Hoang Kim

Hoang Kim

1661020200

Cách Triển Khai Bảng Xếp Hạng GameKit Trong SwiftUI

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về lý do và cách triển khai Bảng xếp hạng của GameCenter trong ứng dụng của bạn.

Tại sao GameCenter đang tạo ra một sự hồi sinh lớn

Bạn có thể tạo các trò chơi trên iPhone mà không cần bảng điểm, nhưng bảng thành tích có thể giúp trò chơi cảm thấy cạnh tranh hơn, giống như mọi người đang cạnh tranh với nhau trên khắp Thế giới.

Thay vì tạo và quản lý phần phụ trợ của riêng bạn, Bảng xếp hạng GameCenter cho phép bạn mở rộng vô hạn với lưu lượng truy cập, bỏ qua toàn bộ trang đăng nhập để ủy quyền, nhận Hình ảnh, Tên và bạn bè chơi cùng một trò chơi - tất cả mà người dùng của bạn không cần phải nhập bất kỳ thứ gì.

Đặc biệt với iOS 16, Apple đang đầu tư nhiều hơn vào việc cải thiện nó và thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng nhiều hơn, chẳng hạn như thông qua Thông báo đẩy khi bạn bè của bạn vượt qua điểm số của bạn trong trò chơi.

Trong hành trình học SwiftUI, tôi đã tạo và xuất bản các ứng dụng, vì IMO là cách tốt nhất để học.

Không có nhiều tài liệu cập nhật về cách thực hiện nhiều điều này, đặc biệt là không có tài liệu nào với SwiftUI cũng như với sự ra đời của async và đang chờ đợi trong Swift . Vì vậy, tôi đã hợp nhất và đơn giản hóa nó cho mọi người để xây dựng các ứng dụng tuyệt vời. Vì vậy, hãy mời tôi cũng thử nghiệm các ứng dụng của bạn!

Điều kiện tiên quyết:

Cách triển khai Bảng xếp hạng iOS của bạn trong 6 bước

Hầu hết logic mã cho bảng xếp hạng đều nằm trong tệp này nếu bạn muốn bỏ qua . Đây là các bước như sau:

1. Cách tạo bảng xếp hạng kết nối App Store

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Cổng kết nối Apple iTunes 

Khi bạn đã tạo ứng dụng trong cổng App Store Connect thành công, hãy chuyển đến tab Dịch vụ cho ứng dụng -> và đảm bảo rằng bạn đang ở trang GameCenter.

Sau đó, thêm bảng xếp hạng mới bằng dấu "+", có thể là "Cổ điển" (điểm số không bao giờ đặt lại) hoặc "Định kỳ" (điểm số được đặt lại dựa trên cài đặt tần suất của bạn).

Hầu hết các trò chơi thích một bảng xếp hạng định kỳ để bảng thành tích không bị lộn xộn với các trò chơi cũ hơn không thể đạt được điểm số cao.

LeaderboardID bạn nhập vào đó là ID bạn cần sử dụng ở tất cả các vị trí trong mã yêu cầu nó.

hình ảnh-122

Chi tiết bắt buộc để tạo Bảng xếp hạng mới

2. Cách thiết lập Xác thực GameCenter

Trước tiên, bạn sẽ cần xác thực người dùng với GameCenter để bất kỳ chức năng nào trong số này hoạt động.

Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng mã này để làm điều đó, về cơ bản đảm bảo rằng bạn (GKLocalPlayer.local) được xác thực hoặc in lỗi nếu có:

func authenticateUser() {
  GKLocalPlayer.local.authenticateHandler = { vc, error in
    guard error == nil else {
      print(error?.localizedDescription ?? "")
      return
    }
  }
}

Nếu người dùng được xác thực, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên nhỏ trong giao diện người dùng. Nếu không, người dùng sẽ được đưa đến một trang để đăng nhập vào tài khoản GameCenter của họ.

hình ảnh

Dấu hiệu hiển thị khi người dùng đăng nhập

3. Cách hiển thị các mục trên bảng xếp hạng trong giao diện người dùng

Để lấy dữ liệu khỏi bảng xếp hạng GameCenter ViewController (GKLeaderboard), bạn cần sử dụng loadLeaderboards.

Bạn có thể chuyển đổi loadEntrieschức năng từ .globalsang .friendsđể chỉ kéo bạn bè của bạn.

Bạn cũng có thể truy xuất hình ảnh cho từng người chơi bằng cách lặp lại từng người chơi và thực hiện a loadPhoto.

Sử dụng NSRang(1...5), bạn có thể chọn số lượng người chơi để hiển thị. Điều này kéo những người dùng có 5 điểm cao nhất khỏi bảng xếp hạng và không trả về nếu không có người dùng, chẳng hạn như trong trường hợp khi chu kỳ làm mới cho Bảng xếp hạng định kỳ.

Đây là những gì kéo dữ liệu từ một bảng xếp hạng có thể trông như thế nào nếu bạn tận dụng tính năng async-await:

func loadLeaderboard() async {
  playersList.removeAll()
  Task{
    var playersListTemp : [Player] = []
    let leaderboards = try await GKLeaderboard.loadLeaderboards(IDs: [leaderboardIdentifier])
    if let leaderboard = leaderboards.filter ({ $0.baseLeaderboardID == self.leaderboardIdentifier }).first {
      let allPlayers = try await leaderboard.loadEntries(for: .global, timeScope: .allTime, range: NSRange(1...5))
      if allPlayers.1.count > 0 {
        try await allPlayers.1.asyncForEach { leaderboardEntry in
          var image = try await leaderboardEntry.player.loadPhoto(for: .small)
          playersListTemp.append(Player(name: leaderboardEntry.player.displayName, score:leaderboardEntry.formattedScore, image: image))
                print(playersListTemp)
          playersListTemp.sort{
            $0.score < $1.score
          }
        }
      }
    }
    playersList = playersListTemp      
  }
}

hình ảnh

Bạn có thể tải dữ liệu bảng thành tích vào ứng dụng của mình

4. Cách gọi Chức năng trong SwiftUI khi Chế độ xem / Trang xuất hiện

Bạn có thể tận dụng onAppear chức năng vòng đời của chế độ xem để thực sự thực hiện các cuộc gọi xác thực và tải, nhưng bạn cũng có thể thực hiện điều đó bằng cách nhấn vào một nút nếu bạn muốn:

.onAppear(){
  if !GKLocalPlayer.local.isAuthenticated {
    authenticateUser()
  } else if playersList.count == 0 {
    Task{
      await loadLeaderboard()
    }
  }
}

5. Cách tải điểm đã nộp

Để tải điểm, bạn cũng cần phải gửi chúng. Chức submitScorenăng có thể giúp bạn điều đó.

 • Biến flightsClimbedphải chứa điểm mà bạn muốn gửi.
 • GameKit đảm bảo chỉ hiển thị điểm số tốt nhất của bạn trong suốt thời gian tồn tại của bảng xếp hạng.
 • Giá leaderboardIdtrị chứa giá trị mà bạn nhập thủ công vào tài khoản App Store Connect của mình:
func leaderboard() async{
  Task{
    try await GKLeaderboard.submitScore(
      flightsClimbed,
      context: 0,
      player: GKLocalPlayer.local,
      leaderboardIDs: ["com.tfp.stairsteppermaster.flights"]
    )
  }
  calculateAchievements()
}

6. Cách hiển thị Cổng GameCenter ViewController

Khi bạn đã đăng nhập vào GameCenter, một biểu tượng khó chịu sẽ xuất hiện ở trên cùng bên phải màn hình của bạn. Khi bạn chạm vào nó, bạn sẽ được đưa đến GameCenter ViewController. May mắn thay, bạn có thể ẩn nó nếu nó không phải là một phần của thiết kế của bạn, bằng cách sử dụng GKAccessPoint.shared.isActive = false.

Vì GameCenter UI là UIKit ViewControllerchứ không phải SwiftUI đơn giản View, bạn cần tạo UIViewControllerRepresentable này trước (như bạn có thể thấy ở đây ), để khởi chạy GameCenter bằng một nút khác,

Khi bạn thêm tệp đó vào dự án của mình, bạn có thể hiển thị cổng GameCenter chỉ bằng cách sử dụng điều này: GameCenterView(format: gameCenterViewControllerState)nơi gameCenterViewControllerState có thể giúp bạn truy cập trang chi tiết trong GameCenter.

Khung-3-3

Chế độ xem bảng xếp hạng của GameCenter

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Bảng xếp hạng của GameCenter:

 • Gỡ lỗi trình mô phỏng - Vì một số lý do, việc xác thực với GameCenter cực kỳ chậm trên trình mô phỏng, do đó, thậm chí có thể tạo ra một mô hình dữ liệu khi sử dụng trình mô phỏng.
 • Thử thách - Bạn không thể phát hành Thử thách GameKit theo chương trình cho bạn bè của mình nữa do không còn được dùng nữa . Thay vào đó, bạn phải thực hiện những việc đó theo cách thủ công trong bảng điều khiển GameCenter của người dùng đối với Thành tích GameKit. Ngoài ra, không có cách nào để xem các thử thách bạn đã gửi.
 • Thành tích - Bảng xếp hạng khác với Thành tích GameKit, được tính toán và hiển thị khác, nhưng dễ dàng hơn rất nhiều . Chúng cũng có thể được kéo vào ứng dụng, như bạn có thể thấy bên dưới:

Khung-2-2

Những thách thức và thành tựu trong GameKit

Kết thúc

Bạn có thể dùng thử ứng dụng Sức khỏe & Thể dục trên iPhone mã nguồn mở Stair Master Climber mà tôi đã chia sẻ ở trên. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của bạn để chúng ta có thể cùng nhau học hỏi. 

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-implement-a-leaderboard-in-swiftui/

#swiftui 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Triển Khai Bảng Xếp Hạng GameKit Trong SwiftUI
Hoang Kim

Hoang Kim

1661020200

Cách Triển Khai Bảng Xếp Hạng GameKit Trong SwiftUI

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về lý do và cách triển khai Bảng xếp hạng của GameCenter trong ứng dụng của bạn.

Tại sao GameCenter đang tạo ra một sự hồi sinh lớn

Bạn có thể tạo các trò chơi trên iPhone mà không cần bảng điểm, nhưng bảng thành tích có thể giúp trò chơi cảm thấy cạnh tranh hơn, giống như mọi người đang cạnh tranh với nhau trên khắp Thế giới.

Thay vì tạo và quản lý phần phụ trợ của riêng bạn, Bảng xếp hạng GameCenter cho phép bạn mở rộng vô hạn với lưu lượng truy cập, bỏ qua toàn bộ trang đăng nhập để ủy quyền, nhận Hình ảnh, Tên và bạn bè chơi cùng một trò chơi - tất cả mà người dùng của bạn không cần phải nhập bất kỳ thứ gì.

Đặc biệt với iOS 16, Apple đang đầu tư nhiều hơn vào việc cải thiện nó và thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng nhiều hơn, chẳng hạn như thông qua Thông báo đẩy khi bạn bè của bạn vượt qua điểm số của bạn trong trò chơi.

Trong hành trình học SwiftUI, tôi đã tạo và xuất bản các ứng dụng, vì IMO là cách tốt nhất để học.

Không có nhiều tài liệu cập nhật về cách thực hiện nhiều điều này, đặc biệt là không có tài liệu nào với SwiftUI cũng như với sự ra đời của async và đang chờ đợi trong Swift . Vì vậy, tôi đã hợp nhất và đơn giản hóa nó cho mọi người để xây dựng các ứng dụng tuyệt vời. Vì vậy, hãy mời tôi cũng thử nghiệm các ứng dụng của bạn!

Điều kiện tiên quyết:

Cách triển khai Bảng xếp hạng iOS của bạn trong 6 bước

Hầu hết logic mã cho bảng xếp hạng đều nằm trong tệp này nếu bạn muốn bỏ qua . Đây là các bước như sau:

1. Cách tạo bảng xếp hạng kết nối App Store

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Cổng kết nối Apple iTunes 

Khi bạn đã tạo ứng dụng trong cổng App Store Connect thành công, hãy chuyển đến tab Dịch vụ cho ứng dụng -> và đảm bảo rằng bạn đang ở trang GameCenter.

Sau đó, thêm bảng xếp hạng mới bằng dấu "+", có thể là "Cổ điển" (điểm số không bao giờ đặt lại) hoặc "Định kỳ" (điểm số được đặt lại dựa trên cài đặt tần suất của bạn).

Hầu hết các trò chơi thích một bảng xếp hạng định kỳ để bảng thành tích không bị lộn xộn với các trò chơi cũ hơn không thể đạt được điểm số cao.

LeaderboardID bạn nhập vào đó là ID bạn cần sử dụng ở tất cả các vị trí trong mã yêu cầu nó.

hình ảnh-122

Chi tiết bắt buộc để tạo Bảng xếp hạng mới

2. Cách thiết lập Xác thực GameCenter

Trước tiên, bạn sẽ cần xác thực người dùng với GameCenter để bất kỳ chức năng nào trong số này hoạt động.

Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng mã này để làm điều đó, về cơ bản đảm bảo rằng bạn (GKLocalPlayer.local) được xác thực hoặc in lỗi nếu có:

func authenticateUser() {
  GKLocalPlayer.local.authenticateHandler = { vc, error in
    guard error == nil else {
      print(error?.localizedDescription ?? "")
      return
    }
  }
}

Nếu người dùng được xác thực, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên nhỏ trong giao diện người dùng. Nếu không, người dùng sẽ được đưa đến một trang để đăng nhập vào tài khoản GameCenter của họ.

hình ảnh

Dấu hiệu hiển thị khi người dùng đăng nhập

3. Cách hiển thị các mục trên bảng xếp hạng trong giao diện người dùng

Để lấy dữ liệu khỏi bảng xếp hạng GameCenter ViewController (GKLeaderboard), bạn cần sử dụng loadLeaderboards.

Bạn có thể chuyển đổi loadEntrieschức năng từ .globalsang .friendsđể chỉ kéo bạn bè của bạn.

Bạn cũng có thể truy xuất hình ảnh cho từng người chơi bằng cách lặp lại từng người chơi và thực hiện a loadPhoto.

Sử dụng NSRang(1...5), bạn có thể chọn số lượng người chơi để hiển thị. Điều này kéo những người dùng có 5 điểm cao nhất khỏi bảng xếp hạng và không trả về nếu không có người dùng, chẳng hạn như trong trường hợp khi chu kỳ làm mới cho Bảng xếp hạng định kỳ.

Đây là những gì kéo dữ liệu từ một bảng xếp hạng có thể trông như thế nào nếu bạn tận dụng tính năng async-await:

func loadLeaderboard() async {
  playersList.removeAll()
  Task{
    var playersListTemp : [Player] = []
    let leaderboards = try await GKLeaderboard.loadLeaderboards(IDs: [leaderboardIdentifier])
    if let leaderboard = leaderboards.filter ({ $0.baseLeaderboardID == self.leaderboardIdentifier }).first {
      let allPlayers = try await leaderboard.loadEntries(for: .global, timeScope: .allTime, range: NSRange(1...5))
      if allPlayers.1.count > 0 {
        try await allPlayers.1.asyncForEach { leaderboardEntry in
          var image = try await leaderboardEntry.player.loadPhoto(for: .small)
          playersListTemp.append(Player(name: leaderboardEntry.player.displayName, score:leaderboardEntry.formattedScore, image: image))
                print(playersListTemp)
          playersListTemp.sort{
            $0.score < $1.score
          }
        }
      }
    }
    playersList = playersListTemp      
  }
}

hình ảnh

Bạn có thể tải dữ liệu bảng thành tích vào ứng dụng của mình

4. Cách gọi Chức năng trong SwiftUI khi Chế độ xem / Trang xuất hiện

Bạn có thể tận dụng onAppear chức năng vòng đời của chế độ xem để thực sự thực hiện các cuộc gọi xác thực và tải, nhưng bạn cũng có thể thực hiện điều đó bằng cách nhấn vào một nút nếu bạn muốn:

.onAppear(){
  if !GKLocalPlayer.local.isAuthenticated {
    authenticateUser()
  } else if playersList.count == 0 {
    Task{
      await loadLeaderboard()
    }
  }
}

5. Cách tải điểm đã nộp

Để tải điểm, bạn cũng cần phải gửi chúng. Chức submitScorenăng có thể giúp bạn điều đó.

 • Biến flightsClimbedphải chứa điểm mà bạn muốn gửi.
 • GameKit đảm bảo chỉ hiển thị điểm số tốt nhất của bạn trong suốt thời gian tồn tại của bảng xếp hạng.
 • Giá leaderboardIdtrị chứa giá trị mà bạn nhập thủ công vào tài khoản App Store Connect của mình:
func leaderboard() async{
  Task{
    try await GKLeaderboard.submitScore(
      flightsClimbed,
      context: 0,
      player: GKLocalPlayer.local,
      leaderboardIDs: ["com.tfp.stairsteppermaster.flights"]
    )
  }
  calculateAchievements()
}

6. Cách hiển thị Cổng GameCenter ViewController

Khi bạn đã đăng nhập vào GameCenter, một biểu tượng khó chịu sẽ xuất hiện ở trên cùng bên phải màn hình của bạn. Khi bạn chạm vào nó, bạn sẽ được đưa đến GameCenter ViewController. May mắn thay, bạn có thể ẩn nó nếu nó không phải là một phần của thiết kế của bạn, bằng cách sử dụng GKAccessPoint.shared.isActive = false.

Vì GameCenter UI là UIKit ViewControllerchứ không phải SwiftUI đơn giản View, bạn cần tạo UIViewControllerRepresentable này trước (như bạn có thể thấy ở đây ), để khởi chạy GameCenter bằng một nút khác,

Khi bạn thêm tệp đó vào dự án của mình, bạn có thể hiển thị cổng GameCenter chỉ bằng cách sử dụng điều này: GameCenterView(format: gameCenterViewControllerState)nơi gameCenterViewControllerState có thể giúp bạn truy cập trang chi tiết trong GameCenter.

Khung-3-3

Chế độ xem bảng xếp hạng của GameCenter

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Bảng xếp hạng của GameCenter:

 • Gỡ lỗi trình mô phỏng - Vì một số lý do, việc xác thực với GameCenter cực kỳ chậm trên trình mô phỏng, do đó, thậm chí có thể tạo ra một mô hình dữ liệu khi sử dụng trình mô phỏng.
 • Thử thách - Bạn không thể phát hành Thử thách GameKit theo chương trình cho bạn bè của mình nữa do không còn được dùng nữa . Thay vào đó, bạn phải thực hiện những việc đó theo cách thủ công trong bảng điều khiển GameCenter của người dùng đối với Thành tích GameKit. Ngoài ra, không có cách nào để xem các thử thách bạn đã gửi.
 • Thành tích - Bảng xếp hạng khác với Thành tích GameKit, được tính toán và hiển thị khác, nhưng dễ dàng hơn rất nhiều . Chúng cũng có thể được kéo vào ứng dụng, như bạn có thể thấy bên dưới:

Khung-2-2

Những thách thức và thành tựu trong GameKit

Kết thúc

Bạn có thể dùng thử ứng dụng Sức khỏe & Thể dục trên iPhone mã nguồn mở Stair Master Climber mà tôi đã chia sẻ ở trên. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của bạn để chúng ta có thể cùng nhau học hỏi. 

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-implement-a-leaderboard-in-swiftui/

#swiftui 

Josefa Corwin

Josefa Corwin

1659852060

A Template Language That Completely Separates Structure and Logic/Ruby

Curly

Curly is a template language that completely separates structure and logic. Instead of interspersing your HTML with snippets of Ruby, all logic is moved to a presenter class.

Installing

Installing Curly is as simple as running gem install curly-templates. If you're using Bundler to manage your dependencies, add this to your Gemfile

gem 'curly-templates'

Curly can also install an application layout file, replacing the .erb file commonly created by Rails. If you wish to use this, run the curly:install generator.

$ rails generate curly:install

How to use Curly

In order to use Curly for a view or partial, use the suffix .curly instead of .erb, e.g. app/views/posts/_comment.html.curly. Curly will look for a corresponding presenter class named Posts::CommentPresenter. By convention, these are placed in app/presenters/, so in this case the presenter would reside in app/presenters/posts/comment_presenter.rb. Note that presenters for partials are not prepended with an underscore.

Add some HTML to the partial template along with some Curly components:

<!-- app/views/posts/_comment.html.curly -->
<div class="comment">
 <p>
  {{author_link}} posted {{time_ago}} ago.
 </p>

 {{body}}

 {{#author?}}
  <p>{{deletion_link}}</p>
 {{/author?}}
</div>

The presenter will be responsible for providing the data for the components. Add the necessary Ruby code to the presenter:

# app/presenters/posts/comment_presenter.rb
class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :comment

 def body
  SafeMarkdown.render(@comment.body)
 end

 def author_link
  link_to @comment.author.name, @comment.author, rel: "author"
 end

 def deletion_link
  link_to "Delete", @comment, method: :delete
 end

 def time_ago
  time_ago_in_words(@comment.created_at)
 end

 def author?
  @comment.author == current_user
 end
end

The partial can now be rendered like any other, e.g. by calling

render 'comment', comment: comment
render comment
render collection: post.comments

Curly components are surrounded by curly brackets, e.g. {{hello}}. They always map to a public method on the presenter class, in this case #hello. Methods ending in a question mark can be used for conditional blocks, e.g. {{#admin?}} ... {{/admin?}}.

Identifiers

Curly components can specify an identifier using the so-called dot notation: {{x.y.z}}. This can be very useful if the data you're accessing is hierarchical in nature. One common example is I18n:

<h1>{{i18n.homepage.header}}</h1>
# In the presenter, the identifier is passed as an argument to the method. The
# argument will always be a String.
def i18n(key)
 translate(key)
end

The identifier is separated from the component name with a dot. If the presenter method has a default value for the argument, the identifier is optional – otherwise it's mandatory.

Attributes

In addition to an identifier, Curly components can be annotated with attributes. These are key-value pairs that affect how a component is rendered.

The syntax is reminiscent of HTML:

<div>{{sidebar rows=3 width=200px title="I'm the sidebar!"}}</div>

The presenter method that implements the component must have a matching keyword argument:

def sidebar(rows: "1", width: "100px", title:); end

All argument values will be strings. A compilation error will be raised if

 • an attribute is used in a component without a matching keyword argument being present in the method definition; or
 • a required keyword argument in the method definition is not set as an attribute in the component.

You can define default values using Ruby's own syntax. Additionally, if the presenter method accepts arbitrary keyword arguments using the **doublesplat syntax then all attributes will be valid for the component, e.g.

def greetings(**names)
 names.map {|name, greeting| "#{name}: #{greeting}!" }.join("\n")
end
{{greetings alice=hello bob=hi}}
<!-- The above would be rendered as: -->
alice: hello!
bob: hi!

Note that since keyword arguments in Ruby are represented as Symbol objects, which are not garbage collected in Ruby versions less than 2.2, accepting arbitrary attributes represents a security vulnerability if your application allows untrusted Curly templates to be rendered. Only use this feature with trusted templates if you're not on Ruby 2.2 yet.

Conditional blocks

If there is some content you only want rendered under specific circumstances, you can use conditional blocks. The {{#admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content of the block if the admin? method on the presenter returns true, while the {{^admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content if it returns false.

Both forms can have an identifier: {{#locale.en?}}...{{/locale.en?}} will only render the block if the locale? method on the presenter returns true given the argument "en". Here's how to implement that method in the presenter:

class SomePresenter < Curly::Presenter
 # Allows rendering content only if the locale matches a specified identifier.
 def locale?(identifier)
  current_locale == identifier
 end
end

Furthermore, attributes can be set on the block. These only need to be specified when opening the block, not when closing it:

{{#square? width=3 height=3}}
 <p>It's square!</p>
{{/square?}}

Attributes work the same way as they do for normal components.

Collection blocks

Sometimes you want to render one or more items within the current template, and splitting out a separate template and rendering that in the presenter is too much overhead. You can instead define the template that should be used to render the items inline in the current template using the collection block syntax.

Collection blocks are opened using an asterisk:

{{*comments}}
 <li>{{body}} ({{author_name}})</li>
{{/comments}}

The presenter will need to expose the method #comments, which should return a collection of objects:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def comments
  @post.comments
 end
end

The template within the collection block will be used to render each item, and it will be backed by a presenter named after the component – in this case, comments. The name will be singularized and Curly will try to find the presenter class in the following order:

 • Posts::ShowPresenter::CommentPresenter
 • Posts::CommentPresenter
 • CommentPresenter

This allows you some flexibility with regards to how you want to organize these nested templates and presenters.

Note that the nested template will only have access to the methods on the nested presenter, but all variables passed to the "parent" presenter will be forwarded to the nested presenter. In addition, the current item in the collection will be passed, as well as that item's index in the collection:

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :post, :comment, :comment_counter

 def number
  # `comment_counter` is automatically set to the item's index in the collection,
  # starting with 1.
  @comment_counter
 end

 def body
  @comment.body
 end

 def author_name
  @comment.author.name
 end
end

Collection blocks are an alternative to splitting out a separate template and rendering that from the presenter – which solution is best depends on your use case.

Context blocks

While collection blocks allow you to define the template that should be used to render items in a collection right within the parent template, context blocks allow you to define the template for an arbitrary context. This is very powerful, and can be used to define widget-style components and helpers, and provide an easy way to work with structured data. Let's say you have a comment form on your page, and you'd rather keep the template inline. A simple template could look like:

<!-- post.html.curly -->
<h1>{{title}}</h1>
{{body}}

{{@comment_form}}
 <b>Name: </b> {{name_field}}<br>
 <b>E-mail: </b> {{email_field}}<br>
 {{comment_field}}

 {{submit_button}}
{{/comment_form}}

Note that an @ character is used to denote a context block. Like with collection blocks, a separate presenter class is used within the block, and a simple convention is used to find it. The name of the context component (in this case, comment_form) will be camel cased, and the current presenter's namespace will be searched:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 def title; @post.title; end
 def body; markdown(@post.body); end

 # A context block method *must* take a block argument. The return value
 # of the method will be used when rendering. Calling the block argument will
 # render the nested template. If you pass a value when calling the block
 # argument it will be passed to the presenter.
 def comment_form(&block)
  form_for(Comment.new, &block)
 end

 # The presenter name is automatically deduced.
 class CommentFormPresenter < Curly::Presenter
  # The value passed to the block argument will be passed in a parameter named
  # after the component.
  presents :comment_form

  # Any parameters passed to the parent presenter will be forwarded to this
  # presenter as well.
  presents :post

  def name_field
   @comment_form.text_field :name
  end

  # ...
 end
end

Context blocks were designed to work well with Rails' helper methods such as form_for and content_tag, but you can also work directly with the block. For instance, if you want to directly control the value that is passed to the nested presenter, you can call the call method on the block yourself:

def author(&block)
 content_tag :div, class: "author" do
  # The return value of `call` will be the result of rendering the nested template
  # with the argument. You can post-process the string if you want.
  block.call(@post.author)
 end
end

Context shorthand syntax

If you find yourself opening a context block just in order to use a single component, e.g. {{@author}}{{name}}{{/author}}, you can use the shorthand syntax instead: {{author:name}}. This works for all component types, e.g.

{{#author:admin?}}
 <p>The author is an admin!</p>
{{/author:admin?}}

The syntax works for nested contexts as well, e.g. {{comment:author:name}}. Any identifier and attributes are passed to the target component, which in this example would be {{name}}.

Setting up state

Although most code in Curly presenters should be free of side effects, sometimes side effects are required. One common example is defining content for a content_for block.

If a Curly presenter class defines a setup! method, it will be called before the view is rendered:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def setup!
  content_for :title, post.title

  content_for :sidebar do
   render 'post_sidebar', post: post
  end
 end
end

Escaping Curly syntax

In order to have {{ appear verbatim in the rendered HTML, use the triple Curly escape syntax:

This is {{{escaped}}.

You don't need to escape the closing }}.

Comments

If you want to add comments to your Curly templates that are not visible in the rendered HTML, use the following syntax:

{{! This is some interesting stuff }}

Presenters

Presenters are classes that inherit from Curly::Presenter – they're usually placed in app/presenters/, but you can put them anywhere you'd like. The name of the presenter classes match the virtual path of the view they're part of, so if your controller is rendering posts/show, the Posts::ShowPresenter class will be used. Note that Curly is only used to render a view if a template can be found – in this case, at app/views/posts/show.html.curly.

Presenters can declare a list of accepted variables using the presents method:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
end

A variable can have a default value:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 presents :comment, default: nil
end

Any public method defined on the presenter is made available to the template as a component:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author_link
  # You can call any Rails helper from within a presenter instance:
  link_to author.name, profile_path(author), rel: "author"
 end

 private

 # Private methods are not available to the template, so they're safe to
 # use.
 def author
  @post.author
 end
end

Presenter methods can even take an argument. Say your Curly template has the content {{t.welcome_message}}, where welcome_message is an I18n key. The following presenter method would make the lookup work:

def t(key)
 translate(key)
end

That way, simple ``functions'' can be added to the Curly language. Make sure these do not have any side effects, though, as an important part of Curly is the idempotence of the templates.

Layouts and content blocks

Both layouts and content blocks (see content_for) use yield to signal that content can be inserted. Curly works just like ERB, so calling yield with no arguments will make the view usable as a layout, while passing a Symbol will make it try to read a content block with the given name:

# Given you have the following Curly template in
# app/views/layouts/application.html.curly
#
#  <html>
#   <head>
#    <title>{{title}}</title>
#   </head>
#   <body>
#    <div id="sidebar">{{sidebar}}</div>
#    {{body}}
#   </body>
#  </html>
#
class ApplicationLayout < Curly::Presenter
 def title
  "You can use methods just like in any other presenter!"
 end

 def sidebar
  # A view can call `content_for(:sidebar) { "some HTML here" }`
  yield :sidebar
 end

 def body
  # The view will be rendered and inserted here:
  yield
 end
end

Rails helper methods

In order to make a Rails helper method available as a component in your template, use the exposes_helper method:

class Layouts::ApplicationPresenter < Curly::Presenter
 # The components {{sign_in_path}} and {{root_path}} are made available.
 exposes_helper :sign_in_path, :root_path
end

Testing

Presenters can be tested directly, but sometimes it makes sense to integrate with Rails on some levels. Currently, only RSpec is directly supported, but you can easily instantiate a presenter:

SomePresenter.new(context, assigns)

context is a view context, i.e. an object that responds to render, has all the helper methods you expect, etc. You can pass in a test double and see what you need to stub out. assigns is the hash containing the controller and local assigns. You need to pass in a key for each argument the presenter expects.

Testing with RSpec

In order to test presenters with RSpec, make sure you have rspec-rails in your Gemfile. Given the following presenter:

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def body
  Markdown.render(@post.body)
 end
end

You can test the presenter methods like this:

# You can put this in your `spec_helper.rb`.
require 'curly/rspec'

# spec/presenters/posts/show_presenter_spec.rb
describe Posts::ShowPresenter, type: :presenter do
 describe "#body" do
  it "renders the post's body as Markdown" do
   assign(:post, double(:post, body: "**hello!**"))
   expect(presenter.body).to eq "<strong>hello!</strong>"
  end
 end
end

Note that your spec must be tagged with type: :presenter.

Examples

Here is a simple Curly template – it will be looked up by Rails automatically.

<!-- app/views/posts/show.html.curly -->
<h1>{{title}}<h1>
<p class="author">{{author}}</p>
<p>{{description}}</p>

{{comment_form}}

<div class="comments">
 {{comments}}
</div>

When rendering the template, a presenter is automatically instantiated with the variables assigned in the controller or the render call. The presenter declares the variables it expects with presents, which takes a list of variables names.

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author
  link_to(@post.author.name, @post.author, rel: "author")
 end

 def description
  Markdown.new(@post.description).to_html.html_safe
 end

 def comments
  render 'comment', collection: @post.comments
 end

 def comment_form
  if @post.comments_allowed?
   render 'comment_form', post: @post
  else
   content_tag(:p, "Comments are disabled for this post")
  end
 end
end

Caching

Caching is handled at two levels in Curly – statically and dynamically. Static caching concerns changes to your code and templates introduced by deploys. If you do not wish to clear your entire cache every time you deploy, you need a way to indicate that some view, helper, or other piece of logic has changed.

Dynamic caching concerns changes that happen on the fly, usually made by your users in the running system. You wish to cache a view or a partial and have it expire whenever some data is updated – usually whenever a specific record is changed.

Dynamic Caching

Because of the way logic is contained in presenters, caching entire views or partials by the data they present becomes exceedingly straightforward. Simply define a #cache_key method that returns a non-nil object, and the return value will be used to cache the template.

Whereas in ERB you would include the cache call in the template itself:

<% cache([@post, signed_in?]) do %>
 ...
<% end %>

In Curly you would instead declare it in the presenter:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def cache_key
  [@post, signed_in?]
 end
end

Likewise, you can add a #cache_duration method if you wish to automatically expire the fragment cache:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_duration
  30.minutes
 end
end

In order to set any cache option, define a #cache_options method that returns a Hash of options:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_options
  { compress: true, namespace: "my-app" }
 end
end

Static Caching

Static caching will only be enabled for presenters that define a non-nil #cache_key method (see Dynamic Caching.)

In order to make a deploy expire the cache for a specific view, set the version of the view to something new, usually by incrementing by one:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

This will change the cache keys for all instances of that view, effectively expiring the old cache entries.

This works well for views, or for partials that are rendered in views that themselves are not cached. If the partial is nested within a view that is cached, however, the outer cache will not be expired. The solution is to register that the inner partial is a dependency of the outer one such that Curly can automatically deduce that the outer partial cache should be expired:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3
 depends_on 'posts/comment'

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 version 4

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

Now, if the version of Posts::CommentPresenter is bumped, the cache keys for both presenters would change. You can register any number of view paths with depends_on.

Curly integrates well with the caching mechanism in Rails 4 (or Cache Digests in Rails 3), so the dependencies defined with depends_on will be tracked by Rails. This will allow you to deploy changes to your templates and have the relevant caches automatically expire.

Thanks

Thanks to Zendesk for sponsoring the work on Curly.

Contributors

Build Status


Author: zendesk
Source code: https://github.com/zendesk/curly

#ruby   #ruby-on-rails 

davis mike

1626331037

Caching In WordPress: What You Need to Learn?

WordPress caching has nothing new to showcase in this context. WordPress websites also run on a specific server system and you have to make sure these servers work well for user engagement. So caching can help your website server work effectively to serve too many visitors collectively. The commonly requested items can be converted into varied copies that the website server doesn’t want to showcase every time to every website visitor. Classification of Caching is usually divided into two kinds. The Client-Side Caching & the Server Side Caching. Where client-side caching has nothing to do with your website, Server Side Caching is usually its opposite. Read more on https://bit.ly/3rbqvVh

#caching plugins #server side caching #client side caching #wordpress websites #wordpress caching

What is Distributed Caching

In this tutorial we are going to learn about what a cache is ? when we are going to use?, and How to use it? in a detailed manner.

So first of all,

What is a Cache?

Imagine that you have a system like this. Client Application request for some results from the server and the server asks those details form the Database. Then Database pullout the results to the Application server. Without pulling data from the Database all the time we can maintain another database/server to store data called Cache. Here there are 2 scenarios that you might want to use a cache.

 • When you requesting for a commonly used data, and every time we ask for those data we need to provide from the Database. Instead of this, you can save those commonly used data in a cache (in-memory cache). Here we can reduce network calls.
 • When you are doing a calculation by getting data from the database. You can reduce the number of calculations here. Store the result in cache and get the value from the cache without doing recomputations all the time. (Example: Assume you have a Student Management System and you need to calculate the average marks for a particular exam for a particular student. Store Average value in cache memory with key-value pair.)
 • We have all servers and they are hitting the database. It’s going to be a lot of loads. Instead of getting one cache, we can use more caches as a distributed system for Avoid load in the Database.

Can we store all the data in the cache?

No! We can’t store all the data in the cache because of multiple reasons.

 • The hardware that we use to make cache memories is much more expensive than a normal database.
 • If you store a ton of data on cache the search time will increase compared to the database.

So that now you know we can store infinite data on the database and we need to store the most valuable data in the cache.

When do you load data into the cache? When do you evict data from the cache?

Loading or Evicting data from the cache is called a Policy. So the cache performance depends on your cache policy. There are a number of policies you can have. The Most popular one is LRU(Least Recently Used).

**LRU **— you can add recently used entries to the bottom of the cache and least recently used entries go to the bottom. If you want to add new entries but the cache is almost full, then you can evict(kick) out those least recently used data.

Image for post

Some other Policies are,

 • Least Recently Used (LRU)
 • First In First Out (FIFO)
 • Random

#distributed-cache #caching-server #redis #caching

Charity Ferry

Charity Ferry

1620145389

Best WordPress Caching Plugins Comparison

WordPress caching plugins  is a complex topic for many people (especially newcomers), and there’s a lot to cover in any  guide. A comprehensive exploration of WordPress caching  might even demand a whole book — which we obviously don’t have the space or time to create here. But we _can _ make the essentials of [WordPress] caching easier to understand, and that’s exactly what we’ll do below.

First, let’s start by looking at caching it as if it were a fairly straightforward math problem to be solved. Most of you reading this would have no problem multilying, say, eight by eight to get 64. That’s a simple sum countless children learn in school every year.

#cache #wordpress #wordpress caching #wp #caching plugin