Polkadot và Polygon: Tìm hiểu hai giải pháp blockchain Ethereum layer 2 nổi bật

Polkadot và Polygon: Tìm hiểu hai giải pháp blockchain Ethereum layer 2 nổi bật

Polygon và Polkadot là 2 trong số các giải pháp layer 2 nổi bật nhất dựa trên Ethereum tập trung vào việc thay đổi hệ sinh thái Ethereum.

Sự phát triển vượt bậc của tài chính phi tập trung vào năm 2020 đã làm lộ ra nhiều điểm yếu trên mạng Ethereum. Mặc dù blockchain Ethereum là một trong những cơ sở hạ tầng an toàn nhất và được coi là ‘thiện chiến’ nhất, chi phí gas cao và các vấn đề về khả năng mở rộng đã khiến một số dự án phải đổi mới thay vì chờ đợi Ethereum 2.0.

Các giải pháp layer 2 gần đây đã trở nên nổi tiếng khi các công ty nỗ lực giảm phí gas và thúc đẩy khả năng mở rộng Ethereum bằng cách chuyển giao dịch sang sidechain.

Polygon (trước đây là Matic Network) dự định xây dựng “hệ thống đa chuỗi” sử dụng các giải pháp như Optimistic Rollups, xkRollups và Validium. Một số cố vấn mô tả cách tiếp cận của Polygon là chiến lược hoạt động như “Polkadot trên Ethereum” và cạnh tranh với dự án nguồn mở do Web3 Foundation thành lập.

polygon pokadot

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

BIG NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 ⚠️ ALL POLYGON HODLERS MUST PREPARE!!

In this video tutorial, we'll learn BIG NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 ⚠️ ALL POLYGON HODLERS MUST PREPARE!! DO NOT MISS!!!

MAJOR NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 - ALL POLYGON HOLDERS MUST WATCH!!

MAJOR NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 - ALL POLYGON HOLDERS MUST WATCH!! You will surely regret skipping it.

Get Insane Gains with MATIC Yield Farming , IRON FINANCE on Polygon Already 500M TVL

In this video we are going to discuss a couple of stable coin pools paying over 1% per day which is unheard of for stable coin pairs. Usually they pay 0.25% or 0.1% but there are 2 I will show you that pay over 1% per day. How to get BSC to Polygon and step by step how to farm the LP to get daily rewards.

BIG NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 - PRICE EXPLOSION INCOMING!!

BIG NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 - PRICE EXPLOSION INCOMING!! Don't miss this precious opportunity.

HUGE NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 🚨 You’re Not Gonna Believe This!

HUGE NEWS!!! POLYGON (MATIC) PRICE PREDICTION 2021 🚨 You’re Not Gonna Believe This! What's special about it? Why are so many people looking forward to it? Read the full article and you will understand.