Cryptocurrencies.AI gọi vốn thành công 8 triệu USD

Cryptocurrencies.AI gọi vốn thành công 8 triệu USD

Cryptocurrencies.AI đã huy động được 8 triệu USD trong vòng gọi vốn từ Alameda Research, Alphabit và các nhà đầu tư khác.

Cryptocurrencies.AI cung cấp hai nền tảng giao dịch gồm sàn tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX), được xây dựng trên blockchain Solana, CCAI đã huy động được 8 triệu USD trong vòng gọi vốn từ Alameda Research, Alphabit và các nhà đầu tư khác.

Mục đích của Cryptocurrencies.AI là xóa bỏ định nghĩa tài chính phi tập trung vốn dĩ phức tạp và tách biệt với tài chính tập trung.

Theo Giám đốc điều hành Hishan Khan, cựu trưởng dự án tại Bloomberg, ngành công nghiệp tiền điện tử “thường chấp nhận việc người dùng trải nghiệm kém và phân chia chúng một cách đáng thất vọng, đối với cả người có kinh nghiệm và người dùng mới thì tiền điện tử buộc phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tối ưu hóa giao dịch của họ”.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được xây dựng trên blockchain Solana, trong khi sàn giao dịch tập trung (CEX) sẽ khai thác mối quan hệ đối tác chiến lược với Binance.

Bên cạnh đó, DFG, AU21, Master Ventures,Fomocraft Ventures, Protocol Ventures, A195, GBIC và R Mostone Capital cũng tham gia vào vòng gọi vốn.

cryptocurrencies

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Best Cryptocurrency Development Company | Cryptocurrency Software Solutions

Create a Custom Cryptocurrency Software Solutions with the Best Cryptocurrency Development Company, we are one stop solutions for all Cryptocurrency Solutions

Kickstart your Reliable Cryptocurrency Exchange Business in 2020!

Whitelabel Cryptocurrency Exchange Script and Bitcoin Exchange Script PHP to start your own crypto exchange and trading website platform instantly with 100% secure, bug free source code, easy installation, and 24*7 support.

Cryptocurrency Exchange Essentials

It is learnt that a **[Cryptocurrency exchange ](https://www.hashogen.com/blog/cryptocurrency-exchange-essentials "Cryptocurrency exchange ")**or DCE short for digital currency exchange is a popular service/platform that enables clients to trade...

How To Overcome The Challenges Involved In Cryptocurrency Exchange Development?

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

Cryptocurrency Exchange Software Development Company - Exchange Solution

BR Softech is a Cryptocurrency Exchange Software Development Company in the Globally.We are Offering Bitcoin Trading Platform software, Crypto Trading Software, and more services with Best acknowledgment.