Sự thống trị của Bitcoin chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, mùa altcoin

Sự thống trị của Bitcoin chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, mùa altcoin

Sự khác biệt gần đây giữa Bitcoin và phần còn lại đã dẫn đến sự thống trị của nó giảm dần xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 2017 và 2018

Giá Bitcoin đã bị từ chối ở mức trên 55.000 đô la và hiện đang quay trở lại mức thấp hơn. Trong khi đó, các altcoin như Ethereum tiếp tục tăng lên mà không bị ảnh hưởng bởi tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Sự khác biệt gần đây giữa Bitcoin và phần còn lại của thị trường đã dẫn đến sự thống trị của nó giảm dần xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 2017 và 2018. Đây liệu có phải là thời điểm bắt đầu của mùa altcoin trước khi chu kỳ thị trường bắt đầu lại?

BTCD quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ đợt tăng giá cuối cùng của thị trường Đã hơn 1.000 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng sự thống trị của Bitcoin (BTCD) ở dưới mức 50%, báo hiệu rằng các altcoin đã tiếp quản thị trường tiền điện tử.

bitcoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

How To Create a Bitcoin Wallet App?

Cryptocurrency is taking over the world. Bitcoins are particular. They have become very common among people. But, even though bitcoins have…

Bitcoin exchange development company | Bitcoin exchange platform | Bitcoin exchange |

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

SIMPLE BITCOIN TRADING STRATEGY | HOW TO FIND THE BEST TRADES

SIMPLE BITCOIN TRADING STRATEGY | HOW TO FIND THE BEST TRADES. Have you caught it yet? Let's explore it with us now.