Sau hai tuần đỏ, Bitcoin bị bán quá mức như vào tháng 3 năm 2020

Bitcoin đã khép lại tuần với cây nến đỏ lớn thứ hai trong toàn bộ lịch sử của nó, thử nghiệm mức thấp gần vùng giá 47 nghìn đô la sau khi đạt ATH là 64 nghìn đô la vào tuần trước.

Nhìn chung, đây là một tuần khó khăn đối với các thị trường trên diện rộng. Từ cổ phiếu đến tiền điện tử, các nhà giao dịch đã trải qua một giai đoạn hoảng loạn tập thể được đánh dấu bởi tin đồn rằng Joe Biden sẽ chuẩn bị một dự luật tăng thuế thu nhập vốn lên gần 100% cho tất cả những người tạo ra hơn 1 triệu đô la lợi nhuận.

#bitcoin

Sau hai tuần đỏ, Bitcoin bị bán quá mức như vào tháng 3 năm 2020