Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout

Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout

Stellar follows the general market sentiment with green indicators across the board. XLM’s price seems to be positively to a new cooperation.

Các nhà đầu tư rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch Giống như mọi tài sản có thể giao dịch, giá Bitcoin được hình thành dựa trên cung và cầu. Trong thế giới của Bitcoin, số lượng nguồn cung có sẵn trên các sàn giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó vì các holder có thể nhanh chóng xử lý chúng.

Ngược lại, khi số coin trên các sàn giao dịch giảm thì áp lực bán sẽ ít hơn. Đây là điều mà CEO của CryptoQuant đã nhấn mạnh vào đầu ngày hôm nay.

Ki Young Ju đã phác thảo một lượng Bitcoin “đáng kể” đã bị rút ra khỏi các sàn giao dịch trong vài ngày qua. Do đó, ông ấy dự đoán rằng nó đã “sẵn sàng để có một bước tiến khác”.

Điều này xảy ra khi Bitcoin thực sự đã tăng từ mức 56.400 đô la lên mức cao nhất trong ba ngày là hơn 58.400 đô la.s

stellar

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Stellar Network To Power New Savings API Launched By Wyre

Stellar Development Foundation (SDF) CEO, Denelle Dixon, celebrated the result of a partnership with the payment infrastructure Wyre

Stellar Development Company | Stellar Blockchain Development

Codezeros Develops financial systems with Stellar Blockchain for fast transactions & Customize payments for every platform with Stellar Blockchain Development

Stellar Blockchain Development | Stellar Blockchain Development Solutions

Avail secure transfer capabilities with our Stellar Blockchain Development services. From fiat currencies to crypto and other digital entities, this innovative solution can do it all with ease. Guaranteed compliance with the highest regulatory standards

Stellar OST to PST Converter

Convert OST to PST [Stellar OST to PST Converter](https://www.filerepairtools.com/convert-ost-to-pst.html "Stellar OST to PST Converter") tool repairs corrupt Exchange OST file with the help of powerful algorithm and save the repaired OST file to...

Stellar Remittance Platform development Guidance

The **[Stellar Remittance Platform Development](https://www.blockchainappfactory.com/stellar-remittance-platform-development "Stellar Remittance Platform Development")** is a blockchain-backed technology on distributed ledger. It allows...