Lindsey  Koepp

Lindsey Koepp

1593868020

You won’t believe who is the least positive person on Twitter

Artificial Intelligence (AI) and Data Science are getting a lot of attention these days. A lot of the talk is still very theoretical but we can see more and more examples of practical AI in the business context.

In this article, I would like to show an example of practical AI using Natural Language Processing (NLP) and sentiment analysis.

I’m using posts (tweets) from Twitter as an example but similar analysis can be used to automatically analyse comments on your social media posts, reviews of your company, your products and your services, support tickets, emails or free text from surveys to get an idea of the mood that is coming from people engaging with your business online. This could be as simple analysis as I’m presenting below or much more sophisticated algorithm taking into consideration many different factors. This can be a useful tool for your business when taking strategic, branding and marketing decisions.

I am going to use Data Science and NLP to find out which, of subjectively selected Twitter accounts, is the most positive based on analysing last 50 tweets of each account.

Algorithm

  • Take the last 50 tweets of the selected Twitter account.
  • Remove mentions, hashes, retweets and URLs.
  • Analyse each tweet in terms of subjectivity and polarity.
  • Remove all tweets with polarity 0.
  • Calculate the mean of subjectivity and polarity.
  • Once calculated for all accounts order accounts by polarity from the highest score to the lowest score.

Subjectivity is a number within the range [0.0, 1.0] where 0.0 is very objective and 1.0 is very subjective.

Polarity is a number within the range of [-1,1] where 1 means positive statement and -1 means a negative statement.

The analysis includes tweets and replies of a particular account.

Ranking

**1. **Susan Wojcicki— YouTube CEO

Polarity: 0.34, Subjectivity: 0.56, Positive tweets: 88%

The most positive Tweet. Polarity: 1.0

The most popular words from the tweets.

**2. **Tim Cook — Apple CEO

Polarity: 0.32, Subjectivity: 0.57, Positive tweets: 91%

The most positive Tweet. Polarity: 1.0

The most popular words from the tweets.

**3. **Jacinda Ardern— Prime Minister of NZ

Polarity: 0.29, Subjectivity: 0.61, Positive tweets: 90%

The most positive Tweet. Polarity: 1.0

The most popular words from the tweets.

#business #naturallanguageprocessing #artificial-intelligence #machine-learning #data-science

What is GEEK

Buddha Community

You won’t believe who is the least positive person on Twitter

locker

Tủ thông minh giúp tăng đáng kể thời gian lao động cá nhân và đơn giản khâu vận hành. Công nghệ điện tử và điện thoại thông minh được sử dụng nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực. 

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

ilocker

tu locker sat

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker


 

cloek

Tủ locker ABS w600 khối gồm có 24 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa thông minh , tay nắm và có thêm tấm chia ngăn, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

ilocker

tủ sắt nhiều ngăn

tủ đựng đồ nhân viên

tủ locker

tủ sắt locker


 

Smart Locker

APROP đã tin tưởng chọn Smart Locker là đơn vị đồng hành trong việc triển khai lắp đặt hệ thống Smart Locker Wireless với công nghệ hiện đại để phục vụ việc gửi/ nhận hồ sơ cho văn phòng.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker


 

Đặc biệt, bên cạnh một hệ thống tủ locker, các bộ khóa tủ là sự kết hợp hoàn hảo, hỗ trợ công tác bảo quản tư trang và lưu trữ hồ sơ quan trọng tại nơi công sở hiệu quả hơn.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn

tủ đựng đồ nhân viên


 

Tủ iLocker

Tủ iLocker mang nhiều đặc điểm nổi bật, cùng các phương thức bảo mật khác nhau như Fingerprint, RFID, Face ID hoặc QR code được xem là giải pháp lưu trữ tối ưu của Smart Locker

#tủ_locker #tủ_sắt_locker   #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker

tu locker