ADA coin là gì? Tương lai đồng ADA như thế nào?

ADA coin là gì? Tương lai đồng ADA như thế nào?

ADA coin là gì? Tương lai đồng ADA như thế nào? Ada, một trong 3 đồng có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện nay, có nên đầu tư vào đồng ADA hay không?

Cardano (ADA) là gì? Cardano là nền tảng blockchain bằng chứng cổ phần cho biết mục tiêu của mình là cho phép “những người thay đổi, những người đổi mới và những người có tầm nhìn xa” mang lại sự thay đổi tích cực trên toàn cầu.

Dự án nguồn mở này cũng hướng tới việc “phân bổ lại quyền lực từ các cấu trúc không chịu trách nhiệm cho tới biên cho các cá nhân” — giúp tạo ra xã hội an toàn, minh bạch và công bằng hơn.

Cardano được thành lập vào năm 2017 và token ADA được thiết kế để đảm bảo rằng chủ sở hữu có thể tham gia vào việc vận hành mạng.

Vì lý do này, những người nắm giữ tiền mã hóa có quyền bình chọn mọi đề xuất thay đổi phần mềm.

Nhóm nghiên cứu tạo ra blockchain phân lớp này cho biết đã có một số trường hợp sử dụng công nghệ của họ theo cách đầy thú vị. Mục đích của nhóm là cho phép các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh phát triển theo mô-đun.

Cardano được các công ty nông nghiệp sử dụng để theo dõi sản phẩm tươi sống từ cánh đồng đến tận bàn ăn, trong khi các sản phẩm khác được xây dựng trên nền tảng này cho phép lưu trữ thông tin xác thực về giáo dục để chống giả mạo và các nhà bán lẻ ngăn chặn hàng giả.

cardanocoin cardano

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

A Comprehensive View on Cardano

In this blogpost, we will explore what Cardano is and it’s main features. Cardano is a general purpose Blockchain, much like Ethereum, where you can run nodes, develop Smart Contracts and DApps, and it’s powered by a consensus algorithm.

Cardano Vs. Polkadot!! Which Is BEST? SHOWDOWN!!🥊

Cardano Vs. Polkadot!! Which Is BEST? SHOWDOWN!!🥊 Dr. Gavin Wood is the founder of Polkadot. Charles Hoskinson is the founder of Cardano. Given that Polkadot was invented to QUOTE ‘deliver on the promises Ethereum could not’, Polkadot is eerily similar to Ethereum 2.0. Polkadot uses an elaborate hybrid consensus mechanism called GRANDPA/BABE which allows the network to process around 1000 transactions per second. The Cardano blockchain has two layers: the Cardano Settlement Layer which keeps track of token balances and transfers, and the Cardano Computation Layer which runs all the smart contracts. Cardano uses a consensus mechanism called Ouroboros Proof of Stake, which allows the network to process a few hundred transactions per second.

HUGE Cardano 360 event updates! (Cardano Goguen, d=0, + more) // feat. Cardano Live

Hashoshi sat down with Cardano veteran Rick McCracken to discuss the Cardano 360 event which outlined the timeline for the Cardano Goguen update which will bring smart contracts to Cardano. The Cardano Mary hard fork occurred recently, which set the stage for the final update to bring Plutus and Marlowe smart contracts to mainnet in the form of the Alonzo hard fork. As we approach the public testnet for Goguen, the "d=0" date for Cardano is upon us, representing 100% of blocks being produced by independent Cardano stake pool operators.

Cardano or Polkadot!? Which Will Flip ETHEREUM!??

Could Cardano ADA or Polkadot DOT pull the unthinkable in 2021 & “FLIP” Ethereum!? Today we dive into the unknown history of Vitalik Buterin, Gavin Wood & Charles Hoskinson..all members of the Ethereum founding team & now each have their own version of “proof of stake”. Who is going to prove their stake in 2021!? Tune in to find out!!

Cardano Review 2021: How to Buy, Store & Stake ADA Token

In this Cardano Review for 2021, I take you through an overview of the fast and secure blockchain Cardano, which is supported by their own ADA token.