Tin tức và giá Tiền ảo Bitcoin cùng công nghệ Blockchain

Dogecoin và CEO Elon Musk của Tesla đều là hai trong số những điểm nổi bật nhất của thị trường tiền điện tử trong năm nay. Trong khi trước đây DOGE chỉ được coi là một “meme-coin” thì nhờ những nỗ lực marketing của Elon Musk, altcoin này hiện là tiền điện tử lớn thứ sáu với vốn hóa thị trường hơn 38 tỷ đô la, mặc dù DOGE không giữ được các mức giá cao như đầu tháng 5.

DOGE/USD | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nhận định Dogecoin “từng được xem là meme-coin” có lẽ chưa chính xác, đặc biệt vì DOGE vẫn chưa thể thuyết phục tất cả những người hoài nghi trên thị trường. Charles Hoskinson của Cardano là một trong số đó. Anh gần đây đã nói với Lex Fridman rằng anh không “hiểu nổi” cơn sốt điên cuồng liên quan đến DOGE.

Điều đáng chú ý là CEO IOHK cũng nhận ra tác động của việc Musk chứng thực Dogecoin. Theo anh, DOGE “trở thành một thứ to lớn”, xuất hiện để trở thành mục tiêu hợp lý cho ai đó sửa chữa. Và đó cũng là điều mà tỷ phú công nghệ này đang cố gắng thực hiện dựa trên những vấn đề quan tâm như hiệu quả và tốc độ giao dịch với một vài nhà phát triển DOGE. Mặc dù với Musk, điều đó đi ngược lại các dự định ban đầu.

Cũng cần nhấn mạnh rằng trong khi cha đẻ Cardano khen ngợi Musk vì sự tham gia “nghiêm túc” vào không gian, anh ấy đã chỉ ra những vấn đề cơ bản mà Dogecoin cần phải giải quyết trước khi nó có thể được coi là một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc và bền vững với những dự án khác trên thị trường. Ví dụ, chính sách tiền tệ của DOGE là một vấn đề lớn, đặc biệt vì nguồn cung không giới hạn của nó làm hạn chế khái niệm về sự khan hiếm và khả năng trở thành kho lưu trữ giá trị.

Hơn nữa, DOGE “phân phối không đều”, với 90 địa chỉ DOGE hàng đầu nắm giữ gần 70% tổng nguồn cung. Theo Hoskinson:

“Họ có thể bán ở bất cứ mức giá nào và chốt lời”.

doge

Phân phối DOGE | Nguồn: BitInfoCharts

“Quả bom nổ chậm đang âm ỉ” này là những gì Dogecoin cần phải quan tâm vì các nhà đầu tư bán lẻ sẽ là những người bị thiệt hại khi nó thất bại. Hoskinson nói thêm rằng mặc kệ điều đó xảy ra sẽ khiến “Elizabeth Warrens* của thế giới” tăng cường nỗ lực điều chỉnh không gian nghiêm ngặt hơn.

*Elizabeth Warrens là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

#cardano

What is GEEK

Buddha Community

Tin tức và giá Tiền ảo Bitcoin cùng công nghệ Blockchain
Giles  Goodwin

Giles Goodwin

1596920160

Adding Messages On The Bitcoin Blockchain - A How-To Guide

Hey!,

Today Luca asks:

Can I write on a Bitcoin Blockchain? Can I drop down a message?

Yes, Luca of course you can! You can leave a message on a Bitcoin blockchain using a particular op code, called **OP_RETURN**.

Through this operation code, your UTXO became unspendable! You can use at most 80 bytes for your message (160 hexadecimal characters)!

This operation is known as “timestamping of write information” because the message will become part of a block with a timestamp as well.

In Action

Can I write on Bitcoin Blockchain? — Italian Language 🇮🇹

First of all, I get a SegWit address from my testnet node.

$ bitcoin-cli getnewaddress "" "bech32"
tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d

I need bitcoins! I need to use a faucet service such as: https://bitcoinfaucet.uo1.net/send.php

After that, I can check my mempool and find my TX ID.

$ bitcoin-cli getrawmempool | grep c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a

the c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a is the faucet’s transaction.

When can I use my UTXO?

I can use it after the mining process.

Please recover my UTXO with **listunspent** command.

$ bitcoin-cli listunspent 1 101 '["tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d"]' | jq
[
{
"txid": "c5ce66d638f1b8ca702dfb8f7d1da7a6707d9c6497212dc66829c99f69b28b9a",
"vout": 1,
"address": "tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d",
"label": "",
"scriptPubKey": "00141a10dfb322436bc2177358a8fd876e6ebf5658a3",
"amount": 0.00100000,
"confirmations": 6,
"spendable": true,
"solvable": true,
"desc": "wpkh([3a46ecca/0'/0'/4']020d12775323bbdaf0cb6e9a2b44ae7a591ef5872364e80e363a93d283c10b9e4f)#kxjva7dw",
"safe": true
}
]

Nice! I need to retrieve the private key, as we know it’s mandatory to sign my transaction.

$ bitcoin-cli dumpprivkey tb1qrggdlvezgd4uy9mntz50mpmwd6l4vk9rm4ft3d
cPHTHs7ERe6jDYiitj9eLVswsX3RpeKMB19eXYjpLb4CkEHd7drq

Now, we are able to create an amazing message, for instance: corsocompleto.bitcoininaction.com.

Yep, we need to use hexadecimal!

$ printf "corsocompleto.bitcoininaction.com" | xxd -ps
636f72736f636f6d706c65746f2e626974636f696e696e616374696f6e2e636f6d

I have the necessary to create the transaction!

Using _help_ I can retrieve a lot of information about this method. I want to use it on **createrawtransaction**.

$ bitcoin-cli help createrawtransaction

The receiver is the faucet’s address, I give back bitcoins :).

The address is:

2NGZrVvZG92qGYqzTLjCAewvPZ7JE8S8VxE

Finally, I can build my transaction, in the data field I can put my hexadecimal message. Remember that it will create an operation code OP_RETURN as we discussed above.

#bitcoin #blockchain #what-is-bitcoin #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-developer #btc #bitcoin-spotlight

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

Abigail betty

Abigail betty

1624384800

What is Blockchain? Blockchain Technology Explained Simply

Blockchain technology is a way of managing a ledger of records in a decentralized manner. It means that everyone participates in maintaining and updating the ledger, which makes it practically impossible to falsify.

While Blockchain technology is a good solution to the issue of centralization, it’s also very inefficient and slow, therefore it should only be used if the problem at hand is indeed centralization.

That’s Blockchain technology in a nutshell. If you want a more detailed explanation about the Blockchain and how Blockchain technology watch the complete video , here’s what I’ll cover:

0:54 - What blockchain aims to solve
2:48 - Bitcoin: the decentralization of money
3:10 - Decentralization opportunities
4:04 - Blockchain explained in a nutshell
5:16 - How does blockchain technology work
10:05 - Ethereum in a nutshell
10:26 - Private blockchains
11:40 - Public blockchains
11:58 - Is blockchain the next big thing?
13:12 - Conclusion

📺 The video in this post was made by 99Bitcoins
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=2yJqjTiwpxM
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #what is blockchain #blockchain technology #what is blockchain? blockchain technology explained simply

Tin tức và giá Tiền ảo Bitcoin cùng công nghệ Blockchain

Dogecoin và CEO Elon Musk của Tesla đều là hai trong số những điểm nổi bật nhất của thị trường tiền điện tử trong năm nay. Trong khi trước đây DOGE chỉ được coi là một “meme-coin” thì nhờ những nỗ lực marketing của Elon Musk, altcoin này hiện là tiền điện tử lớn thứ sáu với vốn hóa thị trường hơn 38 tỷ đô la, mặc dù DOGE không giữ được các mức giá cao như đầu tháng 5.

DOGE/USD | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nhận định Dogecoin “từng được xem là meme-coin” có lẽ chưa chính xác, đặc biệt vì DOGE vẫn chưa thể thuyết phục tất cả những người hoài nghi trên thị trường. Charles Hoskinson của Cardano là một trong số đó. Anh gần đây đã nói với Lex Fridman rằng anh không “hiểu nổi” cơn sốt điên cuồng liên quan đến DOGE.

Điều đáng chú ý là CEO IOHK cũng nhận ra tác động của việc Musk chứng thực Dogecoin. Theo anh, DOGE “trở thành một thứ to lớn”, xuất hiện để trở thành mục tiêu hợp lý cho ai đó sửa chữa. Và đó cũng là điều mà tỷ phú công nghệ này đang cố gắng thực hiện dựa trên những vấn đề quan tâm như hiệu quả và tốc độ giao dịch với một vài nhà phát triển DOGE. Mặc dù với Musk, điều đó đi ngược lại các dự định ban đầu.

Cũng cần nhấn mạnh rằng trong khi cha đẻ Cardano khen ngợi Musk vì sự tham gia “nghiêm túc” vào không gian, anh ấy đã chỉ ra những vấn đề cơ bản mà Dogecoin cần phải giải quyết trước khi nó có thể được coi là một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc và bền vững với những dự án khác trên thị trường. Ví dụ, chính sách tiền tệ của DOGE là một vấn đề lớn, đặc biệt vì nguồn cung không giới hạn của nó làm hạn chế khái niệm về sự khan hiếm và khả năng trở thành kho lưu trữ giá trị.

Hơn nữa, DOGE “phân phối không đều”, với 90 địa chỉ DOGE hàng đầu nắm giữ gần 70% tổng nguồn cung. Theo Hoskinson:

“Họ có thể bán ở bất cứ mức giá nào và chốt lời”.

doge

Phân phối DOGE | Nguồn: BitInfoCharts

“Quả bom nổ chậm đang âm ỉ” này là những gì Dogecoin cần phải quan tâm vì các nhà đầu tư bán lẻ sẽ là những người bị thiệt hại khi nó thất bại. Hoskinson nói thêm rằng mặc kệ điều đó xảy ra sẽ khiến “Elizabeth Warrens* của thế giới” tăng cường nỗ lực điều chỉnh không gian nghiêm ngặt hơn.

*Elizabeth Warrens là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

#cardano

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

Volcanoes! No, this isn’t a flashback to your eighth-grade science project. President of El Salvador, Nayib Bukele, is proposing harnessing the geothermal power of volcanoes to mine Bitcoin in his country.

Believe it or not, this idea isn’t just to make the news of El Salvador using Bitcoin as legal tender even more explosive than it already has been. It’s a truly sustainable energy source that El Salvador already uses, and it may be the key to unlocking a green future for mining Bitcoin.

0:00 Intro
0:52 El Salvador, Crypto, Geothermal Energy
3:07 Why Geothermal?
4:52 How much energy mining needs
6:35 Closing thoughts
📺 The video in this post was made by BitBoy Crypto
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=NXEGZB5RbDc
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #most explosive bitcoin opportunity 2021 #depth bitcoin mining analysis #most explosive bitcoin opportunity 2021 (in depth bitcoin mining analysis) #bitcoin opportunity 2021