Top 5 đồng tiền điện tử Tesla có thể chấp nhận thanh toán thay thế cho Bitcoin

Top 5 đồng tiền điện tử Tesla có thể chấp nhận thanh toán thay thế cho Bitcoin

Trong khi tạm loại bỏ Bitcoin, Musk cũng tiết lộ Tesla sẽ xem xét các loại tiền điện tử khác 'xanh' hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và "sử dụng ít hơn 1% năng lượng của Bitcoin cho mỗi giao dịch".

Hôm nay CEO Tesla Elon Musk đã tuyên bố rằng công ty ông sẽ tạm loại bỏ Bitcoin trong các tùy chọn thanh toán của mình do lo ngại vấn đề môi trường. Musk nói vì các hoạt động khai thác BTC tốn quá nhiều năng lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống nên công ty sẽ xem xét thêm các loại tiền điện tử tiết kiệm năng lượng hơn.

Lưu ý: bài viết chỉ nên tham khảo, không được xem là khuyến nghị đầu tư

Điều này được chính Musk khẳng định vào ngày hôm nay khi cho biết Tesla sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán BTC nào cho đến khi việc khai thác Bitcoin trở nên ‘sạch’ và an toàn hơn cho môi trường.

dogecoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

New Dogecoin Pattern Forming ⚠️ GET READY ⚠️

New Dogecoin Pattern Forming ⚠️ GET READY ⚠️. If there's one show you shouldn't miss it's here. Don't miss this precious opportunity.

DOGECOIN SPIKING BIG!!!

DOGECOIN SPIKING BIG!!! It's nothing special. Let's explore it with us now.

Dogecoin Wallet | How To Set Up A Dogecoin Wallet | Dogecoin For Beginners

"This video on Dogecoin Wallet covers all the concepts from basics to advanced. Also it covers all the information about Dogecoin Wallet like what Dogecoin is, how to buy Dogecoin,what is Dogecoin Wallet, what are the types of Dogecoin Wallet, how to create and use Dogecoin Wallet, why is it so popular and what are the top 5 Dogecoin Wallets of 2021.

Massive Dogecoin Crash Exposed

Massive Dogecoin Crash Exposed. Surely you will have a completely different view after watching this video of ours.

What Is Dogecoin? | Dogecoin Explained | Dogecoin Mining | Cryptocurrency For Beginners

This video on what is Dogecoin covers all the important concepts from the basics and advanced levels about the cryptocurrency Dogecoin. After watching this video Digecoin explained you will know how important is cryptocurrency in Blockchain technology. The video also covers the concept of Dogecoin mining in a simple way.