Aliyah  Murray

Aliyah Murray

1625108220

How to Docker Pull - Push | Docker Image Push | Pull #16

Bu videoda Docker üzerindeki “Pull” ve “Push” komutlarını anlattım. Hub üzerindeki Image’ların nasıl indirileceğini ve nasıl geri yükleneceğini gösterdim. Docker Compose ile birlikte de bu komutları kullanıp nasıl zaman kazanabileceğimizden bahsettim. Docker compose ile birlikte “build”, “tag” ve “push” işlemlerini de öğrenmiş olduk.

In this video, I explained the “Pull” and “Push” commands on Docker. I showed you how to pull and push Images on the hub. With Docker Compose, I talked about how we can save time by using these commands. With Docker compose, we have learned “build”, “tag” and “push” operations.

How to Push Image to Hub
How to Pull Image from Hub
How to Build Image
How to Build docker-compose

#dockertutorial #whatisdocker #dockercompose

Kanala Abone Olmayı Unutmayın!
To Subscribe: https://bit.ly/3kvj2vw

#whatisdocker #dockercompose #dockertutorial

How to Docker Pull - Push | Docker Image Push | Pull #16