Hoang  Ha

Hoang Ha

1631800835

Single Page Application là gì? Có phải là xu hướng lập trình web trong tương lai?

Tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về Single Page Application, tìm hiểu nguyên nhân ra đời, sự khác biệt của web Single Page Application với web truyền thống.

Mình có nghe tới khái niệm Single Page Application và mon men tìm hiểu. Sau khi thực hiện vài project thử nghiệm theo kiểu Single Page Application, mình đã hiểu nó là gì, và theo cảm nhận của mình tại thời điểm đó thì “Single Page Application sẽ là xu hướng lập trình web trong tương lai“. Vậy Single Page Application là gì, nó khác gì với kiểu lập trình web truyền thống, và tính đến nay thì Single Page Application có phải là xu hướng hay không thì các bạn hãy theo dõi trong bài viết này nhé.

Lưu ý: Đây là một bài viết “dài dòng”, vì mình không chỉ muốn bạn biết Single Page Application là gì, mà mình còn muốn bạn hiểu nó, hiểu lý do tại sao nó ra đời cũng như những lưu ý khi lập trình web theo kiểu Single Page Application.

#webdev #spa 

What is GEEK

Buddha Community

Single Page Application là gì? Có phải là xu hướng lập trình web trong tương lai?
Hoang  Ha

Hoang Ha

1631800835

Single Page Application là gì? Có phải là xu hướng lập trình web trong tương lai?

Tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về Single Page Application, tìm hiểu nguyên nhân ra đời, sự khác biệt của web Single Page Application với web truyền thống.

Mình có nghe tới khái niệm Single Page Application và mon men tìm hiểu. Sau khi thực hiện vài project thử nghiệm theo kiểu Single Page Application, mình đã hiểu nó là gì, và theo cảm nhận của mình tại thời điểm đó thì “Single Page Application sẽ là xu hướng lập trình web trong tương lai“. Vậy Single Page Application là gì, nó khác gì với kiểu lập trình web truyền thống, và tính đến nay thì Single Page Application có phải là xu hướng hay không thì các bạn hãy theo dõi trong bài viết này nhé.

Lưu ý: Đây là một bài viết “dài dòng”, vì mình không chỉ muốn bạn biết Single Page Application là gì, mà mình còn muốn bạn hiểu nó, hiểu lý do tại sao nó ra đời cũng như những lưu ý khi lập trình web theo kiểu Single Page Application.

#webdev #spa 

Paresh Sagar

1581940975

What Is A Single-Page Application?

Single page web apps are an ideal choice when thinking about future web development. This architecture is a perfect choice for social networks stuff, SaaS platforms, or some close communities where SEO doesn’t matter.

#what is a single page application #single page application #single page application development

Rahim Makhani

Rahim Makhani

1627274472

Develop An Unique Web App for your Firm

Web app represents the particular firm or organization for which it is developed. With the help of a web app, the firm owner can promote and increase their business by reaching more and more customers for their website or web app.

Every firm or organization must have its own web app to represent their company, what they do, what they provide users feedback, and a lot more. If you have your web app then users can know your company deeply and they can also show interest in your company.

To develop a unique web app contact Nevina Infotech that is the best web application development services provider company, that can help you to develop the web app for your firm as per your requirement.

#web application development company #web application development services #web app development company #custom web application development company #web app development services #web application development agency

Rahim Makhani

Rahim Makhani

1626154510

Get the best web app that can fulfil your business needs

A web app is a type of app that can help you to represent your business. A web app is everything you need for your company’s growth because you can promote your business with its help. With its use, you can show the customers what products you have and come to know about your firm.

You can hire Nevina Infotech to develop your web app for your business. We are the most famous company for developing web apps because we also provide web application development services. We have a great team to work with to build your web app.

#web application development company #web application development services #web app development company #custom web application development company #web app development services #web application development agency

Rahim Makhani

Rahim Makhani

1621483980

Get the best web app for your Business FUTURE

The web app is application software that runs on the webserver. You can easily use the web app by searching it in the web browser through Google or any other search engine, or you can also add shortcuts of the web app to your smartphone.

Web app for your business helps you to reach new customers and enables them to know about your firm and the services you provide and can know about your organization’s feedback and rating. It can also help you with the advertisement of your app among all.

Do you want to develop a web app for your business? Then it would help if you collaborated with Nevina Infotech, which is the best web application development company that will help you develop a unique web app with the help of its dedicated developers.

#web application development company #web application development services #web app development company #custom web application development company #web app development services #custom web application development services