senad brkich

1672640554

Jak automatycznie tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail Gmaila

„Czy Gmail nie tworzy kopii zapasowych?” To częste pytanie, oparte na ogólnym założeniu, że cały sens przejścia do „chmury” polega na tym, że nie musisz się już martwić o narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. W rzeczywistości, chociaż Gmail usuwa wiele tradycyjnych powodów tworzenia kopii zapasowych danych, nie obejmuje ich wszystkich. Co więcej, ponieważ wielu użytkowników zakłada, że „Gmail sam tworzy kopie zapasowe”, są oni często bardziej narażeni na utratę danych niż wielu użytkowników lokalnych.

Jak wykonać kopię zapasową Gmaila?

Kopia zapasowa Gmaila to proces konsekwentnego kopiowania danych w Gmailu Google i przechowywania ich w lokalizacji w chmurze poza siedzibą firmy. Dzięki kopii zapasowej w chmurze Gmaila użytkownicy mogą szybko przywrócić swoje wiadomości e-mail, załączniki, preferencje i ustawienia użytkownika. Tworzenie kopii zapasowej Gmaila zapewnia ochronę przed utratą danych, która może być spowodowana błędem użytkownika, celowym lub przypadkowym usunięciem, atakami oprogramowania wymuszającego okup i przerwami w działaniu usług Google.

Oto jak odzyskać usuniętą wiadomość z Gmaila:

1. Otwórz folder Kosz Gmaila
2. Znajdź usuniętą wiadomość Gmail
3. Zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru
4. Wybierz opcję „przenieś do” (folder ze strzałką) i wybierz „Skrzynka odbiorcza”
5. Wiadomość zostanie przeniesiona z powrotem do skrzynki odbiorczej Gmaila

Jak wykonać kopię zapasową Gmaila

Dzięki temu możesz łatwo skalować kopie zapasowe dla Google Workspace. Gdy Twoja firma się rozwija, instaluje dodatkowe aplikacje Google, takie jak Dysk i Dyski zespołu, lub musi przestrzegać nowych przepisów, zawsze masz zapewnioną ochronę w celu szybkiego i łatwego odzyskiwania usuniętych plików i folderów.

To narzędzie pomaga również wyeliminować niepotrzebne koszty licencji i utratę danych, które mogą wynikać z nieaktywnych licencji. Aby uzyskać dostęp do firmowych danych Google, musisz mieć aktywną licencję Google Workspace. Jednak nieaktywne lub pozbawione aprowizacji dane użytkowników są trwale usuwane, a utrzymanie licencji pracowników, którzy odeszli z firmy, może być kosztowne. Dzięki temu możesz archiwizować dane użytkowników z nieaktywnych kont Google Workspace, co pozwala Twojej firmie zaoszczędzić znaczne opłaty licencyjne.

Korzyści z tych kopii zapasowych Gmaila

• Chroń dane, których Google nie obejmuje
• Ciągłość biznesowa Gmaila klasy korporacyjnej i odzyskiwanie po awarii Gmaila
• Automatyczne i cykliczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Gmaila
• Twórz kopie zapasowe wszystkich firmowych kont Gmail do 3 razy dziennie
• Odzyskiwanie wiadomości Gmail jednym kliknięciem
• Uwolnij administratorów systemu od konieczności tworzenia regularnych ręcznych kopii zapasowych Gmaila

Czytaj więcej :- https://www.osttopstapp.com/gmail-backup.html

 

What is GEEK

Buddha Community

senad brkich

1672640554

Jak automatycznie tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail Gmaila

„Czy Gmail nie tworzy kopii zapasowych?” To częste pytanie, oparte na ogólnym założeniu, że cały sens przejścia do „chmury” polega na tym, że nie musisz się już martwić o narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. W rzeczywistości, chociaż Gmail usuwa wiele tradycyjnych powodów tworzenia kopii zapasowych danych, nie obejmuje ich wszystkich. Co więcej, ponieważ wielu użytkowników zakłada, że „Gmail sam tworzy kopie zapasowe”, są oni często bardziej narażeni na utratę danych niż wielu użytkowników lokalnych.

Jak wykonać kopię zapasową Gmaila?

Kopia zapasowa Gmaila to proces konsekwentnego kopiowania danych w Gmailu Google i przechowywania ich w lokalizacji w chmurze poza siedzibą firmy. Dzięki kopii zapasowej w chmurze Gmaila użytkownicy mogą szybko przywrócić swoje wiadomości e-mail, załączniki, preferencje i ustawienia użytkownika. Tworzenie kopii zapasowej Gmaila zapewnia ochronę przed utratą danych, która może być spowodowana błędem użytkownika, celowym lub przypadkowym usunięciem, atakami oprogramowania wymuszającego okup i przerwami w działaniu usług Google.

Oto jak odzyskać usuniętą wiadomość z Gmaila:

1. Otwórz folder Kosz Gmaila
2. Znajdź usuniętą wiadomość Gmail
3. Zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru
4. Wybierz opcję „przenieś do” (folder ze strzałką) i wybierz „Skrzynka odbiorcza”
5. Wiadomość zostanie przeniesiona z powrotem do skrzynki odbiorczej Gmaila

Jak wykonać kopię zapasową Gmaila

Dzięki temu możesz łatwo skalować kopie zapasowe dla Google Workspace. Gdy Twoja firma się rozwija, instaluje dodatkowe aplikacje Google, takie jak Dysk i Dyski zespołu, lub musi przestrzegać nowych przepisów, zawsze masz zapewnioną ochronę w celu szybkiego i łatwego odzyskiwania usuniętych plików i folderów.

To narzędzie pomaga również wyeliminować niepotrzebne koszty licencji i utratę danych, które mogą wynikać z nieaktywnych licencji. Aby uzyskać dostęp do firmowych danych Google, musisz mieć aktywną licencję Google Workspace. Jednak nieaktywne lub pozbawione aprowizacji dane użytkowników są trwale usuwane, a utrzymanie licencji pracowników, którzy odeszli z firmy, może być kosztowne. Dzięki temu możesz archiwizować dane użytkowników z nieaktywnych kont Google Workspace, co pozwala Twojej firmie zaoszczędzić znaczne opłaty licencyjne.

Korzyści z tych kopii zapasowych Gmaila

• Chroń dane, których Google nie obejmuje
• Ciągłość biznesowa Gmaila klasy korporacyjnej i odzyskiwanie po awarii Gmaila
• Automatyczne i cykliczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Gmaila
• Twórz kopie zapasowe wszystkich firmowych kont Gmail do 3 razy dziennie
• Odzyskiwanie wiadomości Gmail jednym kliknięciem
• Uwolnij administratorów systemu od konieczności tworzenia regularnych ręcznych kopii zapasowych Gmaila

Czytaj więcej :- https://www.osttopstapp.com/gmail-backup.html

 

Desmond Ivana

1602569524

The E-Scooters Wave Is Coming: Steer Your Business To Success

E-scooters are becoming more and more familiar. The compactness, coupled with the skill of evading jam-packed traffics, makes the fast-paced world lean towards this micro-mobility innovation. Besides, with COVID-19 propelling the need for safety and privacy, you do not have drivers in an E-scooters ecosystem! With the system being entirely automated, people can smart-lock and unlock E-scooters without any hassle.

Various top manufacturers are spending quality hours exhaustively on their R&D to shift from fuel-led automobiles to electric power-generating vehicles. Although people hesitate to make investments when it comes to buying an e-vehicle, using such vehicles for commuting is no big deal. If you’re an entrepreneur aiming to launch an Uber for E-Scooters app, now is the time to roll up your sleeves as E-scooters are being legalized in numerous countries, including New York.

Now, let’s discuss the remunerative advantages of E-scooters and why entrepreneurs needn’t hesitate to initiate their E-scooter App development.

Lucrative Benefits of E-Scooters

Outplay traffic effortlessly: One of the main concerns of people worldwide is not reaching the destination on time due to prolonged traffic. With four-wheelers becoming more predominant, the situation is steeping towards the worsening phase. With its compact nature, E-scooters can help people sail past traffic without a sweat. This way, people conserve and utilize their time efficiently.

The environmental impact: As simple as it may sound, automobiles pollute the environment on a massive scale. It is high-time people raise their concerns against environmental degradation. E-scooters are the best alternatives from the environmental perspective. These scooters run on a 500W electric motor, eliminating any form of pollution.

Inexpensive in every aspect: The maintenance and fuel costs of automobiles is way too high as vehicles get older. However, with an E-scooter, all it takes is a rechargeable battery with less or no maintenance at all. Moreover, entrepreneurs get to enhance their profits seamlessly, even after providing economical rides to passengers. There’s only an initial investment cost that an entrepreneur needs to take care of.

The 5-Step Workflow of an E-Scooters App

While building a smartphone application, it is essential to focus on the platform’s workflow. An E-scooter app with a user-friendly architecture and immersive workflow can create an instant impact among the audience. Let’s discuss the simple yet intuitive 5-step workflow here,

 • Users register with the platform and locate E-scooters nearby by enabling their location preferences.

 • Users choose their best-suited E-scooters based on numerous metrics like pricing, battery capacity, ratings, etc.

 • Users unlock the vehicle by scanning the QR code. They initiate their trip and drive towards their destination.

 • Upon reaching the destination, users park the E-scooters securely and smart-lock the vehicle.

 • The app displays the total fare with a detailed breakdown. Users pay the amount via a multitude of payment gateways and share their experience in the form of ratings & reviews.

Features that make the E-Scooter app stand apart

Apps like Lime, Bird, etc., have already set a benchmark when it comes to the E-Scooter app market. You need USPs to lure customer attention. Some of the unique elements worth-considering include,

 • QR scanning - To initiate and terminate rides.

 • In-app wallet - To pay for rides effortlessly.

 • Multi-lingual support - To access the app in the customers’ preferred language.

 • Schedule bookings - To book rides well-in-advance.

 • In-app chat/call - To establish a connection between the support team and users.

 • VoIP-based Call masking - To mask users’ contact details.

 • Geofencing - To map virtual boundaries and keep an eye on E-scooters.

Capitalize on the growing market

Establishing your E-Scooters Rental app at the spur of the moment is highly essential if you wish to scale your business in the shortest possible time. Some of the reasons to initiate your app development right away include,

The unexplored market: The E-Scooter market is still in its nascent stages. Rolling out an app with the right feature-set and approach can help you yield unrestricted revenue.

Competitors are experiencing massive growth: Apps like Lime, Bird, etc., witness unprecedented growth in the past few years. Lime was valued at $2.4 billion in 2019. On the other hand, Bird has spread across 100 cities in Europe. With competitors reaping profits, it is high-time entrepreneurs needn’t hesitate to invest in this business opportunity.

The ‘E’ shift among customers: People are gradually moving towards e-vehicles as a measure to conserve time and environment. By rolling out an on-demand app for E-scooters that is economical, people will inevitably turn towards your platform for the daily commute.

Conclusion

In this modern world, saving time and energy is the need of the hour. Add to that the indispensable role of conserving the environment. E-scooters cater to all these aspects comprehensively. Make the most out of the situation and have no second thoughts about initiating your E-Scooter app development.

#uber for e-scooters #e-scooter app development #e-scooter app #e-scooter rental app #uber like app for e-scooters #uber for e-scooters app

E-Learning App Development: Types, Cost & Features

The growth of the online modes for students has increased since the pandemic. This growth has been possible with the help of E-learning software systems. This software has shown a future with more opportunities, even in this pandemic. This market will grow to a high of 350 billion dollars by 2025. Due to this pandemic, most education organizations have shifted to online modes. So, naturally, this means the need for E-learning software systems will grow. So, do you have a complete idea for your E-learning applications and are planning to develop one for your organization? E-learning product development is not a very difficult process to handle. To make the process easier for you, we have added the types of e-learning apps, its features, benefits, development cost and much more in this blog. To read more click on the link.

#e-learning web portals #e-learning development companies #development of software for e-learning #e-learning web portalsmobile applications for e-learning #e-learning product development #app development

How to Send E-mail Using Queue in Laravel 7/8

Today I will show you How to Send E-mail Using Queue in Laravel 7/8, many time we can see some process take more time to load like payment gateway, email send, etc. Whenever you are sending email for verification then it load time to send mail because it is services. If you don’t want to wait to user for send email or other process on loading server side process then you can use queue.

Read More : How to Send E-mail Using Queue in Laravel 7/8

https://websolutionstuff.com/post/how-to-send-e-mail-using-queue-in-laravel-7-8


Read Also : Send Mail Example In Laravel 8

https://websolutionstuff.com/post/send-mail-example-in-laravel-8

#how to send e-mail using queue in laravel 7/8 #email #laravel #send mail using queue in laravel 7 #laravel 7/8 send mail using queue #laravel 7/8 mail queue example

senad brkich

1672122291

Jak tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL

Jak tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL — kompletny przewodnik

Z tego postu dowiesz się, dlaczego użytkownicy tworzą kopie zapasowe poczty AOL i jak ręcznie tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL. Jeśli szukasz najlepszego sposobu na tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail AOL na komputerach PC, ten post Ci pomoże.

Dlaczego użytkownicy tworzą kopię zapasową poczty AOL?

AOL to jeden z popularnych portali internetowych i dostawców usług online. Wielu użytkowników korzysta z poczty AOL od lat do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Z jego pomocą możesz uzyskać dostęp do swojej poczty e-mail w dowolnym miejscu i czasie.
Wielu użytkowników AOL regularnie tworzy kopię zapasową poczty AOL, aby zapobiec utracie danych lub przypadkowemu usunięciu. Dzięki temu Twój e-mail będzie dostępny przez długi czas. Kopie zapasowe umożliwiają użytkownikom dostęp do e-maili w trybie offline lub wykorzystanie ich do migracji. Jeśli przypadkowo usuniesz wiadomość e-mail, możesz ją znaleźć w kopii zapasowej.

Jak wykonać kopię zapasową wiadomości e-mail AOL?

Za pomocą metod ręcznych możesz wykonać kopię zapasową poczty AOL. Możesz także użyć narzędzi do tworzenia kopii zapasowych poczty AOL do tworzenia kopii zapasowych wiadomości e-mail AOL. Tutaj dowiesz się, jak ręcznie wykonać kopię zapasową poczty AOL i jak najlepiej eksportować wiadomości e-mail AOL do pliku PST.

Jak ręcznie wykonać kopię zapasową wiadomości e-mail AOL?

Tutaj użyjemy najbardziej zaufanej metody ręcznej. Dzięki temu możesz szybko tworzyć kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL. Aby wykonać tę metodę, musisz mieć zainstalowany program Outlook na swoim komputerze.

Twórz kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL za pomocą MS Outlook

Ta metoda składa się z dwóch części. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie hasła do aplikacji AOL. Następnie użyjemy wygenerowanego hasła aplikacji do skonfigurowania poczty AOL w programie Outlook. Po pomyślnym skonfigurowaniu poczty AOL w Outlooku, MS Outlook automatycznie pobierze całą pocztę AOL.

Krok 1: Wygeneruj hasło do aplikacji AOL

1. Zaloguj się do swojego konta AOL Mail
2. Kliknij ikonę Profil i wybierz opcję Informacje o koncie
3. Wybierz Bezpieczeństwo konta i kliknij Wygeneruj hasło do aplikacji
4. Wpisz Outlook Desktop jako nazwę aplikacji i kliknij przycisk Wygeneruj hasło
5. Skopiuj kod i kliknij przycisk Gotowe

Krok 2: Połącz pocztę AOL w Outlooku

1. Otwórz MS Outlook i kliknij opcję Plik
2. Kliknij przycisk Dodaj konto.
3. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz identyfikator e-mail AOL
4. Wprowadź hasło do aplikacji i ponownie wprowadź hasło do aplikacji
5. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces weryfikacji.
6. Po zakończeniu procesu otrzymasz pomyślną wiadomość.
7. Następnie MS Outlook automatycznie pobierze wiadomości e-mail AOL.

Twórz kopie zapasowe wiadomości e-mail AOL do pliku PST za pomocą narzędzia do tworzenia kopii zapasowych poczty AOL

Tutaj użyjemy narzędzia do tworzenia kopii zapasowych AOL. Jest to jedno z najbardziej preferowanych narzędzi, które zapewnia najlepszy sposób tworzenia kopii zapasowych wiadomości e-mail AOL w formatach PST, MBOX, EML, MSG, HTML i innych. Możesz zapisać plik kopii zapasowej w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze.

Czytaj więcej :- https://www.osttopstapp.com/aol-backup.html