Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Personal assistants like Siri and Alexa can only provide canned responses to pre-programmed inputs and lack a human-like understanding of natural language.

Sure, we can ask Siri or Alexa to answer a question or perform an action for us. But Siri and Alexa can only respond to pre-programmed questions and commands. (You can find a detailed explanation of how personal assistants work here). They do not really understand what you are saying, and you cannot have a real conversation with a personal assistant like you can with another person.

Three-year-old children understand language. We have computers that can beat chess champions. Why is building computer systems that understand natural language so difficult? (Natural languages are the languages that people speak as opposed to computer languages).

It’s natural to think that the meaning of a sentence is the composite of the individual meanings of the words in the sentence. The meaning of a paragraph is the composite of the meanings of the sentences in the paragraph. The principle of compositionality was first put forth by philosopher Gottlob Frege in 1882 and states that the meaning of a sentence (or text) is the meanings of the individual words plus the syntactic rules for combining the word meanings. But this _literal meaning _is just the tip of the iceberg in human understanding. Language understanding involves far more than knowing the dictionary meaning of the words and applying grammatical rules.

#nlp #chatbots #natural language processing #your chatbot #conversation #why you can’t have a real conversation with your chatbot

What is GEEK

Buddha Community

Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Why You Can’t Have a Real Conversation With Your Chatbot

Personal assistants like Siri and Alexa can only provide canned responses to pre-programmed inputs and lack a human-like understanding of natural language.

Sure, we can ask Siri or Alexa to answer a question or perform an action for us. But Siri and Alexa can only respond to pre-programmed questions and commands. (You can find a detailed explanation of how personal assistants work here). They do not really understand what you are saying, and you cannot have a real conversation with a personal assistant like you can with another person.

Three-year-old children understand language. We have computers that can beat chess champions. Why is building computer systems that understand natural language so difficult? (Natural languages are the languages that people speak as opposed to computer languages).

It’s natural to think that the meaning of a sentence is the composite of the individual meanings of the words in the sentence. The meaning of a paragraph is the composite of the meanings of the sentences in the paragraph. The principle of compositionality was first put forth by philosopher Gottlob Frege in 1882 and states that the meaning of a sentence (or text) is the meanings of the individual words plus the syntactic rules for combining the word meanings. But this _literal meaning _is just the tip of the iceberg in human understanding. Language understanding involves far more than knowing the dictionary meaning of the words and applying grammatical rules.

#nlp #chatbots #natural language processing #your chatbot #conversation #why you can’t have a real conversation with your chatbot

Đặc biệt, bên cạnh một hệ thống tủ locker, các bộ khóa tủ là sự kết hợp hoàn hảo, hỗ trợ công tác bảo quản tư trang và lưu trữ hồ sơ quan trọng tại nơi công sở hiệu quả hơn.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn

tủ đựng đồ nhân viên


 

Smart Locker

APROP đã tin tưởng chọn Smart Locker là đơn vị đồng hành trong việc triển khai lắp đặt hệ thống Smart Locker Wireless với công nghệ hiện đại để phục vụ việc gửi/ nhận hồ sơ cho văn phòng.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker


 

tu locker

1635748246

Sự hiện diện của giải pháp Smart Locker, như một nâng tầm dịch vụ, sẽ giúp khách hàng chứa đựng tư trang trước khi thoải mái tận hưởng thời gian mua sắm.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker   #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

locker

tủ sắt nhiều ngăn

tủ đựng đồ nhân viên

tủ locker

tủ sắt locker


 

Tủ locker

Tủ locker dòng W900 là sản phẩm có thể xếp chồng lên được 3 tầng cho 1 cột, có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau theo mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn