JSP là gì? Ưu điểm và Nhược điểm của JSP


	JSP là gì? Ưu điểm và Nhược điểm của JSP

JSP là từ viết tắt của Java Server Pages. Đây là một công nghệ phía máy chủ giúp các lập trình viên tạo ra các trang web bằng Java.

Đây là một tính năng được phát triển bởi Sun microsystems để cải tiến cho Servlets, che đậy tất cả các lỗ hổng của Servlets.

Nếu bạn chưa biết, Servlets được sử dụng để chứa cả code logic và code giao diện. Nhưng trong JSP, hai thành phần này được tách ra. (Tách biệt logic nghiệp vụ và phần trình bày để dễ quản lý)


HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT - ICT HÀ NỘI Dạy học Lập trình chất lượng cao (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay! Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150 Email: [email protected] Website: https://niithanoi.edu.vn Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/ #niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp

web-development java

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire Web Developer

Looking for an attractive & user-friendly web developer? HourlyDeveloper.io, a leading web, and mobile app development company, offers web developers for hire through flexible engagement models. You can **[Hire Web...

How to Install OpenJDK 11 on CentOS 8

What is OpenJDK? OpenJDk or Open Java Development Kit is a free, open-source framework of the Java Platform, Standard Edition (or Java SE).

Why Web Development is Important for your Business

With the rapid development in technology, the old ways to do business have changed completely. A lot more advanced and developed ways are ...

Important Reasons to Hire a Professional Web Development Company

    You name the business and I will tell you how web development can help you promote your business. If it is a startup or you seeking some...

Hire Dedicated eCommerce Web Developers | Top eCommerce Web Designers

Build your eCommerce project by hiring our expert eCommerce Website developers. Our Dedicated Web Designers develop powerful & robust website in a short span of time.