Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật nhằm công nhận tiền điện tử

Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật nhằm công nhận tiền điện tử

Các thành viên của Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật nhằm mục đích công nhận tiền điện tử theo luật thương mại trong tiểu bang.

Các thành viên của Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật nhằm mục đích công nhận tiền điện tử theo luật thương mại trong tiểu bang.

Trong một phiên họp của Cơ quan lập pháp Texas lần thứ 87 hôm nay, các nhà lập pháp đã thông qua đề xuất sửa đổi đối với Bộ luật Thương mại thống nhất của tiểu bang (UCC), nhằm điều chỉnh luật thương mại tốt hơn với đổi mới blockchain và các quy định về tài sản kỹ thuật số. Được giới thiệu lần đầu tiên bởi Đại diện Tan Parker vào tháng 3, House Bill 4474 được cho là sẽ giúp xác định tiền điện tử trong UCC.

Dự luật bây giờ sẽ được chuyển đến Thượng viện Texas cho bất kỳ sửa đổi được đề xuất nào và có khả năng là một cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Nếu luật tiền điện tử được thượng viện thông qua, Thống đốc Texas Greg Abbott có thể ký dự luật thành luật. Abbott đã nói rằng anh ấy là một “người ủng hộ đề xuất luật tiền điện tử” – đặc biệt đề cập đến HB 4474 – và dường như khuyến khích các công ty khai thác Bitcoin thành lập cửa hàng tại tiểu bang.

Lee Bratcher, chủ tịch Hội đồng Blockchain Texas, nói rằng dự luật này có thể đưa Texas đến gần hơn trở thành một tiểu bang thân thiện với tiền điện tử như Wyoming.

Texas đã là quê hương của các công ty khai thác tiền điện tử bao gồm BlockCap và Riot Blockchain. Cả hai công ty đều cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng các liên doanh khai thác của mình ở bang này với việc mua các phương tiện và thiết bị mới.

Kế hoạch Ponzi của “Giáo Hoàng Bitcoin” Eric Darwin Balusek bị chính quyền bang Texas ra lệnh đóng cửa Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

bitcoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

In this video tutorial, we'll learn Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? DO NOT MISS!!!

11 Ways to Earn Bitcoins & Make Money with Bitcoin (2021 updated)

While there are many ways you can make money with Bitcoin in the end there are no free meals. Earning Bitcoins online take time and money and most methods promising free Bitcoins will not be worth the time wasted on them.

How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed). DO NOT MISS!!!

In this video tutorial, we'll learn How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed)

Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over)

In this video tutorial, we'll learn Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? Let's explore it with us now.

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart