Blockchain Explorer, обяснен за по-малко от 5 минути

В тази публикация ще научите какво е Blockchain Explorer и защо е толкова важен?

Терминът Explorer е познат на много хора от домашния им компютър. Blockchain Block Explorer или Blockchain Explorer е крипто аналогът на него. Въпреки това, мнозина дори не са наясно със специалните функции на такъв изследовател, защото той може да прави много повече от просто да документира транзакции.

Знайте всичко за Blockchain Explorer

Технологията на блокчейн или популярно известна като технология за разпределен регистър обикновено работи под формата на peer-to-peer мрежа. Отделните възли или компютри са под защити на криптография с поддръжка на различни специфични за блокчейн протоколи за провеждане на транзакции.

Дори блокчейн да е разработен като основна технология за платформи за криптовалути като Ethereum, Bitcoin и други, той е намерил приложения в множество индустрии. Независимите и прозрачни процеси на проверка на блокчейн са основната причина за широкообхватните му приложения в различни сектори.

Въпреки това, най-често срещаните аспекти на използването на блокчейн включват управлението на дигитализирани активи и изпълнение на транзакции. Blockchain explorer е един от забележителните примери за специализирани инструменти за преглед и управление на дигитализирани активи. Следващата дискусия се потапя в подробен преглед на дефиницията, работата и начините за използване на уникалния инструмент за изследване на блокчейн.

Какво е Blockchain Explorer

Едно от първите опасения във всеки урок за blockchain explorer директно се отнася до определението. По същество това е търсачка за конкретна блокчейн мрежа. В света на криптовалутата инструменти като Bitcoin Block Explorer могат да позволят на потребителите да получават различна информация, свързана с транзакции на конкретни адреси на блокчейн и портфейли.

Подробностите обикновено включват сумите, включени в транзакциите, статуса на различните транзакции, както и източниците и местоназначението на средствата. Изследователят на блокове служи като търсачка, която може да покаже информация относно миналото, както и съществуващото състояние на блокчейн.

Блокчейн изследовател помага на потребителите да преглеждат с лекота всички транзакции в публичен блокчейн. Изследователят на блокове може също да поддържа потребителите с по-лесен достъп до почти всички данни, свързани с блокчейн, транзакции и портфейли. Интересното е, че потребителите могат също да имат достъп до скрити съобщения и богати списъци в данните, свързани с блокчейн.

Въпреки че основното определение на block explorer предоставя по-просто значение на инструмента, важно е да се обмислят техническите аспекти на инструмента. Отговорът на „Какво е blockchain explorer?“ от техническа гледна точка го представя като софтуер с API и блокчейн възел. Софтуерът използва блокчейн възли и API за изтегляне на различни типове данни от блокчейн мрежата.

Впоследствие изследователят използва база данни за подреждане на търсените от потребителите данни и представянето им на потребителите в разбираем формат. В случая на повечето потребители, blockchain explorer може да помогне при търсене и проучване на данни относно блокове, които са били добивани наскоро или последните транзакции в blockchain. В допълнение, explorer може също да позволи на потребителите да преглеждат емисия на блокове на живо в процеса на копаене заедно с данните, свързани с блоковете.

Как да използвам Blockchain Explorer?

Следващият важен въпрос в ръководството за blockchain explorer автоматично ще се насочи към използването на инструмента. Всеки начинаещ би се чудил за различните действия, които могат да предприемат с blockchain explorer, докато научават за него за първи път. Ето описание на някои от начините, по които можете да използвате блокчейн изследователи.

1. Изследователите на блокчейн могат да ви помогнат да навигирате в цялата история на транзакциите на конкретен адрес на портфейла. Те биха могли да дадат възможност на потребителите да одитират конкретни адреси на портфейли, наред с подобряването на прозрачността на блокчейн. Ето примерно изображение, което показва използването на блокчейн изследователи за преглед на най-новата история на транзакциите.

Източник на изображението: www.blockchain.com

2. Следващият отговор на „Как да използвам blockchain explorer?“ е очевидно при изследване на промяната на адресите и адресите за получаване. Освен адреса за получаване на транзакцията, потребителите могат да видят и адреса за промяна. Адресът за промяна е от решаващо значение за избягване на прехвърлянето на прекомерна входна стойност към транзакционните такси, като по този начин се подобрява прозрачността на транзакциите.

3. Някои от изследователите на блокчейн също разполагат с възможности, които позволяват идентифициране на най-голямата транзакция за един ден.

4. Можете също да използвате блокчейн изследовател за навигация в подробности за непотвърдени транзакции в блокчейн. Потребителите имат достъп до подробностите за непотвърдени транзакции чрез Mempool Status.

5. Изследователите на блокчейн също са приложими за идентифициране на остарели блокове с проверени родителски източници, макар и без никаква връзка с най-дългата верига.

6. Друго важно приложение на blockchain explorer, на което може да се натъкнете, когато научите подробности за blockchain explorer, включва навигация в осиротели блокове. Осиротелите блокове се отнасят до тези без проверена родителска блокчейн или привързаност към най-дългата блокчейн.

7. Освен това, блокчейн изследователите могат да служат и като изключителни инструменти, които позволяват на потребителите да идентифицират транзакции с двойни разходи в блокчейн мрежата.

8. Block Explorer може също да даде възможност на потребителите да преглеждат таксите, свързани с транзакции, заедно с трудностите на блокчейн, хешрейта и други подробности.

9. Приложенията на блокчейн изследователи в урока за blockchain explorer трябва също да включват функционалностите за навигация в пула от миньори или лица, отговорни за копаене на конкретен блок във всеки засегнат блокчейн. Изследователите могат да помогнат при откриването на лицата или групите, които са копали определен блок въз основа на неговата височина.

10. Най-важното от всичко е, че изследователите на блокчейн могат също да помогнат при изследването на генезисните блокове или основните блокове на блокчейн. Потребителите могат лесно да открият първия блок, добиван в конкретна верига, заедно с миньора и други свързани подробности.

Причини да се съсредоточим върху Blockchain Explorers

Различните отговори на „Как да използвам blockchain explorer?“ ясно показват, че помага за ефективно управление на блокчейн. Защо обаче блокчейн изследователите са особен избор за гмуркане в подробности за блокчейн? Можете да изпробвате други алтернативи за навигиране и управление на активи в блокчейн, като блокчейн портфейли, които могат да предложат достъп до различни типове данни.

Въпреки това, данните, които можете да преглеждате с блокчейн портфейли, обикновено са ограничени до данни, свързани с ключове под управлението на портфейла. От друга страна, блокчейн изследователите биха могли да помогнат при прегледа на данни, свързани с транзакции, изпълнени във всички портфейли на конкретен блокчейн. Сега, нека да разгледаме причините, поради които трябва да предпочетете blockchain explorer пред други инструменти за управление на blockchain.

 1. Изследователите на блокчейн могат да предложат значителни нива на прозрачност, като позволяват на потребителите да проверяват баланса и разходите за адреси на смарт договори.
 2. Block explorer може също да помогне за проверка на валидността на адрес на портфейла, преди да изпрати крипто активи на човек.
 3. Изследователите на блокчейн също могат да поддържат проверка дали дадена транзакция е доставена на лицето, за което е предназначена. Това е основно публично доказателство за факта, че сте извършили сделка със съответното лице. В допълнение, Explorer също така позволява на собствениците лесно да проверяват балансите на портфейла.
 4. Друг интересен аспект на урока за blockchain explorer се отнася до техните възможности за обяснение на несъответствия в транзакции в процес на обработка или потвърдени транзакции. В допълнение, изследователите на блокчейн могат също да помогнат при откриването на неуспехите в различните фази на потвърждение.
 5. Изследователите могат да помогнат на разработчиците да идентифицират допълнителните функции и функции, от които се нуждаят в портфейли и друг софтуер. В допълнение, разработчиците биха могли също така да осигурят ефективно програмиране на своите портфейли за изпращане, получаване и съхранение на криптовалути.
 6. Най-важното от всичко, blockchain explorer може да послужи като обещаващ инструмент за вземане на решение относно допълнителни инвестиции в изчислителни ресурси за минна дейност в бъдеще.

Как работят Blockchain Explorers?

С ясно впечатление за дефиницията, приложенията и причините за използване на блокчейн изследователи, разумно е да се премине към следващия критичен аспект на ръководството за изследовател на блокчейн. Работата на блокчейн изследователи е вълнуващ аспект за всеки начинаещ, докато научава за тях. Ето пример за най-разпространения блок изследовател blockchain.com за разбиране на работата на блокчейн изследователите.

Източник на изображението: www.blockchain.com

Дефиницията на блокчейн изследователи като прости търсачки за блокчейн мрежи създава интерес към „Как работят блокчейн изследователите? и примерът на blockchain.com може да помогне за разбирането как работи. На първо място, трябва да разберете, че това е графичен потребителски интерфейс или GUI, който ви помага да навигирате в блокчейн. Първата страница на blockchain explorer, показана по-горе, ясно представя данни от високо ниво относно блокчейна на Bitcoin.

Някои от забележителните подробности на първата страница включват дневен брой транзакции, обем на транзакциите, цена и приблизителен хешрейт. Освен това можете да намерите и диаграми с подробно картографиране на цената и размера на мемпула. Долната част на интерфейса на изследователя може да помогне при наблюдението на най-новите блокове и транзакции. Нека изведем нашето разбиране за работата на изследователите на блокчейн на следващото ниво, като проучим неговите компоненти.

Цена

Разделът за цените в портала на Explorer представлява обобщена емисия за цените в щатски долари на различни пазари. В повечето случаи ценовият фактор е пряко свързан с доставчика на фуража без никакви индикации за спот цени.

Транзакции

Транзакциите в портала blockchain explorer представляват различните уникални транзакции, извършени през последните 24 часа. Транзакцията трябва да бъде в валидиран блок за потвърждение.

Приблизителен хешрейт

Изследователите на блокчейн могат също така да предоставят визуално представяне на прогнозите за изчислителни ресурси, внедрени от миньорите за blockchain. Изчисленият хешрейт обикновено се възприема като прокси за сигурност в блокчейн за доказване на работа (PoW).

Размер на Mempool

Размерът на mempool също е един от важните аспекти, които ще срещнете, когато научите функционалностите на blockchain explorer. Може да помогне при проследяване на общия размер на транзакциите, обикновено в байтове, в очакване на включване в конкретен блок. Размерът на mempool основно служи като прокси за обема на активността в блокчейна. Най-важното от всичко е, че може да покаже и таксите, необходими за по-бързо потвърждение на транзакциите.

Обем на транзакцията

Обемът на транзакциите представлява общата стойност на изходите, които са били потвърдени в блокчейна през последните 24 часа. Общият обем на транзакциите също така събира неизразходвани резултати, които се връщат обратно в портфейла за „разходване“ под формата на промяна.

Приблизителен обем на транзакцията

Прогнозният обем на транзакциите се отнася до оценката на действителния обем на транзакциите, изместен между отделните портфейли. Прогнозният обем на транзакцията е разликата между стойността на транзакцията и оценката на резултатите, които се връщат в портфейла „разход“ като промяна.

Най-новите блокове

Един от най-функционалните фактори в работата на блокчейн изследовател се отнася до най-новите блокове. Най-новата функционалност на блоковете в изследователите на блокове може да помогне при очертаването на потвърдените блокове, като се започне от най-новите до най-старите. Функционалността може да предоставя информация за блоковете, като времеви печат, размер на блока и височина на блока.

В заключение, можете ясно да забележите различните основи на изследователите на блокчейн от тази дискусия. Блокчейн изследовател предлага най-гъвкавия и лесен инструмент за използване на блокчейн функционалности без никакъв професионален опит в програмирането. Научете повече за изследователите на блокчейн е основно изискване за всеки амбициозен професионалист в блокчейн.

Всъщност изследователите на блокчейн са подходящи за технически, както и за управленски роли, свързани с блокчейн. Изследователите на блокчейн могат да осигурят идеалната основа за по-добри финансови решения за блокчейн проекти, наред с подобряване на качеството на решенията. Така че, започнете да навигирате в света на изследователите на блокчейн и овладейте юздите на блокчейн технологията сега!

Благодаря ви, че четете!

What is GEEK

Buddha Community

5 Blockchain Applications That Have Transformed the World of Technology

The blockchain is the decentralized database of the blocks of information, which gets recorded in the chain format and linked in a secured crypto graphical manner. This technology ensures proper safety of the data due to its secure nature, and it totally changes how people carry out transactions. It also brings about a faster and secure process of validating information needed to establish reliability.

Though blockchain technology came into the market to carry out only digital transactions, it is now used in various industries like supply chain, finance, health care, and many more.

The blockchain technology has made its position in mobile app development as well. Blockchain applications are transparent and accountable. From getting easy access to medical records and buying insurance, you can see blockchain applications everywhere.

Here are some of the areas where you can see the use of blockchain applications and how they have changed various industries.

1. Ripple

Ripple is useful for increasing banking transactions. The implementation of blockchain technology in the financial sector is much more profound than any other sector. Ripple proves this. It is one of the greatest tools to record and complete financial transactions.

It develops a large network despite strict physical boundaries. As there is no such third-party involvement present, the cost of these transactions is lower than usual. At the same time, the network also remains transparent and quite secured.

It is normally seen that financial transactions that happen globally are

error-prone and take a lot of time. In addition to this, when the transaction

fees and exchange rates get added up, the total cost usually gets high.

However, Ripple offers real-time international transactions without spending too much money. It has the network of about 200+ institutions making the process affordable, secure, and fast for all sorts of international transactions.

2. Etherisc

This blockchain application helps in automating flight insurance. Insurance is another area where blockchain is gaining popularity. Through this application, insurers can make smart contracts rather than getting involved in the traditional contracts that are usually complex. Etherisc is the blockchain application that helps customers buy flight insurance. If the flight gets canceled or delayed, they do not have to wait for months to get the payment back. This application ensures an on-time payout.

#blockchain #blockchain-technology #blockchain-development #blockchain-use-cases #blockchain-a #blockchain-technologies #technology #decentralization

Devin Pinto

1606217442

Blockchain Certification | Blockchain Training Course | Blockchain Council

In all the market sectors, Blockchain technology has contributed to the redesign. The improvements that were once impossible have been pushed forward. Blockchain is one of the leading innovations with the ability to influence the various sectors of the industry. It also has the ability to be one of the career-influencing innovations at the same time. We have seen an increasing inclination towards the certification of the Blockchain in recent years, and there are obvious reasons behind it. Blockchain has everything to offer, from good packages to its universal application and futuristic development. Let’s address the reasons why one should go for Blockchain certification.

5 advantages of certification by Blockchain:

1. Lucrative packages- Everyone who completes their education or upskills themselves wants to end up with a good bundle, not only is one assured of a good learning experience with Blockchain, but the packages are drool-worthy at the same time. A Blockchain developer’s average salary varies between $150,000 and $175,000 per annum. Comparatively, a software developer gets a $137,000 per year salary. For a Blockchain developer, the San Francisco Bay area provides the highest bundle, amounting to $162,288 per annum. There’s no point arguing that learning about Blockchain is a smart decision with such lucrative packages.

2. Growing industry- When you select any qualification course, it becomes important that you choose a growing segment or industry that promises potential in the future. You should anticipate all of these with Blockchain. The size of the blockchain market is expected to rise from USD 3.0 billion in 2020 to USD 39.7 billion by 2025. This will see an incredible 67.3 percent CAGR between 2020-2025. To help business processes, several businesses are outsourcing Blockchain technologies. This clearly demonstrates that there will be higher demand in the future for Blockchain developers and certified Blockchain professionals.

3. Universal application- One of the major reasons for the success of Blockchain is that it has a global application. It is not sector-specific. Blockchain usage cases are discovered by almost all market segments. In addition, other innovations such as AI, big data, data science and much more are also supported by Blockchain. It becomes easier to get into a suitable industry once you know about Blockchain.

**4. Work protection-**Surely you would like to invest in an ability that ensures job security. You had the same chance for Blockchain. Since this is the technology of the future, understanding that Blockchain can keep up with futuristic developments will help in a successful and safe job.

**5.**After a certain point of your professional life, you are expected to learn about new abilities that can help enhance your skills. Upskilling is paramount. Upskilling oneself has become the need for the hour, and choosing a path that holds a lot of potential for the future is the best way to do this. For all computer geeks and others who want to gain awareness of emerging technology, Blockchain is a good option.

Concluding thoughts- opting for Blockchain certification is a successful career move with all these advantages. You will be able to find yourself in a safe and secured work profile once you have all the knowledge and information. Link for Blockchain certification programme with the Blockchain Council.

#blockchain certificate #blockchain training #blockchain certification #blockchain developers #blockchain #blockchain council

ERIC MACUS

ERIC MACUS

1647540000

Substrate Knowledge Map For Hackathon Participants

Substrate Knowledge Map for Hackathon Participants

The Substrate Knowledge Map provides information that you—as a Substrate hackathon participant—need to know to develop a non-trivial application for your hackathon submission.

The map covers 6 main sections:

 1. Introduction
 2. Basics
 3. Preliminaries
 4. Runtime Development
 5. Polkadot JS API
 6. Smart Contracts

Each section contains basic information on each topic, with links to additional documentation for you to dig deeper. Within each section, you'll find a mix of quizzes and labs to test your knowledge as your progress through the map. The goal of the labs and quizzes is to help you consolidate what you've learned and put it to practice with some hands-on activities.

Introduction

One question we often get is why learn the Substrate framework when we can write smart contracts to build decentralized applications?

The short answer is that using the Substrate framework and writing smart contracts are two different approaches.

Smart contract development

Traditional smart contract platforms allow users to publish additional logic on top of some core blockchain logic. Since smart contract logic can be published by anyone, including malicious actors and inexperienced developers, there are a number of intentional safeguards and restrictions built around these public smart contract platforms. For example:

Fees: Smart contract developers must ensure that contract users are charged for the computation and storage they impose on the computers running their contract. With fees, block creators are protected from abuse of the network.

Sandboxed: A contract is not able to modify core blockchain storage or storage items of other contracts directly. Its power is limited to only modifying its own state, and the ability to make outside calls to other contracts or runtime functions.

Reversion: Contracts can be prone to undesirable situations that lead to logical errors when wanting to revert or upgrade them. Developers need to learn additional patterns such as splitting their contract's logic and data to ensure seamless upgrades.

These safeguards and restrictions make running smart contracts slower and more costly. However, it's important to consider the different developer audiences for contract development versus Substrate runtime development.

Building decentralized applications with smart contracts allows your community to extend and develop on top of your runtime logic without worrying about proposals, runtime upgrades, and so on. You can also use smart contracts as a testing ground for future runtime changes, but done in an isolated way that protects your network from any errors the changes might introduce.

In summary, smart contract development:

 • Is inherently safer to the network.
 • Provides economic incentives and transaction fee mechanisms that can't be directly controlled by the smart contract author.
 • Provides computational overhead to support graceful logical failures.
 • Has a low barrier to entry for developers and enables a faster pace of community interaction.

Substrate runtime development

Unlike traditional smart contract development, Substrate runtime development offers none of the network protections or safeguards. Instead, as a runtime developer, you have total control over how the blockchain behaves. However, this level of control also means that there is a higher barrier to entry.

Substrate is a framework for building blockchains, which almost makes comparing it to smart contract development like comparing apples and oranges. With the Substrate framework, developers can build smart contracts but that is only a fraction of using Substrate to its full potential.

With Substrate, you have full control over the underlying logic that your network's nodes will run. You also have full access for modifying and controlling each and every storage item across your runtime modules. As you progress through this map, you'll discover concepts and techniques that will help you to unlock the potential of the Substrate framework, giving you the freedom to build the blockchain that best suits the needs of your application.

You'll also discover how you can upgrade the Substrate runtime with a single transaction instead of having to organize a community hard-fork. Upgradeability is one of the primary design features of the Substrate framework.

In summary, runtime development:

 • Provides low level access to your entire blockchain.
 • Removes the overhead of built-in safety for performance.
 • Has a higher barrier of entry for developers.
 • Provides flexibility to customize full-stack application logic.

To learn more about using smart contracts within Substrate, refer to the Smart Contract - Overview page as well as the Polkadot Builders Guide.

Navigating the documentation

If you need any community support, please join the following channels based on the area where you need help:

Alternatively, also look for support on Stackoverflow where questions are tagged with "substrate" or on the Parity Subport repo.

Use the following links to explore the sites and resources available on each:

Substrate Developer Hub has the most comprehensive all-round coverage about Substrate, from a "big picture" explanation of architecture to specific technical concepts. The site also provides tutorials to guide you as your learn the Substrate framework and the API reference documentation. You should check this site first if you want to look up information about Substrate runtime development. The site consists of:

Knowledge Base: Explaining the foundational concepts of building blockchain runtimes using Substrate.

Tutorials: Hand-on tutorials for developers to follow. The first SIX tutorials show the fundamentals in Substrate and are recommended for every Substrate learner to go through.

How-to Guides: These resources are like the O'Reilly cookbook series written in a task-oriented way for readers to get the job done. Some examples of the topics overed include:

 • Setting up proper weight functions for extrinsic calls.
 • Using off-chain workers to fetch HTTP requests.
 • Writing tests for your pallets It can also be read from

API docs: Substrate API reference documentation.

Substrate Node Template provides a light weight, minimal Substrate blockchain node that you can set up as a local development environment.

Substrate Front-end template provides a front-end interface built with React using Polkadot-JS API to connect to any Substrate node. Developers are encouraged to start new Substrate projects based on these templates.

If you face any technical difficulties and need support, feel free to join the Substrate Technical matrix channel and ask your questions there.

Additional resources

Polkadot Wiki documents the specific behavior and mechanisms of the Polkadot network. The Polkadot network allows multiple blockchains to connect and pass messages to each other. On the wiki, you can learn about how Polkadot—built using Substrate—is customized to support inter-blockchain message passing.

Polkadot JS API doc: documents how to use the Polkadot-JS API. This JavaScript-based API allows developers to build custom front-ends for their blockchains and applications. Polkadot JS API provides a way to connect to Substrate-based blockchains to query runtime metadata and send transactions.

Quiz #1

👉 Submit your answers to Quiz #1

Basics

Set up your local development environment

Here you will set up your local machine to install the Rust compiler—ensuring that you have both stable and nightly versions installed. Both stable and nightly versions are required because currently a Substrate runtime is compiled to a native binary using the stable Rust compiler, then compiled to a WebAssembly (WASM) binary, which only the nightly Rust compiler can do.

Also refer to:

Lab #1

👉 Complete Lab #1: Run a Substrate node

Interact with a Substrate network using Polkadot-JS apps

Polkadot JS Apps is the canonical front-end to interact with any Substrate-based chain.

You can configure whichever endpoint you want it to connected to, even to your localhost running node. Refer to the following two diagrams.

 1. Click on the top left side showing your currently connected network:

assets/01-polkadot-app-endpoint.png

 1. Scroll to the bottom of the menu, open DEVELOPMENT, and choose either Local Node or Custom to specify your own endpoint.

assets/02-polkadot-app-select-endpoint.png

Quiz #2

👉 Complete Quiz #2

Lab #2

👉 Complete Lab #2: Using Polkadot-JS Apps

Notes: If you are connecting Apps to a custom chain (or your locally-running node), you may need to specify your chain's custom data types in JSON under Settings > Developer.

Polkadot-JS Apps only receives a series of bytes from the blockchain. It is up to the developer to tell it how to decode and interpret these custom data type. To learn more on this, refer to:

You will also need to create an account. To do so, follow these steps on account generation. You'll learn that you can also use the Polkadot-JS Browser Plugin (a Metamask-like browser extension to manage your Substrate accounts) and it will automatically be imported into Polkadot-JS Apps.

Notes: When you run a Substrate chain in development mode (with the --dev flag), well-known accounts (Alice, Bob, Charlie, etc.) are always created for you.

Lab #3

👉 Complete Lab #3: Create an Account

Preliminaries

You need to know some Rust programming concepts and have a good understanding on how blockchain technology works in order to make the most of developing with Substrate. The following resources will help you brush up in these areas.

Rust

You will need familiarize yourself with Rust to understand how Substrate is built and how to make the most of its capabilities.

If you are new to Rust, or need a brush up on your Rust knowledge, please refer to The Rust Book. You could still continue learning about Substrate without knowing Rust, but we recommend you come back to this section whenever in doubt about what any of the Rust syntax you're looking at means. Here are the parts of the Rust book we recommend you familiarize yourself with:

 • ch 1 - 10: These chapters cover the foundational knowledge of programming in Rust
 • ch 13: On iterators and closures
 • ch 18 - 19: On advanced traits and advanced types. Learn a bit about macros as well. You will not necessarily be writing your own macros, but you'll be using a lot of Substrate and FRAME's built-in macros to write your blockchain runtime.

How blockchains work

Given that you'll be writing a blockchain runtime, you need to know what a blockchain is, and how it works. The **Web3 Blockchain Fundamental MOOC Youtube video series provides a good basis for understanding key blockchain concepts and how blockchains work.

The lectures we recommend you watch are: lectures 1 - 7 and lecture 10. That's 8 lectures, or about 4 hours of video.

Quiz #3

👉 Complete Quiz #3

Substrate runtime development

High level architecture

To know more about the high level architecture of Substrate, please go through the Knowledge Base articles on Getting Started: Overview and Getting Started: Architecture.

In this document, we assume you will develop a Substrate runtime with FRAME (v2). This is what a Substrate node consists of.

assets/03-substrate-architecture.png

Each node has many components that manage things like the transaction queue, communicating over a P2P network, reaching consensus on the state of the blockchain, and the chain's actual runtime logic (aka the blockchain runtime). Each aspect of the node is interesting in its own right, and the runtime is particularly interesting because it contains the business logic (aka "state transition function") that codifies the chain's functionality. The runtime contains a collection of pallets that are configured to work together.

On the node level, Substrate leverages libp2p for the p2p networking layer and puts the transaction pool, consensus mechanism, and underlying data storage (a key-value database) on the node level. These components all work "under the hood", and in this knowledge map we won't cover them in detail except for mentioning their existence.

Quiz #4

👉 Complete Quiz #4

Runtime development topics

In our Developer Hub, we have a thorough coverage on various subjects you need to know to develop with Substrate. So here we just list out the key topics and reference back to Developer Hub. Please go through the following key concepts and the directed resources to know the fundamentals of runtime development.

Key Concept: Runtime, this is where the blockchain state transition function (the blockchain application-specific logic) is defined. It is about composing multiple pallets (can be understood as Rust modules) together in the runtime and hooking them up together.

Runtime Development: Execution, this article describes how a block is produced, and how transactions are selected and executed to reach the next "stage" in the blockchain.

Runtime Develpment: Pallets, this article describes what the basic structure of a Substrate pallet is consists of.

Runtime Development: FRAME, this article gives a high level overview of the system pallets Substrate already implements to help you quickly develop as a runtime engineer. Have a quick skim so you have a basic idea of the different pallets Substrate is made of.

Lab #4

👉 Complete Lab #4: Adding a Pallet into a Runtime

Runtime Development: Storage, this article describes how data is stored on-chain and how you could access them.

Runtime Development: Events & Errors, this page describe how external parties know what has happened in the blockchain, via the emitted events and errors when executing transactions.

Notes: All of the above concepts we leverage on the #[pallet::*] macro to define them in the code. If you are interested to learn more about what other types of pallet macros exist go to the FRAME macro API documentation and this doc on some frequently used Substrate macros.

Lab #5

👉 Complete Lab #5: Building a Proof-of-Existence dApp

Lab #6

👉 Complete Lab #6: Building a Substrate Kitties dApp

Quiz #5

👉 Complete Quiz #5

Polkadot JS API

Polkadot JS API is the javascript API for Substrate. By using it you can build a javascript front end or utility and interact with any Substrate-based blockchain.

The Substrate Front-end Template is an example of using Polkadot JS API in a React front-end.

 • Runtime Development: Metadata, this article describes the API allowing external parties to query what API is open for the chain. Polkadot JS API makes use of a chain's metadata to know what queries and functions are available from a chain to call.

Lab #7

👉 Complete Lab #7: Using Polkadot-JS API

Quiz #6

👉 Complete Quiz #6: Using Polkadot-JS API

Smart contracts

Learn about the difference between smart contract development vs Substrate runtime development, and when to use each here.

In Substrate, you can program smart contracts using ink!.

Quiz #7

👉 Complete Quiz #7: Using ink!

What we do not cover

A lot 😄

On-chain runtime upgrades. We have a tutorial on On-chain (forkless) Runtime Upgrade. This tutorial introduces how to perform and schedule a runtime upgrade as an on-chain transaction.

About transaction weight and fee, and benchmarking your runtime to determine the proper transaction cost.

Off-chain Features

There are certain limits to on-chain logic. For instance, computation cannot be too intensive that it affects the block output time, and computation must be deterministic. This means that computation that relies on external data fetching cannot be done on-chain. In Substrate, developers can run these types of computation off-chain and have the result sent back on-chain via extrinsics.

Tightly- and Loosely-coupled pallets, calling one pallet's functions from another pallet via trait specification.

Blockchain Consensus Mechansim, and a guide on customizing it to proof-of-work here.

Parachains: one key feature of Substrate is the capability of becoming a parachain for relay chains like Polkadot. You can develop your own application-specific logic in your chain and rely on the validator community of the relay chain to secure your network, instead of building another validator community yourself. Learn more with the following resources:

Terms clarification

 • Substrate: the blockchain development framework built for writing highly customized, domain-specific blockchains.
 • Polkadot: Polkadot is the relay chain blockchain, built with Substrate.
 • Kusama: Kusama is Polkadot's canary network, used to launch features before these features are launched on Polkadot. You could view it as a beta-network with real economic value where the state of the blockchain is never reset.
 • Web 3.0: is the decentralized internet ecosystem that, instead of apps being centrally stored in a few servers and managed by a sovereign party, it is an open, trustless, and permissionless network when apps are not controlled by a centralized entity.
 • Web3 Foundation: A foundation setup to support the development of decentralized web software protocols. Learn more about what they do on thier website.

Others


Author: substrate-developer-hub
Source Code: https://github.com/substrate-developer-hub/hackathon-knowledge-map
License: 

#blockchain #substrate 

Devin Pinto

1613105280

Top 5 Real-World Applications Of Blockchain

The advent of Blockchain technology has paved the way for a new range of innovations across the various verticals of industry. Every part of business activity is now pursuing assistance and assistance from the Blockchain, from human resources management to financial management. In 2009, this distributed ledger technology originated as an underlying Bitcoin trading mechanism. However, its characteristics such as decentralization, transparency, data protection, and others attracted the attention of developers and Blockchain soon emerged as the mainstream technology. Most market niches are now reaping advantages from this DLT.

When it comes to practical applications, the use of Blockchain is not limited to whitepapers, but rather the technology has its roots spreading; Deloitte, Facebook, IBM, Wallmart and several other businesses are actively using this technology. And if we’re talking about Blockchain-based enterprises, so they’re not all big names. Instead, several start-ups have entered into this sector with the ultimate aim of making this technology infallible and popular.

5 Real-world Blockchain apps:

Here, we will illustrate how Blockchain developers have made this technology useful in the real world:

Smart contracts- Smart contracts are the first example that we want to bring forward here. Such digitized contracts have the ability to alter the operation of agreements. The credit for the development of the smart contract goes to Nick Szabo. On a computerized transaction protocol supervised by several nodes linked to the Blockchain network, blockchain-based smart contracts operate. In various fields, such as real estate, law, and finance, the functional usefulness of smart contracts is then used.

Voting- Voting is one of the prominent applications of Blockchain technology. The protection of the voting system has always been a question of concern, and Blockchain may be a possible solution for those who question and criticize the voting system. We can produce voting encryption with the Blockchain, allowing data attacks and threats free from the entire system. The voting system is therefore more straightforward and infallible.

Healthcare- Fighting the issue of counterfeit drugs is a significant problem that requires prompt attention; at the same time, a vast amount of data and medical information is gathered by healthcare. It can be a little difficult to retain and access this information using the traditional platform, but it can ensure data portability, integrity and security with the Internet of Medical Stuff (IoMT) and medical examination systems using AI and Blockchain. This will also help to keep a balance on the preservation of health records and patient medical history.

Food safety- Blockchain will change the entire supply chain management system that spreads from producers, brokers, distributors, regulators, and finally, the customer, according to technology experts. The food industry is lacking transparency in the current scenario, but with the intervention of Blockchain technology, we will definitely have a system that is much more open and secure. Blockchain increases traceability, meaning that the past of pf goods can be easily traced by customers, thereby ensuring the origin of food, packaging and supply.

Cybersecurity- Definitely, this point requires a lot of focus. The growing dependency on digital forums has made the virtual world vulnerable to personal information and data. Although businesses follow a system of improved protection, it has also made it easy for hackers to target the security system and steal sensitive information. According to the Identity Theft Resource Centre report, there were around 668 cases of data breach leading to a compromise of 22,408,258 records between January 1st 2018 and July 2nd 2018, and this is only one example, there are many other instances where we have seen cases of a data breach, and thus there is a need for a system that can guarantee the system’s complete safety and protection. With Blockchain, we can definitely assume that this distributed ledger platform would make it easy for the user, free of privacy risks and abuses, to place their data and records on the system. Because all DLT data is cryptographically encrypted, it allows the system much safer and more reliable than the traditional system.

The Future

There are several real-life examples of how the real world is using Blockchain. In these times to come, we expect Blockchain to achieve CAGR growth of 67.3 percent by 2025. For Blockchain developers and Blockchain experts, all of this will open up new avenues of development and job opportunities. If you too are one of those eager to develop your career well, you must consider going ahead with Blockchain certification by the Blockchain Council.

#blockchain technology #blockchain platform #blockchain expert #blockchain professionals #blockchain #blockchaincouncil

Top 5 sectors that will be benefited by Blockchain

Here we discussed Blockchain technology potential and how it benefits leading industries in the future.

With the rapidly changing technology and business environments, it has become inevitable for businesses to be on their toes. Thus, data securing becomes an important aspect, and including Blockchain technology is a must. It can be used in various industries and sectors right from the government to private. Blockchain will form a digital ledger that will be used in recording all the transactions in secured blocks.

Read More: Top 5 sectors that will be benefited by Blockchain

#best blockchain development companies #blockchain adoption by various industries #blockchain solution provider #top blockchain developers #blockchain technology #top blockchain developers