Tại sao mấy ông làm lập trình lương cao dữ dzậy?

Tại sao mấy ông làm lập trình lương cao dữ dzậy?

Nhiều bạn ngoài ngành lẫn trong ngành hay thắc mắc với mình là tại sao mấy ông developer lương cao vậy, khủng vậy, toàn nghìn đô cho tới chục triệu. Vì vậy hôm nay mình sẽ giải thích lý do lương mấy ổng cao vậy nha.

Nhiều bạn ngoài ngành lẫn trong ngành hay thắc mắc với mình là tại sao mấy ông developer lương cao vậy, khủng vậy, toàn nghìn đô cho tới chục triệu. Vì vậy hôm nay mình sẽ giải thích lý do lương mấy ổng cao vậy nha. À thằng trong hình nhìn giống mình chứ ko phải mình nhé, mình đẹp chai hơn nhìu ahihi :3

Timestamp

  • 0:00 Giới thiệu lại ngành lập trình
  • 0:38 Sự thật về mức lương của lập trình viên
  • 1:55 Lập trình khó vl
  • 2:50 Ngành toàn cầu ngồi đâu code cũng giàu
  • 3:32 Nước ngoài cạnh tranh với nước trong
  • 5:00 Code ít lợi ích nhiều, tạo ra giá trị cao
  • 5:50 Thị trường bong bóng, bị thổi giá

developer

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

How long does it take to develop/build an app?

This article covers A-Z about the mobile and web app development process and answers your question on how long does it take to develop/build an app.

Developer Career Path: To Become a Team Lead or Stay a Developer?

For a developer, becoming a team leader can be a trap or open up opportunities for creating software. Two years ago, when I was a developer, ... by Oleg Sklyarov, Fullstack Developer at Skyeng company

Offshore Software Development - Best Practices

To make the most out of the benefits of offshore software development, you should understand the crucial factors that affect offshore development.

Mobile Wallet Development, eWallet App Development, Digital Wallet App Development

Get the most of what the digital world has to offer with our innovative range of Digital wallet app development services. Enable your customers to store, send, and receive funds with ease and security. A customizable offering that is highly efficient and scalable.

Mobile Wallet Development, eWallet App Development, Digital Wallet App Development

Get the most of what the digital world has to offer with our innovative range of Digital wallet app development services. Enable your customers to store, send, and receive funds with ease and security. A customizable offering that is highly efficient and scalable.