on the Ethereum Blockchain by Roberto Infante, 2018 - FREE chapter 1 -- Understanding decentralized applications ++ The Ethereum blockchain ++ Building contract services in (JavaScript-like) Solidity ++ Running contract services on the Ethereum blockchain ++ Developing Ethereum Decentralized apps with Truffle ++ Best design and security practice

Programming Crypto Blockchain Contracts Step-by-Step Book / Guide ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's Start with Ponzi & Pyramid Schemes. Run Your Own Lotteries, Gambling Casinos and more on the Blockchain World Computer...

Programming Cryptocurrencies and Blockchains in Ruby ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) @ Yuki & Moto Press Bookshelf -- Digital $$$ Alchemy - What's a Blockchain? - How-To Turn Digital Bits Into $$$ or €€€? • Decentralize Payments. Decentralize Transactions. Decentralize Blockchains. • The Proof of the Pudding is ... The Bitcoin (BTC) Blockchain(s) ++ Building Blockchains from Scratch - A Blockchain in Ruby in 20 Lines! A Blockchain is a Data Structure • What about Proof-of-Work? What about Consensus? • Find the Lucky Number - Nonce == Number Used Once ++ Adding Transactions - The World's Worst Database - Bitcoin Blockchain Mining • Tulips on the Blockchain! Adding Transactions ++ Blockchain Lite - Basic Blocks • Proof-of-Work Blocks • Transactions ++ Merkle Tree - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees • What's a Merkle Tree? • Transactions ++ Central Bank - Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP • Inside Mining - Printing Cryptos, Cryptos, Cryptos on the Blockchain ++ Awesome Crypto ++ Case Studies - Dutch Gulden • Shilling • CryptoKitties (and CryptoCopycats)

Blockchain for Dummies, IBM Limited Edition by Manav Gupta, 2017 - FREE (Digital Download w/ Email) -- Grasping Blockchain Fundamentals ++ Taking a Look at How Blockchain Works ++ Propelling Business with Blockchains ++ Blockchain in Action: Use Cases ++ Hyperledger, a Linux Foundation Project ++ Ten Steps to Your First Blockchain application

Get Rich Quick "Business Blockchain" Bible - The Secrets of Free Easy Money, 2018 - FREE -- Step 1: Sell hot air. How? ++ Step 2: Pump up your tokens. How? ++ Step 3: Revolutionize the World. How?

Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics by Trolly McTrollface, et al, 2018 - FREE

Crypto Facts - Decentralize Payments - Efficient, Low Cost, Fair, Clean - True or False? by Nouriel Roubini, David Gerard, et al, 2018 - FREE

Crypto is the Mother of All Scams and (Now Busted) Bubbles - While Blockchain Is The Most Over-Hyped Technology Ever, No Better than a Spreadsheet/Database by Nouriel Roubini, 2018 - FREE

IslandCoin White Paper - A Pen and Paper Cash System - How to Run a Blockchain on a Deserted Island by Tal Kol -- Motivation ++ Consensus ++ Transaction and Block Specification - Transaction format • Block format • Genesis block ++ References

Blockchain (Lite) Crypto Hash Libraries

RubyJavaScript

Ruby

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.rb, gem: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

require 'blockchain-lite'

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain  

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 ...

JavaScript

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.js, npm: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

const Blocks = require( "blockchain-lite" )

// use basic block
let Block = Blocks.basic

let b0 = Block.first( 'Genesis' )
let b1 = Block.next( b0, 'Transaction Data...' )
let b2 = Block.next( b1, 'Transaction Data......' )
let b3 = Block.next( b2, 'More Transaction Data...' )

let blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

will log something like:

[ Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:03:38,
  data:     'Genesis',
  previousHash: '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
  hash:     '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:13:38,
  data:     'Transaction Data...',
  previousHash: '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829',
  hash:     '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:23:38,
  data:     'Transaction Data......',
  previousHash: '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626',
  hash:     '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:33:38,
  data:     'More Transaction Data...',
  previousHash: '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7',
  hash:     '4cc0329b2c0cb32e0451fa3179bd944d4cd0fcf410939172f979e9fd2aa9f5f3' } ]

Git, Git, Git - The Stupid Content Tracker with Crypto Hashes

Everything is local. Distributed is the new centralized.

Quotes - Blockchains and Git

Yep, that's the joke. Nobody has been able to explain to me how the "blockchain" buzzword is significantly different to "git repo". -- Yaakov

But if you said "let's build a currency where all transactions are stored in a git repo" you wouldn't be taken seriously for even 24 hrs. -- Yaakov

Soon explaining git like "a git repo is like a blockchain with commits instead of blocks". -- Nicolás Berger

"A local branch is like a state channel. It can be pushed and merged into the master blockchain at any moment." -- Nicolás Berger

The #Blockchain has changed the world. Here I make the argument that the #Blockchain is just like #git. -- Jackson Kelley

git merge [-m REF] [-g BLOB] --push Merge and push all signed commits to the blockchain. -- Git Commands

Books

Learn Enough Git to Be Dangerous by Michael Hartl - FREE (Online Version) -- Getting started ++ Backing up and sharing ++ Intermediate workflow ++ Collaborating ++ Conclusion ++ Advanced setup

Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub, 2nd Edition, 2014 - FREE (Online Version) -- Getting Started ++ Git Basics ++ Git Branching ++ Git on the Server ++ Distributed Git ++ GitHub ++ Git Tools ++ Customizing Git ++ Git and Other Systems ++ Git Internals ++ A1: Git in Other Environments ++ A2: Embedding Git in your Applications ++ A3: Git Commands

Git gets easier once you get the basic idea that branches are homeomorphic endofunctors mapping submanifolds of a Hilbert space. -- Anonymous

Open Distributed Databases on Git

football.db - open public domain football datasets (incl. clubs, national teams, leagues, match schedules, etc.)

world.db - open public domain world (country) datasets

beer.db - open public domain beer & brewery datasets

Add a beer transaction to the #blockchain on #git and win a free Wiener Lager beer! Cheers. Prost. -- Gerald Bauer @ Austria Codes

Open Distributed (Hyper) Ledger Books on Git

Shilling (or Schilling) - Shilling on the Blockchain! - Rock-Solid Alpine Dollar from Austria

Tulips - Tulips on the Blockchain! - Learn by Example from the Real World (Anno 1637) - Buy! Sell! Hold! Enjoy the Beauty of Admiral of Admirals, Semper Augustus, and More

Classic Tulip Mania

A period in the Dutch Golden Age during which contract prices for bulbs of the recently introduced tulip reached extraordinarily high levels and then dramatically collapsed in February 1637.

Quotes - Blockchains are the next Internets / Tulips

People who compare digital tokens to tulips are essentially saying digital tokens are a bubble backed by nothing but pure hype and speculation.

What they fail to understand is that tulips come from dirt, not a blockchain.

And as we all know, blockchain is possibly the best technological innovation since the internet. It will have a tremendous impact on global business and society in general. -- TulipToken

Books

Tulipomania: The Story of the World's Most Coveted Flower & the Extraordinary Passions It Aroused by Mike Dash, 2001 -- A Mania for Tulips ++ The Valley of Tien Shan ++ Within the Abode of Bliss ++ Stranger from the East ++ Clusius ++ Leiden ++ An Adornment to the Cleavage ++ The Tulip in the Mirror ++ Florists ++ Boom ++ At the Sign of the Golden Grape ++ The Orphans of Wouter Winkel ++ Bust ++ Goddess of Whores ++ At the Court of the Tulip King ++ Late Flowering

Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age by Anne Goldgar, 2007 -- Something Strange ++ Art & Flowers ++ Bloemisten ++ Grieving Money ++ Bad Faith ++ Cabbage Fever ++ Glossary ++ A Note on Money

Breaking News: CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain!

Collectible. Breedable. Adorable.

Collect and breed digital cats. Start meow. Buy! Sell! Hold!

Learn more @ cryptokitties.co

Latest (and Greatest) Investment Opportunity!

Blockchain has unlocked the magic of digital scarcity, and combining that with the power of making the digital goods persistent gives them a potential value that is only limited by how much prestige a wealthy person might place on ownership of the item.

-- Justin Poirier

All I want for Christmas is a CryptoKitty.

-- Kayla Williams

I got a fever. And the only prescription is more CryptoKitties.

-- Eduardo Salazar

My Gen 7 CryptoKitty #104375. The Future is Meow.

-- Anshul Dhawan

 • Fabulous Persian Spock Gerbil Gold Cottoncandy - Extremely rare gen 5 swift virgin | 2.9 ETH
 • Rarity: 0.00264% Gen 5 JAGUAR FABULOUS GOLD DALI!! VIRGIN!
 • Rarity: 0.0015% Princess Bubblegum is now for sale! Gen 12 | Brisk | Virgin | Chartreux | Bubblegum | Otaku | Emeraldgreen | Saycheese | Mauveover | Spock - Starts ETH 20/Ends ETH 10
 • Gold ducat, Gen 5, Virgin, Swift. Very cheap
 • Cheap Gen 1 cute kittie with rare genes! Only 0.125 ETH
 • UNIQUE Virgin Peach Googly Gold Mauveover gen:2 cooldown:1 0.87992% RARE
 • SUPER CHEAP: Gerbil, Ragdoll, Scarlet, Chestnut, Cotton Candy!!! 0.02 ETH (~$14)
 • I'm giving away a Gen 1 FAST Gold for free...

-- CrypoKittiesMarket

Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats)

A collection about Awesome CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain! and CryptoCopycats - digital collectibles secured on a distributed public databases w/ crypto hashes. Are CryptoPuppies the new CryptoKitties? Learn by Example from the Real World (Anno 2017) - Buy! Sell! Hodl!

More @ cryptocopycats/awesome-cryptokitties

Events, Meetups, Orgs

Revolutionize the world one country at a time. Blockchainers of the world, unite!

Awesome Awesomeness

A curated list of awesome lists.

 • Blockchain Stuff -- a curated list of blockchain and general cryptocurrency resources
 • Awesome Blockchain by Igor Barinov et al -- a curated list of the bitcoin blockchain services
 • Awesome Blockchain by Tim Reznich et al -- a curated list of blockchain services and exchanges
 • Awesome Blockchain by istinspring et al -- a curated list of awesome projects and services based on blockchain technology
 • Awesome Coins by Kenneth Reitz et al -- a guide to crypto-currencies and their algos
 • Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats) by Gerald Bauer et al -- a curated list about the awesome crypto kitties and copycats
 • Awesome Git by Dick Tang et al -- a curated list of amazingly awesome Git tools, resources and shiny things
 • Awesome by Sindre Sorhus et al -- a curated list of awesome lists

Author: openblockchains
Source Code: https://github.com/openblockchains/awesome-blockchains
License: CC0-1.0 License

#blockchain 

Devin Pinto

1606971339

Certified Blockchain Expert™ | Blockchain Certification | Blockchain Council

A multitude of use cases around the numerous industrial segments are now contained in the blockchain technology that once began as the underlying system for Bitcoin trading. One of the main impacts on the financial sector has been felt. Blockchain technology has been publicly adopted by businesses like JP Morgan. The financial sector is suffering from data protection problems, faster transactions, transparency and other bottlenecks that hamper the growth of businesses that rely on monetary transactions from banks and NBFCs. Blockchain could therefore be a possible solution here. Banks and financial sectors can easily solve the disadvantages that hold back the banks’ smooth functioning with Blockchain’s involvement.

Some of the biggest developments we have seen in the Blockchain sector are the development of Blockchain platforms such as Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Fabric, Corda, etc This approved Blockchain not only ensures that the system operates efficiently, but also ensures that transactions take place at a faster rate. It actually helps the banking system work much better and in a more effective way.

How the financial sector is impacted by Blockchain:

1. Providing a safe platform-
The need for a secured platform is one of the greatest challenges facing most banking and financial institutions. As most of the transactions and other work have now been digitised, most banks and other allied companies are looking for a stable platform that is free of any mistakes or defects. In addition, there is also a high rise in the need for a network that can efficiently combat data breach problems, and so we have Blockchain. By time-stamping all information or data on it this DLT platform works. This guarantees full security. And with the introduction of approved Blockchain networks, the security feature is even more assured.

2. No third party- Time lag and paperwork are two weaknesses of the financial sector that appear to hold up the processes and ultimately influence the company’s efficiency as well. We can solve these problems with the assistance of Blockchain technology and thus ensure quicker transactions. Blockchain technology operates on peer-to-peer transactions, ensuring that for authentication and approval, there is no need to rely on a third party, which speeds up the transaction process.

3. Tracking and tracing- For banking firms, these features can be highly beneficial. Banks invest a large amount of money on authentication and verification, amid all the efforts of false identity cases, and fraud reports are growing, we can easily put an end to it with Blockchain. As data tracking and tracing becomes simpler and history can be easily traced back, compared to the traditional technologies that banks use, it becomes easier to rely on this platform.

These are the three big benefits that Blockchain can reap from the banking and financial field. Blockchain developers and Blockchain experts are in high demand because of this, and we will see an increase in this number in the times to come.

Conclusion- The Blockchain Council provides Blockchain with the best online certificate programme. This detailed curriculum will allow you to absorb all Blockchain-related knowledge while also learning how to incorporate it. Then what are you going to wait for? Register for today’s Blockchain certification.

#blockchain technology #blockchain development #blockchain expert #blockchain professional #blockchain developer