Fantom Gives Out Grants to Support Blockchain Developers Building on Opera

Để khuyến khích các nhà phát triển tham gia và xây dựng trên nền tảng của họ, Fantom Foundation đã thực hiện một số bước để đảm bảo rằng các nhà phát triển sẽ cảm thấy thoải mái khi tạo trong nền tảng và các vấn đề trong quá khứ sẽ không phải là trở ngại với công việc của họ trên Fantom. Bước tiến đáng chú ý nhất là sự khuyến khích gần đây của Fantom đối với các nhà phát triển hiện tại trên nền tảng thông qua việc quyên góp tài trợ của họ để thể hiện sự đánh giá cao và hỗ trợ công việc tuyệt vời mà các nhà phát triển này đang làm trên Fantom.f

#fantom

Fantom Gives Out Grants to Support Blockchain Developers Building on Opera