Cili është ndryshimi midis Blockchain dhe Bitcoin?

Nëse e keni gërvishtur ndonjëherë kokën duke pyetur veten se cili është ndryshimi midis Blockchain dhe Bitcoin, ky artikull është për ju.

Për të sapoardhurit në kriptomonedhë, terminologjia mund të jetë mjaft konfuze dhe madje mashtruese. Disa njerëz i referohen Bitcoin kur flasin për teknologjinë blockchain, ndërsa të tjerë do të përmendin blockchain kur flasin për kriptovalutat në përgjithësi. Megjithatë, këto terma nuk janë vërtet të këmbyeshëm: ato u referohen koncepteve të dallueshme, por të lidhura. Prandaj, është e rëndësishme të kuptohen ndryshimet midis tyre. Me këtë ne ju prezantojmë bazat e teknologjisë blockchain, kriptomonedhave dhe Bitcoin.

Një analogji shumë themelore

Konsideroni këtë:

  • Faqet e internetit janë një teknologji specifike që përdoret për të shkëmbyer informacion.
  • Motorët e kërkimit janë një nga mënyrat më të njohura dhe më të njohura për të përdorur teknologjinë e uebsajtit.
  • Nga ana tjetër, Google është një nga shembujt më të njohur dhe më të njohur të një motori kërkimi.


Në mënyrë të ngjashme:

  • Blockchain është një teknologji specifike që përdoret për të regjistruar informacionin (blloqet e të dhënave).
  • Kriptomonedha është një nga mënyrat më të njohura dhe më të njohura për të përdorur blockchain.
  • Nga ana tjetër, Bitcoin është shembulli i parë dhe më i popullarizuar i një kriptomonedhe.

Blockchain: Koncept

Shumica e blockchains janë krijuar si një libër dixhital i shpërndarë dhe i decentralizuar. Me fjalë të thjeshta, blockchain është një libër dixhital që është në thelb një version elektronik i një libri në letër dhe është përgjegjës për regjistrimin e një liste transaksionesh.

Më konkretisht, një blockchain është një zinxhir linear i blloqeve të shumta që janë të lidhura dhe të siguruara me prova kriptografike. Teknologjia Blockchain mund të zbatohet gjithashtu në aktivitete të tjera që nuk kërkojnë domosdoshmërisht operacione financiare, por në kontekstin e kriptomonedhave, ato janë përgjegjëse për mbajtjen e një regjistri të përhershëm të të gjitha transaksioneve të konfirmuara.

"I shpërndarë" dhe "i decentralizuar" i referohet mënyrës se si strukturohet dhe mirëmbahet libri. Për të kuptuar ndryshimin, mendoni për format e zakonshme të llogarive të centralizuara, të tilla si regjistrimet publike të shitjeve të shtëpive, regjistrimi i tërheqjeve nga ATM nga një bankë ose lista e artikujve të shitur në eBay. Në çdo rast, vetëm një organizatë kontrollon librin: një agjenci qeveritare, banka ose eBay. Një faktor tjetër i zakonshëm është se ka vetëm një kopje kryesore të librit dhe çdo gjë tjetër është thjesht një kopje rezervë që nuk është regjistrimi zyrtar. Prandaj, regjistrat tradicionalë janë të centralizuar sepse ato mbahen nga një njësi e vetme dhe zakonisht mbështeten në një bazë të dhënash të vetme.

Në të kundërt, një blockchain zakonisht ndërtohet si një sistem i shpërndarë që funksionon si një libër i decentralizuar. Kjo do të thotë se nuk ka asnjë kopje të vetme të librit (të shpërndarë) dhe asnjë autoritet të vetëm në kontroll (të decentralizuar). E thënë thjesht, çdo përdorues që vendos të bashkohet dhe të marrë pjesë në procesin e mbajtjes së një rrjeti blockchain mban një kopje elektronike të të dhënave të blockchain, e cila përditësohet shpesh me të gjitha transaksionet më të fundit, në sinkron me kopjet e përdoruesit tjetër. 

Me fjalë të tjera, një sistem i shpërndarë mbahet nga puna kolektive e shumë përdoruesve, të cilët janë të përhapur në mbarë botën. Këta përdorues njihen edhe si nyje rrjeti dhe të gjitha këto nyje marrin pjesë në procesin e verifikimit dhe vërtetimit të transaksioneve, sipas rregullave të sistemit. Për rrjedhojë, pushteti është i decentralizuar (nuk ka autoritet qendror). 

Blockchain: Praktikoni

Blockchain e merr emrin nga mënyra se si organizohen të dhënat: një zinxhir blloqesh të lidhura. Në thelb, një bllok është një pjesë e të dhënave që përmban, ndër të tjera, një listë të transaksioneve të fundit (si një faqe e printuar e hyrjeve). Blloqet, si dhe transaksionet, janë publike dhe të dukshme, por ato nuk mund të ndryshohen (si vendosja e secilës faqe në një kuti xhami të mbyllur). Ndërsa blloqe të reja shtohen në blockchain, formohet një rekord i vazhdueshëm i blloqeve të lidhura (si një libër fizik dhe faqet e tij të shumta të regjistrimeve). Kjo ishte një analogji shumë e thjeshtë, por procesi është shumë më kompleks se kaq.

Një nga arsyet kryesore pse blockchains janë kaq rezistente ndaj modifikimit është fakti që blloqet janë të lidhura dhe të siguruara nga prova kriptografike. Për të prodhuar blloqe të reja, pjesëmarrësit e rrjetit duhet të angazhohen në një aktivitet llogaritës të kushtueshëm dhe intensiv të njohur si minierë. Në thelb, minatorët janë përgjegjës për verifikimin e transaksioneve dhe grupimin e tyre në blloqe të krijuara rishtazi, të cilët më pas shtohen në blockchain (nëse plotësohen disa kushte). Ata janë gjithashtu përgjegjës për futjen e monedhave të reja në sistem, të cilat lëshohen si shpërblim për punën e tyre.

Çdo bllok i ri i konfirmuar është i lidhur me bllokun që ka ardhur menjëherë përpara tij. E bukura e këtij konfigurimi është se është praktikisht e pamundur të ndryshohen të dhënat në një bllok pasi ato të shtohen në zinxhirin e bllokut, sepse ato janë të siguruara nga prova kriptografike, të cilat janë shumë të kushtueshme për t'u prodhuar dhe jashtëzakonisht të vështira për t'u zhbërë.

Si përmbledhje, një blockchain është një zinxhir i blloqeve të të dhënave të lidhura që janë të organizuar në një mënyrë kronologjike dhe janë të siguruara nga prova kriptografike.

Kriptovaluta

Me fjalë të thjeshta, një kriptomonedhë është një formë dixhitale e parave që përdoret si një mjet këmbimi brenda një rrjeti të shpërndarë përdoruesish. Ndryshe nga sistemet tradicionale bankare, këto transaksione gjurmohen përmes një libri dixhital publik (blockchain) dhe mund të ndodhin drejtpërdrejt ndërmjet pjesëmarrësve (peer-to-peer) pa pasur nevojë për ndërmjetës.

'Crypto' i referohet teknikave kriptografike të përdorura për të siguruar sistemin ekonomik dhe për të siguruar që krijimi i njësive të reja të kriptomonedhave dhe vërtetimi i transaksioneve të ecin pa probleme.

Edhe pse jo të gjitha kriptovalutat janë të minueshme, ato shumë që, si Bitcoin, varen nga procesi i minierave, kanë një rritje të ngadaltë dhe të kontrolluar të furnizimit të tyre qarkullues. Prandaj, miniera është e vetmja mënyrë për të krijuar njësi të reja të këtyre monedhave dhe kjo shmang rreziqet e inflacionit që kërcënojnë monedhat tradicionale fiat, ku një qeveri është në gjendje të kontrollojë ofertën monetare.

Bitcoin

Bitcoin është kriptomonedha e parë e krijuar ndonjëherë dhe është, natyrisht, më e famshmja. Ajo u prezantua në vitin 2009 nga zhvilluesi pseudonim Satoshi Nakamoto. Ideja kryesore ishte krijimi i një sistemi pagesash elektronike të pavarur dhe të decentralizuar të bazuar në prova matematikore dhe kriptografi.

Pavarësisht se është më i njohuri, Bitcoin nuk është i vetëm. Ka shumë kriptovaluta të tjera, secila me veçoritë dhe mekanizmat e veta të veçanta. Për më tepër, jo të gjitha kriptovalutat kanë blockchain-in e tyre. Disa u krijuan në krye të një blockchain tashmë ekzistues, ndërsa të tjerët u krijuan plotësisht nga e para.

Si shumica e kriptomonedhave, Bitcoin ka një furnizim të kufizuar, që do të thotë se nuk do të gjenerohen më Bitcoin nga sistemi pasi të arrihet furnizimi maksimal. Edhe pse kjo ndryshon nga projekti në projekt, oferta maksimale e Bitcoin është vendosur në 21 milionë njësi. Zakonisht, furnizimi total është informacion publik që përcaktohet kur krijohet kriptomonedha. Mund të kontrolloni furnizimin qarkullues dhe çmimin e Bitcoin në Binance Info.

Protokolli i Bitcoin është me burim të hapur dhe kushdo mund ta shqyrtojë ose kopjojë kodin. Shumë zhvillues në mbarë botën kontribuojnë në zhvillimin e projektit.

What is GEEK

Buddha Community

Giles  Goodwin

Giles Goodwin

1596920160

Adding Messages On The Bitcoin Blockchain - A How-To Guide

Hey!,

Today Luca asks:

Can I write on a Bitcoin Blockchain? Can I drop down a message?

Yes, Luca of course you can! You can leave a message on a Bitcoin blockchain using a particular op code, called **OP_RETURN**.

Through this operation code, your UTXO became unspendable! You can use at most 80 bytes for your message (160 hexadecimal characters)!

This operation is known as “timestamping of write information” because the message will become part of a block with a timestamp as well.

In Action

Can I write on Bitcoin Blockchain? — Italian Language 🇮🇹

First of all, I get a SegWit address from my testnet node.

$ bitcoin-cli getnewaddress "" "bech32"
tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d

I need bitcoins! I need to use a faucet service such as: https://bitcoinfaucet.uo1.net/send.php

After that, I can check my mempool and find my TX ID.

$ bitcoin-cli getrawmempool | grep c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a

the c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a is the faucet’s transaction.

When can I use my UTXO?

I can use it after the mining process.

Please recover my UTXO with **listunspent** command.

$ bitcoin-cli listunspent 1 101 '["tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d"]' | jq
[
{
"txid": "c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a",
"vout": 1,
"address": "tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d",
"label": "",
"scriptPubKey": "00141a10dfb322436bc2177358a8fd876e6ebf5658a3",
"amount": 0.00100000,
"confirmations": 6,
"spendable": true,
"solvable": true,
"desc": "wpkh([3a46ecca/0'/0'/4']020d12775323bbdaf0cb6e9a2b44ae7a591ef5872364e80e363a93d283c10b9e4f)#kxjva7dw",
"safe": true
}
]

Nice! I need to retrieve the private key, as we know it’s mandatory to sign my transaction.

$ bitcoin-cli dumpprivkey tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d
cPHTHs7ERe6jDYiitj9eLVswsX3RpeKMB19eXYjpLb4CkEHd7drq

Now, we are able to create an amazing message, for instance: corsocompleto.bitcoininaction.com.

Yep, we need to use hexadecimal!

$ printf "corsocompleto.bitcoininaction.com" | xxd -ps
636f72736f636f6d706c65746f2e626974636f696e696e616374696f6e2e636f6d

I have the necessary to create the transaction!

Using _help_ I can retrieve a lot of information about this method. I want to use it on **createrawtransaction**.

$ bitcoin-cli help createrawtransaction

The receiver is the faucet’s address, I give back bitcoins :).

The address is:

2NGZrVvZG92qGYqzTLjCAewvPZ7JE8S8VxE

Finally, I can build my transaction, in the data field I can put my hexadecimal message. Remember that it will create an operation code OP_RETURN as we discussed above.

#bitcoin #blockchain #what-is-bitcoin #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-developer #btc #bitcoin-spotlight

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

Abigail betty

Abigail betty

1624384800

What is Blockchain? Blockchain Technology Explained Simply

Blockchain technology is a way of managing a ledger of records in a decentralized manner. It means that everyone participates in maintaining and updating the ledger, which makes it practically impossible to falsify.

While Blockchain technology is a good solution to the issue of centralization, it’s also very inefficient and slow, therefore it should only be used if the problem at hand is indeed centralization.

That’s Blockchain technology in a nutshell. If you want a more detailed explanation about the Blockchain and how Blockchain technology watch the complete video , here’s what I’ll cover:

0:54 - What blockchain aims to solve
2:48 - Bitcoin: the decentralization of money
3:10 - Decentralization opportunities
4:04 - Blockchain explained in a nutshell
5:16 - How does blockchain technology work
10:05 - Ethereum in a nutshell
10:26 - Private blockchains
11:40 - Public blockchains
11:58 - Is blockchain the next big thing?
13:12 - Conclusion

📺 The video in this post was made by 99Bitcoins
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=2yJqjTiwpxM
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #what is blockchain #blockchain technology #what is blockchain? blockchain technology explained simply

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

Volcanoes! No, this isn’t a flashback to your eighth-grade science project. President of El Salvador, Nayib Bukele, is proposing harnessing the geothermal power of volcanoes to mine Bitcoin in his country.

Believe it or not, this idea isn’t just to make the news of El Salvador using Bitcoin as legal tender even more explosive than it already has been. It’s a truly sustainable energy source that El Salvador already uses, and it may be the key to unlocking a green future for mining Bitcoin.

0:00 Intro
0:52 El Salvador, Crypto, Geothermal Energy
3:07 Why Geothermal?
4:52 How much energy mining needs
6:35 Closing thoughts
📺 The video in this post was made by BitBoy Crypto
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=NXEGZB5RbDc
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #most explosive bitcoin opportunity 2021 #depth bitcoin mining analysis #most explosive bitcoin opportunity 2021 (in depth bitcoin mining analysis) #bitcoin opportunity 2021

Abigail betty

Abigail betty

1624323600

How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed). DO NOT MISS!!!

Here’s a quick guide for buying your first Bitcoin:
Step 1 – Get a Bitcoin wallet
Step 2 – Find your Bitcoin address
Step 3 – Go to Coinmama and choose the amount of Bitcoin to buy
Step 4 – Enter your Bitcoin address and payment information
That’s how to buy Bitcoins in a nutshell. For a detailed explanation watch the complete video, here’s what I’ll cover:

0:51 - Bitcoin wallets in a nutshell
1:47 - How many Bitcoins should you buy?
2:44 - Choosing a Bitcoin exchange
4:53 - Trading platforms vs. Brokers
6:20 - Registration + KYC
6:55 - Moving your Bitcoins from the exchange
7:44 - Bitcoin ATMs
8:31 - Buying from an individual
📺 The video in this post was made by 99Bitcoins
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=tuUO-Q4_b5c
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #bitcoins #how to buy bitcoins in 2021 #buy bitcoins #how to buy bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed)