Phân tích on-chain BTC, ETH: Tỷ lệ NVT hỗ trợ tăng trưởng của thị trường

Phân tích on-chain BTC, ETH: Tỷ lệ NVT hỗ trợ tăng trưởng của thị trường

Xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là tỷ lệ Giá trị mạng so với giao dịch (NVT), để xác định xem động thái tăng giá hiện tại của BTC

Xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là tỷ lệ Giá trị mạng so với giao dịch (NVT), để xác định xem động thái tăng giá hiện tại của BTC và ETH thể hiện sự tăng trưởng hợp lệ hay là không bền vững.

Tỷ lệ NVT hỗ trợ khả năng tăng giá của cả ETH và BTC, cho thấy rằng đó là thời kỳ tăng trưởng mạng hợp lệ.

Tính toán NVT NVT là chỉ số mô tả mối quan hệ giữa khối lượng chuyển nhượng và vốn hóa thị trường. Nó thường được gọi là tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) của tiền điện tử và do Willy Woo tạo ra.

NVT được tính bằng cách lấy giá trị mạng chia cho khối lượng giao dịch hàng ngày. Do đó, nếu giá trị mạng cao hơn số lượng giao dịch sẽ cho giá trị NVT cao.

Giá trị NVT cao cho thấy định giá mạng đang vượt xa khối lượng giao dịch, thường xuất hiện trong bong bóng giá. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hơn, nó đo lường tốc độ tăng trưởng mạng thực tế. Mặt khác, giá trị NVT thấp chứng tỏ mặc dù mức độ quan tâm tăng lên, được thể hiện qua số lượng giao dịch cao hơn, nhưng giá trị mạng đang bị tụt lại phía sau.

Mặc dù giá trị NVT không hữu ích lắm trong việc phát hiện thị trường sụp đổ trước khi chúng xảy ra, nhưng nó có thể được sử dụng để phân biệt giữa giá giảm và đảo chiều sau khi đạt đỉnh. Nếu giá trị này tăng lên sau một đợt điều chỉnh giá đáng kể, rất có thể bong bóng đã vỡ.

Tóm lại:

Giá trị tăng thường được coi là giảm giá. Chúng xảy ra khi số lượng giao dịch đang tăng với tốc độ chậm hơn giá trị vốn hóa thị trường, có nghĩa là mạng được định giá quá cao.

Giá trị giảm thường được coi là tăng giá. Chúng xảy ra khi khối lượng giao dịch vượt quá mức tăng của vốn hóa thị trường, cho thấy mạng đang bị định giá thấp hơn.

Giao dịch đi ngang hỗ trợ xu hướng hiện tại, cho thấy giá trị hợp lý của mạng.

Bitcoin NVT của BTC nằm trong khoảng từ 2 đến 30 trong phần lớn lịch sử giá của nó. Cụ thể hơn, nó đã nằm trong cùng phạm vi đó cho đến mức cao nhất năm 2017.

NVT lần đầu tiên tăng vọt sau đỉnh năm 2013, đạt giá trị 40. Như đã trình bày, giá trị NVT cao sau đỉnh giá là dấu hiệu của bong bóng. Sau đó, giá BTC điều chỉnh trong một khoảng thời gian đáng kể, trong khi chỉ báo thiết lập lại.

Sau khi đạt đỉnh năm 2017, NVT một lần nữa tăng vọt lên 33 trước khi thiết lập lại một lần nữa.

Diễn biến thú vị là NVT dao động trong khoảng từ 24 đến 43 kể từ đó. Mặc dù ban đầu đây có thể được coi là một dấu hiệu của bong bóng, nhưng thực tế là giá trị liên tục hợp nhất trong phạm vi này khiến nó trở thành một giai đoạn phát triển mạng hợp lệ hơn.

BTC

NVT BTC (EMA 14 ngày) | Nguồn: Glassnode

Xem xét kỹ hơn chuyển động kể từ tháng 3/2020 cho thấy NVT giảm xuống còn 24 chỉ trong hai lần: vào ngày 12/3/2020 và ngày 26/4/2021.

Mức thấp nhất ngày 12/3 đánh dấu đáy dài hạn và vẫn còn phải xem liệu tháng 4/2021 có giống như vậy hay không.

bitcoin

NVT BTC (EMA 14 ngày) | Nguồn: Glassnode

ETH Giá trị NVT của ETH lần đầu tiên tăng vọt lên 70 sau đỉnh năm 2018 và lên 110 sau đỉnh 2019.

Tuy nhiên, nó liên tục giảm kể từ đó. Giá trị hiện cũng đang giảm trong đợt tăng giá bắt đầu từ tháng 3/2020. Điều này không giống như những gì chúng ta đã thấy ở BTC.

Điều thú vị là giá trị NVT thấp nhất đã xuất hiện vào tháng 9/2020.

bitcoin

NVT (xanh) và giá ETH (đen) | Nguồn: Glassnode

Có thể điều này xảy ra do sự phát triển của các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap (UNI), yêu cầu ETH cho phần lớn các giao dịch hoán đổi token. Ngoài ra, việc phát hành ETH 2.0 có thể đã khuyến khích một số người dùng stake ETH bên ngoài các sàn giao dịch.

Bằng chứng là phần trăm nguồn cung ETH bị khóa trong các hợp đồng thông minh tăng lên kể từ tháng 3/2020. Điều này phù hợp với quá trình giảm của NVT, rất có thể là do giao dịch ngày càng tăng.

Ngoài ra, song hành với NVT là số lượng ETH giữ trên các sàn giao dịch cũng giảm.

bitcoin

Phần trăm nguồn cung ETH trong hợp đồng thông minh (tím) và số dư ETH trên sàn giao dịch (xanh) | Nguồn: Glassnode

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Adding Messages On The Bitcoin Blockchain - A How-To Guide

Can I write on a Bitcoin Blockchain? Can I drop down a message? Yes, Luca of course you can! You can leave a message on a Bitcoin blockchain using a particular op code, called OP_RETURN.