Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức cho biết Bitcoin có vai trò trong tương lai

 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức cho biết Bitcoin có vai trò  trong tương lai

People’s Bank of China Deputy Governor, Li Bo, recognized the value of Bitcoin (BTC) and other cryptocurrencies in a recent event.

Lần đầu tiên, một quan chức chính phủ Trung Quốc đã công nhận giá trị của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Li Bo, gọi những tài sản này là một phần quan trọng của tương lai tại Diễn đàn Boao cho châu Á, theo báo cáo của Colin Wu.

Bo cho biết Bitcoin và tiền điện tử nên được coi là các khoản đầu tư thay thế và tiết lộ Trung Quốc đang nghiên cứu các chính sách quản lý đối với những tài sản này. Tiền điện tử được làm rõ chính thức không phải là đấu thầu hợp pháp và các stablecoin được bổ sung thêm sẽ "yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn" để chúng được chấp nhận rộng rãi. Bo nói :

Mặc dù quy tắc điều chỉnh này là quy tắc điều chỉnh tối thiểu, nhưng vẫn có những quy tắc điều chỉnh. Và cần phải đảm bảo rằng việc đầu cơ vào các tài sản đó sẽ không gây ra rủi ro tài chính nghiêm trọng. Nói cách khác, trước khi chúng tôi tìm ra các quy tắc quản lý nào là cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp và thông lệ hiện tại.

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Adding Messages On The Bitcoin Blockchain - A How-To Guide

Can I write on a Bitcoin Blockchain? Can I drop down a message? Yes, Luca of course you can! You can leave a message on a Bitcoin blockchain using a particular op code, called OP_RETURN.