Rrjetet Blockchain | Rrjetet Kripto | Gjithçka që duhet të dini

Ky udhëzues do të shpjegojë të gjitha llojet e rrjeteve Blockchain, Rrjetet Kripto, duke përfshirë të mirat, të këqijat dhe aplikacionet e tyre.

Një udhëzues fillestar për llojet e ndryshme të rrjeteve blockchain

Blockchain është një libër i shpërndarë dhe i pandryshueshëm që e bën regjistrimin e transaksioneve dhe menaxhimin e aseteve (të prekshme dhe të paprekshme) në një rrjet korporate shumë më të aksesueshme. Në një rrjet blockchain, pothuajse çdo gjë me vlerë mund të regjistrohet dhe tregtohet, duke ulur rrezikun dhe duke ulur kostot për të gjitha palët e përfshira. Por, çfarë janë rrjetet blockchain?

Një rrjet blockchain është një infrastrukturë teknike që lejon aplikacionet të kenë akses në shërbimet e librit dhe të kontratave inteligjente. Kontratat inteligjente përdoren kryesisht për të krijuar transaksione, të cilat më pas transmetohen në çdo nyje homologe në rrjet dhe regjistrohen në mënyrë të pandryshueshme në kopjen e tyre të librit. Përdoruesit fundorë që përdorin aplikacionet e klientit ose administratorët e rrjetit të bllokut janë shembuj të përdoruesve të aplikacioneve.

Porositë, llogaritë, pagesat, prodhimi dhe shumë më tepër mund të gjurmohen duke përdorur një rrjet blockchain. Ju mund t'i shihni të gjitha faktet e një transaksioni nga fundi në fund, pasi anëtarët ndajnë një pikëpamje të vetme për të vërtetën, duke ju siguruar më shumë besim dhe efikasitet dhe mundësi shtesë. Pra, sa rrjete blockchain ka?

Organizata të shumta krijojnë një konsorcium për të ndërtuar rrjetin në shumicën e situatave dhe lejet e tyre rregullohen nga një sërë politikash me të cilat konsorciumi pranon kur rrjeti konfigurohet për herë të parë. Llojet e tjera të rrjeteve blockchain mund të jenë publike, private, të lejuara.

Karakteristikat kryesore të teknologjisë blockchain

Në vend të një autoriteti të vetëm, blockchain mbështetet në një rrjet të decentralizuar përdoruesish për të vërtetuar dhe regjistruar transaksionet. Transaksionet e Blockchain janë të qëndrueshme, të shpejta, të sigurta, të përballueshme dhe të padëmshme për shkak të kësaj veçorie. Këto karakteristika shpjegohen më poshtë:

 • I shpejtë: Transaksionet dorëzohen drejtpërdrejt nga dërguesi te marrësi, duke eliminuar nevojën për një ose më shumë ndërmjetës.
 • Konsistente: Rrjetet Blockchain funksionojnë në mbarë botën, 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.
 • Të lira: Rrjetet Blockchain janë më pak të kushtueshme për t'u operuar sepse nuk kanë ndërmjetës të centralizuar, që kërkojnë qira.
 • I sigurt: Rrjeti i shpërndarë i nyjeve të një blockchain siguron mbrojtje kolektive kundër sulmeve dhe ndërprerjeve.
 • I mbrojtur nga manipulimet: Të dhënat janë transparente dhe nuk mund të ndryshohen pasi të jenë të vulosura me kohë në librin kryesor, duke e bërë blockchain të padepërtueshëm ndaj mashtrimeve dhe sjelljeve të tjera kriminale. Në mënyrë të ngjashme, të gjithë me akses në një rrjet publik blockchain mund të shohin transaksionet që janë krijuar.

Llojet e rrjeteve blockchain

Një rrjet blockchain mund të ndërtohet në mënyra të ndryshme. Ato mund të jenë publike, private, të lejuara ose të ndërtuara nga një grup njerëzish të quajtur konsorcium.

Rrjeti publik blockchain

Një blockchain publik është ai që të gjithë në botë mund ta shikojnë, dërgojnë transaksione dhe presin që ato transaksione të përfshihen nëse ato janë të vlefshme dhe marrin pjesë në procesin e konsensusit, i cili përcakton se cilët blloqe shtohen në zinxhir dhe cila është gjendja aktuale. .

Kriptoekonomia - kombinimi i stimujve ekonomikë me verifikimin kriptografik duke përdorur procedura të tilla si vërtetimi i punës (Bitcoin) ose vërtetimi i aksioneve (Ethereum) - siguron zinxhirë bllokues publikë (Ethereum). Këto blockchain konsiderohen si "plotësisht të decentralizuara" në përgjithësi. 

Blockchains publike ofrojnë një mekanizëm për të mbrojtur përdoruesit e aplikacioneve nga zhvilluesit e tyre duke demonstruar se veprimet specifike janë përtej fushëveprimit edhe të autoritetit të zhvilluesve të aplikacionit. Për shkak se blloqet publike janë të hapura, ato ka të ngjarë të miratohen nga shumë organizata, pa pasur nevojë për verifikim nga palët e treta. 

Anonimiteti i blockchain publik është një tjetër arsye që ka tërhequr kaq shumë mbështetës. Po, është një platformë e hapur e sigurt dhe e sigurt ku mund të zhvilloni biznesin siç duhet dhe me efikasitet. Gjithashtu, nuk ju kërkohet të zbuloni identitetin ose emrin tuaj të vërtetë për të marrë pjesë. Askush nuk mund të gjurmojë aktivitetin tuaj në rrjet nëse identiteti juaj është i siguruar.

Megjithatë, kërkohet fuqi e konsiderueshme llogaritëse, ka pak ose aspak privatësi për transaksionet dhe siguria është e pamjaftueshme. Këto janë konsiderata thelbësore për rastet e përdorimit të blockchain në industri të ndryshme.

Rrjeti privat blockchain

Blockchains private, të njohura gjithashtu si blockchains i menaxhuar, janë zinxhirë bllokues të lejuar që administrohen nga një ent i vetëm. Autoriteti qendror në një blockchain privat vendos se kush mund të jetë një nyje. 

Përveç kësaj, autoriteti qendror jo gjithmonë i jep çdo nyje të drejta identike për të ekzekutuar funksione. Megjithatë, për shkak se qasja publike në blloqe private është e kufizuar, ato janë vetëm pjesërisht të decentralizuara. 

Ripple (XRP), një rrjet shkëmbimi i monedhës virtuale biznes-biznes dhe Hyperledger, një projekt ombrellë për aplikacionet e blockchain me burim të hapur, janë dy shembuj të blloqeve private.

Për konsideratat e konfidencialitetit të të dhënave, ndarja e rrjetit në nivel korporate shpesh kërkon një nivel më të lartë privatësie. Një blockchain privat është alternativa më e mirë nëse kjo është një nga nevojat tuaja. Blockchains private janë padyshim një alternativë më e qëndrueshme e rrjetit, sepse vetëm pak përdorues kanë akses në transaksione të veçanta. 

Për më tepër, në çdo industri, pajtueshmëria është kritike. Çdo teknologji që nuk ndjek rregulla të rrepta të pajtueshmërisë është e dënuar të dështojë në njëfarë kohe. Për t'i bërë transaksionet pa probleme dhe të drejtpërdrejta, blloqet private ndjekin dhe përfshijnë të gjitha rregulloret e pajtueshmërisë në ekosistemin e tyre.

Lexo më shumë: Cili është ndryshimi midis Blockchain Publik dhe Privat?

Si blloqet private ashtu edhe ato publike kanë disavantazhe: Blockchains publike kërkojnë më shumë kohë për të vërtetuar të dhënat e reja sesa blloqet private, dhe blloqet private janë më të ndjeshme ndaj mashtrimeve dhe aktorëve të këqij. Gjithashtu, qasja e centralizuar shpesh inkurajon një mbështetje të tepërt në mjetet e menaxhimit të palëve të treta dhe favorizon të njëjtët pak pjesëmarrës të industrisë. Blockchain e konsorciumit u krijuan për të kapërcyer këto të meta.

Tani që janë shpjeguar bazat e rrjeteve publike dhe private të blockchain, le të përmbledhim ndryshimet midis dy rrjeteve në tabelën e mëposhtme.

Rrjeti i bllokut të konsorciumit

Blockchain-et e konsorciumit, ndryshe nga blloqet private, janë blloqe të lejuara të administruara nga një konsorcium organizatash dhe jo nga një institucion i vetëm. Si rezultat, blockchain-et e konsorciumit kanë më shumë decentralizim se blloqet private, duke rezultuar në rritjen e sigurisë. 

Nga ana tjetër, krijimi i konsorciumeve mund të jetë i vështirë, sepse kërkon bashkëpunim midis disa bizneseve, gjë që paraqet çështje logjistike dhe rrezikun e shkeljeve të antitrustit.

Për më tepër, disa anëtarëve të zinxhirit të furnizimit mund t'u mungojnë teknologjia ose infrastruktura e nevojshme për të adoptuar teknologjitë blockchain. Ata që e bëjnë këtë mund të vendosin që kostot fillestare të dixhitalizimit të të dhënave të tyre dhe lidhjes me anëtarët e tjerë të zinxhirit të furnizimit janë një çmim shumë i lartë për t'u paguar.

Zhvilluesi i softuerit të korporatës R3 ka zhvilluar një grup të popullarizuar zgjidhjesh të bllokut të konsorciumit për industrinë e shërbimeve financiare dhe më gjerë. CargoSmart ka krijuar Global Shipping Business Network Colaboration, një konsorcium jofitimprurës blockchain që synon dixhitalizimin e industrisë së transportit detar dhe lejimin e operatorëve të industrisë detare të bashkëpunojnë në mënyrë më efektive.

Blockchain i konsorciumit mbikëqyret nga një palë, por mbrohet nga dominimi. Ky mbikëqyrës mund të zbatojë rregullat e tij, të bëjë ndryshime në bilanc dhe të përfundojë transaksionet që vërtetohet se janë plot me gabime, sapo secili anëtar të pranojë. Përveç kësaj, ai kryen detyra të tjera të ndryshme për të ofruar bashkëpunim të orientuar drejt rezultateve për bizneset me të njëjtin qëllim.

Për shkak se informacioni nga blloqet e kontrolluara është i fshehur nga pamja e publikut, blockchain i konsorciumit ka një nivel të lartë privatësie. Gjithsesi, kushdo që është anëtar i këtij blockchain, mund ta përdorë atë. Blockchain i konsorciumit, ndryshe nga një blockchain publik, nuk ka tarifa transaksioni.

Një element tjetër i blockchain i konsorciumit që e dallon atë nga blockchain publik është fleksibiliteti i tij. Vlerësuesit maksimalë mund të kenë probleme me marrëveshjen e ndërsjellë dhe sinkronizimin në zinxhirin publik. Pirunët formohen si rezultat i një divergjence të tillë, e cila nuk ndodh në rrjetet e konsorciumit.

Pavarësisht se sa avantazhe ofron blockchain i konsorciumit, ai gjithashtu ka të metat e veta. Një nga të metat më të rëndësishme të këtij blockchain është se ai është i centralizuar, duke e bërë atë të prekshëm ndaj lojtarëve keqdashës. Kur numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, supozohet se fajtori është njëri prej tyre.

Lansimi i blockchain-it të konsorciumit është një proces delikat. Të gjithë duhet të miratojnë protokollin e komunikimit të anëtarëve. Megjithatë, për shkak se një ndërmarrje ka më pak fleksibilitet se një biznes i vogël, krijimi i një rrjeti publik që lidh bizneset kërkon kohë.

Rrjet blockchain i lejuar

Një rrjet blockchain i lejuar zakonisht krijohet nga bizneset që krijojnë një blockchain privat. Vlen të përmendet se rrjetet publike blockchain mund të lejohen gjithashtu. Kjo kufizon se kush është i autorizuar të përfshihet në rrjet dhe çfarë transaksionesh mund të bëjnë. Për të marrë pjesë, pjesëmarrësit duhet së pari të marrin një ftesë ose autorizim.

Rrjetet e lejuara të blockchain ofrojnë një platformë të decentralizuar, që nënkupton se të dhënat nuk ruhen në një depo qendrore dhe se kushdo mund t'i qaset në çdo kohë dhe nga çdo vend. Siguron që të gjitha të dhënat të kenë nënshkrime të pandryshueshme. I gjithë sistemi është i sigurt dhe të dhënat e sigurta sepse i gjithë shkëmbimi i informacionit dhe transaksionet janë të koduara në mënyrë kriptografike.

Për më tepër, minatorët dhe pjesëmarrësit e rrjetit mbeten anonimë. 

Një avantazh tjetër i blockchain-it të lejuar është transparenca. Të gjithë mund të shohin të gjitha të dhënat dhe informacionin. Sidoqoftë, ky përfitim ka dështuar, duke shkaktuar shqetësime në lidhje me sigurinë e të dhënave në blockchain pa leje.

Dikush nuk ka nevojë të provojë identitetin e tij ose të saj në blockchain të lejuar. Për t'u bashkuar me rrjetin, gjithçka që duhet të bëni është të përkushtoni fuqinë tuaj kompjuterike. Çdo minator që përcakton vlerën nonce dhe zgjidh enigmën komplekse matematikore mund t'i bashkohet sistemit.

Për shumë biznese, kufizimet e sistemit blockchain pa leje e bëjnë atë një propozim të rrezikshëm. Ata besojnë se përdorimi i blockchain pa leje për shitjen e zgjidhjeve të ndërmarrjeve nuk është i përshtatshëm për ta. Për shkak të këtyre të metave, Ethereum, një blockchain pa leje, po kalon nga prova e punës në provë e aksioneve si metodë e tij konsensus.

Megjithëse anonimiteti është një shenjë e mirë sepse identitetet e pjesëmarrësve në treg mbeten të fshehura, ai gjithashtu mund të jetë i mundimshëm. Për shembull, në një mashtrim ose nëse dikush përpiqet të gjurmojë personat e përfshirë në një transaksion, blockchain pa leje e bën të pamundur. Si rezultat, shumë njerëz po miratojnë blockchain për aktivitete të paligjshme për shkak të këtyre veçorive.

Rreth Crypto Networks
 

Kriptomonedha përshëndetet si një teknologji revolucionare që do t'i dërgonte institucionet financiare në botë dhe do t'i lironte njerëzit nga kontrollet dhe tarifat e rënda të institucionit bankar. Dhe, ndërsa pothuajse të gjithë kanë dëgjuar tashmë për rrjetet e kriptomonedhave, si Bitcoin, vetëm shumë pak individë e kuptojnë se si funksionojnë në të vërtetë kriptovalutat. Këtu janë gjërat thelbësore për të ditur rreth tyre.

1.Rrjetet e kriptomonedhave janë pasuri dixhitale

Rrjetet e kriptomonedhave, si Bitcoin, janë monedha dixhitale që përdorin një lloj kriptimi shumë të sofistikuar të quajtur kriptografi në sigurimin dhe verifikimin e transaksioneve. Kriptografia gjithashtu lejon rrjetet e kriptove të kontrollojnë krijimin e njësive të reja të monedhës. Rrjetet e kriptomonedhave janë krijuar për të funksionuar si një mjet këmbimi që është i decentralizuar ose i pavarur nga një autoritet qendror, si një institucion financiar.

2. Rrjetet kripto mund të blihen

Blerja e rrjeteve të kriptomonedhave është relativisht e lehtë. Ka shkëmbime kriptosh, si Binance dhe Coinbas, ku mund të blini monedha të ndryshme dixhitale. Shkëmbimet e kriptove janë platforma që lejojnë entuziastët e kriptomonedhave të blejnë dhe shesin monedha dixhitale.

Ekzistojnë gjithashtu kuleta dixhitale. Këto aplikacione u mundësojnë pronarëve të kriptove që t'u dërgojnë fonde njerëzve të tjerë me lehtësi relative. Është madje e mundur të ruash vetë kriptovalutat kur ke një portofol dixhital. Pronësia e një portofoli dixhital do të përfaqësohet nga çelësat privatë që do të ruhen drejtpërdrejt në kompjuterin ose smartfonin tuaj. 

3. Bitcoin është rrjeti i parë i kriptomonedhës që fiton famë

Që nga bumi teknologjik i viteve 1990, ka pasur përpjekje të ndryshme për të krijuar kriptomonedha. I pari që fitoi famë publike është Bitcoin. Rrjeti menaxhon kolektivisht emetimin dhe transaksionin e Bitcoin pasi kriptomonedha përdor teknologjinë peer-to-peer me burim të hapur. Në mënyrë efektive largon ndërmjetësin.

Një grup anonim programuesish ose një programues individual nën pseudonimin 'Satoshi Nakatomo' prezantoi rrjetin e kriptove. Që kur u bë i disponueshëm për publikun në vitin 2009, Bitcoin ka dominuar vazhdimisht tregun e kriptomonedhave. Kriptomonedhat, si Bitcoin, janë më të paqëndrueshme kur krahasohen me monedhat tradicionale fiat. Kjo për shkak se monedhat fiat nuk mbështeten nga mallra fizike dhe deklarohen vetëm nga një qeveri si kurs ligjor.

4. Ekzistojnë disa rrjete kriptomonedhash përveç Bitcoin

Është e vërtetë që Bitcoin dominon tregun e kriptomonedhave, por nëse jeni vërtet të interesuar për rrjetet e kriptomonedhave, në të vërtetë ka kriptovaluta të tjera të njohura që mund të dëshironi të shikoni në vend të tyre. Ata quhen altcoin ose monedha alternative që kur u lançuan pas suksesit të Bitcoin.

Më poshtë janë disa nga shumë altcoin të dukshëm të disponueshëm në treg.

 • Ethereum – Për sa i përket kapave të tregut, Ethereum aktualisht zë vendin e dytë, vetëm pas Bitcoin. Eteri është kriptomonedha e tij specifike. Ky rrjet i kriptomonedhës dallon nga Bitcoin sepse përpiqet të prishë ruajtjen në internet të të dhënave në vend që të prishë punën bankare duke punuar si monedhë. Blockchain në Ethereum është bërë popullor në ruajtjen e kontratave inteligjente.
 • Ripple – Ky rrjet i kriptomonedhës, së bashku me kriptomonedhën e tij, XRP, përpiqet të ndihmojë institucionet financiare në vend që të ndahet nga bankat. Kjo është në kontrast me atë që bën Bitcoin. Fuqia e XRP si monedhë qëndron në aftësinë e tij për të minimizuar likuiditetin pasi mund të përdoret në mes të çdo transaksioni midis dy monedhave të ndryshme fiat. Ripple gjithashtu promovon veten si një rrjet me një shpejtësi transaksioni dukshëm më të shpejtë në krahasim me Bitcoin. Vini re se 100 miliardë XRP të krijuara thjesht ekzistojnë dhe nuk minohen.
 • Litecoin – Një tjetër rrjet i kriptomonedhës që tregon shpejtësinë e transaksionit të tij është Litecoin. Ai pretendon të jetë më i shpejtë se Bitcoin. Disa fansa të kriptomonedhave e shohin Litecoin si një tjetër monedhë alternative potenciale ndaj Bitcoin që mund të bëhet një monedhë e ligjshme. Disa institucione biznesi në SHBA që pranojnë pagesa me Bitcoin, si p.sh. Helen's Pizza, kanë shpallur tashmë gatishmërinë e tyre për të pranuar altcoins, si Litecoin.

5. Rrjetet e kriptomonedhave përdorin teknologjinë Blockchain

Blockchain është një bazë të dhënash e vetme e pakorruptueshme. Ai vazhdimisht regjistron dhe vulos 'blloqet' ose transaksionet në mënyrë kronologjike. Blockchain është një teknologji DLT ose një libër i shpërndarë që lehtëson transaksionet P2P pa një palë të centralizuar në mënyra të sigurta dhe të verifikueshme. Përmes një procesi të quajtur 'konsensus', çdo transaksion duhet të verifikohet. Kjo është arsyeja pse blockchain kërkon që pjesëmarrësit me shumë sisteme të verifikojnë në mënyrë të pavarur vërtetësinë e prodhimit që prodhon algoritmi që krijon 'bllokun'. Vini re se sapo një hyrje e re të verifikohet ose të jetë rënë dakord dhe të bëhet në blockchain, ai 'kyçet'. Kjo do të thotë se nuk mund të modifikohet. Shtimi i një shtese ose një hyrje të re është mënyra e vetme për ta përditësuar atë.

Përdorimi më i njohur i teknologjisë blockchain deri më sot është mbështetja e transaksioneve të kriptomonedhave, të tilla si ato që përfshijnë rrjetet Bitcoin, Ethereum, Ripple ose Litecoin. Mos e ngatërroni ose bashkoni Bitcoin me blockchain pasi ato janë dy koncepte të ndryshme. Blockchain është baza e të dhënave ose teknologjia që mundëson transaksionin unik dhe të sigurt të Bitcoin dhe rrjeteve të tjera kripto, ndërsa Bitcoin është një formë monedhe. Thjesht, Bitcoin është vetëm një nga aplikacionet e shumta të blockchain.

6. Rrjetet e kriptomonedhave mund të përdoren për blerjen e mallrave dhe shërbimeve

Pagesa për mallra dhe shërbime dhe investimi - të gjitha këto gjëra janë të mundshme përmes rrjeteve të kriptomonedhave. Ato janë të ngjashme me monedhat fizike në këtë drejtim. Megjithatë, vini re se kriptovalutat nuk kanë formë fizike dhe, ndryshe nga paratë fiat, ato nuk janë deklaruar nga asnjë qeveri si kurs ligjor. Shumica dërrmuese e rrjeteve të kriptomonedhave gjithashtu nuk mbështeten nga një person juridik ose një qeveri. Bankat qendrore nuk përcaktojnë ofertën e një kriptomonedhe specifike. Kjo do të thotë që përdoruesit mund të marrin pjesë drejtpërdrejt në transaksione edhe pa përfshirë ndonjë ndërmjetës. Në rastin e parave fiat, ndërmjetësi është zakonisht një bankë. 

Shumë vende e konsiderojnë përdorimin e rrjeteve të kriptomonedhave si transaksione ligjore. Sidoqoftë, është thelbësore të theksohet se të tjerët kufizojnë transaksionet që përfshijnë kriptomonedha, ndërsa disa i konsiderojnë ato si krejtësisht të paligjshme. Një person në fakt mund të dënohet me burg për kryerjen e transaksioneve duke përdorur rrjete kripto në vendet ku monedhat dixhitale janë të paligjshme. Meksika, Zambia, Egjipti, Arabia Saudite dhe Kina kufizojnë përdorimin e kriptomonedhave. Nga ana tjetër, Nepali, Ekuadori, Bolivia, Algjeria, Maroku, Vietnami dhe Bangladeshi i konsiderojnë transaksionet që përfshijnë rrjetet e kriptomonedhave si aktivitete të paligjshme.

7. Rrjetet e kriptomonedhave janë të tatueshme

Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme të SHBA-së thotë se të gjitha transaksionet në monedhë virtuale janë të tatueshme. 

Kriptomonedha që mbani si aktiv trajtohet si pronë. Kjo do të thotë se nuk duhet domosdoshmërisht të raportohet pasi blerja e disa kriptomonedhave dhe, më pas, mosbërja e asgjë tjetër përveç mbajtjes së tyre, e bën kripto-n një obligacion ose një aksion. Sidoqoftë, do t'ju duhet të raportoni transaksionet ku shkëmbeni ose shisni disa për të blerë diçka.

Një monedhë dixhitale përfshihet në të ardhurat tuaja dhe reflektohet në W-2 tuaj nëse paguheni nëpërmjet saj. Tatohet si e ardhur. Nëse jeni një punëdhënës që po paguan me kripto punonjësve tuaj, duhet të siguroheni gjithashtu që të jetë në W-2 tuaj. Vlera e kriptomonedhës në USD gjatë ditës kur ka ndodhur transaksioni duhet të regjistrohet me saktësi.

Njerëzit që minojnë kriptovaluta dhe kanë minuar me sukses disa duhet gjithashtu të raportojnë monedhat në W-2 të tyre si pjesë e të ardhurave të tyre bruto, sipas IRS. Ju gjithashtu duhet të mbani shënime pa njollë për vlerën e monedhave kur i merrni ato, njësoj si kur bëni pagesa kripto.

8. Rrjetet e kriptomonedhave janë një zgjidhje më e mirë se paratë e bazuara në qeveri

Shumë ekspertë thonë se kriptovalutat janë më të mira se paratë tradicionale fiat. Këtu janë disa nga zgjidhjet që ofron natyra e decentralizuar e rrjeteve të kriptomonedhave:

 • U jep njerëzve pagesën për paratë e tyre – Njerëzit në thelb po ia japin të gjithë kontrollin e tyre mbi paratë e tyre tradicionale qeverisë dhe bankave qendrore. Ky nuk do të jetë problem nëse keni besim të plotë në qeverinë tuaj. Megjithatë, qeveritë janë në gjendje thjesht të mohojnë aksesin tuaj në fondet tuaja të fituara me vështirësi duke ngrirë llogarinë tuaj bankare. Për shembull, qeveria ka të gjitha të drejtat për asetet tuaja nëse papritmas ndërroni jetën ndërsa zotëroni një biznes në SHBA pa një vullnet ligjor. Merrni Indinë si një shembull tjetër—qeveria e vendit në fakt shfuqizoi kartëmonedhat në vitin 2016. Të gjitha këto gjëra mund të parandalohen me rrjetet e kriptomonedhave pasi ju dhe vetëm ju do të keni akses në fondet tuaja në këto platforma.
 • Shërben të Pabankuarit – Pavarësisht përparimeve të pafundme në teknologji në mbarë botën, shumë njerëz ende nuk kanë akses ose vetëm kanë akses të kufizuar në institucionet financiare, si bankat. Duke përhapur tregtinë dixhitale në mbarë botën, rrjetet e kriptomonedhave mund ta zgjidhin këtë problem. Me kriptovalutat, çdokush mund të fillojë të bëjë dhe të marrë pagesa për sa kohë që ka akses në telefonat celularë. Është një gjë e mirë pasi më shumë njerëz kanë akses në pajisje, si telefonat celularë, tabletët dhe laptopët, sesa në banka.
 • Cuts Out The Middleman – Një shërbim pagese dixhitale ose banka juaj merr një shkurtim sa herë që dërgoni ose merrni pagesa duke përdorur para tradicionale. Nga ana tjetër, të gjithë anëtarët e rrjetit shërbejnë si ndërmjetës kur përdorin kriptomonedha. Kjo do të thotë se tarifa e ndërmjetësimit është vetëm minimale, nëse ka.

Faleminderit që vizituat dhe lexoni këtë artikull! Ju lutem shperndajeni nese ju pelqeu!

What is GEEK

Buddha Community

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

5 Blockchain Applications That Have Transformed the World of Technology

The blockchain is the decentralized database of the blocks of information, which gets recorded in the chain format and linked in a secured crypto graphical manner. This technology ensures proper safety of the data due to its secure nature, and it totally changes how people carry out transactions. It also brings about a faster and secure process of validating information needed to establish reliability.

Though blockchain technology came into the market to carry out only digital transactions, it is now used in various industries like supply chain, finance, health care, and many more.

The blockchain technology has made its position in mobile app development as well. Blockchain applications are transparent and accountable. From getting easy access to medical records and buying insurance, you can see blockchain applications everywhere.

Here are some of the areas where you can see the use of blockchain applications and how they have changed various industries.

1. Ripple

Ripple is useful for increasing banking transactions. The implementation of blockchain technology in the financial sector is much more profound than any other sector. Ripple proves this. It is one of the greatest tools to record and complete financial transactions.

It develops a large network despite strict physical boundaries. As there is no such third-party involvement present, the cost of these transactions is lower than usual. At the same time, the network also remains transparent and quite secured.

It is normally seen that financial transactions that happen globally are

error-prone and take a lot of time. In addition to this, when the transaction

fees and exchange rates get added up, the total cost usually gets high.

However, Ripple offers real-time international transactions without spending too much money. It has the network of about 200+ institutions making the process affordable, secure, and fast for all sorts of international transactions.

2. Etherisc

This blockchain application helps in automating flight insurance. Insurance is another area where blockchain is gaining popularity. Through this application, insurers can make smart contracts rather than getting involved in the traditional contracts that are usually complex. Etherisc is the blockchain application that helps customers buy flight insurance. If the flight gets canceled or delayed, they do not have to wait for months to get the payment back. This application ensures an on-time payout.

#blockchain #blockchain-technology #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-a #blockchain-technologies #technology #decentralization

A Collection About Awesome Blockchains

Mining Digital Gold one Block at a Time?! • Don't Expect to Get Insanely Rich (Quick) • Tulips :tulip::tulip::tulip: (like Blockchains) are Great and Gorgeous (and will Endure)

b0 = Block.first(
    { from: "Dutchgrown", to: "Vincent", what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 10 },
    { from: "Keukenhof", to: "Anne",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 7 } )

b1 = Block.next( b0,
    { from: "Flowers",  to: "Ruben",  what: "Tulip Admiral van Eijck", qty: 5 },
    { from: "Vicent",   to: "Anne",  what: "Tulip Bloemendaal Sunset", qty: 3 },
    { from: "Anne",    to: "Julia",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 },
    { from: "Julia",   to: "Luuk",  what: "Tulip Semper Augustus",  qty: 1 } )
...

(Source: blockchain_with_transactions.rb)

Awesome Blockchains

A collection about awesome blockchains - open distributed databases w/ crypto hashes incl. git ;-). Blockchains are the new tulips :tulip::tulip::tulip:.

Contents:

What's News?

For blockchain books, see the new Best of Crypto Books page »

The Open Blockchains Book of the Year 2020 Award Goes To...

Libra Shrugged: How Facebook Tried to Take Over the Money by David Gerard, November 2020, 182 Pages -- Introduction: Taking over the money ++ A user's guide to Libra ++ The genesis of Libra: Beller's blockchain ++ To launch a Libra: Let’s start a crypto ++ Bitcoin: why Libra is like this ++ The Libra White Papers ++ Banking the unbanked ++ The Libra Reserve plan and economic stability ++ Libra, privacy and your digital identity ++ The regulators recoil in horror ++ David Marcus before the US House and Senate ++ July to September 2019: Libra runs the gauntlet ++ October 2019: Libra's bad month ++ Mark Zuckerberg before the US House ++ November 2019: The comedown ++ Central bank digital currencies ++ Epilogue: Libra 2.0: not dead yet ++ Appendix: 2010–2013: The rise and fall of Facebook Credits

For more about Diem (formerly Libra), see the Awesome Diem (formerly Libra) and Move page »


For crypto quotes, see the new 100+ Best of Crypto Quotes - I HODL, you HODL, we HODL! - BREAKING: BITCOIN JUST BROKE $22 000! page »

The Best Crypto Quote "Oracle Saying" of the Year 2020 Award Goes To...

SEC Investor Education:

 • Don't understand an investment?
 • Don't invest in it.

Yes, but what if there's only 21 million of it?

- Trolly McTrollface

Frequently Asked Questions (F.A.Q.s) & Answers

Q: What's a Blockchain?

A: A blockchain is a distributed database with a list (that is, chain) of records (that is, blocks) linked and secured by digital fingerprints (that is, cryptho hashes). Example from blockchain.rb:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 ...

Q: What's a Hash? What's a (One-Way) Crypto(graphic) Hash Digest Checksum?

A: A hash e.g. eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743 is a small digest checksum calculated with a one-way crypto(graphic) hash digest checksum function e.g. SHA256 (Secure Hash Algorithm 256 Bits) from the data. Example from blockchain.rb:

def calc_hash
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest  ## returns "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743"
end

A blockchain uses

 • the block timestamp (e.g. 1637-09-15 20:52:38) and
 • the hash from the previous block (e.g. edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b) and finally
 • the block data (e.g. Transaction Data...)

to calculate the new hash digest checksum, that is, the hash e.g. be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4.

Q: What's a Merkle Tree?

A: A Merkle tree is a hash tree named after Ralph Merkle who patented the concept in 1979 (the patent expired in 2002). A hash tree is a generalization of hash lists or hash chains where every leaf node (in the tree) is labelled with a data block and every non-leaf node (in the tree) is labelled with the crypto(graphic) hash of the labels of its child nodes. For more see the Merkle tree Wikipedia Article.

Note: By adding crypto(graphic) hash functions you can "merkelize" any data structure.

Q: What's a Merkelized DAG (Directed Acyclic Graph)?

A: It's a blockchain secured by crypto(graphic) hashes that uses a directed acyclic graph data structure (instead of linear "classic" linked list).

Note: Git uses merkelized dag (directed acyclic graph)s for its blockchains.

Q: Is the Git Repo a Blockchain?

A: Yes, every branch in the git repo is a blockchain. The "classic" Satoshi-blockchain is like a git repo with a single master branch (only).

Do-It-Yourself (DIY) - Build Your Own Blockchain

PythonRubyJavaScriptJavaGo

Python

Let's Build the Tiniest Blockchain in Python Series by Gerald Nash

Build Your Own Blockchain: A Python Tutorial by Eric Munsing, March 2017, (Source)

Learn Blockchains by Building One (in Python) by Daniel van Flymen, September 2017, (Source) -- The fastest way to learn how Blockchains work is to build one

Build Your Own Blockchain (in Python 3) Series by Jack Schultz, (Source)

A Practical Introduction to Blockchain with Python by Adil Moujahid, March 2018, (Source)

Ruby

How Does Bitcoin Force Consensus Among Byzantine Generals? by Fabio Akita, November 2017

blockchain-lite - Build your own blockchains with crypto hashes; revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time! by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 1, December 2017

merkletree library - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 19, December 2017

centralbank command line tool (and library) - Print Your Own Money / Cryptocurrency; Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP by Gerald Bauer, Ruby Advent Calendar 2017 / Day 24, December 2017

A guide to building a blockchain & cryptocurrency from scratch (Source) by Antoine Fink, April 2021

Crystal

Write your own blockchain and Proof-of-Work (PoW) algorithm using Crystal by Bradford Lamson-Scribner, May 2018, (Source)

JavaScript

Writing a Tiny Blockchain in JavaScript by Xavier Decuyper, July 2017

Node.js Blockchain Imlementation: BrewChain: Chain+WebSockets+HTTP Server by Darren Beck, November 2017, (Source) -- Protecting the tea making ledger from unscrupulous colleagues

Build your own Blockchain in Javascript/Visualization of Blockchains by Nam Chu Hoai, January 2018

TypeScript

Naivecoin: a tutorial for building a cryptocurrency by Lauri Hartikka, (Source)

Java

Creating Your First Blockchain with Java, Part 1 by Kass, December 2017, (Source)

Kotlin

Let's implement a cryptocurrency in Kotlin by Vasily Fomin, July 2018, (Source)

SQL

Blockchain by Example in SQL Server by Benjamin Campbell, December 2017, (Source)

Rust

Building Blockchain in Rust Series by Jacob Lindahl, GeekLaunch, (Source), (Slide Decks in PDF)

Go

Building Blockchain in Go Series by Ivan Kuznetsov, (Source)

Blockchain Series in Go by by Coral Health (Source)

Talk Notes

More

See Build your own Blockchain / Cryptocurrency @ Build your own (insert technology here)

Samples

Blockchain from Scratch - Ruby Version

class Block

 attr_reader :timestamp
 attr_reader :data
 attr_reader :previous_hash
 attr_reader :hash

 def initialize(data, previous_hash)
  @timestamp   = Time.now
  @data     = data
  @previous_hash = previous_hash
  @hash     = calc_hash
 end

 def self.first( data="Genesis" )  # create genesis (big bang! first) block
  ## note: uses all zero for previous_hash ("0")
  Block.new( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 end

 def self.next( previous, data="Transaction Data..." )
  Block.new( data, previous.hash )
 end

private

 def calc_hash
  sha = Digest::SHA256.new
  sha.update( @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
  sha.hexdigest
 end

end # class Block


#####
## let's get started
##  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain

(Source: blockchain.rb)

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743">,
 #<Block:0x1eec838
 @timestamp   = 1637-09-15 21:12:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @hash     = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4">,
 #<Block:0x1eec6d0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:22:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "be50017ee4bbcb33844b3dc2b7c4e476d46569b5df5762d14ceba9355f0a85f4",
 @hash     = "5ee2981606328abfe0c3b1171440f0df746c1e1f8b3b56c351727f7da7ae5d8d">]

Comments from the reddit ruby posting:

Wait, so a blockchain is just a linked list?

No. A linked list is only required to have a reference to the previous element, a block must have an identifier depending on the previous block's identifier, meaning that you cannot replace a block without recomputing every single block that comes after. In this implementation that happens as the previous digest is input in the calc_hash method.

What about Proof of Work / Waste?

Let's add a proof of work / waste to the blockchain. In the classic blockchain you have to compute a block hash that starts with leading zeros (00). The more leading zeros the harder (more difficult) to compute. Let's keep it easy to compute with two leading zeros (00), that is, 16^2 = 256 possibilites (^1,2). Three leading zeros (000) would be 16^3 = 4_096 possibilites and four zeros (0000) would be 16^4 = 65_536 and so on.

(^1): 16 possibilties because it's a hex or hexadecimal or base 16 number, that is, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 a (10) b (11) c (12) d (13) e (14) f (15).

(^2): A random secure hash algorithm needs on average 256 tries (might be lets say 305 tries, for example, because it's NOT a perfect statistic distribution of possibilities).

Example:

def compute_hash_with_proof_of_work( difficulty="00" )
 nonce = 0
 loop do
  hash = calc_hash_with_nonce( nonce )
  if hash.start_with?( difficulty ) 
   return [nonce,hash]   ## bingo! proof of work if hash starts with leading zeros (00)
  else
   nonce += 1       ## keep trying (and trying and trying)
  end
 end
end

def calc_hash_with_nonce( nonce=0 )
 sha = Digest::SHA256.new
 sha.update( nonce.to_s + @timestamp.to_s + @previous_hash + @data )
 sha.hexdigest
end

(Source: blockchain_with_proof_of_work.rb)

Let's rerun the sample with the proof of work machinery added. Now the sample will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1e204f0
 @timestamp   = 1637-09-20 20:13:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @nonce     = 242,
 @hash     = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf">,
 #<Block:0x1e56e20
 @timestamp   = 1637-09-20 20:23:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @previous_hash = "00b8e77e27378f9aa0afbcea3a2882bb62f6663771dee053364beb1887e18bcf",
 @nonce     = 46,
 @hash     = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af">,
 #<Block:0x1e2bd58
 @timestamp   = 1637-09-20 20:33:38,
 @data     = "Transaction Data......",
 @previous_hash = "00aae8d2e9387e13c71b33f8cd205d336ac250d2828011f5970062912985a9af",
 @nonce     = 350,
 @hash     = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190">,
 #<Block:0x1fa8338
 @timestamp   = 1637-09-20 20:43:38,
 @data     = "More Transaction Data...",
 @previous_hash = "00ea45e0f4683c3bec4364f349ee2b6816be0c9fd95cfd5ffcc6ed572c62f190",
 @nonce     = 59,
 @hash     = "00436f0fca677652963e904ce4c624606a255946b921132d5b1f70f7d86c4ab8">]

See the difference? All hashes now start with leading zeros (00) and the nonce is the random "lucky number" that makes it happen. That's the magic behind the proof of work.

Blockchain from Scratch - JavaScript Version

class Block {

 constructor(data, previousHash) {
  this.timestamp  = new Date()
  this.data     = data
  this.previousHash = previousHash
  this.hash     = this.calcHash()
 }

 calcHash() {
  var sha = SHA256.create()
  sha.update( this.timestamp.toString() + this.previousHash + this.data )
  return sha.hex()
 }

 static first( data="Genesis" ) {  // create genesis (big bang! first) block
  // uses all-zero previousHash
  return new Block( data, "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" )
 }

 static next( previous, data="Transaction Data..." ) {
  return new Block( data, previous.hash )
 }
}


//////
// let's get started
//  build a blockchain a block at a time

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )


blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

(Source: blockchain.js)

will log something like:

[ Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:25:54,
   data     : 'Genesis',
   previousHash : '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
   hash     : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:35:54,
   data     : 'Transaction Data...',
   previousHash : 'c396de4c03ddb5275661982adc75ce5fc5905d2a2457d1266c74436c1f3c50f1',
   hash     : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:45:54,
   data     : 'Transaction Data......',
   previousHash : '493131e09c069645c82795c96e4715cea0f5558be514b5096d853a5b9899154a',
   hash     : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8' },
  Block {
   timestamp  : 1637-09-18 08:55:54,
   data     : 'More Transaction Data...',
   previousHash : '97aa3cb5052615d60ff8e6b41bef606562588c4874f011970ac2f218e2f0f4a8',
   hash     : 'e10e020f832e46c2b60e1c3c0412bd370b2fde5f0f782c16eb87d0313ea0d3a3' } ]

Blockchain Articles

Reflections on the Blockchain by Rufus Pollock (Open Knowledge Foundation), July 2016 -- The DAO: Code is not Law – and It’s Dangerous to Think So ++ The Internet changed the world - surely the Blockchain will too? ++ Gold-rush or Internet-rush? ++ Governance Matters in Bitcoin ++ The Myth of a Costless, Ownerless Network ++ Lessons from History

On the Dangers of a Blockchain Monoculture by Tony Arcieri, January 2016 -- The Bitcoin blockchain: the world's worst database ++ Next-generation protocols ++ Decentralized ledger protocols ++ Bitcoin-NG ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ The great decentralized database in the sky

I Don’t Believe in Blockchain by Tim Bray, May 2017

Minimum Viable Blockchain by Ilya Grigorik, May 2014 -- Securing transactions with triple-entry bookkeeping ++ Securing transactions with PKI ++ Balance = Σ(receipts) ++ Multi-party transfers & verification ++ Double-spending and distributed consensus - Requirements for a distributed consensus network; Protecting the network from Sybil attacks; Proof-of-work as a participation requirement ++ Building the minimum viable blockchain - Adding "blocks" & transaction fee incentives; Racing to claim the transaction fees; Resolving chain conflicts; Blocks are never final ++ Properties of the (minimum viable) blockchain

Blockchains by analogies and applications: How blockchain compares to Git, Raft, and other technologies. by Kieren James-Lubin, January 2016 -- Blockchains are databases ++ Understanding transactions ++ Persistent, replicated databases (related technology: Git) ++ Peer-to-peer networks (related technology: BitTorrent) ++ Distributed consensus (related technology: distributed databases, Raft) ++ Minting new coins (mining) ++ Embedded identities (related technology: TLS) ++ Smart contracts: Like SQL expressions & triggers ++ What can we really do with blockchains?

Blockchain Books

Attack of the 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum & Smart Contracts by David Gerard, London, 2017 -- What is a bitcoin? ++ The Bitcoin ideology ++ The incredible promises of Bitcoin! ++ Early Bitcoin: the rise to the first bubble ++ How Bitcoin mining centralised ++ Who is Satoshi Nakamoto? ++ Spending bitcoins in 2017 ++ Trading bitcoins in 2017: the second crypto bubble ++ Altcoins ++ Smart contracts, stupid humans ++ Business bafflegab, but on the Blockchain ++ Case study: Why you can’t put the music industry on a blockchain

Mastering Bitcoin - Programming the Open Blockchain 2nd Edition, by Andreas M. Antonopoulos, 2017 - FREE (Online Source Version) -- What Is Bitcoin? ++ How Bitcoin Works ++ Bitcoin Core: The Reference Implementation ++ Keys, Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Advanced Transactions and Scripting ++ The Bitcoin Network ++ The Blockchain ++ Mining and Consensus ++ Bitcoin Security ++ Blockchain Applications


BEWARE: Bitcoin is a gigantic ponzi scheme¹. To the moon!? The new gold standard!? Do NOT "invest" trying to get-rich-quick HODLing. Why not? The bitcoin code is archaic and out-of-date. Burn, baby, burn! Proof-of-work / waste is a global energy environmental disaster using 300 kW/h per bitcoin transaction (!) that's about 179 kilograms of CO₂ emissions². Programmable money (or the internet of value) for all future generations with (bitcoin) script without loops and jumps (gotos) and all "stateless"!? LOL.

¹: (Source: Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics)

²: Assuming let's say 0.596 kilograms of CO₂ per kW/h (that's the energy efficiency in Germany) that's about 179 kilograms of CO₂ per bitcoin transaction (300 kW/h × 0.596 kg). For more insights see the Bitcoin Energy Consumption Index.


Programming Bitcoin from Scratch by Jimmy Song, 2019 - FREE (Online Source Version) -- Chapter 6 - Script - How Script Works • Example Operations • Parsing the Script Fields • Combining the Script Fields • Standard Scripts • p2pk • Problems with p2pk • Solving the Problems with p2pkh • Scripts Can Be Arbitrarily Constructed • Conclusion ++ Chapter 8 - Pay-to-Script Hash - Bare Multisig • Coding OP_CHECKMULTISIG • Problems with Bare Multisig • Pay-to-Script-Hash (p2sh) • Coding p2sh • Conclusion ++ Chapter 13 - Segregated Witness - Pay-to-Witness-Pubkey-Hash (p2wpkh) • p2wpkh Transactions • p2sh-p2wpkh • Coding p2wpkh and p2sh-p2wpkh • Pay-to-Witness-Script-Hash (p2wsh) • p2sh-p2wsh • Coding p2wsh and p2sh-p2wsh • Other Improvements • Conclusion

Programming Bitcoin Script Transaction (Crypto) Contracts Step-by-Step ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's start with building your own bitcoin stack machine from zero / scratch and let's run your own bitcoin ops (operations)...

Programming Blockchains in Ruby from Scratch Step-by-Step Starting w/ Crypto Hashes... ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) -- (Crypto) Hash ++ (Crypto) Block ++ (Crypto) Block with Proof-of-Work ++ Blockchain! Blockchain! Blockchain! ++ Blockchain Broken? ++ Timestamping ++ Mining, Mining, Mining - What's Your Hash Rate? ++ Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin ++ (Crypto) Block with Transactions (Tx)

Mastering Ethereum - Building Contract Services and Decentralized Apps on the Blockchain - by Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood, 2018 - FREE (Online Source Version) What is Ethereum ++ Introduction ++ Ethereum Clients ++ Ethereum Testnets ++ Keys and Addresses ++ Wallets ++ Transactions ++ Contract Services ++ Tokens ++ Oracles ++ Accounting & Gas ++ EVM (Ethereum Virtual Machine) ++
Consensus ++
DevP2P (Peer-To-Peer) Protocol ++ Dev Tools and Frameworks ++ Decentralized Apps ++ Ethereum Standards (EIPs/ERCs)

Building Decentralized Apps on the Ethereum Blockchain by Roberto Infante, 2018 - FREE chapter 1 -- Understanding decentralized applications ++ The Ethereum blockchain ++ Building contract services in (JavaScript-like) Solidity ++ Running contract services on the Ethereum blockchain ++ Developing Ethereum Decentralized apps with Truffle ++ Best design and security practice

Programming Crypto Blockchain Contracts Step-by-Step Book / Guide ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2019 - FREE (Online Version) -- Let's Start with Ponzi & Pyramid Schemes. Run Your Own Lotteries, Gambling Casinos and more on the Blockchain World Computer...

Programming Cryptocurrencies and Blockchains in Ruby ( Beta / Rough Draft ) by Gerald Bauer et al, 2018 - FREE (Online Version) @ Yuki & Moto Press Bookshelf -- Digital $$$ Alchemy - What's a Blockchain? - How-To Turn Digital Bits Into $$$ or €€€? • Decentralize Payments. Decentralize Transactions. Decentralize Blockchains. • The Proof of the Pudding is ... The Bitcoin (BTC) Blockchain(s) ++ Building Blockchains from Scratch - A Blockchain in Ruby in 20 Lines! A Blockchain is a Data Structure • What about Proof-of-Work? What about Consensus? • Find the Lucky Number - Nonce == Number Used Once ++ Adding Transactions - The World's Worst Database - Bitcoin Blockchain Mining • Tulips on the Blockchain! Adding Transactions ++ Blockchain Lite - Basic Blocks • Proof-of-Work Blocks • Transactions ++ Merkle Tree - Build Your Own Crypto Hash Trees; Grow Your Own Money on Trees • What's a Merkle Tree? • Transactions ++ Central Bank - Run Your Own Federated Central Bank Nodes on the Blockchain Peer-to-Peer over HTTP • Inside Mining - Printing Cryptos, Cryptos, Cryptos on the Blockchain ++ Awesome Crypto ++ Case Studies - Dutch Gulden • Shilling • CryptoKitties (and CryptoCopycats)

Blockchain for Dummies, IBM Limited Edition by Manav Gupta, 2017 - FREE (Digital Download w/ Email) -- Grasping Blockchain Fundamentals ++ Taking a Look at How Blockchain Works ++ Propelling Business with Blockchains ++ Blockchain in Action: Use Cases ++ Hyperledger, a Linux Foundation Project ++ Ten Steps to Your First Blockchain application

Get Rich Quick "Business Blockchain" Bible - The Secrets of Free Easy Money, 2018 - FREE -- Step 1: Sell hot air. How? ++ Step 2: Pump up your tokens. How? ++ Step 3: Revolutionize the World. How?

Best of Bitcoin Maximalist - Scammers, Morons, Clowns, Shills & BagHODLers - Inside The New New Crypto Ponzi Economics by Trolly McTrollface, et al, 2018 - FREE

Crypto Facts - Decentralize Payments - Efficient, Low Cost, Fair, Clean - True or False? by Nouriel Roubini, David Gerard, et al, 2018 - FREE

Crypto is the Mother of All Scams and (Now Busted) Bubbles - While Blockchain Is The Most Over-Hyped Technology Ever, No Better than a Spreadsheet/Database by Nouriel Roubini, 2018 - FREE

IslandCoin White Paper - A Pen and Paper Cash System - How to Run a Blockchain on a Deserted Island by Tal Kol -- Motivation ++ Consensus ++ Transaction and Block Specification - Transaction format • Block format • Genesis block ++ References

Blockchain (Lite) Crypto Hash Libraries

RubyJavaScript

Ruby

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.rb, gem: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

require 'blockchain-lite'

b0 = Block.first( "Genesis" )
b1 = Block.next( b0, "Transaction Data..." )
b2 = Block.next( b1, "Transaction Data......" )
b3 = Block.next( b2, "More Transaction Data..." )

blockchain = [b0, b1, b2, b3]

pp blockchain  

will pretty print (pp) something like:

[#<Block:0x1eed2a0
 @timestamp   = 1637-09-15 20:52:38,
 @data     = "Genesis",
 @previous_hash = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 @hash     = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 #<Block:0x1eec9a0
 @timestamp   = 1637-09-15 21:02:38,
 @data     = "Transaction Data...",
 @hash     = "eb8ecbf6d5870763ae246e37539d82e37052cb32f88bb8c59971f9978e437743",
 @previous_hash = "edbd4e11e69bc399a9ccd8faaea44fb27410fe8e3023bb9462450a0a9c4caa1b">,
 ...

JavaScript

blockchain.lite (github: openblockchains/blockchain.lite.js, npm: blockchain-lite) - build your own blockchain with crypto hashes - revolutionize the world with blockchains, blockchains, blockchains one block at a time

const Blocks = require( "blockchain-lite" )

// use basic block
let Block = Blocks.basic

let b0 = Block.first( 'Genesis' )
let b1 = Block.next( b0, 'Transaction Data...' )
let b2 = Block.next( b1, 'Transaction Data......' )
let b3 = Block.next( b2, 'More Transaction Data...' )

let blockchain = [b0, b1, b2, b3]

console.log( blockchain )

will log something like:

[ Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:03:38,
  data:     'Genesis',
  previousHash: '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
  hash:     '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:13:38,
  data:     'Transaction Data...',
  previousHash: '08f4fa71628c5bc6b430228738bc8c41afaf508ece0b1cf9c9cac53d02e11829',
  hash:     '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:23:38,
  data:     'Transaction Data......',
  previousHash: '740a4aeb3441484c96d1e7f63d31b716220ccee3b6fe94547cae2afbb6010626',
  hash:     '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7' },
 Block {
  timestamp:   2017-09-25 17:33:38,
  data:     'More Transaction Data...',
  previousHash: '28b6892a069e2ff7f1c3128ab495d7cd9b9b1636a51a7f69db93a14b1ee6b1a7',
  hash:     '4cc0329b2c0cb32e0451fa3179bd944d4cd0fcf410939172f979e9fd2aa9f5f3' } ]

Git, Git, Git - The Stupid Content Tracker with Crypto Hashes

Everything is local. Distributed is the new centralized.

Quotes - Blockchains and Git

Yep, that's the joke. Nobody has been able to explain to me how the "blockchain" buzzword is significantly different to "git repo". -- Yaakov

But if you said "let's build a currency where all transactions are stored in a git repo" you wouldn't be taken seriously for even 24 hrs. -- Yaakov

Soon explaining git like "a git repo is like a blockchain with commits instead of blocks". -- Nicolás Berger

"A local branch is like a state channel. It can be pushed and merged into the master blockchain at any moment." -- Nicolás Berger

The #Blockchain has changed the world. Here I make the argument that the #Blockchain is just like #git. -- Jackson Kelley

git merge [-m REF] [-g BLOB] --push Merge and push all signed commits to the blockchain. -- Git Commands

Books

Learn Enough Git to Be Dangerous by Michael Hartl - FREE (Online Version) -- Getting started ++ Backing up and sharing ++ Intermediate workflow ++ Collaborating ++ Conclusion ++ Advanced setup

Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub, 2nd Edition, 2014 - FREE (Online Version) -- Getting Started ++ Git Basics ++ Git Branching ++ Git on the Server ++ Distributed Git ++ GitHub ++ Git Tools ++ Customizing Git ++ Git and Other Systems ++ Git Internals ++ A1: Git in Other Environments ++ A2: Embedding Git in your Applications ++ A3: Git Commands

Git gets easier once you get the basic idea that branches are homeomorphic endofunctors mapping submanifolds of a Hilbert space. -- Anonymous

Open Distributed Databases on Git

football.db - open public domain football datasets (incl. clubs, national teams, leagues, match schedules, etc.)

world.db - open public domain world (country) datasets

beer.db - open public domain beer & brewery datasets

Add a beer transaction to the #blockchain on #git and win a free Wiener Lager beer! Cheers. Prost. -- Gerald Bauer @ Austria Codes

Open Distributed (Hyper) Ledger Books on Git

Shilling (or Schilling) - Shilling on the Blockchain! - Rock-Solid Alpine Dollar from Austria

Tulips - Tulips on the Blockchain! - Learn by Example from the Real World (Anno 1637) - Buy! Sell! Hold! Enjoy the Beauty of Admiral of Admirals, Semper Augustus, and More

Classic Tulip Mania

A period in the Dutch Golden Age during which contract prices for bulbs of the recently introduced tulip reached extraordinarily high levels and then dramatically collapsed in February 1637.

Quotes - Blockchains are the next Internets / Tulips

People who compare digital tokens to tulips are essentially saying digital tokens are a bubble backed by nothing but pure hype and speculation.

What they fail to understand is that tulips come from dirt, not a blockchain.

And as we all know, blockchain is possibly the best technological innovation since the internet. It will have a tremendous impact on global business and society in general. -- TulipToken

Books

Tulipomania: The Story of the World's Most Coveted Flower & the Extraordinary Passions It Aroused by Mike Dash, 2001 -- A Mania for Tulips ++ The Valley of Tien Shan ++ Within the Abode of Bliss ++ Stranger from the East ++ Clusius ++ Leiden ++ An Adornment to the Cleavage ++ The Tulip in the Mirror ++ Florists ++ Boom ++ At the Sign of the Golden Grape ++ The Orphans of Wouter Winkel ++ Bust ++ Goddess of Whores ++ At the Court of the Tulip King ++ Late Flowering

Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age by Anne Goldgar, 2007 -- Something Strange ++ Art & Flowers ++ Bloemisten ++ Grieving Money ++ Bad Faith ++ Cabbage Fever ++ Glossary ++ A Note on Money

Breaking News: CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain!

Collectible. Breedable. Adorable.

Collect and breed digital cats. Start meow. Buy! Sell! Hold!

Learn more @ cryptokitties.co

Latest (and Greatest) Investment Opportunity!

Blockchain has unlocked the magic of digital scarcity, and combining that with the power of making the digital goods persistent gives them a potential value that is only limited by how much prestige a wealthy person might place on ownership of the item.

-- Justin Poirier

All I want for Christmas is a CryptoKitty.

-- Kayla Williams

I got a fever. And the only prescription is more CryptoKitties.

-- Eduardo Salazar

My Gen 7 CryptoKitty #104375. The Future is Meow.

-- Anshul Dhawan

 • Fabulous Persian Spock Gerbil Gold Cottoncandy - Extremely rare gen 5 swift virgin | 2.9 ETH
 • Rarity: 0.00264% Gen 5 JAGUAR FABULOUS GOLD DALI!! VIRGIN!
 • Rarity: 0.0015% Princess Bubblegum is now for sale! Gen 12 | Brisk | Virgin | Chartreux | Bubblegum | Otaku | Emeraldgreen | Saycheese | Mauveover | Spock - Starts ETH 20/Ends ETH 10
 • Gold ducat, Gen 5, Virgin, Swift. Very cheap
 • Cheap Gen 1 cute kittie with rare genes! Only 0.125 ETH
 • UNIQUE Virgin Peach Googly Gold Mauveover gen:2 cooldown:1 0.87992% RARE
 • SUPER CHEAP: Gerbil, Ragdoll, Scarlet, Chestnut, Cotton Candy!!! 0.02 ETH (~$14)
 • I'm giving away a Gen 1 FAST Gold for free...

-- CrypoKittiesMarket

Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats)

A collection about Awesome CryptoKitties (Yes, Cute Little Cartoon Cats) on the Blockchain! and CryptoCopycats - digital collectibles secured on a distributed public databases w/ crypto hashes. Are CryptoPuppies the new CryptoKitties? Learn by Example from the Real World (Anno 2017) - Buy! Sell! Hodl!

More @ cryptocopycats/awesome-cryptokitties

Events, Meetups, Orgs

Revolutionize the world one country at a time. Blockchainers of the world, unite!

Awesome Awesomeness

A curated list of awesome lists.

 • Blockchain Stuff -- a curated list of blockchain and general cryptocurrency resources
 • Awesome Blockchain by Igor Barinov et al -- a curated list of the bitcoin blockchain services
 • Awesome Blockchain by Tim Reznich et al -- a curated list of blockchain services and exchanges
 • Awesome Blockchain by istinspring et al -- a curated list of awesome projects and services based on blockchain technology
 • Awesome Coins by Kenneth Reitz et al -- a guide to crypto-currencies and their algos
 • Awesome CryptoKitties (and CryptoCopycats) by Gerald Bauer et al -- a curated list about the awesome crypto kitties and copycats
 • Awesome Git by Dick Tang et al -- a curated list of amazingly awesome Git tools, resources and shiny things
 • Awesome by Sindre Sorhus et al -- a curated list of awesome lists

Author: openblockchains
Source Code: https://github.com/openblockchains/awesome-blockchains
License: CC0-1.0 License

#blockchain 

Devin Pinto

1606971339

Certified Blockchain Expert™ | Blockchain Certification | Blockchain Council

A multitude of use cases around the numerous industrial segments are now contained in the blockchain technology that once began as the underlying system for Bitcoin trading. One of the main impacts on the financial sector has been felt. Blockchain technology has been publicly adopted by businesses like JP Morgan. The financial sector is suffering from data protection problems, faster transactions, transparency and other bottlenecks that hamper the growth of businesses that rely on monetary transactions from banks and NBFCs. Blockchain could therefore be a possible solution here. Banks and financial sectors can easily solve the disadvantages that hold back the banks’ smooth functioning with Blockchain’s involvement.

Some of the biggest developments we have seen in the Blockchain sector are the development of Blockchain platforms such as Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Fabric, Corda, etc This approved Blockchain not only ensures that the system operates efficiently, but also ensures that transactions take place at a faster rate. It actually helps the banking system work much better and in a more effective way.

How the financial sector is impacted by Blockchain:

1. Providing a safe platform-
The need for a secured platform is one of the greatest challenges facing most banking and financial institutions. As most of the transactions and other work have now been digitised, most banks and other allied companies are looking for a stable platform that is free of any mistakes or defects. In addition, there is also a high rise in the need for a network that can efficiently combat data breach problems, and so we have Blockchain. By time-stamping all information or data on it this DLT platform works. This guarantees full security. And with the introduction of approved Blockchain networks, the security feature is even more assured.

2. No third party- Time lag and paperwork are two weaknesses of the financial sector that appear to hold up the processes and ultimately influence the company’s efficiency as well. We can solve these problems with the assistance of Blockchain technology and thus ensure quicker transactions. Blockchain technology operates on peer-to-peer transactions, ensuring that for authentication and approval, there is no need to rely on a third party, which speeds up the transaction process.

3. Tracking and tracing- For banking firms, these features can be highly beneficial. Banks invest a large amount of money on authentication and verification, amid all the efforts of false identity cases, and fraud reports are growing, we can easily put an end to it with Blockchain. As data tracking and tracing becomes simpler and history can be easily traced back, compared to the traditional technologies that banks use, it becomes easier to rely on this platform.

These are the three big benefits that Blockchain can reap from the banking and financial field. Blockchain developers and Blockchain experts are in high demand because of this, and we will see an increase in this number in the times to come.

Conclusion- The Blockchain Council provides Blockchain with the best online certificate programme. This detailed curriculum will allow you to absorb all Blockchain-related knowledge while also learning how to incorporate it. Then what are you going to wait for? Register for today’s Blockchain certification.

#blockchain technology #blockchain development #blockchain expert #blockchain professional #blockchain developer

Ajay Kapoor

1623918965

Custom Blockchain Development & Outsourcing Company India

Being one of leading blockchain development companies in India, we have marked a niche by providing some successful Blockchain based software solutions on ethereum, hyperledger, Smart Contracts, and much more. You can leverage Blockchain technology to enhance data security, complete process automation, reduce data storage cost, eliminates duplication of data and reduce time,

We have industry best experts to provide you feature packed Blockchain development services catering to your business challanges. Get in touch now to explore the benefits of Blockchain for your business!

#blockchain-development-company-in-india #blockchain #blockchain-companies-india #blockchain-outsourcing-companies #blockchain-development-services #blockchain-development-company