Forstå Blockchain Sporbarhet | Ultimativ nybegynnerguide

I dette innlegget lærer du hva som er sporbarhet for blokkjede. En omfattende veiledning om sporbarhet av blokkjede

Blockchain, den digitale distribuerte hovedbok-teknologien, har blitt en fremtredende game-changer i verden av finansielle tjenester. I tillegg har blockchain vist lovende applikasjoner innen forsyningskjedestyring, og har derved trukket oppmerksomheten mot sporbarhet av blokkjeder. Blokkjeden er i utgangspunktet en desentralisert hovedbok eller et digitalt system som registrerer transaksjonene mellom flere parter på en transparent, verifiserbar, uforanderlig og sikker måte. Registreringen av transaksjoner kan hjelpe til med å overvåke hver fase av en forretningstransaksjon nøye. 

Selv om hypen rundt bruken av blokkjedebasert sporbarhet har tatt fart, er det også viktig å vite at mange slike applikasjoner fortsatt er i utviklingsstadiet. Den følgende diskusjonen hjelper deg med å få et klart inntrykk av sporbarhet i blokkjede med en detaljert oversikt over teknisk grunnlag. I tillegg kan en oversikt over mulige anvendelser av blokkjedesporbarhet i ulike sektorer også opplyse leserne.

Blockchain og Supply Chain Management

De fleste diskusjonene rundt sporbarhet i blokkjedeteknologi vil referere til forsyningskjedestyringskontekster. Blockchain-teknologi introduserer lovende verdi til domenet for supply chain management og sporbarhet er en av dem. Blokkjedeteknologi, kombinert med evnen til å programmere forretningslogikk, kan ved å utnytte smarte kontrakter gi bedre sporbarhet. Hvordan?

Blockchain sikrer forbedret åpenhet i detaljene rundt herkomsten til forbruksvarer. Herkomst innebærer forvaringskjeden for et produkt fra opprinnelsespunktet til forbrukspunktet. I tillegg forbedrer blockchain også nøyaktigheten i aktivasporing gjennom hele reisen i forsyningskjeden. Anvendelsene av blokkjede i supply chain management, selv i den eksisterende teknologisk bemyndigede verden, kan bidra til bedre effektivitet. Samtidig kan blokkjede også bidra til å sikre kontrollerbar sporing av eiendeler ved siden av å begrense utnyttende atferd.        

Hvordan ser Supply Chain Management ut nå?

Behovet for sporbarhet i blockchain refererer til de ulike problemene som den eksisterende supply chain management-sektoren opplever. Shippingindustrien bruker nesten halvparten av transportkostnadene på papirarbeid. Videre har studier også påpekt bekymringer for feilmerking i matvarer. I tillegg inneholder mange produkter også ingredienser hentet gjennom ulovlige tiltak. Et annet fremtredende problem i det eksisterende forsyningskjede-landskapet refererer til forfalskning av luksusvarer. Videre skaper forfalskning av forbruksvarer som elektronikk og legemidler også nødvendigheten av å innføre blokkjedesporbarhet.

Hvordan kan Blockchain forbedre forsyningskjeden?

Bruken av offentlig, privat og hybrid blokkjede kan introdusere sporbarhet, åpenhet og ansvarlighet i bevegelsen av eiendeler. Blockchain kan være nyttig for logistikksektoren for å forbedre effektiviteten til forretningsprosesser ved siden av å redusere kostnadene for forsyningskjedeinfrastruktur. Så, hva er sporbarhet i blockchain, og hvordan kan det gjøre forsyningskjeden bedre? Forsyningskjeder har generelt et komplekst nettverk av produsenter, leverandører, forhandlere, distributører, revisorer og kunder. Den delte hovedbok-infrastrukturen til blockchain kan hjelpe til med å strømlinjeforme arbeidsflyten på tvers av alle deltakerne i nettverket. Videre vil den delte infrastrukturen kunne sikre økt synlighet for revisorer om aktivitetene til deltakerne i verdikjeden. 

Enterprise blockchain-teknologi har potensialet til å transformere konvensjonell supply chain management ved å introdusere sporbarhet i blockchain-teknologi. De tre distinkte brukstilfellene av blokkjede i forsyningskjedestyring refererer til sporbarhet, omsettelighet og åpenhet. Blockchain kan utnytte sporbarhet for å forbedre operasjonell effektivitet gjennom kartlegging og visualisering av bedriftens forsyningskjeder. Den stadig økende etterspørselen etter innhenting av informasjon om produkter er også en viktig faktor for å understreke behovet for sporbarhet av blokkjede. Blockchain kan hjelpe bedrifter med å utvikle en bedre forståelse av forsyningskjedeoperasjoner ved siden av å sikre forbrukernes engasjement med ekte, uforanderlige og verifiserbare data. 

Sporbarhet i blokkjede er også avhengig av hvor enkelt det er å fange opp viktige datapunkter som krav og sertifiseringer. Som et resultat kan det bidra til å styrke tilliten etterfulgt av å muliggjøre åpen tilgang til dataene. Etter registrering på blokkjeden, bekreftes ektheten av datapunktene av tredjeparts attestere. Det er også viktig å merke seg at sporbarhet i blokkjede refererer til innføring av fordeler for sanntidsoppdateringer og validering av informasjon.   

Hvordan kan Blockchain Enhance gi kjede?

Forsyningskjeder over hele verden støtter flytting av nesten alle typer eiendeler, inkludert forbrukerpakkede varer. I tillegg håndterer de globale forsyningskjedene også tilbakekalling av produkter, når visse forbrukerprodukter eller råvarer må tilbakekalles for å forhindre sykdom eller skade. Tilbakekalte forbrukerprodukter har en formidabel negativ innflytelse på millioner av mennesker over hele verden med søksmål, tapt salg og erstatningskostnader. Svaret på "hva er sporbarhet i blokkjede" vil fokusere på å bruke blokkjede for å effektivisere tilbakekalling av produkter sammen med å redusere forfalskning.

Så, hva skjer i teknologien rundt konseptet sporbarhet i blokkjedeteknologi? Blockchain er i utgangspunktet en 'kjede av blokker' der hver blokk representerer samlingen av forskjellige transaksjoner. Hver blokk legges til den eksisterende kjeden av blokker med en kryptografisk hash-funksjon. Hvis du trenger å få tilgang til dataene til en blokk, trenger du nøklene for å dekryptere hash-funksjonen for å få ønsket data. Hver blokk i en blokkjede inneholder tidsstempelet for transaksjonen sammen med detaljer om deltakerne som er involvert i transaksjonen. Som et resultat tilbyr den et omfattende revisjonsspor der du kan finne de forskjellige milepælene en eiendel har krysset på reisen gjennom forsyningskjeden. 

Faktisk gjør bruk av Blockchain Sporbarhet

I hovedsak den mest essensielle siden i å forstå implikasjonene av blokkjede-basert sporbarhet refererer til dens faktiske bruk av. Blockchain kan tillate sporbarhet i ulike sektorer som utjevner sannsynlighetene for å gjøre sporbarhet til en av mange drivende elementer for blockchain-adopsjon. Som du allerede har sett, er formålene med sporbarhet klart tydelige innenfor leverandørkjeden. Blockchain kan hjelpe til med å forbedre sporbarheten av varer i hele leverandørkjedene. La oss nå dykke dypere inn i de varierte eksemplene på bruk av sporbarhet i ulike sektorer. 

Hensiktene med sporbarhet av blokkjede i leverandørkjeden er tydelig tydelig fra den desentraliserte siden av blokkjeden. Bruk av blokkjede i leverandørkjeden kan tyde på at kunnskapsformål med blokkjede eller distribuert hovedbok kan gi internasjonale kjøps- og salgsselskaper mulighet til å delta i sikre transaksjoner sammen med konsensus om delt informasjon for å forbedre synlighet, åpenhet og effektivitet. De første bruksinstansene for blokkjede i leverandørkjeden omhandler uforanderligheten til produkters opprinnelse. I tillegg til at bruk av blokkjedebasert hovedsakelig sporbarhet i kjedebruksforekomster sikrer i tillegg hjelp fra problemene med forsoning med en rekke hendelser. Viktigst av alt, 

Sporbarhet i blockchain-kunnskap fungerer i tillegg vellykket for ulike smertefaktorer innen landbrukssektoren. Sporbarhet innen landbrukssektoren kan styrke effektiviteten til avlingsproduksjon ved siden av å forbedre administrasjonen av landbruksfinansiering. For eksempel kan blandingen av blockchain-kunnskap og IoT-sensorer hjelpe til med å overvåke beskjæringsemnet. Blockchain kan hjelpe til med å dokumentere informasjonen som samles inn for ulike parametere for avlingsfaget som minner om jordfuktighet, temperatur, skånsom, fuktighet og ph. I tillegg kan inkorporering av maskinstuderende algoritmer og prediktive moter i tillegg tillate bønder å gjøre innsiktsfulle valg i landbruket. Dessuten gir blokkjedesporbarhet i tillegg optimistiske implikasjoner for administrasjonen av landbruksfinansiering. Bønder, 

Svaret på "hva er sporbarhet i blokkjede" for stilhandelen vil i stor grad forholde seg til spørsmålet om forfalskning. Byrden med forfalskede varer koster stilhandelen så mye når det kommer til årlig bruttosalg. På samme tid mister trendprodusenter sin troverdighet tilgjengelig i markedet. På grunn av dette faktum kan blockchain hjelpe til med å overvåke leveringskjeden av produkter for å etablere et større trosgrunnlag for lånetakerne. Blockchain kan være sikker på at potensielle kunder vet hvor stilvarene kommer fra. I tillegg er bruk av særegne identifikatorer for å verifisere originaliteten til produktene en lovende god ting om sporbarhet. Den karakteristiske identifikatoren kan hjelpe deg med å finne ut stedet produktet har vært på sin reise ved hjelp av verdikjeden. 

Forventningene til shoppere angående kravene til måltidene deres svinger kontinuerlig for hver dag som går. Kunder må kjenne til forsyningen av måltidene deres og praksisen som brukes til å produsere måltidene. Blokkjedebasert sporbarhet kan hjelpe prospekter til å kjenne det nøyaktige hjemlandet til måltidene deres. I tillegg tillater det også innsyn i data om de nøyaktige produsentene av måltidene og dens ferskhet. Ansatte i alle ledd i måltidsleverandørkjeden må erstatte databasen med detaljer om produktet. På grunn av dette faktum, kan sporbarhet innenfor måltidsleverandørkjeden gi avgjørende fordeler, for eksempel fordi rabatten på måltidssvindel og falsk merking. 

Produksjonsbedrifter kan få mest mulig ut av blockchain for enklere kunnskapshandel med høyere nøyaktighet og sikkerhet gjennom sofistikerte leverandørkjeder. Sporbarhet i blockchain-kunnskap innen produksjonssektoren kan garantere tilgang til en evig digital rapport om forsyninger, stoffer, elementer og forskjellige varer. Følgelig kan det muligens garantere produktiv utvikling innenfor ende-til-ende synlighet av produksjonen. På det samme tidspunktet kan alle bidragsytere i produksjonsløpet gå inn i en enkelt forsyning av tro. Det viktigste er at blockchain i tillegg kan bidra til å forbedre kjedenes sporbarhet for produsenter. For eksempel kan bruk av IoT og blokkjede hjelpe til med å samle produktkunnskap som minner om temperatur, pH, fuktighet, 

Implementering av Blockchain Sporbarhet

Sporbarhet i forsyningskjeden er en av de viktigste brukssakene knyttet til blokkjedeteknologi. Tilsynelatende kan erstatning av konvensjonelle forsyningskjedeprosesser med distribuert hovedbokteknologi øke handelsvolumet i USA med 15 %. I tillegg kan initiativet også øke USAs BNP med nesten 5 %. Blockchain kan tilby fleksibiliteten til å spore nesten alle fysiske eller digitale produkter i alle faser av livssyklusen. Blockchain-sporbarhet kan støtte utvidelsen av bærekraftig og etisk produksjon og bruken av enhver vare på globalt nivå. 

Du kan også legge merke til mange bransjer avhengig av tredjepartsprodusenter eller flere leverandører før opprettelsen og merkingen av ferdige varer. I noen av tilfellene selges white-label produktene før ompakking eller ommerking. Tvert imot, verdien av sporbarhet i blokkjede refererer til åpenheten i prosesssporing. Som et resultat kunne produsenter få en klar oversikt over sin verdikjede og dermed sikre at de kunne garantere effektiv flytting av tredjepartsprodukter og endelig produktmerking. 

Ved hjelp av blockchain kan du spore bevegelsen av eiendeler sammen med registrering av informasjon og fremvisning av tidligere eiendeler. Blockchain utnytter bruken av smarte kontrakter for å bruke sporbarhet av eiendeler. Så sporbarhet i blokkjede kan sikre at enhver person kan legge merke til varetektskjeden og reisen til en eiendel gjennom forsyningskjeden i sanntid. 

Virkelig bruk av blokkjedesporbarhet

Det mest avgjørende aspektet for å forstå implikasjonene av blokkjedebasert sporbarhet refererer til dens reelle bruk. Blockchain kan muliggjøre sporbarhet på tvers av ulike sektorer som peker på mulighetene for å gjøre sporbarhet til en av de drivende faktorene for blockchain-adopsjon. Som du allerede har sett, er bruken av sporbarhet tydelig i forsyningskjedesammenheng. Blockchain kan bidra til å forbedre sporbarheten til produkter på tvers av forsyningskjeder. La oss nå dykke dypere inn i de ulike eksemplene på bruk av sporbarhet på tvers av ulike sektorer. 

Forsyningskjede

Anvendelsene av blokkjedesporbarhet i forsyningskjeden er klart tydelig fra det desentraliserte aspektet av blokkjeden. Bruk av blokkjede i forsyningskjeden kan innebære at blokkjede- eller distribuert hovedbokteknologiapplikasjoner kan gi globale handelspartnere mulighet til å engasjere seg i sikre transaksjoner sammen med konsensus om delte fakta for å forbedre synlighet, åpenhet og effektivitet. De primære brukssakene for blokkjede i forsyningskjeden fokuserer på uforanderligheten til varenes herkomst. I tillegg sikrer bruken av blokkjedebasert sporbarhet i forsyningskjedebrukssaker også lindring fra problemene med forsoning med flere parter. Viktigst av alt, blockchain kan også tilby fordelen med sanntidssynlighet for å muliggjøre spor- og sporingsanalyse. 

Jordbruk

Sporbarhet i blokkjedeteknologi fungerer også effektivt for ulike smertepunkter i landbrukssektoren. Sporbarhet i landbrukssektoren kan styrke effektiviteten til avlingsproduksjon ved siden av å forbedre forvaltningen av landbruksfinansiering. For eksempel kan kombinasjonen av blokkjedeteknologi og IoT-sensorer hjelpe til med å overvåke avlingsfeltet. Blockchain kan hjelpe til med å dokumentere dataene som samles inn for ulike parametere i avlingsfeltet som jordfuktighet, temperatur, lys, fuktighet og ph. I tillegg kan inkorporering av maskinlæringsalgoritmer og prediktive modeller også gjøre det mulig for bønder å ta innsiktsfulle beslutninger i landbruket. Videre gir blokkjedesporbarhet også positive implikasjoner for forvaltningen av landbruksfinansiering. Bønder, så vel som interessenter, 

Mote

Svaret på "hva er sporbarhet i blokkjede" for moteindustrien vil i stor grad referere til problemet med forfalskning. Byrden av forfalskede varer koster moteindustrien mye i form av årlig omsetning hvert år. Samtidig mister motemerker sin troverdighet i markedet. Derfor kan blokkjede hjelpe til med å overvåke forsyningskjeden av varer for å etablere et bedre grunnlag for tillit for kundene. Blockchain kunne sikre at kundene vet hvor moteproduktene kommer fra. I tillegg er bruken av unike identifikatorer for å verifisere originaliteten til varer en lovende fordel med sporbarhet. Den unike identifikatoren kan hjelpe deg med å finne ut hvor produktet har vært på sin reise gjennom verdikjeden. 

Mat

Forbrukernes forventninger til standardene på maten deres svinger konstant for hver dag som går. Forbrukere ønsker å vite kilden til maten deres og praksisen som brukes i produksjonen av maten. Blokkjedebasert sporbarhet kan hjelpe kundene å vite det nøyaktige opprinnelsesstedet til maten deres. I tillegg gir det også innsyn i informasjon om de faktiske produsentene av maten og dens ferskhet. Arbeidstakere på hvert trinn i matforsyningskjeden må oppdatere databasen med informasjon om produktet. Derfor kan sporbarhet i matforsyningskjeden tilby avgjørende fordeler som reduksjon av matsvindel og falsk merking. 

Produksjon 

Produksjonsbedrifter kan bruke blokkjede for enklere datautveksling med bedre nøyaktighet og sikkerhet gjennom kompliserte forsyningskjeder. Sporbarhet i blokkjedeteknologi i produksjonssektoren kan sikre tilgang til en permanent digital registrering av materialer, ingredienser, deler og andre produkter. Som et resultat kan det sikre produktiv vekst i ende-til-ende synlighet av produksjonsprosessen. Samtidig kunne alle deltakerne i produksjonsprosessen få tilgang til én enkelt kilde til tillit. Viktigst av alt, blokkjede kan også bidra til å forbedre forsyningskjedens sporbarhet for produsenter. For eksempel kan bruk av IoT og blokkjede hjelpe til med å samle inn produktdata som temperatur, pH, fuktighet og andre aspekter på ulike punkter av produktets reise i forsyningskjeden. 

Vil Blockchain bringe neste generasjons sporbarhet?

Den fremste utfordringen i dagens verden er utviklingen av tillit. Å adressere sporbarhetsbekymringene for produkter i forsyningskjeder til forskjellige bransjer kan være ganske vanskelig med betydelige utfordringer. I tillegg endrer forbrukernes krav seg hele tiden. Forbrukere vil ha rimelige og umiddelbart tilgjengelige produkter, om enn med stor oppmerksomhet på faktorer som opprinnelse, gyldighet og kvalitet på produktene. Derfor må neste generasjons sporbarhet fokusere på kontinuerlig overvåking, fullstendig synlighet og åpenhet sammen med forbedret smidighet og fleksibilitet i produksjon og logistikk. Blockchain-sporbarhet kan gi avgjørende støtte for å håndtere bemerkelsesverdige sporbarhetsproblemer som er tydelige i dagens tid. Blockchain kan tilby et detaljert revisjonsspor for eiendeler, 

En av mange bemerkelsesverdige elementer om sporbarhet i blockchain-kunnskap refererer tilbake til den primære designfaktoren til blokkjede. Dokumentasjonen av transaksjoner på blokkjeden i en uforanderlig, sikker og verifiserbar tilnærming baner veien for sporbarhet. Blockchain kan spille en viktig funksjon for å forbedre sporbarheten ved å tilby en grundig revisjonsbane for transaksjoner i et fellesskap. 

I tillegg til fordelene med sikkerhet og interoperabilitetsnivå i retning av gunstige utsikter for bruk av blokkjedesporbarhet. Mens sporbarhet i blokkjede allerede har mange lovende bruksforekomster for ulike sektorer, kan det muligens i tillegg introdusere neste generasjons sporbarhet. Bli lært ekstra om bruk av blockchain for å forbedre sporbarheten akkurat nå!

☞  Topp Blockchain-intervjuspørsmål og svar i 2022

Takk for at du leser!

What is GEEK

Buddha Community

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

5 Blockchain Applications That Have Transformed the World of Technology

The blockchain is the decentralized database of the blocks of information, which gets recorded in the chain format and linked in a secured crypto graphical manner. This technology ensures proper safety of the data due to its secure nature, and it totally changes how people carry out transactions. It also brings about a faster and secure process of validating information needed to establish reliability.

Though blockchain technology came into the market to carry out only digital transactions, it is now used in various industries like supply chain, finance, health care, and many more.

The blockchain technology has made its position in mobile app development as well. Blockchain applications are transparent and accountable. From getting easy access to medical records and buying insurance, you can see blockchain applications everywhere.

Here are some of the areas where you can see the use of blockchain applications and how they have changed various industries.

1. Ripple

Ripple is useful for increasing banking transactions. The implementation of blockchain technology in the financial sector is much more profound than any other sector. Ripple proves this. It is one of the greatest tools to record and complete financial transactions.

It develops a large network despite strict physical boundaries. As there is no such third-party involvement present, the cost of these transactions is lower than usual. At the same time, the network also remains transparent and quite secured.

It is normally seen that financial transactions that happen globally are

error-prone and take a lot of time. In addition to this, when the transaction

fees and exchange rates get added up, the total cost usually gets high.

However, Ripple offers real-time international transactions without spending too much money. It has the network of about 200+ institutions making the process affordable, secure, and fast for all sorts of international transactions.

2. Etherisc

This blockchain application helps in automating flight insurance. Insurance is another area where blockchain is gaining popularity. Through this application, insurers can make smart contracts rather than getting involved in the traditional contracts that are usually complex. Etherisc is the blockchain application that helps customers buy flight insurance. If the flight gets canceled or delayed, they do not have to wait for months to get the payment back. This application ensures an on-time payout.

#blockchain #blockchain-technology #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-a #blockchain-technologies #technology #decentralization

A Collection About Awesome Blockchains

Mining Digital Gold one Block at a Time?! • Don't Expect to Get Insanely Rich (Quick) • Tulips :tulip::tulip::tulip: (like Blockchains) are Great and Gorgeous (and will Endure)

b0 = Block.first(
    { from: "Dutchgrown", to: "Vincent", what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 10 },
    { from: "Keukenhof", to: "Anne",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 7 } )

b1 = Block.next( b0,
    { from: "Flowers",  to: "Ruben",  what: "Tulip Admiral van Eijck", qty: 5 },
    { from: "Vicent",   to: "Anne",  what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 3 },
    { from: "Anne",    to: "Julia",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 },
    { from: "Julia",   to: "Luuk",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 } )
...

(Source: blockchain_with_transactions.rb)

Awesome Blockchains

A collection about awesome blockchains - open distributed databases w/ crypto hashes incl. git ;-). Blockchains are the new tulips :tulip::tulip::tulip:.

Contents:

What's News?

For blockchain books, see the new Best of Crypto Books page »

The Open Blockchains Book of the Year 2020 Award Goes To...

Libra Shrugged: How Facebook Tried to Take Over the Money by David Gerard, November 2020, 182 Pages -- Introduction: Taking over the money ++ A user's guide to Libra ++ The genesis of Libra: Beller's blockchain ++ To launch a Libra: Let’s start a crypto ++ Bitcoin: why Libra is like this ++ The Libra White Papers ++ Banking the unbanked ++ The Libra Reserve plan and economic stability ++ Libra, privacy and your digital identity ++ The regulators recoil in horror ++ David Marcus before the US House and Senate ++ July to September 2019: Libra runs the gauntlet ++ October 2019: Libra's bad month ++ Mark Zuckerberg before the US House ++ November 2019: The comedown ++ Central bank digital currencies ++ Epilogue: Libra 2.0: not dead yet ++ Appendix: 2010–2013: The rise and fall of Facebook Credits

For more about Diem (formerly Libra), see the Awesome Diem (formerly Libra) and Move page »


For crypto quotes, see the new 100+ Best of Crypto Quotes - I HODL, you HODL, we HODL! - BREAKING: BITCOIN JUST BROKE $22 000! page »

The Best Crypto Quote "Oracle Saying" of the Year 2020 Award Goes To...

SEC Investor Education:

 • Don't understand an investment?
 • Don't invest in it.

Yes, but what if there's only 21 million of it?

- Trolly McTrollface

Frequently Asked Questions (F.A.Q.s) & Answers

Q: What's a Blockchain?

A: A blockchain is a distributed database with a list (that is, chain) of records (that is, blocks) linked and secured by digital fingerprints (that is, cryptho hashes). Example from blockchain.rb:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 ...

Q: What's a Hash? What's a (One-Way) Crypto(graphic) Hash Digest Checksum?

A: A hash e.g. eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743 is a small digest checksum calculated with a one-way crypto(graphic) hash digest checksum function e.g. SHA256 (Secure Hash Algorithm 256 Bits) from the data. Example from blockchain.rb:

def calc_hash
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest  ## returns "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743"
end

A blockchain uses

 • the block timestamp (e.g. 1637-09-15 20:52:38) and
 • the hash from the previous block (e.g. edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b) and finally
 • the block data (e.g. Transaction Data...)

to calculate the new hash digest checksum, that is, the hash e.g. be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4.

Q: What's a Merkle Tree?

A: A Merkle tree is a hash tree named after Ralph Merkle who patented the concept in 1979 (the patent expired in 2002). A hash tree is a generalization of hash lists or hash chains where every leaf node (in the tree) is labelled with a data block and every non-leaf node (in the tree) is labelled with the crypto(graphic) hash of the labels of its child nodes. For more see the Merkle tree Wikipedia Article.

Note: By adding crypto(graphic) hash functions you can "merkelize" any data structure.

Q: What's a Merkelized DAG (Directed Acyclic Graph)?

A: It's a blockchain secured by crypto(graphic) hashes that uses a directed acyclic graph data structure (instead of linear "classic" linked list).

Note: Git uses merkelized dag (directed acyclic graph)s for its blockchains.

Q: Is the Git Repo a Blockchain?

A: Yes, every branch in the git repo is a blockchain. The "classic" Satoshi-blockchain is like a git repo with a single master branch (only).

Do-It-Yourself (DIY) - Build Your Own Blockchain

PythonRubyJavaScriptJavaGo

Python

Let's Build the Tiniest Blockchain in Python Series by Gerald Nash

Build Your Own Blockchain: A Python Tutorial by Eric Munsing, March 2017, (Source)

Learn Blockchains by Building One (in Python) by Daniel van Flymen, September 2017, (Source) -- The fastest way to learn how Blockchains work is to build one

Build Your Own Blockchain (in Python 3) Series by Jack Schultz, (Source)

A Practical Introduction to Blockchain with Python by Adil Moujahid, March 2018, (Source)

Ruby

How Does Bitcoin Force Consensus Among Byzantine Generals? by Fabio Akita, November 2017

blockchain-lite - Build your own blockchains with crypto hashes; revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time! by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 1, December 2017

merkletree library - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 19, December 2017

centralbank command line tool (and library) - Print Your Own Money / Cryptocurrency; Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 24, December 2017

A guide to building a blockchain & cryptocurrency from scratch (Source) by Antoine Fink, April 2021

Crystal

Write your own blockchain and Proof-of-Work (PoW) algorithm using Crystal by Bradford Lamson-Scribner, May 2018, (Source)

JavaScript

Writing a Tiny Blockchain in JavaScript by Xavier Decuyper, July 2017

Node.js Blockchain Imlementation: BrewChain: Chain+WebSockets+HTTP Server by Darren Beck, November 2017, (Source) -- Protecting the tea making ledger from unscrupulous colleagues

Build your own Blockchain in Javascript/Visualization of Blockchains by Nam Chu Hoai, January 2018

TypeScript

Naivecoin: a tutorial for building a cryptocurrency by Lauri Hartikka, (Source)

Java

Creating Your First Blockchain with Java, Part 1 by Kass, December 2017, (Source)

Kotlin

Let's implement a cryptocurrency in Kotlin by Vasily Fomin, July 2018, (Source)

SQL

Blockchain by Example in SQL Server by Benjamin Campbell, December 2017, (Source)

Rust

Building Blockchain in Rust Series by Jacob Lindahl, GeekLaunch, (Source), (Slide Decks in PDF)

Go

Building Blockchain in Go Series by Ivan Kuznetsov, (Source)

Blockchain Series in Go by by Coral Health (Source)

Talk Notes

More

See Build your own Blockchain / Cryptocurrency @ Build your own (insert technology here)

Samples

Blockchain from Scratch - Ruby Version

class Block

 attr_reader :timestamp
 attr_reader :data
 attr_reader :previous_hash
 attr_reader :hash

 def initialize(data, previous_hash)
  @timestamp   = Time.now
  @data     = data
  @previous_hash = previous_hash
  @hash     = calc_hash
 end

 def self.first( data="Genesis" )  # create genesis (big bang! first) block
  ## note: uses all zero for previous_hash ("0")
  Block.new( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 end

 def self.next( previous, data="Transaction Data..." )
  Block.new( data, previous.hash )
 end

private

 def calc_hash
  sha = Digest::SHA256.new
  sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
  sha.hexdigest
 end

end # class Block


#####
## let's get started
##  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain

(Source: blockchain.rb)

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 #<Block:0x1eec6d0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:22:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4",
 @hash     = "5ee2981606328abfe0c3b1171440f0df746c1e1f8b3b56c351727f7da7ae5d8d">]

Comments from the reddit ruby posting:

Wait, so a blockchain is just a linked list?

No. A linked list is only required to have a reference to the previous element, a block must have an identifier depending on the previous block's identifier, meaning that you cannot replace a block without recomputing every single block that comes after. In this implementation that happens as the previous digest is input in the calc_hash method.

What about Proof of Work / Waste?

Let's add a proof of work / waste to the blockchain. In the classic blockchain you have to compute a block hash that starts with leading zeros (00). The more leading zeros the harder (more difficult) to compute. Let's keep it easy to compute with two leading zeros (00), that is, 16^2 = 256 possibilites (^1,2). Three leading zeros (000) would be 16^3 = 4_096 possibilites and four zeros (0000) would be 16^4 = 65_536 and so on.

(^1): 16 possibilties because it's a hex or hexadecimal or base 16 number, that is, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 a (10) b (11) c (12) d (13) e (14) f (15).

(^2): A random secure hash algorithm needs on average 256 tries (might be lets say 305 tries, for example, because it's NOT a perfect statistic distribution of possibilities).

Example:

def compute_hash_with_proof_of_work( difficulty="00" )
 nonce = 0
 loop do
  hash = calc_hash_with_nonce( nonce )
  if hash.start_with?( difficulty ) 
   return [nonce,hash]   ## bingo! proof of work if hash starts with leading zeros (00)
  else
   nonce += 1       ## keep trying (and trying and trying)
  end
 end
end

def calc_hash_with_nonce( nonce=0 )
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( nonce.to_s + @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest
end

(Source: blockchain_with_proof_of_work.rb)

Let's rerun the sample with the proof of work machinery added. Now the sample will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1e204f0
 @timestamp   = 1637-09-20 20:13:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @nonce     = 242,
 @hash     = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf">,
 #<Block:0x1e56e20
 @timestamp   = 1637-09-20 20:23:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf",
 @nonce     = 46,
 @hash     = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af">,
 #<Block:0x1e2bd58
 @timestamp   = 1637-09-20 20:33:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af",
 @nonce     = 350,
 @hash     = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190">,
 #<Block:0x1fa8338
 @timestamp   = 1637-09-20 20:43:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190",
 @nonce     = 59,
 @hash     = "00436f0fca677652963e904ce4c624606a255946b921132d5b1f70f7d86c4ab8">]

See the difference? All hashes now start with leading zeros (00) and the nonce is the random "lucky number" that makes it happen. That's the magic behind the proof of work.

Blockchain from Scratch - JavaScript Version

class Block {

 constructor(data, previousHash) {
  this.timestamp  = new Date()
  this.data     = data
  this.previousHash = previousHash
  this.hash     = this.calcHash()
 }

 calcHash() {
  var sha = SHA256.create()
  sha.update( this.timestamp.toString() + this.previousHash + this.data )
  return sha.hex()
 }

 static first( data="Genesis" ) {  // create genesis (big bang! first) block
  // uses all-zero previousHash
  return new Block( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 }

 static next( previous, data="Transaction Data..." ) {
  return new Block( data, previous.hash )
 }
}


//////
// let's get started
//  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )


blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

(Source: blockchain.js)

will log something like:

[ Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:25:54,
   data     : 'Genesis',
   previousHash : '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
   hash     : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:35:54,
   data     : 'Transaction Data...',
   previousHash : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1',
   hash     : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:45:54,
   data     : 'Transaction Data......',
   previousHash : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a',
   hash     : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:55:54,
   data     : 'More Transaction Data...',
   previousHash : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8',
   hash     : 'e10e020f832e46c2b60e1c3c0412bd370b2fde5f0f782c16eb87d0313ea0d3a3' } ]

Blockchain Articles

Reflections on the Blockchain by Rufus Pollock (Open Knowledge Foundation), July 2016 -- The DAO: Code is not Law – and It’s Dangerous to Think So ++ The Internet changed the world - surely the Blockchain will too? ++ Gold-rush or Internet-rush? ++ Governance Matters in Bitcoin ++ The Myth of a Costless, Ownerless Network ++ Lessons from History

On the Dangers of a Blockchain Monoculture by Tony Arcieri, January 2016 -- The Bitcoin blockchain: the world's worst database ++ Next-generation protocols ++ Decentralized ledger protocols ++ Bitcoin-NG ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ The great decentralized database in the sky

I Don’t Believe in Blockchain by Tim Bray, May 2017

Minimum Viable Blockchain by Ilya Grigorik, May 2014 -- Securing transactions with triple-entry bookkeeping ++ Securing transactions with PKI ++ Balance = Σ(receipts) ++ Multi-party transfers & verification ++ Double-spending and distributed consensus - Requirements for a distributed consensus network; Protecting the network from Sybil attacks; Proof-of-work as a participation requirement ++ Building the minimum viable blockchain - Adding "blocks" & transaction fee incentives; Racing to claim the transaction fees; Resolving chain conflicts; Blocks are never final ++ Properties of the (minimum viable) blockchain

Blockchains by analogies and applications: How blockchain compares to Git, Raft, and other technologies. by Kieren James-Lubin, January 2016 -- Blockchains are databases ++ Understanding transactions ++ Persistent, replicated databases (related technology: Git) ++ Peer-to-peer networks (related technology: BitTorrent) ++ Distributed consensus (related technology: distributed databases, Raft) ++ Minting new coins (mining) ++ Embedded identities (related technology: TLS) ++ Smart contracts: Like SQL expressions & triggers ++ What can we really do with blockchains?

Blockchain Books

Attack of the 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum & Smart Contracts by David Gerard, London, 2017 -- What is a bitcoin? ++ The Bitcoin ideology ++ The incredible promises of Bitcoin! ++ Early Bitcoin: the rise to the first bubble ++ How Bitcoin mining centralised ++ Who is Satoshi Nakamoto? ++ Spending bitcoins in 2017 ++ Trading bitcoins in 2017: the second crypto bubble ++ Altcoins ++ Smart contracts, stupid humans ++ Business bafflegab, but on the Blockchain ++ Case study: Why you can’t put the music industry on a blockchain

Mastering Bitcoin - Programming the Open Blockchain 2nd Edition, by Andreas M. Antonopoulos, 2017 - FREE (Online Source Version) -- What Is Bitcoin? ++ How Bitcoin Works ++ Bitcoin Core: The Reference Implementation ++ Keys, Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Advanced Transactions and Scripting ++ The Bitcoin Network ++ The Blockchain ++ Mining and Consensus ++ Bitcoin Security ++ Blockchain Applications


BEWARE: Bitcoin is a gigantic ponzi scheme¹. To the moon!? The new gold standard!? Do NOT "invest" trying to get-rich-quick HODLing. Why not? The bitcoin code is archaic and out-of-date. Burn, baby, burn! Proof-of-work / waste is a global energy environmental disaster using 300 kW/h per bitcoin transaction (!) that's about 179 kilograms of CO₂ emissions². Programmable money (or the internet of value) for all future generations with (bitcoin) script without loops and jumps (gotos) and all "stateless"!? LOL.

¹: (Source: Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics)

²: Assuming let's say 0.596 kilograms of CO₂ per kW/h (that's the energy efficiency in Germany) that's about 179 kilograms of CO₂ per bitcoin transaction (300 kW/h × 0.596 kg). For more insights see the Bitcoin Energy Consumption Index.


Programming Bitcoin from Scratch by Jimmy Song, 2019 - FREE (Online Source Version) -- Chapter 6 - Script - How Script Works • Example Operations • Parsing the Script Fields • Combining the Script Fields • Standard Scripts • p2pk • Problems with p2pk • Solving the Problems with p2pkh • Scripts Can Be Arbitrarily Constructed • Conclusion ++ Chapter 8 - Pay-to-Script Hash - Bare Multisig • Coding OP_CHECKMULTISIG • Problems with Bare Multisig • Pay-to-Script-Hash (p2sh) • Coding p2sh • Conclusion ++ Chapter 13 - Segregated Witness - Pay-to-Witness-Pubkey-Hash (p2wpkh) • p2wpkh Transactions • p2sh-p2wpkh • Coding p2wpkh and p2sh-p2wpkh • Pay-to-Witness-Script-Hash (p2wsh) • p2sh-p2wsh • Coding p2wsh and p2sh-p2wsh • Other Improvements • Conclusion

Programming Bitcoin Script Transaction (Crypto) Contracts Step-by-Step ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's start with building your own bitcoin stack machine from zero / scratch and let's run your own bitcoin ops (operations)...

Programming Blockchains in Ruby from Scratch Step-by-Step Starting w/ Crypto Hashes... ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) -- (Crypto) Hash ++ (Crypto) Block ++ (Crypto) Block with Proof-of-Work ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ Blockchain Broken? ++ Timestamping ++ Mining, Mining, Mining - What's Your Hash Rate? ++ Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin ++ (Crypto) Block with Transactions (Tx)

Mastering Ethereum - Building Contract Services and Decentralized Apps on the Blockchain - by Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood, 2018 - FREE (Online Source Version) What is Ethereum ++ Introduction ++ Ethereum Clients ++ Ethereum Testnets ++ Keys and Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Contract Services ++ Tokens ++ Oracles ++ Accounting & Gas ++ EVM (Ethereum Virtual Machine) ++
Consensus ++
DevP2P (Peer-To-Peer) Protocol ++ Dev Tools and Frameworks ++ Decentralized Apps ++ Ethereum Standards (EIPs/ERCs)

Building Decentralized Apps on the Ethereum Blockchain by Roberto Infante, 2018 - FREE chapter 1 -- Understanding decentralized applications ++ The Ethereum blockchain ++ Building contract services in (JavaScript-like) Solidity ++ Running contract services on the Ethereum blockchain ++ Developing Ethereum Decentralized apps with Truffle ++ Best design and security practice

Programming Crypto Blockchain Contracts Step-by-Step Book / Guide ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's Start with Ponzi & Pyramid Schemes. Run Your Own Lotteries, Gambling Casinos and more on the Blockchain World Computer...

Programming Cryptocurrencies and Blockchains in Ruby ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) @ Yuki & Moto Press Bookshelf -- Digital $$$ Alchemy - What's a Blockchain? - How-To Turn Digital Bits Into $$$ or €€€? • Decentralize Payments. Decentralize Transactions. Decentralize Blockchains. • The Proof of the Pudding is ... The Bitcoin (BTC) Blockchain(s) ++ Building Blockchains from Scratch - A Blockchain in Ruby in 20 Lines! A Blockchain is a Data Structure • What about Proof-of-Work? What about Consensus? • Find the Lucky Number - Nonce == Number Used Once ++ Adding Transactions - The World's Worst Database - Bitcoin Blockchain Mining • Tulips on the Blockchain! Adding Transactions ++ Blockchain Lite - Basic Blocks • Proof-of-Work Blocks • Transactions ++ Merkle Tree - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees • What's a Merkle Tree? • Transactions ++ Central Bank - Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP • Inside Mining - Printing Cryptos, Cryptos, Cryptos on the Blockchain ++ Awesome Crypto ++ Case Studies - Dutch Gulden • Shilling • CryptoKitties (and CryptoCopycats)

Blockchain for Dummies, IBM Limited Edition by Manav Gupta, 2017 - FREE (Digital Download w/ Email) -- Grasping Blockchain Fundamentals ++ Taking a Look at How Blockchain Works ++ Propelling Business with Blockchains ++ Blockchain in Action: Use Cases ++ Hyperledger, a Linux Foundation Project ++ Ten Steps to Your First Blockchain application

Get Rich Quick "Business Blockchain" Bible - The Secrets of Free Easy Money, 2018 - FREE -- Step 1: Sell hot air. How? ++ Step 2: Pump up your tokens. How? ++ Step 3: Revolutionize the World. How?

Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics by Trolly McTrollface, et al, 2018 - FREE

Crypto Facts - Decentralize Payments - Efficient, Low Cost, Fair, Clean - True or False? by Nouriel Roubini, David Gerard, et al, 2018 - FREE

Crypto is the Mother of All Scams and (Now Busted) Bubbles - While Blockchain Is The Most Over-Hyped Technology Ever, No Better than a Spreadsheet/Database by Nouriel Roubini, 2018 - FREE

IslandCoin White Paper - A Pen and Paper Cash System - How to Run a Blockchain on a Deserted Island by Tal Kol -- Motivation ++ Consensus ++ Transaction and Block Specification - Transaction format • Block format • Genesis block ++ References

Blockchain (Lite) Crypto Hash Libraries

RubyJavaScript

Ruby

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.rb, gem: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

require 'blockchain-lite'

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain  

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 ...

JavaScript

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.js, npm: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

const Blocks = require( "blockchain-lite" )

// use basic block
let Block = Blocks.basic

let b0 = Block.first( 'Genesis' )
let b1 = Block.next( b0, 'Transaction Data...' )
let b2 = Block.next( b1, 'Transaction Data......' )
let b3 = Block.next( b2, 'More Transaction Data...' )

let blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

will log something like:

[ Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:03:38,
  data:     'Genesis',
  previousHash: '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
  hash:     '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:13:38,
  data:     'Transaction Data...',
  previousHash: '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829',
  hash:     '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:23:38,
  data:     'Transaction Data......',
  previousHash: '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626',
  hash:     '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:33:38,
  data:     'More Transaction Data...',
  previousHash: '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7',
  hash:     '4cc0329b2c0cb32e0451fa3179bd944d4cd0fcf410939172f979e9fd2aa9f5f3' } ]

Git, Git, Git - The Stupid Content Tracker with Crypto Hashes

Everything is local. Distributed is the new centralized.

Quotes - Blockchains and Git

Yep, that's the joke. Nobody has been able to explain to me how the "blockchain" buzzword is significantly different to "git repo". -- Yaakov

But if you said "let's build a currency where all transactions are stored in a git repo" you wouldn't be taken seriously for even 24 hrs. -- Yaakov

Soon explaining git like "a git repo is like a blockchain with commits instead of blocks". -- Nicolás Berger

"A local branch is like a state channel. It can be pushed and merged into the master blockchain at any moment." -- Nicolás Berger

The #Blockchain has changed the world. Here I make the argument that the #Blockchain is just like #git. -- Jackson Kelley

git merge [-m REF] [-g BLOB] --push Merge and push all signed commits to the blockchain. -- Git Commands

Books

Learn Enough Git to Be Dangerous by Michael Hartl - FREE (Online Version) -- Getting started ++ Backing up and sharing ++ Intermediate workflow ++ Collaborating ++ Conclusion ++ Advanced setup

Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub, 2nd Edition, 2014 - FREE (Online Version) -- Getting Started ++ Git Basics ++ Git Branching ++ Git on the Server ++ Distributed Git ++ GitHub ++ Git Tools ++ Customizing Git ++ Git and Other Systems ++ Git Internals ++ A1: Git in Other Environments ++ A2: Embedding Git in your Applications ++ A3: Git Commands

Git gets easier once you get the basic idea that branches are homeomorphic endofunctors mapping submanifolds of a Hilbert space. -- Anonymous

Open Distributed Databases on Git

football.db - open public domain football datasets (incl. clubs, national teams, leagues, match schedules, etc.)

world.db - open public domain world (country) datasets

beer.db - open public domain beer & brewery datasets

Add a beer transaction to the #blockchain on #git and win a free Wiener Lager beer! Cheers. Prost. -- Gerald Bauer @ Austria Codes

Open Distributed (Hyper) Ledger Books on Git

Shilling (or Schilling) - Shilling on the Blockchain! - Rock-Solid Alpine Dollar from Austria

Tulips - Tulips on the Blockchain! - Learn by Example from the Real World (Anno 1637) - Buy! Sell! Hold! Enjoy the Beauty of Admiral of Admirals, Semper Augustus, and More

Classic Tulip Mania

A period in the Dutch Golden Age during which contract prices for bulbs of the recently introduced tulip reached extraordinarily high levels and then dramatically collapsed in February 1637.

Quotes - Blockchains are the next Internets / Tulips

People who compare digital tokens to tulips are essentially saying digital tokens are a bubble backed by nothing but pure hype and speculation.

What they fail to understand is that tulips come from dirt, not a blockchain.

And as we all know, blockchain is possibly the best technological innovation since the internet. It will have a tremendous impact on global business and society in general. -- TulipToken

Books

Tulipomania: The Story of the World's Most Coveted Flower & the Extraordinary Passions It Aroused by Mike Dash, 2001 -- A Mania for Tulips ++ The Valley of Tien Shan ++ Within the Abode of Bliss ++ Stranger from the East ++ Clusius ++ Leiden ++ An Adornment to the Cleavage ++ The Tulip in the Mirror ++ Florists ++ Boom ++ At the Sign of the Golden Grape ++ The Orphans of Wouter Winkel ++ Bust ++ Goddess of Whores ++ At the Court of the Tulip King ++ Late Flowering

Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age by Anne Goldgar, 2007 -- Something Strange ++ Art & Flowers ++ Bloemisten ++ Grieving Money ++ Bad Faith ++ Cabbage Fever ++ Glossary ++ A Note on Money

Breaking News: CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain!

Collectible. Breedable. Adorable.

Collect and breed digital cats. Start meow. Buy! Sell! Hold!

Learn more @ cryptokitties.co

Latest (and Greatest) Investment Opportunity!

Blockchain has unlocked the magic of digital scarcity, and combining that with the power of making the digital goods persistent gives them a potential value that is only limited by how much prestige a wealthy person might place on ownership of the item.

-- Justin Poirier

All I want for Christmas is a CryptoKitty.

-- Kayla Williams

I got a fever. And the only prescription is more CryptoKitties.

-- Eduardo Salazar

My Gen 7 CryptoKitty #104375. The Future is Meow.

-- Anshul Dhawan

 • Fabulous Persian Spock Gerbil Gold Cottoncandy - Extremely rare gen 5 swift virgin | 2.9 ETH
 • Rarity: 0.00264% Gen 5 JAGUAR FABULOUS GOLD DALI!! VIRGIN!
 • Rarity: 0.0015% Princess Bubblegum is now for sale! Gen 12 | Brisk | Virgin | Chartreux | Bubblegum | Otaku | Emeraldgreen | Saycheese | Mauveover | Spock - Starts ETH 20/Ends ETH 10
 • Gold ducat, Gen 5, Virgin, Swift. Very cheap
 • Cheap Gen 1 cute kittie with rare genes! Only 0.125 ETH
 • UNIQUE Virgin Peach Googly Gold Mauveover gen:2 cooldown:1 0.87992% RARE
 • SUPER CHEAP: Gerbil, Ragdoll, Scarlet, Chestnut, Cotton Candy!!! 0.02 ETH (~$14)
 • I'm giving away a Gen 1 FAST Gold for free...

-- CrypoKittiesMarket

Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats)

A collection about Awesome CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain! and CryptoCopycats - digital collectibles secured on a distributed public databases w/ crypto hashes. Are CryptoPuppies the new CryptoKitties? Learn by Example from the Real World (Anno 2017) - Buy! Sell! Hodl!

More @ cryptocopycats/awesome-cryptokitties

Events, Meetups, Orgs

Revolutionize the world one country at a time. Blockchainers of the world, unite!

Awesome Awesomeness

A curated list of awesome lists.

 • Blockchain Stuff -- a curated list of blockchain and general cryptocurrency resources
 • Awesome Blockchain by Igor Barinov et al -- a curated list of the bitcoin blockchain services
 • Awesome Blockchain by Tim Reznich et al -- a curated list of blockchain services and exchanges
 • Awesome Blockchain by istinspring et al -- a curated list of awesome projects and services based on blockchain technology
 • Awesome Coins by Kenneth Reitz et al -- a guide to crypto-currencies and their algos
 • Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats) by Gerald Bauer et al -- a curated list about the awesome crypto kitties and copycats
 • Awesome Git by Dick Tang et al -- a curated list of amazingly awesome Git tools, resources and shiny things
 • Awesome by Sindre Sorhus et al -- a curated list of awesome lists

Author: openblockchains
Source Code: https://github.com/openblockchains/awesome-blockchains
License: CC0-1.0 License

#blockchain 

Devin Pinto

1606971339

Certified Blockchain Expert™ | Blockchain Certification | Blockchain Council

A multitude of use cases around the numerous industrial segments are now contained in the blockchain technology that once began as the underlying system for Bitcoin trading. One of the main impacts on the financial sector has been felt. Blockchain technology has been publicly adopted by businesses like JP Morgan. The financial sector is suffering from data protection problems, faster transactions, transparency and other bottlenecks that hamper the growth of businesses that rely on monetary transactions from banks and NBFCs. Blockchain could therefore be a possible solution here. Banks and financial sectors can easily solve the disadvantages that hold back the banks’ smooth functioning with Blockchain’s involvement.

Some of the biggest developments we have seen in the Blockchain sector are the development of Blockchain platforms such as Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Fabric, Corda, etc This approved Blockchain not only ensures that the system operates efficiently, but also ensures that transactions take place at a faster rate. It actually helps the banking system work much better and in a more effective way.

How the financial sector is impacted by Blockchain:

1. Providing a safe platform-
The need for a secured platform is one of the greatest challenges facing most banking and financial institutions. As most of the transactions and other work have now been digitised, most banks and other allied companies are looking for a stable platform that is free of any mistakes or defects. In addition, there is also a high rise in the need for a network that can efficiently combat data breach problems, and so we have Blockchain. By time-stamping all information or data on it this DLT platform works. This guarantees full security. And with the introduction of approved Blockchain networks, the security feature is even more assured.

2. No third party- Time lag and paperwork are two weaknesses of the financial sector that appear to hold up the processes and ultimately influence the company’s efficiency as well. We can solve these problems with the assistance of Blockchain technology and thus ensure quicker transactions. Blockchain technology operates on peer-to-peer transactions, ensuring that for authentication and approval, there is no need to rely on a third party, which speeds up the transaction process.

3. Tracking and tracing- For banking firms, these features can be highly beneficial. Banks invest a large amount of money on authentication and verification, amid all the efforts of false identity cases, and fraud reports are growing, we can easily put an end to it with Blockchain. As data tracking and tracing becomes simpler and history can be easily traced back, compared to the traditional technologies that banks use, it becomes easier to rely on this platform.

These are the three big benefits that Blockchain can reap from the banking and financial field. Blockchain developers and Blockchain experts are in high demand because of this, and we will see an increase in this number in the times to come.

Conclusion- The Blockchain Council provides Blockchain with the best online certificate programme. This detailed curriculum will allow you to absorb all Blockchain-related knowledge while also learning how to incorporate it. Then what are you going to wait for? Register for today’s Blockchain certification.

#blockchain technology #blockchain development #blockchain expert #blockchain professional #blockchain developer

Ajay Kapoor

1623918965

Custom Blockchain Development & Outsourcing Company India

Being one of leading blockchain development companies in India, we have marked a niche by providing some successful Blockchain based software solutions on ethereum, hyperledger, Smart Contracts, and much more. You can leverage Blockchain technology to enhance data security, complete process automation, reduce data storage cost, eliminates duplication of data and reduce time,

We have industry best experts to provide you feature packed Blockchain development services catering to your business challanges. Get in touch now to explore the benefits of Blockchain for your business!

#blockchain-development-company-in-india #blockchain #blockchain-companies-india #blockchain-outsourcing-companies #blockchain-development-services #blockchain-development-company