3 วิธีในการสร้างเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน Excel

บทช่วยสอนนี้จะสอนคุณ 3 วิธีในการสร้างเครื่องคำนวณการจำนองและกำหนดการตัดจำหน่ายใน Microsoft Excel สร้างเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน Excel

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Excel คือความสามารถในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำนองของคุณ เช่น ดอกเบี้ยและการชำระเงินรายเดือน การสร้างเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน Excel เป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยถนัดกับฟังก์ชันของ Excel ก็ตาม บทช่วยสอนนี้จะสอนวิธีสร้างเครื่องคำนวณการจำนองและกำหนดการตัดจำหน่ายใน Microsoft Excel

วิธีที่ 1: การสร้างเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อันดับแรก

เปิด Microsoft Excel หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Excel ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Excel ออนไลน์ของ Outlook แทนได้ คุณอาจต้องสร้างบัญชี Outlook ก่อน

2

เลือกสมุดงานเปล่า จะเป็นการเปิดสเปรดชีต Excel ใหม่

3

สร้างคอลัมน์ "หมวดหมู่" ของคุณ ซึ่งจะอยู่ในคอลัมน์ "A" ในการทำเช่นนั้น ก่อนอื่นคุณควรคลิกและลากตัวแบ่งระหว่างคอลัมน์ "A" และ "B" ไปทางขวาอย่างน้อยสามช่องว่าง เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเขียนของคุณหมด คุณต้องมีเซลล์ทั้งหมดแปดเซลล์สำหรับหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • จำนวนเงินกู้ $
 • อัตราดอกเบี้ยรายปี
 • สินเชื่อชีวิต (ปี)
 • จำนวนการชำระเงินต่อปี
 • จำนวนการชำระเงินทั้งหมด
 • การชำระเงินต่องวด
 • ผลรวมของการชำระเงิน
 • ต้นทุนดอกเบี้ย

4

ป้อนค่าของ คุณ ซึ่งจะอยู่ในคอลัมน์ "B" ทางขวาของคอลัมน์ "หมวดหมู่" คุณจะต้องป้อนค่าที่เหมาะสมสำหรับการจำนองของคุณ

 • มูลค่า วงเงินกู้ของคุณคือจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณค้างชำระ
 • ค่า อัตราดอกเบี้ยรายปีของคุณคือเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
 • มูลค่า สินเชื่อชีวิตของคุณคือระยะเวลาที่คุณมีเป็นปีในการชำระคืนเงินกู้
 • ค่า Number of Payments per Yearคือจำนวนครั้งที่คุณชำระเงินในหนึ่งปี
 • ค่า จำนวนการชำระเงินทั้งหมดของคุณคือมูลค่าสินเชื่อตลอดชีพคูณด้วยค่าการชำระเงินต่อปี
 • มูลค่า การชำระเงินต่องวดของคุณคือจำนวนเงินที่คุณจ่ายต่อการชำระเงิน
 • มูลค่า รวมของการชำระเงินของคุณครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดของเงินกู้
 • มูลค่า ต้นทุนดอกเบี้ยของคุณกำหนดต้นทุนรวมของดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาของมูลค่าสินเชื่อชีวิต

5

คิดออกจำนวนการชำระเงินทั้งหมด เนื่องจากนี่คือมูลค่าสินเชื่อตลอดชีพของคุณคูณด้วยมูลค่าการชำระเงินต่อปี คุณไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเพื่อคำนวณค่านี้

 • เช่น ถ้าผ่อนเดือนละ 30 ปี ก็ให้พิมพ์ "360" ตรงนี้

6

คำนวณการชำระเงินรายเดือน หากต้องการทราบจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายในการจำนองในแต่ละเดือน ให้ใช้สูตรต่อไปนี้: "= -PMT(อัตราดอกเบี้ย/การชำระเงินต่อปี,จำนวนรวมของการชำระเงิน,จำนวนเงินกู้,0)"

 • สำหรับภาพหน้าจอที่ให้มา สูตรคือ "-PMT(B6/B8,B9,B5,0)" หากค่าของคุณแตกต่างกันเล็กน้อย ให้ป้อนด้วยหมายเลขเซลล์ที่เหมาะสม
 • เหตุผลที่คุณสามารถใส่เครื่องหมายลบหน้า PMT ได้เนื่องจาก PMT ส่งคืนจำนวนเงินที่จะหักออกจากจำนวนเงินที่ค้างชำระ

7

คำนวณต้นทุนรวมของเงินกู้ ในการทำเช่นนี้ เพียงคูณค่า "การชำระเงินต่องวด" ด้วยค่า "จำนวนการชำระเงินทั้งหมด"

 • ตัวอย่างเช่น หากคุณชำระเงิน 360 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 600.00 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายรวมของเงินกู้จะเท่ากับ 216.000 ดอลลาร์

8

คำนวณต้นทุนดอกเบี้ยทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำที่นี่คือลบจำนวนเงินกู้เริ่มต้นของคุณออกจากต้นทุนรวมของเงินกู้ที่คุณคำนวณไว้ด้านบน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณก็เสร็จสมบูรณ์

วิธีที่ 2: กำหนดการชำระเงิน (ตัดจำหน่าย)

อันดับแรก

สร้างเทมเพลตกำหนดการชำระเงินทางด้านขวาของเทมเพลต Mortgage Calculator เนื่องจากตารางการชำระเงินใช้เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้คุณประเมินได้อย่างแม่นยำว่าคุณจะต้องเป็นหนี้/ชำระเท่าไรต่อเดือน สิ่งเหล่านี้จึงควรรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน คุณจะต้องมีคอลัมน์แยกต่างหากสำหรับแต่ละหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • วันที่ - วันที่ทำการชำระเงิน
 • การชำระเงิน (หมายเลข) - หมายเลขการชำระเงินจากจำนวนการชำระเงินทั้งหมดของคุณ (เช่น "1", "6" เป็นต้น)
 • การชำระเงิน ($) - จำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระ
 • ดอกเบี้ย - จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดซึ่งเป็นดอกเบี้ย
 • เงินต้น - จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ดอกเบี้ย (เช่น การชำระเงินกู้)
 • การชำระเงินเพิ่มเติม - จำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มเติมที่คุณทำ
 • เงินกู้ - จำนวนเงินกู้ของคุณที่เหลืออยู่หลังจากชำระเงิน

2

เพิ่มจำนวนเงินกู้เดิมในกำหนดการชำระเงิน ซึ่งจะอยู่ในเซลล์ว่างช่องแรกที่ด้านบนของคอลัมน์ "Loan"

3

ตั้งค่าสามเซลล์แรกในคอลัมน์ " วันที่ " และ " การชำระเงิน (หมายเลข)" ในคอลัมน์วันที่ คุณจะป้อนวันที่ที่คุณถอนเงินกู้ รวมถึงวันที่สองวันแรกที่คุณวางแผนจะชำระเงินรายเดือน (เช่น 2/1/2548, 3/1/2548 และ 4 /1/2548). สำหรับคอลัมน์ การชำระเงิน ให้ป้อนหมายเลขการชำระเงินสามตัวแรก (เช่น 0, 1, 2)

4

ใช้ฟังก์ชัน "เติม" เพื่อป้อนค่า การชำระเงินและวันที่ส่วนที่เหลือของคุณโดย อัตโนมัติ ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • เลือกรายการแรกในคอลัมน์การชำระเงิน (หมายเลข) ของคุณ
 • ลากเคอร์เซอร์ลงจนกว่าคุณจะไฮไลต์ตัวเลขที่ใช้กับจำนวนการชำระเงินที่คุณจะชำระ (เช่น 360) เนื่องจากคุณเริ่มต้นที่ "0" คุณต้องลากลงไปที่แถว "362"
 • คลิก เติม ที่มุมบนขวาของหน้า Excel
 • เลือกซีรี่ส์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "เชิงเส้น" ภายใต้ส่วน "ประเภท" (เมื่อคุณทำคอลัมน์วันที่ ควรตรวจสอบ "วันที่")
 • คลิกตกลง

5

เลือกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ "การชำระเงิน ($)"

6

ป้อนสูตร การชำระ เงิน ต่องวด สูตรสำหรับการคำนวณมูลค่าการชำระเงินต่องวดของคุณขึ้นอยู่กับข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบต่อไปนี้: "การชำระเงินต่องวด<สินเชื่อรวม+(สินเชื่อรวม*(อัตราดอกเบี้ยรายปี/จำนวนงวดต่อปี)),การชำระเงินต่องวด,สินเชื่อรวม+( วงเงินกู้ทั้งหมด*(อัตราดอกเบี้ยต่อปี/จำนวนงวดที่ชำระต่อปี)))".

 • คุณต้องนำหน้าสูตรนี้ด้วยแท็ก "=IF" เพื่อให้การคำนวณเสร็จสมบูรณ์
 • ค่า "อัตราดอกเบี้ยรายปี", "จำนวนการชำระเงินต่อปี" และ "การชำระเงินต่องวด" ของคุณจะต้องเขียนดังนี้: $letter$number ตัวอย่างเช่น $B$6
 • จากภาพหน้าจอที่นี่ สูตรจะมีลักษณะดังนี้: "=IF($B$10<K8+(K8*($B$6/$B$8)),$B$10,K8+(K8*($B$6/$B $8)))" (ไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

7

กด ↵ Enter การดำเนินการนี้จะใช้สูตรการชำระเงินต่องวดกับเซลล์ที่คุณเลือก

 • หากต้องการใช้สูตรนี้กับเซลล์ถัดไปทั้งหมดในคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใช้คุณลักษณะ "เติม" ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

8

เลือกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ "ดอกเบี้ย"

9

ป้อนสูตรคำนวณมูลค่าดอกเบี้ยของคุณ สูตรการคำนวณมูลค่าดอกเบี้ยของคุณขึ้นอยู่กับข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบต่อไปนี้: "เงินกู้ทั้งหมด*อัตราดอกเบี้ยรายปี/จำนวนงวดที่ชำระต่อปี"

 • สูตรนี้ต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย "=" เพื่อให้ทำงานได้
 • ในภาพหน้าจอสูตรจะมีลักษณะดังนี้: "=K8*$B$6/$B$8" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ)

สิบ

กด ↵ Enter สิ่งนี้จะใช้สูตรดอกเบี้ยกับเซลล์ที่คุณเลือก

 • หากต้องการใช้สูตรนี้กับเซลล์ถัดไปทั้งหมดในคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใช้คุณลักษณะ "เติม" ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

11

เลือกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ "Principal"

ที่สิบสอง

ป้อนสูตรหลัก สำหรับสูตรนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือลบค่า "ดอกเบี้ย" ออกจากค่า "การชำระเงิน ($)"

 • ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ "ดอกเบี้ย" ของคุณคือ H8 และเซลล์ "การชำระเงิน ($)" ของคุณคือ G8 คุณจะต้องป้อน "=G8 - H8" โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ

13

กด ↵ Enter สิ่งนี้จะใช้สูตรหลักกับเซลล์ที่คุณเลือก

 • หากต้องการใช้สูตรนี้กับเซลล์ถัดไปทั้งหมดในคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใช้คุณลักษณะ "เติม" ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

14

เลือกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ "สินเชื่อ" ค่านี้ควรอยู่ต่ำกว่าจำนวนเงินกู้เริ่มต้นที่คุณกู้โดยตรง (เช่น เซลล์ที่สองในคอลัมน์นี้)

15

ป้อนสูตรสินเชื่อ การคำนวณมูลค่าเงินกู้มีดังต่อไปนี้: "เงินกู้"-"เงินต้น"-"พิเศษ"

 • สำหรับภาพหน้าจอที่ให้มา ให้พิมพ์ "=K8-I8-J8" โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ

16

กด ↵ Enter การดำเนินการนี้จะใช้สูตรสินเชื่อกับเซลล์ที่คุณเลือก

 • หากต้องการใช้สูตรนี้กับเซลล์ถัดไปทั้งหมดในคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใช้คุณลักษณะ "เติม" ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

17

ใช้ฟังก์ชันเติมเพื่อทำให้คอลัมน์สูตรสมบูรณ์ การชำระเงินของคุณควรเท่ากันตลอดทาง ดอกเบี้ยและจำนวนเงินกู้ควรลดลง ในขณะที่มูลค่าของเงินต้นเพิ่มขึ้น

18

รวมกำหนดการชำระเงิน ที่ด้านล่างของตาราง ให้รวมการชำระเงิน ดอกเบี้ย และเงินต้น อ้างอิงข้ามค่าเหล่านี้ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ หากตรงกันแสดงว่าคุณทำสูตรถูกต้องแล้ว

 • เงินต้นของคุณควรตรงกับจำนวนเงินกู้เดิมทุกประการ
 • การชำระเงินของคุณควรตรงกับต้นทุนรวมของเงินกู้จากเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ดอกเบี้ยของคุณควรตรงกับต้นทุนดอกเบี้ยจากเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ที่มา: https://www.wikihow.com

#excel

What is GEEK

Buddha Community

3 วิธีในการสร้างเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน Excel
Veronica Roob

Veronica Roob

1653475560

A Pure PHP Implementation Of The MessagePack Serialization Format

msgpack.php

A pure PHP implementation of the MessagePack serialization format.

Features

Installation

The recommended way to install the library is through Composer:

composer require rybakit/msgpack

Usage

Packing

To pack values you can either use an instance of a Packer:

$packer = new Packer();
$packed = $packer->pack($value);

or call a static method on the MessagePack class:

$packed = MessagePack::pack($value);

In the examples above, the method pack automatically packs a value depending on its type. However, not all PHP types can be uniquely translated to MessagePack types. For example, the MessagePack format defines map and array types, which are represented by a single array type in PHP. By default, the packer will pack a PHP array as a MessagePack array if it has sequential numeric keys, starting from 0 and as a MessagePack map otherwise:

$mpArr1 = $packer->pack([1, 2]);        // MP array [1, 2]
$mpArr2 = $packer->pack([0 => 1, 1 => 2]);   // MP array [1, 2]
$mpMap1 = $packer->pack([0 => 1, 2 => 3]);   // MP map {0: 1, 2: 3}
$mpMap2 = $packer->pack([1 => 2, 2 => 3]);   // MP map {1: 2, 2: 3}
$mpMap3 = $packer->pack(['a' => 1, 'b' => 2]); // MP map {a: 1, b: 2}

However, sometimes you need to pack a sequential array as a MessagePack map. To do this, use the packMap method:

$mpMap = $packer->packMap([1, 2]); // {0: 1, 1: 2}

Here is a list of type-specific packing methods:

$packer->packNil();      // MP nil
$packer->packBool(true);   // MP bool
$packer->packInt(42);     // MP int
$packer->packFloat(M_PI);   // MP float (32 or 64)
$packer->packFloat32(M_PI);  // MP float 32
$packer->packFloat64(M_PI);  // MP float 64
$packer->packStr('foo');   // MP str
$packer->packBin("\x80");   // MP bin
$packer->packArray([1, 2]);  // MP array
$packer->packMap(['a' => 1]); // MP map
$packer->packExt(1, "\xaa"); // MP ext

Check the "Custom types" section below on how to pack custom types.

Packing options

The Packer object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the packing process (defaults are in bold):

NameDescription
FORCE_STRForces PHP strings to be packed as MessagePack UTF-8 strings
FORCE_BINForces PHP strings to be packed as MessagePack binary data
DETECT_STR_BINDetects MessagePack str/bin type automatically
  
FORCE_ARRForces PHP arrays to be packed as MessagePack arrays
FORCE_MAPForces PHP arrays to be packed as MessagePack maps
DETECT_ARR_MAPDetects MessagePack array/map type automatically
  
FORCE_FLOAT32Forces PHP floats to be packed as 32-bits MessagePack floats
FORCE_FLOAT64Forces PHP floats to be packed as 64-bits MessagePack floats

The type detection mode (DETECT_STR_BIN/DETECT_ARR_MAP) adds some overhead which can be noticed when you pack large (16- and 32-bit) arrays or strings. However, if you know the value type in advance (for example, you only work with UTF-8 strings or/and associative arrays), you can eliminate this overhead by forcing the packer to use the appropriate type, which will save it from running the auto-detection routine. Another option is to explicitly specify the value type. The library provides 2 auxiliary classes for this, Map and Bin. Check the "Custom types" section below for details.

Examples:

// detect str/bin type and pack PHP 64-bit floats (doubles) to MP 32-bit floats
$packer = new Packer(PackOptions::DETECT_STR_BIN | PackOptions::FORCE_FLOAT32);

// these will throw MessagePack\Exception\InvalidOptionException
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_STR | PackOptions::FORCE_BIN);
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_FLOAT32 | PackOptions::FORCE_FLOAT64);

Unpacking

To unpack data you can either use an instance of a BufferUnpacker:

$unpacker = new BufferUnpacker();

$unpacker->reset($packed);
$value = $unpacker->unpack();

or call a static method on the MessagePack class:

$value = MessagePack::unpack($packed);

If the packed data is received in chunks (e.g. when reading from a stream), use the tryUnpack method, which attempts to unpack data and returns an array of unpacked messages (if any) instead of throwing an InsufficientDataException:

while ($chunk = ...) {
  $unpacker->append($chunk);
  if ($messages = $unpacker->tryUnpack()) {
    return $messages;
  }
}

If you want to unpack from a specific position in a buffer, use seek:

$unpacker->seek(42); // set position equal to 42 bytes
$unpacker->seek(-8); // set position to 8 bytes before the end of the buffer

To skip bytes from the current position, use skip:

$unpacker->skip(10); // set position to 10 bytes ahead of the current position

To get the number of remaining (unread) bytes in the buffer:

$unreadBytesCount = $unpacker->getRemainingCount();

To check whether the buffer has unread data:

$hasUnreadBytes = $unpacker->hasRemaining();

If needed, you can remove already read data from the buffer by calling:

$releasedBytesCount = $unpacker->release();

With the read method you can read raw (packed) data:

$packedData = $unpacker->read(2); // read 2 bytes

Besides the above methods BufferUnpacker provides type-specific unpacking methods, namely:

$unpacker->unpackNil();  // PHP null
$unpacker->unpackBool(); // PHP bool
$unpacker->unpackInt();  // PHP int
$unpacker->unpackFloat(); // PHP float
$unpacker->unpackStr();  // PHP UTF-8 string
$unpacker->unpackBin();  // PHP binary string
$unpacker->unpackArray(); // PHP sequential array
$unpacker->unpackMap();  // PHP associative array
$unpacker->unpackExt();  // PHP MessagePack\Type\Ext object

Unpacking options

The BufferUnpacker object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the unpacking process (defaults are in bold):

NameDescription
BIGINT_AS_STRConverts overflowed integers to strings [1]
BIGINT_AS_GMPConverts overflowed integers to GMP objects [2]
BIGINT_AS_DECConverts overflowed integers to Decimal\Decimal objects [3]

1. The binary MessagePack format has unsigned 64-bit as its largest integer data type, but PHP does not support such integers, which means that an overflow can occur during unpacking.

2. Make sure the GMP extension is enabled.

3. Make sure the Decimal extension is enabled.

Examples:

$packedUint64 = "\xcf"."\xff\xff\xff\xff"."\xff\xff\xff\xff";

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64);
var_dump($unpacker->unpack()); // string(20) "18446744073709551615"

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_GMP);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(GMP) {...}

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_DEC);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(Decimal\Decimal) {...}

Custom types

In addition to the basic types, the library provides functionality to serialize and deserialize arbitrary types. This can be done in several ways, depending on your use case. Let's take a look at them.

Type objects

If you need to serialize an instance of one of your classes into one of the basic MessagePack types, the best way to do this is to implement the CanBePacked interface in the class. A good example of such a class is the Map type class that comes with the library. This type is useful when you want to explicitly specify that a given PHP array should be packed as a MessagePack map without triggering an automatic type detection routine:

$packer = new Packer();

$packedMap = $packer->pack(new Map([1, 2, 3]));
$packedArray = $packer->pack([1, 2, 3]);

More type examples can be found in the src/Type directory.

Type transformers

As with type objects, type transformers are only responsible for serializing values. They should be used when you need to serialize a value that does not implement the CanBePacked interface. Examples of such values could be instances of built-in or third-party classes that you don't own, or non-objects such as resources.

A transformer class must implement the CanPack interface. To use a transformer, it must first be registered in the packer. Here is an example of how to serialize PHP streams into the MessagePack bin format type using one of the supplied transformers, StreamTransformer:

$packer = new Packer(null, [new StreamTransformer()]);

$packedBin = $packer->pack(fopen('/path/to/file', 'r+'));

More type transformer examples can be found in the src/TypeTransformer directory.

Extensions

In contrast to the cases described above, extensions are intended to handle extension types and are responsible for both serialization and deserialization of values (types).

An extension class must implement the Extension interface. To use an extension, it must first be registered in the packer and the unpacker.

The MessagePack specification divides extension types into two groups: predefined and application-specific. Currently, there is only one predefined type in the specification, Timestamp.

Timestamp

The Timestamp extension type is a predefined type. Support for this type in the library is done through the TimestampExtension class. This class is responsible for handling Timestamp objects, which represent the number of seconds and optional adjustment in nanoseconds:

$timestampExtension = new TimestampExtension();

$packer = new Packer();
$packer = $packer->extendWith($timestampExtension);

$unpacker = new BufferUnpacker();
$unpacker = $unpacker->extendWith($timestampExtension);

$packedTimestamp = $packer->pack(Timestamp::now());
$timestamp = $unpacker->reset($packedTimestamp)->unpack();

$seconds = $timestamp->getSeconds();
$nanoseconds = $timestamp->getNanoseconds();

When using the MessagePack class, the Timestamp extension is already registered:

$packedTimestamp = MessagePack::pack(Timestamp::now());
$timestamp = MessagePack::unpack($packedTimestamp);

Application-specific extensions

In addition, the format can be extended with your own types. For example, to make the built-in PHP DateTime objects first-class citizens in your code, you can create a corresponding extension, as shown in the example. Please note, that custom extensions have to be registered with a unique extension ID (an integer from 0 to 127).

More extension examples can be found in the examples/MessagePack directory.

To learn more about how extension types can be useful, check out this article.

Exceptions

If an error occurs during packing/unpacking, a PackingFailedException or an UnpackingFailedException will be thrown, respectively. In addition, an InsufficientDataException can be thrown during unpacking.

An InvalidOptionException will be thrown in case an invalid option (or a combination of mutually exclusive options) is used.

Tests

Run tests as follows:

vendor/bin/phpunit

Also, if you already have Docker installed, you can run the tests in a docker container. First, create a container:

./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

The command above will create a container named msgpack with PHP 8.1 runtime. You may change the default runtime by defining the PHP_IMAGE environment variable:

PHP_IMAGE='php:8.0-cli' ./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

See a list of various images here.

Then run the unit tests:

docker run --rm -v $PWD:/msgpack -w /msgpack msgpack

Fuzzing

To ensure that the unpacking works correctly with malformed/semi-malformed data, you can use a testing technique called Fuzzing. The library ships with a help file (target) for PHP-Fuzzer and can be used as follows:

php-fuzzer fuzz tests/fuzz_buffer_unpacker.php

Performance

To check performance, run:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0030 ........ 0.0139
false ................ 0.0037 ........ 0.0144
true ................. 0.0040 ........ 0.0137
7-bit uint #1 ........ 0.0052 ........ 0.0120
7-bit uint #2 ........ 0.0059 ........ 0.0114
7-bit uint #3 ........ 0.0061 ........ 0.0119
5-bit sint #1 ........ 0.0067 ........ 0.0126
5-bit sint #2 ........ 0.0064 ........ 0.0132
5-bit sint #3 ........ 0.0066 ........ 0.0135
8-bit uint #1 ........ 0.0078 ........ 0.0200
8-bit uint #2 ........ 0.0077 ........ 0.0212
8-bit uint #3 ........ 0.0086 ........ 0.0203
16-bit uint #1 ....... 0.0111 ........ 0.0271
16-bit uint #2 ....... 0.0115 ........ 0.0260
16-bit uint #3 ....... 0.0103 ........ 0.0273
32-bit uint #1 ....... 0.0116 ........ 0.0326
32-bit uint #2 ....... 0.0118 ........ 0.0332
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0325
64-bit uint #1 ....... 0.0140 ........ 0.0277
64-bit uint #2 ....... 0.0134 ........ 0.0294
64-bit uint #3 ....... 0.0134 ........ 0.0281
8-bit int #1 ......... 0.0086 ........ 0.0241
8-bit int #2 ......... 0.0089 ........ 0.0225
8-bit int #3 ......... 0.0085 ........ 0.0229
16-bit int #1 ........ 0.0118 ........ 0.0280
16-bit int #2 ........ 0.0121 ........ 0.0270
16-bit int #3 ........ 0.0109 ........ 0.0274
32-bit int #1 ........ 0.0128 ........ 0.0346
32-bit int #2 ........ 0.0118 ........ 0.0339
32-bit int #3 ........ 0.0135 ........ 0.0368
64-bit int #1 ........ 0.0138 ........ 0.0276
64-bit int #2 ........ 0.0132 ........ 0.0286
64-bit int #3 ........ 0.0137 ........ 0.0274
64-bit int #4 ........ 0.0180 ........ 0.0285
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0284
64-bit float #2 ...... 0.0125 ........ 0.0275
64-bit float #3 ...... 0.0126 ........ 0.0283
fix string #1 ........ 0.0035 ........ 0.0133
fix string #2 ........ 0.0094 ........ 0.0216
fix string #3 ........ 0.0094 ........ 0.0222
fix string #4 ........ 0.0091 ........ 0.0241
8-bit string #1 ...... 0.0122 ........ 0.0301
8-bit string #2 ...... 0.0118 ........ 0.0304
8-bit string #3 ...... 0.0119 ........ 0.0315
16-bit string #1 ..... 0.0150 ........ 0.0388
16-bit string #2 ..... 0.1545 ........ 0.1665
32-bit string ........ 0.1570 ........ 0.1756
wide char string #1 .. 0.0091 ........ 0.0236
wide char string #2 .. 0.0122 ........ 0.0313
8-bit binary #1 ...... 0.0100 ........ 0.0302
8-bit binary #2 ...... 0.0123 ........ 0.0324
8-bit binary #3 ...... 0.0126 ........ 0.0327
16-bit binary ........ 0.0168 ........ 0.0372
32-bit binary ........ 0.1588 ........ 0.1754
fix array #1 ......... 0.0042 ........ 0.0131
fix array #2 ......... 0.0294 ........ 0.0367
fix array #3 ......... 0.0412 ........ 0.0472
16-bit array #1 ...... 0.1378 ........ 0.1596
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.1865 ........ 0.2283
fix map #1 ........... 0.0725 ........ 0.1048
fix map #2 ........... 0.0319 ........ 0.0405
fix map #3 ........... 0.0356 ........ 0.0665
fix map #4 ........... 0.0465 ........ 0.0497
16-bit map #1 ........ 0.2540 ........ 0.3028
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.2372 ........ 0.2710
fixext 1 ............. 0.0283 ........ 0.0358
fixext 2 ............. 0.0291 ........ 0.0371
fixext 4 ............. 0.0302 ........ 0.0355
fixext 8 ............. 0.0288 ........ 0.0384
fixext 16 ............ 0.0293 ........ 0.0359
8-bit ext ............ 0.0302 ........ 0.0439
16-bit ext ........... 0.0334 ........ 0.0499
32-bit ext ........... 0.1845 ........ 0.1888
32-bit timestamp #1 .. 0.0337 ........ 0.0547
32-bit timestamp #2 .. 0.0335 ........ 0.0560
64-bit timestamp #1 .. 0.0371 ........ 0.0575
64-bit timestamp #2 .. 0.0374 ........ 0.0542
64-bit timestamp #3 .. 0.0356 ........ 0.0533
96-bit timestamp #1 .. 0.0362 ........ 0.0699
96-bit timestamp #2 .. 0.0381 ........ 0.0701
96-bit timestamp #3 .. 0.0367 ........ 0.0687
=============================================
Total         2.7618     4.0820
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

With JIT:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0005 ........ 0.0054
false ................ 0.0004 ........ 0.0059
true ................. 0.0004 ........ 0.0059
7-bit uint #1 ........ 0.0010 ........ 0.0047
7-bit uint #2 ........ 0.0010 ........ 0.0046
7-bit uint #3 ........ 0.0010 ........ 0.0046
5-bit sint #1 ........ 0.0025 ........ 0.0046
5-bit sint #2 ........ 0.0023 ........ 0.0046
5-bit sint #3 ........ 0.0024 ........ 0.0045
8-bit uint #1 ........ 0.0043 ........ 0.0081
8-bit uint #2 ........ 0.0043 ........ 0.0079
8-bit uint #3 ........ 0.0041 ........ 0.0080
16-bit uint #1 ....... 0.0064 ........ 0.0095
16-bit uint #2 ....... 0.0064 ........ 0.0091
16-bit uint #3 ....... 0.0064 ........ 0.0094
32-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0114
32-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0122
32-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0120
64-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0159
64-bit uint #2 ....... 0.0086 ........ 0.0157
64-bit uint #3 ....... 0.0086 ........ 0.0158
8-bit int #1 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #2 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #3 ......... 0.0042 ........ 0.0081
16-bit int #1 ........ 0.0065 ........ 0.0095
16-bit int #2 ........ 0.0065 ........ 0.0090
16-bit int #3 ........ 0.0056 ........ 0.0085
32-bit int #1 ........ 0.0067 ........ 0.0107
32-bit int #2 ........ 0.0066 ........ 0.0106
32-bit int #3 ........ 0.0063 ........ 0.0104
64-bit int #1 ........ 0.0072 ........ 0.0162
64-bit int #2 ........ 0.0073 ........ 0.0174
64-bit int #3 ........ 0.0072 ........ 0.0164
64-bit int #4 ........ 0.0077 ........ 0.0161
64-bit float #1 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #2 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #3 ...... 0.0052 ........ 0.0135
fix string #1 ....... -0.0002 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0035 ........ 0.0067
fix string #3 ........ 0.0035 ........ 0.0077
fix string #4 ........ 0.0033 ........ 0.0078
8-bit string #1 ...... 0.0059 ........ 0.0110
8-bit string #2 ...... 0.0063 ........ 0.0121
8-bit string #3 ...... 0.0064 ........ 0.0124
16-bit string #1 ..... 0.0099 ........ 0.0146
16-bit string #2 ..... 0.1522 ........ 0.1474
32-bit string ........ 0.1511 ........ 0.1483
wide char string #1 .. 0.0039 ........ 0.0084
wide char string #2 .. 0.0073 ........ 0.0123
8-bit binary #1 ...... 0.0040 ........ 0.0112
8-bit binary #2 ...... 0.0075 ........ 0.0123
8-bit binary #3 ...... 0.0077 ........ 0.0129
16-bit binary ........ 0.0096 ........ 0.0145
32-bit binary ........ 0.1535 ........ 0.1479
fix array #1 ......... 0.0008 ........ 0.0061
fix array #2 ......... 0.0121 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0193 ........ 0.0222
16-bit array #1 ...... 0.0607 ........ 0.0479
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.0749 ........ 0.0824
fix map #1 ........... 0.0329 ........ 0.0431
fix map #2 ........... 0.0161 ........ 0.0189
fix map #3 ........... 0.0205 ........ 0.0262
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0205
16-bit map #1 ........ 0.1016 ........ 0.0927
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.1096 ........ 0.1030
fixext 1 ............. 0.0157 ........ 0.0161
fixext 2 ............. 0.0175 ........ 0.0183
fixext 4 ............. 0.0156 ........ 0.0185
fixext 8 ............. 0.0163 ........ 0.0184
fixext 16 ............ 0.0164 ........ 0.0182
8-bit ext ............ 0.0158 ........ 0.0207
16-bit ext ........... 0.0203 ........ 0.0219
32-bit ext ........... 0.1614 ........ 0.1539
32-bit timestamp #1 .. 0.0195 ........ 0.0249
32-bit timestamp #2 .. 0.0188 ........ 0.0260
64-bit timestamp #1 .. 0.0207 ........ 0.0281
64-bit timestamp #2 .. 0.0212 ........ 0.0291
64-bit timestamp #3 .. 0.0207 ........ 0.0295
96-bit timestamp #1 .. 0.0222 ........ 0.0358
96-bit timestamp #2 .. 0.0228 ........ 0.0353
96-bit timestamp #3 .. 0.0210 ........ 0.0319
=============================================
Total         1.6432     1.9674
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

You may change default benchmark settings by defining the following environment variables:

NameDefault
MP_BENCH_TARGETSpure_p,pure_u, see a list of available targets
MP_BENCH_ITERATIONS100_000
MP_BENCH_DURATIONnot set
MP_BENCH_ROUNDS3
MP_BENCH_TESTS-@slow, see a list of available tests

For example:

export MP_BENCH_TARGETS=pure_p
export MP_BENCH_ITERATIONS=1000000
export MP_BENCH_ROUNDS=5
# a comma separated list of test names
export MP_BENCH_TESTS='complex array, complex map'
# or a group name
# export MP_BENCH_TESTS='-@slow' // @pecl_comp
# or a regexp
# export MP_BENCH_TESTS='/complex (array|map)/'

Another example, benchmarking both the library and the PECL extension:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0031 ........ 0.0141 ...... 0.0055 ........ 0.0064
false ................ 0.0039 ........ 0.0154 ...... 0.0056 ........ 0.0053
true ................. 0.0038 ........ 0.0139 ...... 0.0056 ........ 0.0044
7-bit uint #1 ........ 0.0061 ........ 0.0110 ...... 0.0059 ........ 0.0046
7-bit uint #2 ........ 0.0065 ........ 0.0119 ...... 0.0042 ........ 0.0029
7-bit uint #3 ........ 0.0054 ........ 0.0117 ...... 0.0045 ........ 0.0025
5-bit sint #1 ........ 0.0047 ........ 0.0103 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #2 ........ 0.0048 ........ 0.0117 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #3 ........ 0.0046 ........ 0.0102 ...... 0.0038 ........ 0.0023
8-bit uint #1 ........ 0.0063 ........ 0.0174 ...... 0.0039 ........ 0.0031
8-bit uint #2 ........ 0.0063 ........ 0.0167 ...... 0.0040 ........ 0.0029
8-bit uint #3 ........ 0.0063 ........ 0.0168 ...... 0.0039 ........ 0.0030
16-bit uint #1 ....... 0.0092 ........ 0.0222 ...... 0.0049 ........ 0.0030
16-bit uint #2 ....... 0.0096 ........ 0.0227 ...... 0.0042 ........ 0.0046
16-bit uint #3 ....... 0.0123 ........ 0.0274 ...... 0.0059 ........ 0.0051
32-bit uint #1 ....... 0.0136 ........ 0.0331 ...... 0.0060 ........ 0.0048
32-bit uint #2 ....... 0.0130 ........ 0.0336 ...... 0.0070 ........ 0.0048
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0329 ...... 0.0051 ........ 0.0048
64-bit uint #1 ....... 0.0126 ........ 0.0268 ...... 0.0055 ........ 0.0049
64-bit uint #2 ....... 0.0135 ........ 0.0281 ...... 0.0052 ........ 0.0046
64-bit uint #3 ....... 0.0131 ........ 0.0274 ...... 0.0069 ........ 0.0044
8-bit int #1 ......... 0.0077 ........ 0.0236 ...... 0.0058 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0087 ........ 0.0244 ...... 0.0058 ........ 0.0048
8-bit int #3 ......... 0.0084 ........ 0.0241 ...... 0.0055 ........ 0.0049
16-bit int #1 ........ 0.0112 ........ 0.0271 ...... 0.0048 ........ 0.0045
16-bit int #2 ........ 0.0124 ........ 0.0292 ...... 0.0057 ........ 0.0049
16-bit int #3 ........ 0.0118 ........ 0.0270 ...... 0.0058 ........ 0.0050
32-bit int #1 ........ 0.0137 ........ 0.0366 ...... 0.0058 ........ 0.0051
32-bit int #2 ........ 0.0133 ........ 0.0366 ...... 0.0056 ........ 0.0049
32-bit int #3 ........ 0.0129 ........ 0.0350 ...... 0.0052 ........ 0.0048
64-bit int #1 ........ 0.0145 ........ 0.0254 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #2 ........ 0.0097 ........ 0.0214 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0287 ...... 0.0059 ........ 0.0050
64-bit int #4 ........ 0.0143 ........ 0.0277 ...... 0.0059 ........ 0.0046
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0052
64-bit float #2 ...... 0.0141 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0050
64-bit float #3 ...... 0.0144 ........ 0.0282 ...... 0.0057 ........ 0.0050
fix string #1 ........ 0.0036 ........ 0.0143 ...... 0.0066 ........ 0.0053
fix string #2 ........ 0.0107 ........ 0.0222 ...... 0.0065 ........ 0.0068
fix string #3 ........ 0.0116 ........ 0.0245 ...... 0.0063 ........ 0.0069
fix string #4 ........ 0.0105 ........ 0.0253 ...... 0.0083 ........ 0.0077
8-bit string #1 ...... 0.0126 ........ 0.0318 ...... 0.0075 ........ 0.0088
8-bit string #2 ...... 0.0121 ........ 0.0295 ...... 0.0076 ........ 0.0086
8-bit string #3 ...... 0.0125 ........ 0.0293 ...... 0.0130 ........ 0.0093
16-bit string #1 ..... 0.0159 ........ 0.0368 ...... 0.0117 ........ 0.0086
16-bit string #2 ..... 0.1547 ........ 0.1686 ...... 0.1516 ........ 0.1373
32-bit string ........ 0.1558 ........ 0.1729 ...... 0.1511 ........ 0.1396
wide char string #1 .. 0.0098 ........ 0.0237 ...... 0.0066 ........ 0.0065
wide char string #2 .. 0.0128 ........ 0.0291 ...... 0.0061 ........ 0.0082
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0040 ........ 0.0129 ...... 0.0120 ........ 0.0058
fix array #2 ......... 0.0279 ........ 0.0390 ...... 0.0143 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0415 ........ 0.0463 ...... 0.0162 ........ 0.0187
16-bit array #1 ...... 0.1349 ........ 0.1628 ...... 0.0334 ........ 0.0341
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0345 ........ 0.0391 ...... 0.0143 ........ 0.0168
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0459 ........ 0.0473 ...... 0.0151 ........ 0.0163
16-bit map #1 ........ 0.2518 ........ 0.2962 ...... 0.0400 ........ 0.0490
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.2380 ........ 0.2682 ...... 0.0545 ........ 0.0579
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         1.5625     2.3866    0.7735     0.7243
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

With JIT:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0001 ........ 0.0052 ...... 0.0053 ........ 0.0042
false ................ 0.0007 ........ 0.0060 ...... 0.0057 ........ 0.0043
true ................. 0.0008 ........ 0.0060 ...... 0.0056 ........ 0.0041
7-bit uint #1 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #2 ........ 0.0021 ........ 0.0043 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #3 ........ 0.0022 ........ 0.0044 ...... 0.0061 ........ 0.0040
5-bit sint #1 ........ 0.0030 ........ 0.0048 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #2 ........ 0.0032 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #3 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
8-bit uint #1 ........ 0.0054 ........ 0.0079 ...... 0.0062 ........ 0.0050
8-bit uint #2 ........ 0.0051 ........ 0.0079 ...... 0.0064 ........ 0.0044
8-bit uint #3 ........ 0.0051 ........ 0.0082 ...... 0.0062 ........ 0.0044
16-bit uint #1 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0065 ........ 0.0045
16-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0063 ........ 0.0045
16-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0095 ...... 0.0064 ........ 0.0047
32-bit uint #1 ....... 0.0088 ........ 0.0119 ...... 0.0063 ........ 0.0043
32-bit uint #2 ....... 0.0089 ........ 0.0117 ...... 0.0062 ........ 0.0039
32-bit uint #3 ....... 0.0089 ........ 0.0118 ...... 0.0063 ........ 0.0044
64-bit uint #1 ....... 0.0097 ........ 0.0155 ...... 0.0063 ........ 0.0045
64-bit uint #2 ....... 0.0095 ........ 0.0153 ...... 0.0061 ........ 0.0045
64-bit uint #3 ....... 0.0096 ........ 0.0156 ...... 0.0063 ........ 0.0047
8-bit int #1 ......... 0.0053 ........ 0.0083 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #3 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0043
16-bit int #1 ........ 0.0089 ........ 0.0097 ...... 0.0069 ........ 0.0046
16-bit int #2 ........ 0.0075 ........ 0.0093 ...... 0.0063 ........ 0.0043
16-bit int #3 ........ 0.0075 ........ 0.0094 ...... 0.0062 ........ 0.0046
32-bit int #1 ........ 0.0086 ........ 0.0122 ...... 0.0063 ........ 0.0044
32-bit int #2 ........ 0.0087 ........ 0.0120 ...... 0.0066 ........ 0.0046
32-bit int #3 ........ 0.0086 ........ 0.0121 ...... 0.0060 ........ 0.0044
64-bit int #1 ........ 0.0096 ........ 0.0149 ...... 0.0060 ........ 0.0045
64-bit int #2 ........ 0.0096 ........ 0.0157 ...... 0.0062 ........ 0.0044
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0160 ...... 0.0063 ........ 0.0046
64-bit int #4 ........ 0.0097 ........ 0.0157 ...... 0.0061 ........ 0.0044
64-bit float #1 ...... 0.0079 ........ 0.0153 ...... 0.0056 ........ 0.0044
64-bit float #2 ...... 0.0079 ........ 0.0152 ...... 0.0057 ........ 0.0045
64-bit float #3 ...... 0.0079 ........ 0.0155 ...... 0.0057 ........ 0.0044
fix string #1 ........ 0.0010 ........ 0.0045 ...... 0.0071 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0048 ........ 0.0075 ...... 0.0070 ........ 0.0060
fix string #3 ........ 0.0048 ........ 0.0086 ...... 0.0068 ........ 0.0060
fix string #4 ........ 0.0050 ........ 0.0088 ...... 0.0070 ........ 0.0059
8-bit string #1 ...... 0.0081 ........ 0.0129 ...... 0.0069 ........ 0.0062
8-bit string #2 ...... 0.0086 ........ 0.0128 ...... 0.0069 ........ 0.0065
8-bit string #3 ...... 0.0086 ........ 0.0126 ...... 0.0115 ........ 0.0065
16-bit string #1 ..... 0.0105 ........ 0.0137 ...... 0.0128 ........ 0.0068
16-bit string #2 ..... 0.1510 ........ 0.1486 ...... 0.1526 ........ 0.1391
32-bit string ........ 0.1517 ........ 0.1475 ...... 0.1504 ........ 0.1370
wide char string #1 .. 0.0044 ........ 0.0085 ...... 0.0067 ........ 0.0057
wide char string #2 .. 0.0081 ........ 0.0125 ...... 0.0069 ........ 0.0063
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0014 ........ 0.0059 ...... 0.0132 ........ 0.0055
fix array #2 ......... 0.0146 ........ 0.0156 ...... 0.0155 ........ 0.0148
fix array #3 ......... 0.0211 ........ 0.0229 ...... 0.0179 ........ 0.0180
16-bit array #1 ...... 0.0673 ........ 0.0498 ...... 0.0343 ........ 0.0388
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0148 ........ 0.0180 ...... 0.0156 ........ 0.0179
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0201 ...... 0.0214 ........ 0.0167
16-bit map #1 ........ 0.1027 ........ 0.0836 ...... 0.0388 ........ 0.0510
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.1104 ........ 0.1010 ...... 0.0556 ........ 0.0602
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         0.9642     1.0909    0.8224     0.7213
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

Note that the msgpack extension (v2.1.2) doesn't support ext, bin and UTF-8 str types.

License

The library is released under the MIT License. See the bundled LICENSE file for details.

Author: rybakit
Source Code: https://github.com/rybakit/msgpack.php
License: MIT License

#php 

Gerhard Brink

Gerhard Brink

1622622360

Data Validation in Excel

Data Validation in Excel

In this tutorial, let’s discuss what data validation is and how it can be implemented in MS-Excel. Let’s start!!!

What Is Data Validation in Excel?

Data Validation is one of the features in MS-Excel which helps in maintaining the consistency of the data in the spreadsheet. It controls the type of data that can enter in the data validated cells.

Data Validation in MS Excel

Now, let’s have a look at how data validation works and how to implement it in the worksheet:

To apply data validation for the cells, then follow the steps.

1: Choose to which all cells the validation of data should work.

2: Click on the DATA tab.

3: Go to the Data Validation option.

4: Choose the drop down option in it and click on the Data Validation.

data validation in Excel

Once you click on the data validation menu from the ribbon, a box appears with the list of data validation criteria, Input message and error message.

Let’s first understand, what is an input message and error message?

Once, the user clicks the cell, the input message appears in a small box near the cell.

If the user violates the condition of that particular cell, then the error message pops up in a box in the spreadsheet.

The advantage of both the messages is that the input and as well as the error message guide the user about how to fill the cells. Both the messages are customizable also.

Let us have a look at how to set it up and how it works with a sample

#ms excel tutorials #circle invalid data in excel #clear validation circles in excel #custom data validation in excel #data validation in excel #limitation in data validation in excel #setting up error message in excel #setting up input message in excel #troubleshooting formulas in excel #validate data in excel

A Wrapper for Sembast and SQFlite to Enable Easy

FHIR_DB

This is really just a wrapper around Sembast_SQFLite - so all of the heavy lifting was done by Alex Tekartik. I highly recommend that if you have any questions about working with this package that you take a look at Sembast. He's also just a super nice guy, and even answered a question for me when I was deciding which sembast version to use. As usual, ResoCoder also has a good tutorial.

I have an interest in low-resource settings and thus a specific reason to be able to store data offline. To encourage this use, there are a number of other packages I have created based around the data format FHIR. FHIR® is the registered trademark of HL7 and is used with the permission of HL7. Use of the FHIR trademark does not constitute endorsement of this product by HL7.

Using the Db

So, while not absolutely necessary, I highly recommend that you use some sort of interface class. This adds the benefit of more easily handling errors, plus if you change to a different database in the future, you don't have to change the rest of your app, just the interface.

I've used something like this in my projects:

class IFhirDb {
 IFhirDb();
 final ResourceDao resourceDao = ResourceDao();

 Future<Either<DbFailure, Resource>> save(Resource resource) async {
  Resource resultResource;
  try {
   resultResource = await resourceDao.save(resource);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToSave(error: error.toString()));
  }
  return right(resultResource);
 }

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> returnListOfSingleResourceType(
   String resourceType) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.getAllSortedById(resourceType: resourceType);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> searchFunction(
   String resourceType, String searchString, String reference) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.searchFor(resourceType, searchString, reference);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }
}

I like this because in case there's an i/o error or something, it won't crash your app. Then, you can call this interface in your app like the following:

final patient = Patient(
  resourceType: 'Patient',
  name: [HumanName(text: 'New Patient Name')],
  birthDate: Date(DateTime.now()),
);

final saveResult = await IFhirDb().save(patient);

This will save your newly created patient to the locally embedded database.

IMPORTANT: this database will expect that all previously created resources have an id. When you save a resource, it will check to see if that resource type has already been stored. (Each resource type is saved in it's own store in the database). It will then check if there is an ID. If there's no ID, it will create a new one for that resource (along with metadata on version number and creation time). It will save it, and return the resource. If it already has an ID, it will copy the the old version of the resource into a _history store. It will then update the metadata of the new resource and save that version into the appropriate store for that resource. If, for instance, we have a previously created patient:

{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "fhirfli-294057507-6811107",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2020-10-16T19:41:28.054369Z"
  },
  "name": [
    {
      "given": ["New"],
      "family": "Patient"
    }
  ],
  "birthDate": "2020-10-16"
}

And we update the last name to 'Provider'. The above version of the patient will be kept in _history, while in the 'Patient' store in the db, we will have the updated version:

{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "fhirfli-294057507-6811107",
  "meta": {
    "versionId": "2",
    "lastUpdated": "2020-10-16T19:45:07.316698Z"
  },
  "name": [
    {
      "given": ["New"],
      "family": "Provider"
    }
  ],
  "birthDate": "2020-10-16"
}

This way we can keep track of all previous version of all resources (which is obviously important in medicine).

For most of the interactions (saving, deleting, etc), they work the way you'd expect. The only difference is search. Because Sembast is NoSQL, we can search on any of the fields in a resource. If in our interface class, we have the following function:

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> searchFunction(
   String resourceType, String searchString, String reference) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.searchFor(resourceType, searchString, reference);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }

You can search for all immunizations of a certain patient:

searchFunction(
    'Immunization', 'patient.reference', 'Patient/$patientId');

This function will search through all entries in the 'Immunization' store. It will look at all 'patient.reference' fields, and return any that match 'Patient/$patientId'.

The last thing I'll mention is that this is a password protected db, using AES-256 encryption (although it can also use Salsa20). Anytime you use the db, you have the option of using a password for encryption/decryption. Remember, if you setup the database using encryption, you will only be able to access it using that same password. When you're ready to change the password, you will need to call the update password function. If we again assume we created a change password method in our interface, it might look something like this:

class IFhirDb {
 IFhirDb();
 final ResourceDao resourceDao = ResourceDao();
 ...
  Future<Either<DbFailure, Unit>> updatePassword(String oldPassword, String newPassword) async {
  try {
   await resourceDao.updatePw(oldPassword, newPassword);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToUpdatePassword(error: error.toString()));
  }
  return right(Unit);
 }

You don't have to use a password, and in that case, it will save the db file as plain text. If you want to add a password later, it will encrypt it at that time.

General Store

After using this for a while in an app, I've realized that it needs to be able to store data apart from just FHIR resources, at least on occasion. For this, I've added a second class for all versions of the database called GeneralDao. This is similar to the ResourceDao, but fewer options. So, in order to save something, it would look like this:

await GeneralDao().save('password', {'new':'map'});
await GeneralDao().save('password', {'new':'map'}, 'key');

The difference between these two options is that the first one will generate a key for the map being stored, while the second will store the map using the key provided. Both will return the key after successfully storing the map.

Other functions available include:

// deletes everything in the general store
await GeneralDao().deleteAllGeneral('password'); 

// delete specific entry
await GeneralDao().delete('password','key'); 

// returns map with that key
await GeneralDao().find('password', 'key'); 

FHIR® is a registered trademark of Health Level Seven International (HL7) and its use does not constitute an endorsement of products by HL7®

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Flutter:

 $ flutter pub add fhir_db

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dependencies:
 fhir_db: ^0.4.3

Alternatively, your editor might support or flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:fhir_db/dstu2.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/encrypt/aes.dart';
import 'package:fhir_db/encrypt/salsa.dart';
import 'package:fhir_db/r4.dart';
import 'package:fhir_db/r4/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/r4/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r4/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r5.dart';
import 'package:fhir_db/r5/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/r5/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r5/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/stu3.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/resource_dao.dart'; 

example/lib/main.dart

import 'package:fhir/r4.dart';
import 'package:fhir_db/r4.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:test/test.dart';

Future<void> main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

 final resourceDao = ResourceDao();

 // await resourceDao.updatePw('newPw', null);
 await resourceDao.deleteAllResources(null);

 group('Playing with passwords', () {
  test('Playing with Passwords', () async {
   final patient = Patient(id: Id('1'));

   final saved = await resourceDao.save(null, patient);

   await resourceDao.updatePw(null, 'newPw');
   final search1 = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search1[0]);

   await resourceDao.updatePw('newPw', 'newerPw');
   final search2 = await resourceDao.find('newerPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search2[0]);

   await resourceDao.updatePw('newerPw', null);
   final search3 = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search3[0]);

   await resourceDao.deleteAllResources(null);
  });
 });

 final id = Id('12345');
 group('Saving Things:', () {
  test('Save Patient', () async {
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);
   final patient = Patient(id: id, name: [humanName]);
   final saved = await resourceDao.save(null, patient);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Save Organization', () async {
   final organization = Organization(id: id, name: 'FhirFli');
   final saved = await resourceDao.save(null, organization);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Organization).name, 'FhirFli');
  });

  test('Save Observation1', () async {
   final observation1 = Observation(
    id: Id('obs1'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #1'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1');
  });

  test('Save Observation1 Again', () async {
   final observation1 = Observation(
     id: Id('obs1'),
     code: CodeableConcept(text: 'Observation #1 - Updated'));
   final saved = await resourceDao.save(null, observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1 - Updated');

   expect(saved.meta?.versionId, Id('2'));
  });

  test('Save Observation2', () async {
   final observation2 = Observation(
    id: Id('obs2'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #2'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation2);

   expect(saved.id, Id('obs2'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #2');
  });

  test('Save Observation3', () async {
   final observation3 = Observation(
    id: Id('obs3'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #3'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation3);

   expect(saved.id, Id('obs3'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });
 });

 group('Finding Things:', () {
  test('Find 1st Patient', () async {
   final search = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: id);
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);

   expect(search.length, 1);

   expect((search[0] as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Find 3rd Observation', () async {
   final search = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Observation, id: Id('obs3'));

   expect(search.length, 1);

   expect(search[0].id, Id('obs3'));

   expect((search[0] as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });

  test('Find All Observations', () async {
   final search = await resourceDao.getResourceType(
    null,
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 3);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), true);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Find All (non-historical) Resources', () async {
   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 5);
   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   final obsList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);
   obsList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Observation);

   expect(patList.length, 1);

   expect(orgList.length, 1);

   expect(obsList.length, 3);
  });
 });

 group('Deleting Things:', () {
  test('Delete 2nd Observation', () async {
   await resourceDao.delete(
     null, null, R4ResourceType.Observation, Id('obs2'), null, null);

   final search = await resourceDao.getResourceType(
    null,
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 2);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), false);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Delete All Observations', () async {
   await resourceDao.deleteSingleType(null,
     resourceType: R4ResourceType.Observation);

   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 2);

   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);

   expect(patList.length, 1);

   expect(patList.length, 1);
  });

  test('Delete All Resources', () async {
   await resourceDao.deleteAllResources(null);

   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 0);
  });
 });

 group('Password - Saving Things:', () {
  test('Save Patient', () async {
   await resourceDao.updatePw(null, 'newPw');
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);
   final patient = Patient(id: id, name: [humanName]);
   final saved = await resourceDao.save('newPw', patient);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Save Organization', () async {
   final organization = Organization(id: id, name: 'FhirFli');
   final saved = await resourceDao.save('newPw', organization);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Organization).name, 'FhirFli');
  });

  test('Save Observation1', () async {
   final observation1 = Observation(
    id: Id('obs1'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #1'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1');
  });

  test('Save Observation1 Again', () async {
   final observation1 = Observation(
     id: Id('obs1'),
     code: CodeableConcept(text: 'Observation #1 - Updated'));
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1 - Updated');

   expect(saved.meta?.versionId, Id('2'));
  });

  test('Save Observation2', () async {
   final observation2 = Observation(
    id: Id('obs2'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #2'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation2);

   expect(saved.id, Id('obs2'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #2');
  });

  test('Save Observation3', () async {
   final observation3 = Observation(
    id: Id('obs3'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #3'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation3);

   expect(saved.id, Id('obs3'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });
 });

 group('Password - Finding Things:', () {
  test('Find 1st Patient', () async {
   final search = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: id);
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);

   expect(search.length, 1);

   expect((search[0] as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Find 3rd Observation', () async {
   final search = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Observation, id: Id('obs3'));

   expect(search.length, 1);

   expect(search[0].id, Id('obs3'));

   expect((search[0] as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });

  test('Find All Observations', () async {
   final search = await resourceDao.getResourceType(
    'newPw',
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 3);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), true);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Find All (non-historical) Resources', () async {
   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 5);
   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   final obsList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);
   obsList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Observation);

   expect(patList.length, 1);

   expect(orgList.length, 1);

   expect(obsList.length, 3);
  });
 });

 group('Password - Deleting Things:', () {
  test('Delete 2nd Observation', () async {
   await resourceDao.delete(
     'newPw', null, R4ResourceType.Observation, Id('obs2'), null, null);

   final search = await resourceDao.getResourceType(
    'newPw',
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 2);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), false);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Delete All Observations', () async {
   await resourceDao.deleteSingleType('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Observation);

   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 2);

   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);

   expect(patList.length, 1);

   expect(patList.length, 1);
  });

  test('Delete All Resources', () async {
   await resourceDao.deleteAllResources('newPw');

   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 0);

   await resourceDao.updatePw('newPw', null);
  });
 });
} 

Download Details:

Author: MayJuun

Source Code: https://github.com/MayJuun/fhir/tree/main/fhir_db

#sqflite  #dart  #flutter 

Garry Taylor

Garry Taylor

1669952228

Dijkstra's Algorithm Explained with Examples

In this tutorial, you'll learn: What is Dijkstra's Algorithm and how Dijkstra's algorithm works with the help of visual guides.

You can use algorithms in programming to solve specific problems through a set of precise instructions or procedures.

Dijkstra's algorithm is one of many graph algorithms you'll come across. It is used to find the shortest path from a fixed node to all other nodes in a graph.

There are different representations of Dijkstra's algorithm. You can either find the shortest path between two nodes, or the shortest path from a fixed node to the rest of the nodes in a graph.

In this article, you'll learn how Dijkstra's algorithm works with the help of visual guides.

How Does Dijkstra’s Algorithm Work?

Before we dive into more detailed visual examples, you need to understand how Dijkstra's algorithm works.

Although the theoretical explanation may seem a bit abstract, it'll help you understand the practical aspect better.

In a given graph containing different nodes, we are required to get the shortest path from a given node to the rest of the nodes.

These nodes can represent any object like the names of cities, letters, and so on.

Between each node is a number denoting the distance between two nodes, as you can see in the image below:

nodes-1

We usually work with two arrays – one for visited nodes, and another for unvisited nodes. You'll learn more about the arrays in the next section.

When a node is visited, the algorithm calculates how long it took to get to the node and stores the distance. If a shorter path to a node is found, the initial value assigned for the distance is updated.

Note that a node cannot be visited twice.

The algorithm runs recursively until all the nodes have been visited.

Dijkstra's Algorithm Example

In this section, we'll take a look at a practical example that shows how Dijkstra's algorithm works.

Here's the graph we'll be working with:

nodes

We'll use the table below to put down the visited nodes and their distance from the fixed node:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A
B
C
D
E

Visited nodes = []
Unvisited nodes = [A,B,C,D,E]

Above, we have a table showing each node and the shortest distance from the that node to the fixed node. We are yet to choose the fixed node.

Note that the distance for each node in the table is currently denoted as infinity (∞). This is because we don't know the shortest distance yet.

We also have two arrays – visited and unvisited. Whenever a node is visited, it is added to the visited nodes array.

Let's get started!

To simplify things, I'll break the process down into iterations. You'll see what happens in each step with the aid of diagrams.

Iteration #1

The first iteration might seem confusing, but that's totally fine. Once we start repeating the process in each iteration, you'll have a clearer picture of how the algorithm works.

Step #1 - Pick an unvisited node

We'll choose A as the fixed node. So we'll find the shortest distance from A to every other node in the graph.

node1-1

We're going to give A a distance of 0 because it is the initial node. So the table would look like this:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B
C
D
E

Step #2 - Find the distance from current nodenode1a-3

The next thing to do after choosing a node is to find the distance from it to the unvisited nodes around it.

The two unvisited nodes directly linked to A are B and C.

To get the distance from A to B:

0 + 4 = 4

0 being the value of the current node (A), and 4 being the distance between A and B in the graph.

To get the distance from A to C:

0 + 2 = 2

Step #3 - Update table with known distances

In the last step, we got 4 and 2 as the values of B and C respectively. So we'll update the table with those values:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B4
C2
D
E

Step #4 - Update arrays

At this point, the first iteration is complete. We'll move node A to the visited nodes array:

Visited nodes = [A]
Unvisited nodes = [B,C,D,E]

Before we proceed to the next iteration, you should know the following:

 • Once a node has been visited, it cannot be linked to the current node. Refer to step #2 in the iteration above and step #2 in the next iteration.
 • A node cannot be visited twice.
 • You can only update the shortest known distance if you get a value smaller than the recorded distance.

Iteration #2

Step #1 - Pick an unvisited node

We have four unvisited nodes — [B,C,D,E]. So how do you know which node to pick for the next iteration?

Well, we pick the node with the smallest known distance recorded in the table. Here's the table:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B4
C2
D
E

So we're going with node C.

node2-2

Step #2 - Find the distance from current node

To find the distance from the current node to the fixed node, we have to consider the nodes linked to the current node.

The nodes linked to the current node are A and B.

But A has been visited in the previous iteration so it will not be linked to the current node. That is:

node2a-1

From the diagram above,

 • The green color denotes the current node.
 • The blue color denotes the visited nodes. We cannot link to them or visit them again.
 • The red color shows the link from the unvisited nodes to the current node.

To find the distance from C to B:

2 + 1 = 3

2 above is recorded distance for node C while 1 is the distance between C and B in the graph.

Step #3 - Update table with known distances

In the last step, we got the value of B to be 3. In the first iteration, it was 4.

We're going to update the distance in the table to 3.

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D
E

So, A --> B = 4 (First iteration).

A --> C --> B = 3 (Second iteration).

The algorithm has helped us find the shortest path to B from A.

Step #4 - Update arrays

We're done with the last visited node. Let's add it to the visited nodes array:

Visited nodes = [A,C]
Unvisited nodes = [B,D,E]

Iteration #3

Step #1 - Pick an unvisited node

We're down to three unvisited nodes — [B,D,E]. From the array, B has the shortest known distance.

node3-2

To restate what is going on in the diagram above:

 • The green color denotes the current node.
 • The blue color denotes the visited nodes. We cannot link to them or visit them again.
 • The red color shows the link from the unvisited nodes to the current node.

Step #2 - Find the distance from current node

The nodes linked to the current node are D and E.

B (the current node) has a value of 3. Therefore,

For node D, 3 + 3 = 6.

For node E, 3 + 2 = 5.

Step #3 - Update table with known distances

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B]
Unvisited nodes = [D,E]

Iteration #4

Step #1 - Pick an unvisited node

Like other iterations, we'll go with the unvisited node with the shortest known distance. That is E.

node4-1

Step #2 - Find the distance from current node

According to our table, E has a value of 5.

For D in the current iteration,

5 + 5 = 10.

The value gotten for D here is 10, which is greater than the recorded value of 6 in the previous iteration. For this reason, we'll not update the table.

Step #3 - Update table with known distances

Our table remains the same:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B,E]
Unvisited nodes = [D]

Iteration #5

Step #1 - Pick an unvisited node

We're currently left with one node in the unvisited array — D.

node5-1

Step #2 - Find the distance from current node

The algorithm has gotten to the last iteration. This is because all nodes linked to the current node have been visited already so we can't link to them.

Step #3 - Update table with known distances

Our table remains the same:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

At this point, we have updated the table with the shortest distance from the fixed node to every other node in the graph.

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B,E,D]
Unvisited nodes = []

As can be seen above, we have no nodes left to visit. Using Dijkstra's algorithm, we've found the shortest distance from the fixed node to others nodes in the graph.

Dijkstra's Algorithm Pseudocode Example

The pseudocode example in this section was gotten from Wikipedia. Here it is:

 1 function Dijkstra(Graph, source):
 2   
 3   for each vertex v in Graph.Vertices:
 4     dist[v] ← INFINITY
 5     prev[v] ← UNDEFINED
 6     add v to Q
 7   dist[source] ← 0
 8   
 9   while Q is not empty:
10     u ← vertex in Q with min dist[u]
11     remove u from Q
12     
13     for each neighbor v of u still in Q:
14       alt ← dist[u] + Graph.Edges(u, v)
15       if alt < dist[v]:
16         dist[v] ← alt
17         prev[v] ← u
18
19   return dist[], prev[]

Applications of Dijkstra's Algorithm

Here are some of the common applications of Dijkstra's algorithm:

 • In maps to get the shortest distance between locations. An example is Google Maps.
 • In telecommunications to determine transmission rate.
 • In robotic design to determine shortest path for automated robots.

Summary

In this article, we talked about Dijkstra's algorithm. It is used to find the shortest distance from a fixed node to all other nodes in a graph.

We started by giving a brief summary of how the algorithm works.

We then had a look at an example that further explained Dijkstra's algorithm in steps using visual guides.

We concluded with a pseudocode example and some of the applications of Dijkstra's algorithm.

Happy coding!

Original article source at https://www.freecodecamp.org

#algorithm #datastructures

Chatgpt-api: Node.js client for the official ChatGPT API

ChatGPT API

Node.js client for the official ChatGPT API.

Intro

This package is a Node.js wrapper around ChatGPT by OpenAI. TS batteries included. ✨

Example usage

Updates

March 1, 2023

The official OpenAI chat completions API has been released, and it is now the default for this package! 🔥

MethodFree?Robust?Quality?
ChatGPTAPI❌ No✅ Yes✅️ Real ChatGPT models
ChatGPTUnofficialProxyAPI✅ Yes☑️ Maybe✅ Real ChatGPT

Note: We strongly recommend using ChatGPTAPI since it uses the officially supported API from OpenAI. We may remove support for ChatGPTUnofficialProxyAPI in a future release.

 1. ChatGPTAPI - Uses the gpt-3.5-turbo-0301 model with the official OpenAI chat completions API (official, robust approach, but it's not free)
 2. ChatGPTUnofficialProxyAPI - Uses an unofficial proxy server to access ChatGPT's backend API in a way that circumvents Cloudflare (uses the real ChatGPT and is pretty lightweight, but relies on a third-party server and is rate-limited)

CLI

To run the CLI, you'll need an OpenAI API key:

export OPENAI_API_KEY="sk-TODO"
npx chatgpt "your prompt here"

By default, the response is streamed to stdout, the results are stored in a local config file, and every invocation starts a new conversation. You can use -c to continue the previous conversation and --no-stream to disable streaming.

Under the hood, the CLI uses ChatGPTAPI with text-davinci-003 to mimic ChatGPT.

Usage:
 $ chatgpt <prompt>

Commands:
 <prompt> Ask ChatGPT a question
 rm-cache Clears the local message cache
 ls-cache Prints the local message cache path

For more info, run any command with the `--help` flag:
 $ chatgpt --help
 $ chatgpt rm-cache --help
 $ chatgpt ls-cache --help

Options:
 -c, --continue     Continue last conversation (default: false)
 -d, --debug       Enables debug logging (default: false)
 -s, --stream      Streams the response (default: true)
 -s, --store       Enables the local message cache (default: true)
 -t, --timeout      Timeout in milliseconds
 -k, --apiKey      OpenAI API key
 -n, --conversationName Unique name for the conversation
 -h, --help       Display this message
 -v, --version      Display version number

Install

npm install chatgpt

Make sure you're using node >= 18 so fetch is available (or node >= 14 if you install a fetch polyfill).

Usage

To use this module from Node.js, you need to pick between two methods:

MethodFree?Robust?Quality?
ChatGPTAPI❌ No✅ Yes✅️ Real ChatGPT models
ChatGPTUnofficialProxyAPI✅ Yes☑️ Maybe✅ Real ChatGPT

ChatGPTAPI - Uses the gpt-3.5-turbo-0301 model with the official OpenAI chat completions API (official, robust approach, but it's not free). You can override the model, completion params, and system message to fully customize your assistant.

ChatGPTUnofficialProxyAPI - Uses an unofficial proxy server to access ChatGPT's backend API in a way that circumvents Cloudflare (uses the real ChatGPT and is pretty lightweight, but relies on a third-party server and is rate-limited)

Both approaches have very similar APIs, so it should be simple to swap between them.

Note: We strongly recommend using ChatGPTAPI since it uses the officially supported API from OpenAI. We may remove support for ChatGPTUnofficialProxyAPI in a future release.

Usage - ChatGPTAPI

Sign up for an OpenAI API key and store it in your environment.

import { ChatGPTAPI } from 'chatgpt'

async function example() {
 const api = new ChatGPTAPI({
  apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY
 })

 const res = await api.sendMessage('Hello World!')
 console.log(res.text)
}

You can override the default model (gpt-3.5-turbo-0301) and any OpenAI chat completion params using completionParams:

const api = new ChatGPTAPI({
 apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY,
 completionParams: {
  temperature: 0.5,
  top_p: 0.8
 }
})

If you want to track the conversation, you'll need to pass the parentMessageId like this:

const api = new ChatGPTAPI({ apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY })

// send a message and wait for the response
let res = await api.sendMessage('What is OpenAI?')
console.log(res.text)

// send a follow-up
res = await api.sendMessage('Can you expand on that?', {
 parentMessageId: res.id
})
console.log(res.text)

// send another follow-up
res = await api.sendMessage('What were we talking about?', {
 parentMessageId: res.id
})
console.log(res.text)

You can add streaming via the onProgress handler:

const res = await api.sendMessage('Write a 500 word essay on frogs.', {
 // print the partial response as the AI is "typing"
 onProgress: (partialResponse) => console.log(partialResponse.text)
})

// print the full text at the end
console.log(res.text)

You can add a timeout using the timeoutMs option:

// timeout after 2 minutes (which will also abort the underlying HTTP request)
const response = await api.sendMessage(
 'write me a really really long essay on frogs',
 {
  timeoutMs: 2 * 60 * 1000
 }
)

If you want to see more info about what's actually being sent to OpenAI's chat completions API, set the debug: true option in the ChatGPTAPI constructor:

const api = new ChatGPTAPI({
 apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY,
 debug: true
})

We default to a basic systemMessage. You can override this in either the ChatGPTAPI constructor or sendMessage:

const res = await api.sendMessage('what is the answer to the universe?', {
 systemMessage: `You are ChatGPT, a large language model trained by OpenAI. You answer as concisely as possible for each responseIf you are generating a list, do not have too many items.
Current date: ${new Date().toISOString()}\n\n`
})

Note that we automatically handle appending the previous messages to the prompt and attempt to optimize for the available tokens (which defaults to 4096).

Usage in CommonJS (Dynamic import)

async function example() {
 // To use ESM in CommonJS, you can use a dynamic import
 const { ChatGPTAPI } = await import('chatgpt')

 const api = new ChatGPTAPI({ apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY })

 const res = await api.sendMessage('Hello World!')
 console.log(res.text)
}

Usage - ChatGPTUnofficialProxyAPI

The API for ChatGPTUnofficialProxyAPI is almost exactly the same. You just need to provide a ChatGPT accessToken instead of an OpenAI API key.

import { ChatGPTUnofficialProxyAPI } from 'chatgpt'

async function example() {
 const api = new ChatGPTUnofficialProxyAPI({
  accessToken: process.env.OPENAI_ACCESS_TOKEN
 })

 const res = await api.sendMessage('Hello World!')
 console.log(res.text)
}

See demos/demo-reverse-proxy for a full example:

npx tsx demos/demo-reverse-proxy.ts

ChatGPTUnofficialProxyAPI messages also contain a conversationid in addition to parentMessageId, since the ChatGPT webapp can't reference messages across

Reverse Proxy

You can override the reverse proxy by passing apiReverseProxyUrl:

const api = new ChatGPTUnofficialProxyAPI({
 accessToken: process.env.OPENAI_ACCESS_TOKEN,
 apiReverseProxyUrl: 'https://your-example-server.com/api/conversation'
})

Known reverse proxies run by community members include:

Reverse Proxy URLAuthorRate LimitsLast Checked
https://chat.duti.tech/api/conversation@acheong08120 req/min by IP2/19/2023
https://gpt.pawan.krd/backend-api/conversation@PawanOsman?2/19/2023

Note: info on how the reverse proxies work is not being published at this time in order to prevent OpenAI from disabling access.

Access Token

To use ChatGPTUnofficialProxyAPI, you'll need an OpenAI access token from the ChatGPT webapp. To do this, you can use any of the following methods which take an email and password and return an access token:

These libraries work with email + password accounts (e.g., they do not support accounts where you auth via Microsoft / Google).

Alternatively, you can manually get an accessToken by logging in to the ChatGPT webapp and then opening https://chat.openai.com/api/auth/session, which will return a JSON object containing your accessToken string.

Access tokens last for days.

Note: using a reverse proxy will expose your access token to a third-party. There shouldn't be any adverse effects possible from this, but please consider the risks before using this method.

Docs

See the auto-generated docs for more info on methods and parameters.

Demos

Most of the demos use ChatGPTAPI. It should be pretty easy to convert them to use ChatGPTUnofficialProxyAPI if you'd rather use that approach. The only thing that needs to change is how you initialize the api with an accessToken instead of an apiKey.

To run the included demos:

 1. clone repo
 2. install node deps
 3. set OPENAI_API_KEY in .env

A basic demo is included for testing purposes:

npx tsx demos/demo.ts

A demo showing on progress handler:

npx tsx demos/demo-on-progress.ts

The on progress demo uses the optional onProgress parameter to sendMessage to receive intermediary results as ChatGPT is "typing".

A conversation demo:

npx tsx demos/demo-conversation.ts

A persistence demo shows how to store messages in Redis for persistence:

npx tsx demos/demo-persistence.ts

Any keyv adaptor is supported for persistence, and there are overrides if you'd like to use a different way of storing / retrieving messages.

Note that persisting message is required for remembering the context of previous conversations beyond the scope of the current Node.js process, since by default, we only store messages in memory. Here's an external demo of using a completely custom database solution to persist messages.

Note: Persistence is handled automatically when using ChatGPTUnofficialProxyAPI because it is connecting indirectly to ChatGPT.

Projects

All of these awesome projects are built using the chatgpt package. 🤯

If you create a cool integration, feel free to open a PR and add it to the list.

Compatibility

 • This package is ESM-only.
 • This package supports node >= 14.
 • This module assumes that fetch is installed.
  • In node >= 18, it's installed by default.
  • In node < 18, you need to install a polyfill like unfetch/polyfill (guide) or isomorphic-fetch (guide).
 • If you want to build a website using chatgpt, we recommend using it only from your backend API

Credits


Previous Updates

Feb 19, 2023
 

We now provide three ways of accessing the unofficial ChatGPT API, all of which have tradeoffs:

MethodFree?Robust?Quality?
ChatGPTAPI❌ No✅ Yes☑️ Mimics ChatGPT
ChatGPTUnofficialProxyAPI✅ Yes☑️ Maybe✅ Real ChatGPT
ChatGPTAPIBrowser (v3)✅ Yes❌ No✅ Real ChatGPT

Note: I recommend that you use either ChatGPTAPI or ChatGPTUnofficialProxyAPI.

 1. ChatGPTAPI - Uses text-davinci-003 to mimic ChatGPT via the official OpenAI completions API (most robust approach, but it's not free and doesn't use a model fine-tuned for chat)
 2. ChatGPTUnofficialProxyAPI - Uses an unofficial proxy server to access ChatGPT's backend API in a way that circumvents Cloudflare (uses the real ChatGPT and is pretty lightweight, but relies on a third-party server and is rate-limited)
 3. ChatGPTAPIBrowser - (deprecated; v3.5.1 of this package) Uses Puppeteer to access the official ChatGPT webapp (uses the real ChatGPT, but very flaky, heavyweight, and error prone)

Feb 5, 2023
 

OpenAI has disabled the leaked chat model we were previously using, so we're now defaulting to text-davinci-003, which is not free.

We've found several other hidden, fine-tuned chat models, but OpenAI keeps disabling them, so we're searching for alternative workarounds.

Feb 1, 2023
 

This package no longer requires any browser hacks – it is now using the official OpenAI completions API with a leaked model that ChatGPT uses under the hood. 🔥

import { ChatGPTAPI } from 'chatgpt'

const api = new ChatGPTAPI({
 apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY
})

const res = await api.sendMessage('Hello World!')
console.log(res.text)

Please upgrade to chatgpt@latest (at least v4.0.0). The updated version is significantly more lightweight and robust compared with previous versions. You also don't have to worry about IP issues or rate limiting.

Huge shoutout to @waylaidwanderer for discovering the leaked chat model!

If you run into any issues, we do have a pretty active Discord with a bunch of ChatGPT hackers from the Node.js & Python communities.

Lastly, please consider starring this repo and following me on twitter twitter to help support the project.

Thanks && cheers, Travis


Download Details:

Author: Transitive-bullshit
Source Code: https://github.com/transitive-bullshit/chatgpt-api 
License: MIT license

#chatgpt #api #node #AI #openai #chatbot