Minh  Quang

Minh Quang

1625239227

Code cùng Ông Dev | #ODLive

Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Link Project ideas:
https://github.com/OngDev/project-ideas/discussions

Link Q&A: https://request.ongdev.com

— Để xem những video về lập trình —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé: https://www.youtube.com/ongdev

— Blog của mình —
https://blog.ongdev.com

— Ủng hộ Ông Dev —
https://unghotoi.com/ongdev

— Facebook page của mình —
https://www.facebook.com/ongdevvuitinh

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#ôngdev #ODLive

#developer

Code cùng Ông Dev | #ODLive