chien vuong

1663816410

Đầu tư vào thị trường chứng khoán tiềm năng ra sao?

Nếu bạn muốn tiền của mình tăng trưởng đáng kể theo thời gian thông qua sức mạnh của lãi suất kép, bạn có thể muốn xem xét đầu tư vào thị trường chứng khoán. 

Cổ phiếu: Những điều cơ bản

Các công ty quyết định phát hành cổ phiếu vì họ muốn huy động tiền. Thay vì phát hành trái phiếu, vốn là khoản vay từ trái chủ cho công ty, một công ty có thể quyết định “ra công chúng” bằng cách phát hành cổ phiếu. Công ty có thể quyết định việc phát hành cổ tức cho các cổ đông hay không và khi nào. 

Thêm vào đó, việc phát hành cổ phiếu gây rủi ro cho các nhà đầu tư hơn là giữ tất cả trên vai của chủ sở hữu công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn trở thành chủ sở hữu một phần của công ty đã phát hành cổ phiếu. Bạn có cái được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông. Giống như vốn chủ sở hữu nhà, vốn chủ sở hữu của cổ đông làm tăng giá trị ròng của bạn.

Cổ phiếu

Cách mua cổ phiếu

Để mua cổ phiếu, bạn có thể đến trực tiếp công ty có cổ phiếu bạn muốn mua hoặc và đây là cách tiếp cận phổ biến hơn, đầu tư thông qua môi giới. DRIP sẽ lấy khoản đầu tư ban đầu của bạn và sử dụng nó để mua cổ phiếu của công ty. Khi cổ phiếu trả cổ tức, số cổ tức đó sẽ được sử dụng để mua thêm cổ phiếu.


 

Nếu bạn mua thông qua môi giới, bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể thực hiện phương pháp DIY và mua bán cổ phần ở các công ty khác nhau mà bạn chọn. Các công ty môi giới trực tuyến thực hiện điều này dễ dàng, nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí, thường là trên cơ sở mỗi giao dịch. Với một khoản phí bổ sung, nhà môi giới có thể cung cấp hỗ trợ lập kế hoạch tài chính, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch của riêng mình. 

Khi bạn mua cổ phiếu của chính mình, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đang đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình. Điều đó có nghĩa là đầu tư vào các công ty có quy mô khác nhau và từ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế cũng như từ Việt Nam và nước ngoài.

Mua cổ phiếu qua sàn giao dịch


 

Nếu bạn muốn tự mình đầu tư, cần bổ sung các kiến thức về phân tích kỹ thuật như đọc biểu đồ, phân tích các chỉ báo như MADC hay RSI phân kỳ.


 

Nếu bạn đang xem xét cách tiếp cận này, điều quan trọng cần lưu ý là nhà đầu tư bình thường rất khó có thể “đánh bại thị trường”. Đọc một cách ám ảnh về các công ty và dành cả ngày để giao dịch cổ phiếu có lẽ sẽ không biến bạn thành Warren Buffett. Ngay cả Warren Buffett cũng khuyên các nhà đầu tư nên mua và nắm giữ các quỹ chỉ số. Điều này đưa chúng ta đến tùy chọn khác có sẵn cho những người muốn mua cổ phiếu.


 

Tùy chọn khác này cho phép bạn bỏ qua thời gian và rắc rối khi nghiên cứu các công ty riêng lẻ và giao dịch cổ phiếu của họ. Với tùy chọn này, bạn có thể đầu tư vào một quỹ nắm giữ cổ phần của nhiều công ty cùng một lúc. Đây có thể là các quỹ tương hỗ, nắm giữ nhiều loại cổ phiếu khác nhau dựa trên quyết định của các nhà quản lý quỹ về việc công ty nào là khoản đầu tư mong muốn. Hoặc, chúng có thể là Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tương tự như quỹ tương hỗ, nhưng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán và cung cấp các tùy chọn thuế cạnh tranh. 


 

Cuối cùng, chúng có thể là quỹ chỉ số. Thay vì cố gắng đánh bại thị trường, các quỹ chỉ số nắm giữ cổ phiếu từ một số công ty mẫu đại diện và cố gắng phản ánh hoạt động của thị trường tổng thể. Nó được gọi là quỹ chỉ số vì nó nhằm mục đích bắt chước (hoặc "chỉ mục") thị trường càng gần càng tốt.. Các quỹ chỉ số liên quan đến việc quản lý ít hơn, do đó, thường tính phí thấp hơn. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy chúng luôn hoạt động tốt hơn các quỹ được quản lý tích cực.


 

Tất nhiên, đối với những người muốn tham gia tối thiểu vào tiền của họ, có các nhà môi giới và quản lý tiền đầy đủ dịch vụ sẽ ngồi lại với bạn, tìm hiểu về các mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro và sau đó thay mặt bạn thực hiện đầu tư. Đây là một lựa chọn tương đối tốn kém, vì những người này tính phí khá cao cho chuyên môn của họ. 

Nếu bạn đi theo tuyến đường này, bạn nên mua sắm xung quanh. Kiểm tra thông tin đăng nhập của người môi giới chứng khoán và đảm bảo rằng không có tiền sử khiếu nại đối với người môi giới. Nếu có thể, hãy xác nhận rằng người đó sẵn sàng ký một văn bản tuyên bố nghĩa vụ ủy thác đối với bạn, khách hàng. Có “nghĩa vụ ủy thác” có nghĩa là nhà môi giới chứng khoán của bạn sẽ không hướng bạn đến các lựa chọn có mức phí cao hơn sẽ không tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền từ các khoản đầu tư của bạn.


 

Ngoài các kiến thức tài chính thú vị trên, các bạn còn có thể tìm hiểu thêm cách phân tích kỹ thuật trong chứng khoán và Forex tại https://topforexsite.com/chuyen-muc/phan-tich-ky-thuat Chúc các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công.


 

What is GEEK

Buddha Community

Đầu tư vào thị trường chứng khoán tiềm năng ra sao?

chien vuong

1663816410

Đầu tư vào thị trường chứng khoán tiềm năng ra sao?

Nếu bạn muốn tiền của mình tăng trưởng đáng kể theo thời gian thông qua sức mạnh của lãi suất kép, bạn có thể muốn xem xét đầu tư vào thị trường chứng khoán. 

Cổ phiếu: Những điều cơ bản

Các công ty quyết định phát hành cổ phiếu vì họ muốn huy động tiền. Thay vì phát hành trái phiếu, vốn là khoản vay từ trái chủ cho công ty, một công ty có thể quyết định “ra công chúng” bằng cách phát hành cổ phiếu. Công ty có thể quyết định việc phát hành cổ tức cho các cổ đông hay không và khi nào. 

Thêm vào đó, việc phát hành cổ phiếu gây rủi ro cho các nhà đầu tư hơn là giữ tất cả trên vai của chủ sở hữu công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn trở thành chủ sở hữu một phần của công ty đã phát hành cổ phiếu. Bạn có cái được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông. Giống như vốn chủ sở hữu nhà, vốn chủ sở hữu của cổ đông làm tăng giá trị ròng của bạn.

Cổ phiếu

Cách mua cổ phiếu

Để mua cổ phiếu, bạn có thể đến trực tiếp công ty có cổ phiếu bạn muốn mua hoặc và đây là cách tiếp cận phổ biến hơn, đầu tư thông qua môi giới. DRIP sẽ lấy khoản đầu tư ban đầu của bạn và sử dụng nó để mua cổ phiếu của công ty. Khi cổ phiếu trả cổ tức, số cổ tức đó sẽ được sử dụng để mua thêm cổ phiếu.


 

Nếu bạn mua thông qua môi giới, bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể thực hiện phương pháp DIY và mua bán cổ phần ở các công ty khác nhau mà bạn chọn. Các công ty môi giới trực tuyến thực hiện điều này dễ dàng, nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí, thường là trên cơ sở mỗi giao dịch. Với một khoản phí bổ sung, nhà môi giới có thể cung cấp hỗ trợ lập kế hoạch tài chính, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch của riêng mình. 

Khi bạn mua cổ phiếu của chính mình, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đang đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình. Điều đó có nghĩa là đầu tư vào các công ty có quy mô khác nhau và từ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế cũng như từ Việt Nam và nước ngoài.

Mua cổ phiếu qua sàn giao dịch


 

Nếu bạn muốn tự mình đầu tư, cần bổ sung các kiến thức về phân tích kỹ thuật như đọc biểu đồ, phân tích các chỉ báo như MADC hay RSI phân kỳ.


 

Nếu bạn đang xem xét cách tiếp cận này, điều quan trọng cần lưu ý là nhà đầu tư bình thường rất khó có thể “đánh bại thị trường”. Đọc một cách ám ảnh về các công ty và dành cả ngày để giao dịch cổ phiếu có lẽ sẽ không biến bạn thành Warren Buffett. Ngay cả Warren Buffett cũng khuyên các nhà đầu tư nên mua và nắm giữ các quỹ chỉ số. Điều này đưa chúng ta đến tùy chọn khác có sẵn cho những người muốn mua cổ phiếu.


 

Tùy chọn khác này cho phép bạn bỏ qua thời gian và rắc rối khi nghiên cứu các công ty riêng lẻ và giao dịch cổ phiếu của họ. Với tùy chọn này, bạn có thể đầu tư vào một quỹ nắm giữ cổ phần của nhiều công ty cùng một lúc. Đây có thể là các quỹ tương hỗ, nắm giữ nhiều loại cổ phiếu khác nhau dựa trên quyết định của các nhà quản lý quỹ về việc công ty nào là khoản đầu tư mong muốn. Hoặc, chúng có thể là Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tương tự như quỹ tương hỗ, nhưng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán và cung cấp các tùy chọn thuế cạnh tranh. 


 

Cuối cùng, chúng có thể là quỹ chỉ số. Thay vì cố gắng đánh bại thị trường, các quỹ chỉ số nắm giữ cổ phiếu từ một số công ty mẫu đại diện và cố gắng phản ánh hoạt động của thị trường tổng thể. Nó được gọi là quỹ chỉ số vì nó nhằm mục đích bắt chước (hoặc "chỉ mục") thị trường càng gần càng tốt.. Các quỹ chỉ số liên quan đến việc quản lý ít hơn, do đó, thường tính phí thấp hơn. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy chúng luôn hoạt động tốt hơn các quỹ được quản lý tích cực.


 

Tất nhiên, đối với những người muốn tham gia tối thiểu vào tiền của họ, có các nhà môi giới và quản lý tiền đầy đủ dịch vụ sẽ ngồi lại với bạn, tìm hiểu về các mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro và sau đó thay mặt bạn thực hiện đầu tư. Đây là một lựa chọn tương đối tốn kém, vì những người này tính phí khá cao cho chuyên môn của họ. 

Nếu bạn đi theo tuyến đường này, bạn nên mua sắm xung quanh. Kiểm tra thông tin đăng nhập của người môi giới chứng khoán và đảm bảo rằng không có tiền sử khiếu nại đối với người môi giới. Nếu có thể, hãy xác nhận rằng người đó sẵn sàng ký một văn bản tuyên bố nghĩa vụ ủy thác đối với bạn, khách hàng. Có “nghĩa vụ ủy thác” có nghĩa là nhà môi giới chứng khoán của bạn sẽ không hướng bạn đến các lựa chọn có mức phí cao hơn sẽ không tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền từ các khoản đầu tư của bạn.


 

Ngoài các kiến thức tài chính thú vị trên, các bạn còn có thể tìm hiểu thêm cách phân tích kỹ thuật trong chứng khoán và Forex tại https://topforexsite.com/chuyen-muc/phan-tich-ky-thuat Chúc các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công.


 

35.000+ Tủ locker, tủ nhân viên cao cấp chính hãng l Nam Thuy Corp

35.000+ Tủ locker, tủ nhân viên cao cấp chính hãng l Nam Thuy Corp
 

Việc trang bị tủ locker cho các trường học là điều vô cùng cần thiết để giúp học sinh có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân.


 

Website: https://namthuycorp.com/danh-muc-san-pham/tu-locker/


 

#tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá_rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên


 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM THỦY

Công ty thành viên trực thuộc Nam Thủy Group


 

Địa chỉ: SH02-22, Sari Town, KĐT Sala, 10 Mai Chí Thọ,

Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh


 

Điện thoại: (028) 62700527          Hotline: 0909 420 804


 

Email: info@namthuycorp.com 

Tủ iLocker

Tủ iLocker mang nhiều đặc điểm nổi bật, cùng các phương thức bảo mật khác nhau như Fingerprint, RFID, Face ID hoặc QR code được xem là giải pháp lưu trữ tối ưu của Smart Locker

#tủ_locker #tủ_sắt_locker   #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker

tu locker


 

Tủ locker

Tủ locker dòng W900 là sản phẩm có thể xếp chồng lên được 3 tầng cho 1 cột, có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau theo mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn


 

tủ locker

Hệ thống tủ locker trong trường học giúp cho các học sinh sinh viên có một môi trường học tập hiện đại, thoải mái và an toàn hơn.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

locker

tủ đựng đồ nhân viên

tủ locker

tủ sắt locker

locker