Top 10 mẹo duy trì lợi nhuận đầu tư crypto trong bối cảnh khủng hoảng

Top 10 mẹo duy trì lợi nhuận đầu tư crypto trong bối cảnh khủng hoảng

Trader bán lẻ có xu hướng phạm sai lầm cơ bản vì nguyên tắc giao dịch thông thường được áp dụng cho crypto đôi khi có thể tạo ra kết quả ngoài ý muốn.

Không bao giờ thêm vào vị trí đang thua lỗ Đôi khi, hành động này sẽ hạ thấp mức trung bình. Một nhà đầu tư có thể bù lỗ nhanh hơn ngay khi giá phục hồi. Nếu ban đầu mua ETH ở mức 220 đô la và giá giảm xuống còn 140 đô la, việc tăng gấp đôi vị trí sẽ dẫn đến giá trung bình là 180 đô la.

Chiến lược này sẽ giảm điểm hòa vốn xuống mức lợi nhuận chỉ 29% thay vì 57% như ban đầu. Theo Gartman, đây là chiến lược tồi tệ nhất từ trước đến nay và không chỉ những trader bán lẻ thiếu kinh nghiệm rơi vào tình huống này.

Nếu vị trí bị thua lỗ, nên chấm dứt chứ đừng tăng thêm.

Sẵn sàng đổi bên kịp thời Cho dù giá tăng đến mức nào nhưng một khi giảm xuống và đạt stop loss, hãy đóng vị trí. Đừng ngay lập tức đặt bid khác ở mức thấp hơn. Lựa chọn duy nhất nên xem xét tại thời điểm này là bán nhiều hơn.

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Bitcoin exchange development company | Bitcoin exchange platform | Bitcoin exchange |

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.