Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Personal assistants like Siri and Alexa can only provide canned responses to pre-programmed inputs and lack a human-like understanding of natural language.

Sure, we can ask Siri or Alexa to answer a question or perform an action for us. But Siri and Alexa can only respond to pre-programmed questions and commands. (You can find a detailed explanation of how personal assistants work here). They do not really understand what you are saying, and you cannot have a real conversation with a personal assistant like you can with another person.

Three-year-old children understand language. We have computers that can beat chess champions. Why is building computer systems that understand natural language so difficult? (Natural languages are the languages that people speak as opposed to computer languages).

It’s natural to think that the meaning of a sentence is the composite of the individual meanings of the words in the sentence. The meaning of a paragraph is the composite of the meanings of the sentences in the paragraph. The principle of compositionality was first put forth by philosopher Gottlob Frege in 1882 and states that the meaning of a sentence (or text) is the meanings of the individual words plus the syntactic rules for combining the word meanings. But this _literal meaning _is just the tip of the iceberg in human understanding. Language understanding involves far more than knowing the dictionary meaning of the words and applying grammatical rules.

#nlp #chatbots #natural language processing #your chatbot #conversation #why you can’t have a real conversation with your chatbot

What is GEEK

Buddha Community

Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Personal assistants like Siri and Alexa can only provide canned responses to pre-programmed inputs and lack a human-like understanding of natural language.

Sure, we can ask Siri or Alexa to answer a question or perform an action for us. But Siri and Alexa can only respond to pre-programmed questions and commands. (You can find a detailed explanation of how personal assistants work here). They do not really understand what you are saying, and you cannot have a real conversation with a personal assistant like you can with another person.

Three-year-old children understand language. We have computers that can beat chess champions. Why is building computer systems that understand natural language so difficult? (Natural languages are the languages that people speak as opposed to computer languages).

It’s natural to think that the meaning of a sentence is the composite of the individual meanings of the words in the sentence. The meaning of a paragraph is the composite of the meanings of the sentences in the paragraph. The principle of compositionality was first put forth by philosopher Gottlob Frege in 1882 and states that the meaning of a sentence (or text) is the meanings of the individual words plus the syntactic rules for combining the word meanings. But this _literal meaning _is just the tip of the iceberg in human understanding. Language understanding involves far more than knowing the dictionary meaning of the words and applying grammatical rules.

#nlp #chatbots #natural language processing #your chatbot #conversation #why you can’t have a real conversation with your chatbot

locker

Tủ thông minh giúp tăng đáng kể thời gian lao động cá nhân và đơn giản khâu vận hành. Công nghệ điện tử và điện thoại thông minh được sử dụng nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực. 

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

ilocker

tu locker sat

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker


 

Tủ iLocker

Tủ iLocker mang nhiều đặc điểm nổi bật, cùng các phương thức bảo mật khác nhau như Fingerprint, RFID, Face ID hoặc QR code được xem là giải pháp lưu trữ tối ưu của Smart Locker

#tủ_locker #tủ_sắt_locker   #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker

tu locker


 

Smart Locker

APROP đã tin tưởng chọn Smart Locker là đơn vị đồng hành trong việc triển khai lắp đặt hệ thống Smart Locker Wireless với công nghệ hiện đại để phục vụ việc gửi/ nhận hồ sơ cho văn phòng.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker


 

Tủ locker

Tủ locker dòng W900 là sản phẩm có thể xếp chồng lên được 3 tầng cho 1 cột, có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau theo mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn