senad brkich

1657691784

Narzędzie Split PST do płynnego dzielenia dużych plików PST

Przewymiarowany plik to jeden z najczęstszych scenariuszy, w których pliki PST programu Outlook są poważnie uszkodzone. Prowadzi to do uszkodzenia pliku, a użytkownicy mogą nie mieć dostępu do zawartości odpowiedniego pliku PST. W takich sytuacjach można użyć narzędzia Split PST do dzielenia plików danych programu Outlook i zarządzania rozmiarem pliku. Może to być najlepsze rozwiązanie ograniczenia rozmiaru pliku do 2 GB w programie MS Outlook. Pozwala to użytkownikom na dzielenie plików PST na podstawie określonych parametrów, takich jak data, rozmiar, foldery itp. Nawet pliki można dzielić na podstawie elementów, takich jak e-maile, kalendarze, zadania, kontakty itp. Jest to w pełni kompatybilne narzędzie zdolne do działania ze wszystkimi wersjami MS Outlooka.


Narzędzie jest kompatybilne ze wszystkimi wersjami systemu operacyjnego Windows – 2000, 2003, 2008. Narzędzie jest w stanie dzielić i zarządzać plikami PST ze wszystkich wersji programu Outlook – 2000, 2003, 2007, 2010, 2013. Zarówno pliki ANSI, jak i UNICODE PST mogą być przetwarzane za pomocą aplikacji Split PST.

Funkcja dzielenia narzędzia

Narzędzie jest w stanie podzielić pliki PST o dowolnym rozmiarze, zachowując jednocześnie integralność danych zawartości plików. Wszystkie właściwości meta wiadomości e-mail są zachowywane podczas dzielenia pliku PST. Nawet zarchiwizowane pliki PST z programu Outlook można podzielić za pomocą oprogramowania. Narzędzie jest w stanie podzielić pliki PST programu Outlook na podstawie różnych funkcji, takich jak;

Podziel plik PST według rozmiaru — ta opcja dzieli plik danych programu Outlook na określony rozmiar. Użytkownicy mogą wyraźnie określić rozmiar pliku

Podziel PST według daty — ta opcja podziału dzieli zawartość pliku PST na podstawie określonego zakresu dat. Użytkownik powinien określić dwie daty końcowe, na podstawie których ma zostać podzielony plik.

Podział PST według roku – jest to podobne do opcji podziału na podstawie daty, zamiast tego użytkownik może potrzebować określić dwa lata końcowe

Podziel PST według folderu – użytkownik może wyciąć pliki PST na podstawie folderów tj. Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane itp.

Wymagania wstępne

Najważniejszą rzeczą do rozważenia jest to, że każda z wersji MS Outlook musi być zainstalowana i skonfigurowana w systemie użytkownika. Ponadto docelowy Outlook PST nie może być uszkodzony, musi być w dobrym stanie. W rzeczywistości nie można tego uznać za wymóg, ponieważ każdy, kto jest właścicielem plików PST, musi mieć zainstalowany program Outlook w swoim systemie.

Wydajność

Narzędzie jest szybkie i dokładne w działaniu. Aplikacja rozkłada i porządkuje duże pliki PST, bez utraty lub uszkodzenia danych. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z wymaganiami użytkownika. Zaprojektowane i rozwojowe narzędzie jest wykonywane za pomocą zoptymalizowanych algorytmów, aby spełnić wszystkie wymagania użytkownika.

Interfejs użytkownika

Projekt interfejsu użytkownika Split PST jest bardzo prosty i wszyscy użytkownicy mogą z łatwością obsługiwać narzędzie. Wewnętrzna konstrukcja narzędzia do łupania jest wykonywana za pomocą zoptymalizowanych algorytmów, dzięki czemu narzędzie działa idealnie i dokładnie.

Pracujący

Wybierz format danych programu Outlook

Pierwszym i najważniejszym krokiem do podzielenia dużego pliku PST programu Outlook jest wybór formatu pliku programu Outlook; w formacie ANSI lub Unicode.
Wybierz wymaganą opcję podziału

Narzędzie zapewnia cztery opcje podziału źródłowego pliku PST, tj. Na podstawie rozmiaru, daty, roku lub na podstawie folderów.

Podaj ścieżkę źródłową i docelową

Następnym krokiem podczas pracy z narzędziem Split PST jest wybranie wymaganego pliku PST, a następnie podanie lokalizacji docelowej, w której mają zostać zapisane pliki wyjściowe.

Pobierz raport o stanie

Narzędzie generuje raport o stanie na podstawie trwającego procesu podziału. Aby użytkownik miał jasny obraz procesu w tle.

Wniosek

Plik ANSI PST może ulec uszkodzeniu, jeśli rozmiar pliku przekroczy 2 GB. Plik PST Unicode ulega uszkodzeniu, jeśli przekracza 20 GB dla MS Outlook 2007 lub 50 GB dla MS Outlook 2010 i innych najnowszych wersji. Wyjątkowa wydajność i funkcje narzędzia sprawiają, że różni się od podobnych innych narzędzi. Jest to proste i interaktywne narzędzie, z którego może korzystać każdy bez wcześniejszego doświadczenia.

Czytaj więcej :- https://www.osttopstapp.com/split-pst.html

 

What is GEEK

Buddha Community

joe biden

1616658257

Compartilhar arquivo PST-Compartilhar arquivo PST-Compartilhar incrível PST

Agora, você pode dividir seus arquivos PST do Outlook com apenas um clique usando este utilitário inteligente. O aplicativo divide um único arquivo PST em vários arquivos do Outlook. O aplicativo é adequado para dividir qualquer tamanho de arquivo PST do Outlook. Além disso, este incrível utilitário divide as versões UNICODE e ANSI. Sem enfrentar qualquer tipo de problema, os usuários podem facilmente dividir seus arquivos do Outlook usando este aplicativo notável. Ele pode dividir seus arquivos do Outlook por tamanho, pasta e ano. O aplicativo pode funcionar em qualquer versão do MS Outlook, a versão pode ser nova ou arquivada de acordo com a escolha do usuário.

Este software é usado quando seus arquivos do Outlook estão superdimensionados, pois o arquivo PST será corrompido se exceder seu limite, portanto, para salvar o arquivo, você deve usar o software Split PST para evitar que o arquivo seja corrompido.

A aplicação é versátil para funcionar em qualquer versão do Sistema Operativo Windows, funciona sem problemas quer a versão seja nova ou antiga. Mesmo o usuário que não está relacionado ao conhecimento técnico pode usar o aplicativo sem nenhum obstáculo, pois o aplicativo fornece uma interface GUI inteligente para seus usuários. Além disso, um resultado preciso é fornecido ao usuário sem qualquer obstáculo.

Etapas sobre como dividir seus arquivos do Outlook

O utilitário Split PST tem algumas etapas para dividir seus grandes arquivos PST do Outlook em pequenos arquivos do Outlook. Estas são as etapas de conversão:

Etapa 1 - Instale o aplicativo
Etapa 2 - Inicie o aplicativo
Etapa 3 - Insira um arquivo grande do Outlook que você deseja dividir
Etapa 4- Selecione as opções de divisão (pasta, tamanho ou ano)
Etapas sobre como dividir seus arquivos do Outlook

Estas são as etapas usadas para dividir os arquivos do Outlook. As etapas são fáceis de executar por qualquer usuário, independentemente de seu histórico 5 - Escolha o local onde deseja salvar seus arquivos divididos do Outlook.

Estas são as etapas usadas para dividir os arquivos do Outlook. As etapas são fáceis de executar por qualquer usuário, independentemente de sua formação.

Recursos do aplicativo

Existem recursos do aplicativo que o tornam confiável para uso por qualquer usuário. O aplicativo oferece diversas vantagens aos seus usuários devido a esses recursos. Vamos dar uma olhada nesses recursos:

Divisão de tamanho diferente
O aplicativo realiza a divisão de arquivos do Outlook de diferentes tamanhos, incluindo ASCI ou UNICODE. O aplicativo verifica primeiro os arquivos do Outlook inseridos para divisão para verificar se o arquivo está corrompido. O aplicativo fornece um resultado preciso ao fazer isso.

Divisão por tamanho
O aplicativo suporta a conversão de arquivos pelo tamanho do arquivo do Outlook que os usuários inserem. Os usuários devem selecionar o tamanho do arquivo do Outlook em MB ou GB para dividir o arquivo do Outlook. O aplicativo é adequado em qualquer versão do Windows

Dividindo arquivos por ano
O aplicativo divide os arquivos do Outlook por ano. Use apenas a necessidade de inserir o ano inicial e o ano final para fazer a divisão de acordo com o ano. Portanto, o aplicativo oferece suporte à divisão desejável dos arquivos do Outlook.

Salvando os dados
O aplicativo salva os dados no local fornecido pelo usuário. Os usuários podem salvar o pesquisando-o. Dados onde eles quiserem, muito seguros. O aplicativo oferece suporte ao salvamento personalizado de dados. Os usuários podem salvar o arquivo com um nome exclusivo de acordo com sua escolha. Além disso, o usuário pode navegar por um arquivo específico.

Seguro e protegido
Os arquivos divididos são salvos de maneira segura e protegida. O aplicativo garante que nenhum dado seja perdido durante todo o processo de divisão. É um aplicativo confiável de usar. A segurança de seus dados está em primeiro lugar para a aplicação.

Portanto, você deve experimentar o aplicativo para obter um resultado preciso e eficiente. Além disso, com esses recursos avançados, o aplicativo também garante que todos os usuários se sintam fáceis de usar o aplicativo.

Palavras Finais

Usar a ferramenta Datavare Split PST para divid ir seus arquivos do Outlook será uma ótima opção para obter um resultado preciso. Além disso, o aplicativo é testado por profissionais em várias plataformas diferentes. E, portanto, usar o aplicativo para dividir os arquivos do Outlook será uma opção inteligente que o usuário deve escolher. Você pode usar este aplicativo incrível em qualquer aplicativo do Windows.

Mais informações:- https://www.datavare.com/pt/dividir-arquivo-pst.html

#outlook split pst #ferramenta de divisão de pst do outlook #utilitário outlook split pst #utilitário split pst

joe biden

1616399456

PST verschmelzen - Zusammenführen von PST-Dateien - Zusammenführen mehrerer Outlook PST

Führen Sie Ihre Outlook PST-Dateien mit nur wenigen Klicks mithilfe von Datavare Outlook PST Merger zusammen. Die Anwendung kann sowohl ANSI- als auch UNICODE-Dateien gleichzeitig zusammenführen. Die von Ihnen ausgewählten Dateien sind die einzigen, die zusammengeführt werden. Keine anderen Dateien werden von der Anwendung zusammengeführt. Große Outlook-Dateien werden ohne Hürde und mit 100% iger Genauigkeit zusammengeführt. Für jede PST-Datei erstellt die Anwendung einen separaten Ordner. Alle Daten wie E-Mails, Kontakte und Kalender werden von der Anwendung unverbindlich zusammengeführt. Benutzer können die Fusion problemlos in jeder ihrer Windows-Versionen verwenden.

Sie können die Testversion der Anwendung herunterladen und einige Outlook-Dateien zusammenführen. Auf diese Weise lernen Sie den Konverter kennen und können eventuelle Zweifel ausräumen. Der Zusammenführungsprozess wird von der Anwendung mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt. Mit hoher Genauigkeit werden alle Ihre Outlook PST-Dateien unverbindlich zusammengeführt. Darüber hinaus bietet Ihnen die Anwendung bestimmte Vorteile. Ohne Zeit zu verlieren, führt die Anwendung Ihre PST-Dateien zusammen. Sie können die Anwendung in jeder Ihrer Windows-Versionen herunterladen. Laden Sie die Testversion der Anwendung herunter und gehen Sie die App jetzt durch.

Einige der wichtigsten Funktionen dieser App

Die Anwendung bietet viele Funktionen für das einfache Funktionieren der Anwendung. Jetzt werden wir einige dieser Funktionen durchgehen:

Mehrere Dateien werden zusammengeführt
Benutzer können mehrere Outlook-Dateien gleichzeitig zum Zusammenführen auswählen. Der Benutzer muss jedoch sicher sein, dass durch die Auswahl mehrerer Dateien zum Zusammenführen die Größe der zusammengeführten Datei möglicherweise nicht größer wird.

Hierarchisches Speichern
Die Anwendung speichert die Daten in hierarchischer Reihenfolge, da der Benutzer keine Schwierigkeiten hat, eine einzelne Datei zu finden.

Hohe Genauigkeit
Alle Dateien werden mit hoher Genauigkeit konvertiert. Daher hat der Benutzer keine Probleme mit den Daten. Die Anwendung führt keinen Datenverlust durch.

Ganze Daten zusammenführen
Wenn Sie eine große PST-Datei erstellen möchten, können Sie Ihre gesamten PST-Dateien zusammenführen. Jedes einzelne Detail wird von der Anwendung fehlerfrei zusammengeführt.

Ausgewählte Daten zusammenführen
Benutzer können die Daten auswählen, die sie zusammenführen möchten. Nur die Dateien, die ein Benutzer auswählt, werden von der Anwendung zusammengeführt.

Schritte, die befolgt werden müssen

Es ist ein Muss, einige Schritte zu befolgen, um Ihre PST-Dateien zusammenzuführen. Die Schritte sind einfach und leicht durchzuführen. Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Zusammenführen Ihrer Outlook-Datei:

Schritt 1- Installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Windows-System
Schritt 2 - Durchsuchen Sie die Dateien, die Sie zusammenführen möchten
Schritt 3 - Wählen Sie die Option Zusammenführungstyp, unabhängig davon, ob Sie die Dateien in demselben Ordner zusammenführen oder einen separaten Ordner erstellen möchten
Schritt 4 - Wählen Sie das Ziel aus, um die zusammengeführten Dateien zu speichern
Schritt 5- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Jetzt zusammenführen”

Das Zusammenführen von Outlook-Dateien dauert einige Minuten und das erforderliche Ergebnis ist genau und fehlerfrei. Diese Schritte können von jedem Benutzer ausgeführt werden, auch wenn sie keinen technischen Hintergrund haben.

Schlusserklärung

Laden Sie Outlook PST Merger herunter, um Ihre Dateien schnell zusammenzuführen. Die Anwendung ist sehr unterstützend und erweitert, daher werden alle Ihre Outlook-Dateien, unabhängig davon, ob sie groß sind, von der Anwendung auf genaue Weise zusammengeführt. Während des gesamten Zusammenführungsprozesses wird keine Datenbeschädigung verursacht. Die Daten werden konvertiert und in einer hierarchischen Reihenfolge gespeichert. Ohne die Qualität der Dateien zu beeinträchtigen, werden die PST-Dateien zusammengeführt. Benutzer können die Anwendung in jedem ihrer Windows-Betriebssysteme verwenden. Darüber hinaus ist die Anwendung vielseitig und zuverlässig. Selbst Benutzer ohne technischen Hintergrund können die Anwendung problemlos verwenden. Obwohl die Anwendung fortgeschritten ist, verfügt sie über eine intelligente GUI-Oberfläche, die den Konvertierungsprozess für die Benutzer erleichtert.

Laden Sie die kostenlose Testversion der Anwendung herunter, die allen Benutzern kostenlos zur Verfügung steht. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, können Sie sich an die 24 * 7-Kundendienstnummer wenden.

More Info:- https://www.datavare.com/de/verschmelzung-mehrere-pst.html

##pst geht software ##pst-merge-tool ##pst geht #ausblick pst fusion #pst-fusionstool #pst-fusion

Compartilhar arquivo PST-Compartilhar arquivo PST-Compartilhar incrível PST

Maintenant, vous pouvez diviser vos fichiers Outlook PST en un seul clic en utilisant cet utilitaire intelligent. L’application divise un seul fichier PST en plusieurs fichiers Outlook. L’application est adaptée pour diviser n’importe quelle taille de fichier Outlook PST. De plus, cet utilitaire étonnant divise les versions UNICODE et ANSI. Sans faire face à aucun type de problème, les utilisateurs peuvent facilement diviser leurs fichiers Outlook en utilisant cette application remarquable. Il peut diviser vos fichiers Outlook par taille, dossier et année. L’application peut fonctionner sur n’importe quelle version de MS Outlook, la version peut être à la fois nouvelle ou archivée selon ce que les utilisateurs ont envie de choisir.

Ce logiciel est utilisé lorsque vos fichiers Outlook sont surdimensionnés, car le fichier PST sera corrompu s’il dépasse sa limite.Par conséquent, pour éviter que le fichier ne soit, vous devez utiliser le logiciel Split PST pour éviter que le fichier ne soit corrompu.

L’application est polyvalente pour fonctionner dans n’importe quelle version du système d’exploitation Windows, elle fonctionne sans problème, que la version soit nouvelle ou ancienne. Même l’utilisateur qui n’est pas lié à l’expérience technique peut utiliser l’application sans aucun obstacle car l’application fournit une interface graphique intelligente à ses utilisateurs. En outre, un résultat précis est fourni à l’utilisateur sans aucun obstacle.

Étapes pour diviser vos fichiers Outlook

L’utilitaire Split PST comporte quelques étapes pour diviser vos gros fichiers Outlook PST en petits fichiers Outlook. Voici les étapes de conversion:

Étape 1 - Installez l’application
Étape 2 - Lancez l’application
Étape 3 - Entrez un gros fichier Outlook que vous souhaitez fractionner
Étape 4- Sélectionnez les options de fractionnement (dossier, taille ou année)
Étapes pour diviser vos fichiers Outlook.

Voici les étapes utilisées pour fractionner les fichiers Outlook. Les étapes sont faciles à exécuter par n’importe quel utilisateur, quel que soit son parcours.

Fonctionnalités de l’application

Il existe des fonctionnalités de l’application qui la rendent fiable à utiliser par n’importe quel utilisateur. L’application offre plusieurs avantages à ses utilisateurs grâce à ces fonctionnalités. Jetons un coup d’œil à ces fonctionnalités:

Division de taille différente
L’application effectue le fractionnement de différentes tailles de fichiers Outlook, y compris ASCI ou UNICODE. L’application analyse d’abord les fichiers Outlook que vous avez entrés pour le fractionnement pour vérifier si le fichier est corrompu. L’application fournit ainsi un résultat précis.

Division par taille
L’application prend en charge la conversion de fichiers de la taille du fichier Outlook que les utilisateurs entrent. Les utilisateurs doivent sélectionner le fichier Outlook de taille Mo ou Go pour diviser le fichier Outlook. L’application convient à toutes les versions de Windows

Division des fichiers par année
L’application divise les fichiers Outlook par année. Utilisez juste besoin de saisir l’année de début et l’année de fin pour faire le fractionnement en fonction de l’année. Par conséquent, l’application prend en charge le fractionnement souhaitable des fichiers Outlook.

Sauvegarde des données
L’application enregistre les données à l’emplacement indiqué par l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent enregistrer le en le recherchant. Les données là où ils veulent qu’elles soient trop sûres. L’application prend en charge l’enregistrement personnalisé des données. Les utilisateurs peuvent enregistrer le fichier avec un nom unique selon leur choix. En outre, l’utilisateur peut parcourir un fichier spécifique.

Sûr et sécurisé

Les fichiers fractionnés sont enregistrés de manière sûre et sécurisée. L’application s’assure qu’aucune donnée n’est perdue pendant tout le processus de fractionnement. C’est une application fiable à utiliser. La sécurité de vos données est primordiale pour l’application.

Par conséquent, vous devez essayer l’application afin d’obtenir un résultat précis et efficace. De plus, avec ces fonctionnalités avancées, l’application s’assure également que tous les utilisateurs se sentent faciles à utiliser.

Mots finaux

L’utilisation de l’outil Datavare Split PST pour diviser vos fichiers Outlook sera une excellente option pour obtenir un résultat précis. De plus, l’application est testée par des professionnels sur différentes plateformes. Et donc, l’utilisation de l’application pour diviser les fichiers Outlook sera une option intelligente qu’un utilisateur doit choisir. Vous pouvez utiliser cette application incroyable dans n’importe quelle application Windows.

Plus d’informations:- https://www.datavare.com/fr/scinder-fichier-pst.html

#outlook split pst #split pst #division des perspectives #split pst pour diviser

joe biden

1617946972

Konwerter MBOX do PST - Darmowy MBOX na PST do Konwersja pliku MBOX do Outlook PST

Pobierz MBOX do konwertera PST i przekonwertuj pliki MBOX na format PST. Dzięki tej aplikacji pliki są konwertowane z dużą prędkością bez żadnych problemów. Aby dowiedzieć się o aplikacji, użytkownik może zainstalować wersję demonstracyjną tej aplikacji i dowiedzieć się o aplikacji i jej działaniu. Dzięki dużej szybkości zgodności aplikacja konwertuje wszystkie pliki MBOX do formatu PST.

Przycisk pobierania

Dowiedz się o działaniu aplikacji

Ta zaawansowana aplikacja działa w określonej kolejności, aby konwertować pliki MBOX do formatu PST. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka punktów, które mówią o aplikacji i sprawdzają, czy spełnia ona wszystkie oczekiwania użytkownika.

  • Użytkownicy mogą w płynny sposób zbiorczo konwertować pliki MBOX.
  • Dzięki lokalizacji określonej przez użytkownika dane są szybko konwertowane.
  • Aplikacja zapewnia bezpośrednią konwersję.
  • W zaawansowany sposób odbywa się proces konwersji.
  • Aplikacja zapewnia szybką konwersję za pomocą jednego kliknięcia
  • Aplikacja działa na dowolnej aplikacji Windows, w tym XP lub Vista.
  • Wszystkie pliki e-mail MBOX są konwertowane w tym inteligentnym konwerterze.
  • Aplikacja zapisuje plik lokalnie.
  • Dlatego aplikacja obsługuje te zaawansowane funkcje, które wspierają działanie oprogramowania w sposób zaawansowany.

Jak przekonwertować pliki MBOX na PST?

Użytkownicy mogą konwertować plik w kilku krokach bez pomocy technicznej. Wykonaj następujące kroki, aby przekonwertować plik MBOX do formatu PST programu Outlook:

Krok 1 - Pobierz konwerter MBOX na PST
Krok 2 - Uruchom konwerter
Krok 3 - Wybierz pliki MBOX, które chcesz przekonwertować
Krok 4 - Teraz wybierz typ, który chcesz wyeksportować pliki.
Krok 5 - Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik
Krok 6 - Na koniec kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „Konwertuj teraz”.

Te kroki może wykonać każdy początkujący użytkownik.

Niektóre z atrybutów tego inteligentnego konwertera

Omówmy inteligentne funkcje tego konwertera podane poniżej:

1. Konwertuj dowolne pliki MBOX
To narzędzie konwertuje pliki MBOX dowolnego typu z Thunderbirda do Apple Mail. To jest zaawansowany konwerter.
2. Masowa konwersja plików MBOX
Użytkownicy mogą konwertować dowolną ilość plików danych bez żadnych przeszkód. Konwersja przebiega bez względu na rozmiar pliku MBOX.
3. Konwertowane są tylko wybrane pliki
Pliki wybrane przez użytkownika są konwertowane z plików MBOX do formatu PST programu Outlook. Przekonwertowane wyniki są zgodne z oczekiwaniami użytkowników.
4. Indywidualna lokalizacja
Użytkownik może zapisać plik w dowolnym miejscu, w którym chce go zapisać. Konwertowane dane są zapisywane w odpowiednim miejscu.
5. Dobra kompatybilność
Użytkownik zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga użytkownikowi bezproblemowo konwertować pliki.
6. Doskonała dokładność
Wynik dostarczony przez aplikację jest w 100% dokładny. Jakość wyniku pozostaje bez zarzutu.

Wniosek

Aplikacja daje wszystkie odpowiednie wyniki po konwersji. Dzięki dużej szybkości zgodności zadanie konwersji jest przetwarzane przez aplikację bez żadnego błędu. Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną konwertera MBOX na PST, aby zobaczyć, jak działa.

#konwerter mbox na pst #mbox do eksportera pst #eksportuj mbox do pst #przekonwertować mbox na pst #importuj mbox do pst #mbox do importera pst

Convertitore da OST a PST - OST Gratuito in PST per Convertire File OST in PST

Gli utenti possono convertire i propri file OST in formato Outlook utilizzando il convertitore da OST a Outlook PST per una conversione ad alta velocità. L’applicazione è adatta per eseguire l’attività di conversione con un risultato accurato. Tutti i dati dei file OST inclusi calendari, note, e-mail, messaggi e contatti vengono convertiti nel formato PST di Outlook dal convertitore. L’applicazione è adatta a tutti gli utenti in quanto fornisce un’interfaccia GUI intelligente e anche un’interfaccia user-friendly per i suoi utenti per il suo buon funzionamento. Gli utenti possono convertire tutti i file OST che desiderano convertire.

Qualsiasi utente può scaricare la versione di prova dell’applicazione. L’applicazione funziona in modo soddisfacente fornendo così il risultato secondo le aspettative dell’utente. Inoltre, l’applicazione è adatta per funzionare con qualsiasi sistema operativo Windows indipendentemente dalla versione utilizzata. È un’applicazione altamente compatibile che ogni utente sogna di utilizzare. Gli utenti di qualsiasi background potranno utilizzare comodamente l’applicazione poiché l’applicazione è progettata in modo tale da fornire un’interfaccia GUI altamente adatta. Inoltre, l’applicazione è una piattaforma sicura e protetta che viene testata da professionisti altamente qualificati in modo che l’applicazione si adatti a tutte le esigenze degli utenti.

Prova questa applicazione indipendente per convertire i tuoi file OST, per utilizzare l’installazione dell’applicazione di MS Outlook non è richiesta.

Passaggi per la conversione

Di seguito sono riportati i passaggi per convertire i file OST nel formato PST di Outlook utilizzando OST to PST Converter.

Passaggio 1: installare l’applicazione nel sistema operativo del computer
Passaggio 2- Avvia l’applicazione
Passaggio 3- Sfoglia i file OST che desideri convertire
Passaggio 4: scegliere il percorso in cui si desidera salvare i file OST convertiti
Passaggio 5: fare clic sul pulsante “converti ora

Con questi passaggi di base, sarai in grado di convertire facilmente i tuoi file OST in formato Outlook senza alcuna assistenza tecnica.
In caso di problemi di qualsiasi tipo, è possibile visualizzare le istantanee dei passaggi forniti dall’applicazione. Queste istantanee sono i passaggi per convertire i file OST nel formato PST di Outlook.

Caratteristiche del convertitore

Dopo tutte queste cose. Concentriamoci sulle caratteristiche che rendono questa applicazione versatile e una piattaforma avanzata.
Di seguito sono elencate le funzionalità discusse:

Conversione di OST in formato Outlook
L’applicazione supporta solo la conversione dei file OST nel formato Outlook. L’applicazione è in grado di convertire i file OST secondo il requisito dell’utente. Nessun file viene danneggiato o danneggiato durante l’intero processo di conversione.

Alta precisione
Un risultato estremamente accurato viene fornito dall’applicazione anche se gli utenti immettono una quantità qualsiasi di file per la conversione. L’applicazione analizza i file come contatti, calendari, note e messaggi per fornire all’utente un risultato ben preciso.

Conversione specificata dagli utenti
Tutti i file OST convertiti vengono salvati secondo la scelta degli utenti, il che significa che gli utenti hanno piena autorità per salvare i loro file OST convertiti ovunque, desiderano salvare. Una funzione di filtraggio dei file viene fornita all’utente in modo che possa sfogliare il file che desidera convertire nel formato PST di Outlook.

Risparmio personalizzato
Gli utenti possono salvare i file dove vogliono salvare senza avere alcun tipo di problema. L’applicazione supporta la personalizzazione del salvataggio dei file. Gli utenti sono liberi di salvare i file con qualsiasi nome. l’applicazione non impedisce agli utenti di salvare i file PST di Outlook.

Compatibilità di alta qualità
L’applicazione è altamente compatibile e può essere utilizzata in qualsiasi versione di Windows. Fornisce flessibilità per utilizzare l’applicazione. Inoltre, l’applicazione può accedere a qualsiasi versione dei file PST di Outlook. Non importa quale versione di Windows usi, l’applicazione funzionerà alla grande in qualsiasi di esse.

Dichiarazione finale

Prova questo fantastico datavare convertitore da OST a PST che assicurerà che tutti i tuoi file OST vengano convertiti senza problemi senza dover affrontare alcun tipo di problema. L’applicazione è adatta per essere utilizzata da qualsiasi utente. Provare questa applicazione sarà una decisione intelligente da prendere.
Puoi scaricare la versione di prova dell’applicazione per avere maggiori informazioni sull’app. Inoltre, l’applicazione proteggerà tutte le tue informazioni. Prova subito questa applicazione!

Ulteriori informazioni:- https://www.datavare.com/it/convertire-ost-in-pst.html

#convertitore da ost a pst #ost a pst importatore #conversione da ost a pst #importa ost a pst #esporta ost a pst #converti ost in pst