Aliyah  Murray

Aliyah Murray

1624971660

Relations | One to One | One to Many | Many to Many | EFCore Tutorial

DbSet, DbContext ve Migrations kavramlarından sonra ilişkisel veritabanlarında da kullanılan tablo ilişkilerinin EntityFramework üzerinden nasıl yönetildiği konusunda bir video hazırladım. Bire - Bir, Bire - Çok ve Çoka - Çok gibi ilişki türlerinin açıklandığı videoda ForeignKey lerin de nasıl oluşturulduğu konusunda gerekli açıklamaları yaptım.

After DbSet, DbContext, and Migrations concepts, I prepared a video on how to manage table relationships, which are also used in relational databases, through EntityFramework. I made the necessary explanations on how ForeignKeys were also created in the video where the types of relationships such as One-to-One, One-to-Many, and Many-Many are explained.

#Entityframework #EFCore #DotnetTutorial
#blazor #docker #dotnet

Kanala Abone Olmayı Unutmayın!
To Subscribe: https://bit.ly/3kvj2vw
Github: https://github.com/salihcantekin

#dotnet #docker #blazor #dotnettutorial #efcore #entityframework

Relations | One to One | One to Many | Many to Many | EFCore Tutorial