Aliyah  Murray

Aliyah Murray

1625083920

How to Create Postgresql Container | Docker Persistent Data #14

Bu videoda Docker üzerinde bir Postgresql Container’ı çalıştırarak bu veritabanına bağlandık. Veritabanı üzerinde tablo oluşturarak içerisinde kayıtlar oluşturduk. Docker Volume kullanarak ve kullanmayarak iki çeşit bağlantı yolu gösterdim. “Docker Data” önemini vurgulayabilmek için oluşturmuş olduğumuz Container içerisindeki verileri “Docker Volume” kullanarak Container dışında sakladık.

In this video, we connected to this database by running a Postgresql Container on Docker. We created a table on the database and created records in it. I’ve shown two types of connections, with and without Docker Volume. In order to emphasize the importance of “Docker Data”, we have stored the data inside the Container that we created, using “Docker Volume” outside the container.

Postgresql Image Hub: https://hub.docker.com/_/postgres

How to Create a Postgresql Container
Docker Tutorial

#dockerpostgres #dockertutorial #whatisdocker

Kanala Abone Olmayı Unutmayın
Don’t forget to subscribe
https://bit.ly/3kvj2vw

#whatisdocker #dockertutorial #dockerpostgres #postgresql #docker

How to Create Postgresql Container | Docker Persistent Data #14