Minh  Quang

Minh Quang

1624673831

Ông Dev và cái chợ | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

Link Q&A: https://request.ongdev.com

What is GEEK

Buddha Community

Ông Dev và cái chợ | #ODLive
Minh  Quang

Minh Quang

1625883000

Ông Dev và cái chợ | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

Link Q&A: https://request.ongdev.com

— Để xem những video về lập trình —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé: https://www.youtube.com/ongdev

— Blog của mình —
https://blog.ongdev.com

— Ủng hộ Ông Dev —
https://unghotoi.com/ongdev

— Facebook page của mình —
https://www.facebook.com/ongdevvuitinh

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#ôngdev #ODLive

#developer

Minh  Quang

Minh Quang

1624066671

Ông Dev và cái chợ | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

Link Q&A: https://request.ongdev.com

#developer

Minh  Quang

Minh Quang

1623205683

Ông Dev và cái chợ | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

#developer

Minh  Quang

Minh Quang

1623468767

THỰC TẬP QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN | VPP AIESEC | Ông Dev và cái chợ | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Ê yo, stream này là để nói về chương trình thực tập quốc tế trực tuyến vpp của AIESEC nha cái chợ của Ông Dev.

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

#developer