Sói già phố Wall kêu gọi mọi người tích cực follow Twitter của ông để pump Dogecoin

Sói già phố Wall kêu gọi mọi người tích cực follow Twitter của ông để pump Dogecoin

Jordan Belford kêu gọi 422.000 người theo dõi Twitter thu hút thêm những người khác để theo dõi Twitter của mình, có lẽ là để pump Dogecoin

Belford nổi tiếng với trò hề pump cổ phiếu Penny và điều hành một “Boiler Room (**)” vào những năm 1990. Ông đã bị kết tội liên quan đến gian lận và thao túng thị trường chứng khoán vào năm 1999 và phải ngồi tù 22 tháng.

Belford kể từ đó đã trở thành một diễn giả và người truyền cảm hứng. Cuốn tự truyện có tựa đề “Sói già phố Wall” của ông đã truyền cảm hứng cho Leonardo DiCaprio đóng vai chính trong phim cùng tên, cả cuốn tự truyện và bộ phim đều nổi tiếng khắp thế giới.

Chứng nào tất nấy, những thói quen cũ thường khó bỏ. Vào những năm 90 là những cổ phiếu Penny được định giá thấp, ngày nay là những đồng meme coin như Dogecoin lại rơi vào tầm ngắm của Belford.

“#Dogecoin Quân đội của tôi đâu”.

Belford cũng đề cập đến Safemoon, một altcoin với nguồn cung lưu hành là 642.000 tỷ và vốn hóa thị trường pha loãng là 3,5 tỷ đô la. Đồng coin này đã được chế nhiều trên TikTok trong vài tháng qua.

Những người hâm mộ trung thành của Dogecoin

dogecoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

What Is Dogecoin? | Dogecoin Explained | Dogecoin Mining | Cryptocurrency For Beginners

This video on what is Dogecoin covers all the important concepts from the basics and advanced levels about the cryptocurrency Dogecoin. After watching this video Digecoin explained you will know how important is cryptocurrency in Blockchain technology. The video also covers the concept of Dogecoin mining in a simple way.

Dogecoin Mining 2021 | How To Mine Dogecoin | Dogecoin Mining Tutorial

"This video on Dogecoin Mining 2021 covers all the concepts from basics to advance. Also it covers the information about Dogecoin Mining like how to mine Dogecoin?, What is the difference between Dogecoin Mining and Bitcoin Mining, What are the requirements for Dogecoin Mining and is it profitable to mine Dogecoin?

Top Dogecoin Facts | Top Dogecoin Facts You Need To Know | Dogecoin Explained

"This video on Top 10 facts about Dogecoin covers all the interesting facts about Dogecoin. Also it covers the information about Dogecoin like it’s value, Elon Musk on Dogecoin, Reddit and Twitter’s support for Dogecoin, Dogecoin’s security levels and Dogecoin circulation supply, Dogecoin’s market capitalization and Dogecoin’s community.

What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Small Dogecoin (SDOG) is a revolutionary experiment initiated by the decentralised community in an attempt to connect the centralised and decentralised worlds so that they are no longer isolated from each other. through its token SDOG, the Small Dogecoin community hopes to achieve harmony between CEX and DEX. the Small Dogecoin community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, we are like a doghole tunnel in the universe connecting two suspended planets. In this article, we'll discuss What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!