Hong Nhung

Hong Nhung

1660306984

Cách Triển Khai Một Trang Web Tĩnh Qua Tài Khoản Lưu Trữ Trong Azure

Giới thiệu

Chào mừng đến với một bài viết khác của tôi! Tôi là Davide Pollicino, một SWE sắp tới tại Microsoft, hiện đang làm PM tại GetBuzz. Tôi chủ yếu nói về: Azure, Django, react và stylescript, và bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng không gian lưu trữ Azure để triển khai trang web tĩnh của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: bạn có thể triển khai trang web của mình thông qua các trang github hoặc hundreads của các dịch vụ miễn phí khác. Nhưng những người muốn sử dụng dịch vụ đám mây đầu tiên để triển khai trang web tĩnh của họ thường có xu hướng sử dụng phiên bản AWS S3. Mục tiêu của tôi hôm nay là cho bạn thấy rằng bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ Azure để đạt được mục tiêu tương tự.

Dịch vụ lưu trữ trong Azure

Như báo cáo tài liệu Azure, Azure cung cấp bốn dịch vụ khác nhau liên quan đến các dịch vụ lưu trữ-macro:

 • Azure Blobs : kho lưu trữ đối tượng có thể mở rộng cho dữ liệu văn bản và nhị phân. Nó cũng bao gồm hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn thông qua Data Lake Storage Gen2.
 • Tệp Azure : Chia sẻ tệp được quản lý để triển khai đám mây hoặc tại chỗ.
 • Azure Queues : Một cửa hàng nhắn tin để nhắn tin đáng tin cậy giữa các thành phần ứng dụng.
 • Azure Tables : Một kho lưu trữ NoSQL để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc mà không cần toán học.

Tạo tài khoản lưu trữ

Ý nghĩ đầu tiên cần thiết là tạo một phiên bản tài khoản lưu trữ.
Vì vậy, hãy tìm kiếm và tạo một tài khoản lưu trữ.

Sau khi được tạo, bạn sẽ có thể truy cập tất cả các phiên bản bộ nhớ phụ. Truy cập vùng chứa blog và bạn sẽ có thể tải lên các tệp trang web của mình trong đó.

Bật khả năng trang web tĩnh để triển khai trang web của bạn

Để triển khai trang web tĩnh của bạn, hãy vào phần khả năng, như được hiển thị bên dưới.

Có đủ khả năng để kích hoạt trang web tĩnh

Có đủ khả năng để kích hoạt trang web tĩnh

Sau khi đã kích hoạt trang web tĩnh và đặt đường dẫn đến index.html và các tệp lỗi của bạn (tệp sẽ hiển thị trong trường hợp có lỗi 404); Lưu ý rằng điểm cuối chính là tên miền hiện tại (hoặc điểm phục vụ) của trang web tĩnh mới của bạn, mà bạn sẽ có thể cập nhật sau với trang web costum.

Định cấu hình đường dẫn điểm bắt đầu và toán tài liệu lỗi

Tải lên trang web tĩnh của bạn

Để tải lên nội dung trang web của bạn, hãy vào phiên bản tài khoản lưu trữ và nhấp vào tải lên. Thao tác này sẽ hiển thị một thanh bên cho phép bạn tải lên các tệp của mình.

Không giống như AWS trong Azure thông qua cổng thông tin, bạn chỉ có thể tải lên các tệp chứ không phải toàn bộ thư mục hoặc tệp nén (.zip).

Một giải pháp hiệu quả để tải một thư mục lên tài khoản lưu trữ azure là sử dụng az-copy , một công cụ cli cho phép sao chép một thư mục trong hệ thống tệp của bạn vào một không gian lưu trữ được chỉ định.

Hành động trên Github để tải lên trang web của bạn lên không gian lưu trữ

Tôi sẽ không ở đây để phát minh lại bánh xe hoặc tạo nội dung trùng lặp, hãy xem hướng dẫn này nếu bạn muốn tạo một đường dẫn để triển khai toàn bộ trang web tĩnh của mình thông qua hành động Github.

Việc tự động hóa này sẽ tránh cho bạn cập nhật thủ công các tệp quan tâm bất kỳ lúc nào bạn thực hiện thay đổi đối với trang web của mình.

Cấu hình CDN để tối ưu hóa hiệu suất

CDN, mạng phân phối nội dung, tương đương với AWS Cloud-front, là một dịch vụ được sử dụng để tối ưu hóa việc phân phối tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như hình ảnh, với cơ hội nắm bắt những chi tiết này, tối ưu hóa thời gian phản hồi và sử dụng tài nguyên.

Luôn luôn từ phần khả năng của không gian lưu trữ (xem trong đoạn Tạo tài khoản lưu trữ), bạn có thể định cấu hình và liên kết CND với không gian lưu trữ của mình.

Sự kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
Hãy cân nhắc để theo dõi tôi hoặc đăng ký để nhận các bài viết của tôi qua email!

Liên kết: https://faun.pub/deploy-a-static-website-in-azure-via-storage-account-8d74a18d900c

#azure

What is GEEK

Buddha Community

Cách Triển Khai Một Trang Web Tĩnh Qua Tài Khoản Lưu Trữ Trong Azure
Hong Nhung

Hong Nhung

1660306984

Cách Triển Khai Một Trang Web Tĩnh Qua Tài Khoản Lưu Trữ Trong Azure

Giới thiệu

Chào mừng đến với một bài viết khác của tôi! Tôi là Davide Pollicino, một SWE sắp tới tại Microsoft, hiện đang làm PM tại GetBuzz. Tôi chủ yếu nói về: Azure, Django, react và stylescript, và bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng không gian lưu trữ Azure để triển khai trang web tĩnh của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: bạn có thể triển khai trang web của mình thông qua các trang github hoặc hundreads của các dịch vụ miễn phí khác. Nhưng những người muốn sử dụng dịch vụ đám mây đầu tiên để triển khai trang web tĩnh của họ thường có xu hướng sử dụng phiên bản AWS S3. Mục tiêu của tôi hôm nay là cho bạn thấy rằng bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ Azure để đạt được mục tiêu tương tự.

Dịch vụ lưu trữ trong Azure

Như báo cáo tài liệu Azure, Azure cung cấp bốn dịch vụ khác nhau liên quan đến các dịch vụ lưu trữ-macro:

 • Azure Blobs : kho lưu trữ đối tượng có thể mở rộng cho dữ liệu văn bản và nhị phân. Nó cũng bao gồm hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn thông qua Data Lake Storage Gen2.
 • Tệp Azure : Chia sẻ tệp được quản lý để triển khai đám mây hoặc tại chỗ.
 • Azure Queues : Một cửa hàng nhắn tin để nhắn tin đáng tin cậy giữa các thành phần ứng dụng.
 • Azure Tables : Một kho lưu trữ NoSQL để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc mà không cần toán học.

Tạo tài khoản lưu trữ

Ý nghĩ đầu tiên cần thiết là tạo một phiên bản tài khoản lưu trữ.
Vì vậy, hãy tìm kiếm và tạo một tài khoản lưu trữ.

Sau khi được tạo, bạn sẽ có thể truy cập tất cả các phiên bản bộ nhớ phụ. Truy cập vùng chứa blog và bạn sẽ có thể tải lên các tệp trang web của mình trong đó.

Bật khả năng trang web tĩnh để triển khai trang web của bạn

Để triển khai trang web tĩnh của bạn, hãy vào phần khả năng, như được hiển thị bên dưới.

Có đủ khả năng để kích hoạt trang web tĩnh

Có đủ khả năng để kích hoạt trang web tĩnh

Sau khi đã kích hoạt trang web tĩnh và đặt đường dẫn đến index.html và các tệp lỗi của bạn (tệp sẽ hiển thị trong trường hợp có lỗi 404); Lưu ý rằng điểm cuối chính là tên miền hiện tại (hoặc điểm phục vụ) của trang web tĩnh mới của bạn, mà bạn sẽ có thể cập nhật sau với trang web costum.

Định cấu hình đường dẫn điểm bắt đầu và toán tài liệu lỗi

Tải lên trang web tĩnh của bạn

Để tải lên nội dung trang web của bạn, hãy vào phiên bản tài khoản lưu trữ và nhấp vào tải lên. Thao tác này sẽ hiển thị một thanh bên cho phép bạn tải lên các tệp của mình.

Không giống như AWS trong Azure thông qua cổng thông tin, bạn chỉ có thể tải lên các tệp chứ không phải toàn bộ thư mục hoặc tệp nén (.zip).

Một giải pháp hiệu quả để tải một thư mục lên tài khoản lưu trữ azure là sử dụng az-copy , một công cụ cli cho phép sao chép một thư mục trong hệ thống tệp của bạn vào một không gian lưu trữ được chỉ định.

Hành động trên Github để tải lên trang web của bạn lên không gian lưu trữ

Tôi sẽ không ở đây để phát minh lại bánh xe hoặc tạo nội dung trùng lặp, hãy xem hướng dẫn này nếu bạn muốn tạo một đường dẫn để triển khai toàn bộ trang web tĩnh của mình thông qua hành động Github.

Việc tự động hóa này sẽ tránh cho bạn cập nhật thủ công các tệp quan tâm bất kỳ lúc nào bạn thực hiện thay đổi đối với trang web của mình.

Cấu hình CDN để tối ưu hóa hiệu suất

CDN, mạng phân phối nội dung, tương đương với AWS Cloud-front, là một dịch vụ được sử dụng để tối ưu hóa việc phân phối tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như hình ảnh, với cơ hội nắm bắt những chi tiết này, tối ưu hóa thời gian phản hồi và sử dụng tài nguyên.

Luôn luôn từ phần khả năng của không gian lưu trữ (xem trong đoạn Tạo tài khoản lưu trữ), bạn có thể định cấu hình và liên kết CND với không gian lưu trữ của mình.

Sự kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
Hãy cân nhắc để theo dõi tôi hoặc đăng ký để nhận các bài viết của tôi qua email!

Liên kết: https://faun.pub/deploy-a-static-website-in-azure-via-storage-account-8d74a18d900c

#azure

Ron Cartwright

Ron Cartwright

1600624800

Getting Started With Azure Event Grid Viewer

In the last article, we had a look at how to start with Azure DevOps: Getting Started With Audit Streaming With Event Grid

In the article, we will go to the next step to create a subscription and use webhook event handlers to view those logs in our Azure web application.

#cloud #tutorial #azure #event driven architecture #realtime #signalr #webhook #azure web services #azure event grid #azure #azure event grid #serverless architecture #application integration

Evolution in Web Design: A Case Study of 25 Years - Prismetric

The term web design simply encompasses a design process related to the front-end design of website that includes writing mark-up. Creative web design has a considerable impact on your perceived business credibility and quality. It taps onto the broader scopes of web development services.

Web designing is identified as a critical factor for the success of websites and eCommerce. The internet has completely changed the way businesses and brands operate. Web design and web development go hand-in-hand and the need for a professional web design and development company, offering a blend of creative designs and user-centric elements at an affordable rate, is growing at a significant rate.

In this blog, we have focused on the different areas of designing a website that covers all the trends, tools, and techniques coming up with time.

Web design
In 2020 itself, the number of smartphone users across the globe stands at 6.95 billion, with experts suggesting a high rise of 17.75 billion by 2024. On the other hand, the percentage of Gen Z web and internet users worldwide is up to 98%. This is not just a huge market but a ginormous one to boost your business and grow your presence online.

Web Design History
At a huge particle physics laboratory, CERN in Switzerland, the son of computer scientist Barner Lee published the first-ever website on August 6, 1991. He is not only the first web designer but also the creator of HTML (HyperText Markup Language). The worldwide web persisted and after two years, the world’s first search engine was born. This was just the beginning.

Evolution of Web Design over the years
With the release of the Internet web browser and Windows 95 in 1995, most trading companies at that time saw innumerable possibilities of instant worldwide information and public sharing of websites to increase their sales. This led to the prospect of eCommerce and worldwide group communications.

The next few years saw a soaring launch of the now-so-famous websites such as Yahoo, Amazon, eBay, Google, and substantially more. In 2004, by the time Facebook was launched, there were more than 50 million websites online.

Then came the era of Google, the ruler of all search engines introducing us to search engine optimization (SEO) and businesses sought their ways to improve their ranks. The world turned more towards mobile web experiences and responsive mobile-friendly web designs became requisite.

Let’s take a deep look at the evolution of illustrious brands to have a profound understanding of web design.

Here is a retrospection of a few widely acclaimed brands over the years.

Netflix
From a simple idea of renting DVDs online to a multi-billion-dollar business, saying that Netflix has come a long way is an understatement. A company that has sent shockwaves across Hollywood in the form of content delivery. Abundantly, Netflix (NFLX) is responsible for the rise in streaming services across 190 countries and meaningful changes in the entertainment industry.

1997-2000

The idea of Netflix was born when Reed Hastings and Marc Randolph decided to rent DVDs by mail. With 925 titles and a pay-per-rental model, Netflix.com debuts the first DVD rental and sales site with all novel features. It offered unlimited rentals without due dates or monthly rental limitations with a personalized movie recommendation system.

Netflix 1997-2000

2001-2005

Announcing its initial public offering (IPO) under the NASDAQ ticker NFLX, Netflix reached over 1 million subscribers in the United States by introducing a profile feature in their influential website design along with a free trial allowing members to create lists and rate their favorite movies. The user experience was quite engaging with the categorization of content, recommendations based on history, search engine, and a queue of movies to watch.

Netflix 2001-2005 -2003

2006-2010

They then unleashed streaming and partnering with electronic brands such as blu-ray, Xbox, and set-top boxes so that users can watch series and films straight away. Later in 2010, they also launched their sophisticated website on mobile devices with its iconic red and black themed background.

Netflix 2006-2010 -2007

2011-2015

In 2013, an eye-tracking test revealed that the users didn’t focus on the details of the movie or show in the existing interface and were perplexed with the flow of information. Hence, the professional web designers simply shifted the text from the right side to the top of the screen. With Daredevil, an audio description feature was also launched for the visually impaired ones.

Netflix 2011-2015

2016-2020

These years, Netflix came with a plethora of new features for their modern website design such as AutoPay, snippets of trailers, recommendations categorized by genre, percentage based on user experience, upcoming shows, top 10 lists, etc. These web application features yielded better results in visual hierarchy and flow of information across the website.

Netflix 2016-2020

2021

With a sleek logo in their iconic red N, timeless black background with a ‘Watch anywhere, Cancel anytime’ the color, the combination, the statement, and the leading ott platform for top video streaming service Netflix has overgrown into a revolutionary lifestyle of Netflix and Chill.

Netflix 2021

Contunue to read: Evolution in Web Design: A Case Study of 25 Years

#web #web-design #web-design-development #web-design-case-study #web-design-history #web-development

Eric Bukenya

Eric Bukenya

1624713540

Learn NoSQL in Azure: Diving Deeper into Azure Cosmos DB

This article is a part of the series – Learn NoSQL in Azure where we explore Azure Cosmos DB as a part of the non-relational database system used widely for a variety of applications. Azure Cosmos DB is a part of Microsoft’s serverless databases on Azure which is highly scalable and distributed across all locations that run on Azure. It is offered as a platform as a service (PAAS) from Azure and you can develop databases that have a very high throughput and very low latency. Using Azure Cosmos DB, customers can replicate their data across multiple locations across the globe and also across multiple locations within the same region. This makes Cosmos DB a highly available database service with almost 99.999% availability for reads and writes for multi-region modes and almost 99.99% availability for single-region modes.

In this article, we will focus more on how Azure Cosmos DB works behind the scenes and how can you get started with it using the Azure Portal. We will also explore how Cosmos DB is priced and understand the pricing model in detail.

How Azure Cosmos DB works

As already mentioned, Azure Cosmos DB is a multi-modal NoSQL database service that is geographically distributed across multiple Azure locations. This helps customers to deploy the databases across multiple locations around the globe. This is beneficial as it helps to reduce the read latency when the users use the application.

As you can see in the figure above, Azure Cosmos DB is distributed across the globe. Let’s suppose you have a web application that is hosted in India. In that case, the NoSQL database in India will be considered as the master database for writes and all the other databases can be considered as a read replicas. Whenever new data is generated, it is written to the database in India first and then it is synchronized with the other databases.

Consistency Levels

While maintaining data over multiple regions, the most common challenge is the latency as when the data is made available to the other databases. For example, when data is written to the database in India, users from India will be able to see that data sooner than users from the US. This is due to the latency in synchronization between the two regions. In order to overcome this, there are a few modes that customers can choose from and define how often or how soon they want their data to be made available in the other regions. Azure Cosmos DB offers five levels of consistency which are as follows:

 • Strong
 • Bounded staleness
 • Session
 • Consistent prefix
 • Eventual

In most common NoSQL databases, there are only two levels – Strong and EventualStrong being the most consistent level while Eventual is the least. However, as we move from Strong to Eventual, consistency decreases but availability and throughput increase. This is a trade-off that customers need to decide based on the criticality of their applications. If you want to read in more detail about the consistency levels, the official guide from Microsoft is the easiest to understand. You can refer to it here.

Azure Cosmos DB Pricing Model

Now that we have some idea about working with the NoSQL database – Azure Cosmos DB on Azure, let us try to understand how the database is priced. In order to work with any cloud-based services, it is essential that you have a sound knowledge of how the services are charged, otherwise, you might end up paying something much higher than your expectations.

If you browse to the pricing page of Azure Cosmos DB, you can see that there are two modes in which the database services are billed.

 • Database Operations – Whenever you execute or run queries against your NoSQL database, there are some resources being used. Azure terms these usages in terms of Request Units or RU. The amount of RU consumed per second is aggregated and billed
 • Consumed Storage – As you start storing data in your database, it will take up some space in order to store that data. This storage is billed per the standard SSD-based storage across any Azure locations globally

Let’s learn about this in more detail.

#azure #azure cosmos db #nosql #azure #nosql in azure #azure cosmos db

Ruthie Bugala

Ruthie Bugala

1620435660

How to set up Azure Data Sync between Azure SQL databases and on-premises SQL Server

In this article, you learn how to set up Azure Data Sync services. In addition, you will also learn how to create and set up a data sync group between Azure SQL database and on-premises SQL Server.

In this article, you will see:

 • Overview of Azure SQL Data Sync feature
 • Discuss key components
 • Comparison between Azure SQL Data sync with the other Azure Data option
 • Setup Azure SQL Data Sync
 • More…

Azure Data Sync

Azure Data Sync —a synchronization service set up on an Azure SQL Database. This service synchronizes the data across multiple SQL databases. You can set up bi-directional data synchronization where data ingest and egest process happens between the SQL databases—It can be between Azure SQL database and on-premises and/or within the cloud Azure SQL database. At this moment, the only limitation is that it will not support Azure SQL Managed Instance.

#azure #sql azure #azure sql #azure data sync #azure sql #sql server