Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633825380

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Tipografiya - 4-DARS

4 - dars -- Tipografiya | Typography.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html #css #sass 

What is GEEK

Buddha Community

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Tipografiya - 4-DARS
Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633825380

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Tipografiya - 4-DARS

4 - dars -- Tipografiya | Typography.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html #css #sass 

Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633818060

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Heading va Paragraf - 3-DARS

3 - dars -- HTML da Heading lar va paragraflar.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html #css #sass 

Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633803360

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Taglar va Attributlar - 1-DARS

1 - dars -- HTML da taglar va Attributlar.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html #css #sass 

Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633810680

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: DOCTYPE - 2-DARS

2 - dars -- HTML da Doctype tushunchasi.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html #css #sass 

Lambert  Hauck

Lambert Hauck

1633847460

Find out Advanced HTML, CSS va SASS: Ro'yhatlar - 7-DARS

7 - dars -- HTML da Ro'yhatlar.

Azizbek Khabibullaev's community da yangi loyiha. Shogirtlardan bo'ling va o'z kursingizni biz bilan ulashing!

#html  #css  #sass