Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python. Seaborn là một trong những thư viện Python được đánh giá cao nhất thế giới được xây dựng nhằm mục đích tạo ra các đồ thị thống kê trực quan đẹp mắt và Seaborn được xây dựng dựa trên Matplotlib. Seaborn giúp cho người sử dụng dễ dàng trực quan hoá dữ liệu chỉ qua một vài bước đơn giản. Các chức năng vẽ của Seaborn hoạt động trên các data frame và mảng có chứa toàn bộ tập dữ liệu và thực hiện các phép aggregations cần thiết và mô hình thống kê phù hợp để tạo ra các đồ thị thông tin.

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu". Và chủ đề của Video hôm này đó chính là "Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python" 🤩 !

Seaborn là một trong những thư viện Python được đánh giá cao nhất thế giới được xây dựng nhằm mục đích tạo ra các đồ thị thống kê trực quan đẹp mắt và Seaborn được xây dựng dựa trên Matplotlib. Seaborn giúp cho người sử dụng dễ dàng trực quan hoá dữ liệu chỉ qua một vài bước đơn giản. Các chức năng vẽ của Seaborn hoạt động trên các data frame và mảng có chứa toàn bộ tập dữ liệu và thực hiện các phép aggregations cần thiết và mô hình thống kê phù hợp để tạo ra các đồ thị thông tin.

✪ Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python: https://youtu.be/g5BdrxPhQU0 ✪ Làm Quen vs Pandas và DataFrame: https://youtu.be/HPGYTWYM13s ✪ Hướng Dẫn Thành Thạo NumPy: https://youtu.be/1eSmR2EJjYM ✪ Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib: https://youtu.be/Ak7GamuoIr4

✪ Jupyter Notebook & CSV của Video: https://github.com/CodexploreRepo/data_science/tree/main/Code/A6_Seaborn

⏱ Timestamps [0:00] Giới thiệu về Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu" [0:25] Giới thiệu về Nội Dung của Video [0:55] So sánh Thư viện Matplotlib vs Seaborn [3:50] Khởi tạo Jupyter Notebook [10:00] Distribution Plot: Histogram, KDE, Displot [18:45] Styling [19:55] Bar Plot [22:10] Count Plot [23:20] Box Plot [26:45] Facet Plot [38:20] Join Plot [42:20] Pair Plot [43:30] Heat Map [50:05] Visualisation Project về Nutrition Data in Cereals

► Full Series "Lập Trình Python Cơ Bản": https://youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKK7tXpLTJJsl1MD98bQHHOg ► Full Series "Học Lập Trình Python qua Project": https://www.youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKI1wTYujg2EEnSTXn0QdhEE ► Full Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu": https://youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKKwjjHALg6fnyQCHv8z92rs

Group Hỏi Đáp: https://www.facebook.com/groups/204281000722812

------------- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ------------ CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

Channel CodeXplore sẽ focus vào các chủ đề sau: ► Machine Learning (Máy Học) và Data Science (Khoa Học Dữ Liệu) ► Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions) ► Lập Trình Python (Cơ Bản, Lập Trình Hướng Đối Tượng, Lập Trình Game)


✪ Business inquiries: [email protected] ✪ Subscribe: https://bit.ly/youtube_codexplore

➥ Ủng Hộ CodeXplore 1 Ly Coffee tại: https://www.buymeacoffee.com/codexplore

➥ CodeXplore Social Links: Fanpage: https://www.facebook.com/CodeXplore.dev/ GitHub: https://github.com/CodexploreRepo

----------------------------------------------/------------- © Bản quyền thuộc về CodeXplore © Copyright by CodeXplore & Do not Reup

seaborn python machine-learning data-science

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Python Packages in SQL Server – Get Started with SQL Server Machine Learning Services

Python Packages in SQL Server – Get Started with SQL Server Machine Learning Services. Introduction When installing Machine Learning Services in SQL Server by default few Python Packages are installed. In this article, we will have a look on how to get those installed python package …

Data Science With Python Training | Python Data Science Course | Intellipaat

🔵 Intellipaat Data Science with Python course: https://intellipaat.com/python-for-data-science-training/In this Data Science With Python Training video, you...

6 Best Python IDEs for Data Science & Machine Learning [2021]

6 Best Python IDEs for Data Science & Machine Learning [2021] - An IDE (Integrated Development Environment) is used for software development. An IDE may have a compiler, debugger, and all the other requirements needed for software development. IDEs help in consolidating different aspects of a computer program

6 Best Python IDEs for Data Science & Machine Learning [2021] | upGrad blog

Introduction  An IDE (Integrated Development Environment) is used for software development. An IDE may have a compiler, debugger, and all the other requirements needed for software development. IDEs help in consolidating different aspects of a computer program. 6 Best Python IDEs for Data Science & Machine Learning [2021]

How I'd Learn Data Science If I Were To Start All Over Again

A couple of days ago I started thinking if I had to start learning machine learning and data science all over again where would I start?