Duong Tran

Duong Tran

1658384700

Cách Xóa Hàng Loạt Email Trong Gmail

Tôi nghe một số đồng nghiệp của tôi nói về việc không nhận được hộp thư đến. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ cách xóa hơn 4000 tin nhắn chưa đọc của mình. Và sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, tôi đã tìm ra cách.

Tôi thậm chí đã tiếp tục xóa 20.000 email khỏi thùng rác - và chỉ tiết kiệm được hơn 1 gigabyte dung lượng đĩa trong quá trình này.
hộp thư đến0

Hôm nay, tôi muốn chỉ cho bạn cách bạn có thể xóa hàng loạt email trong ứng dụng Gmail - bất kể bạn có hàng nghìn thư ở đó.

Cách xóa tất cả email chưa đọc trong Gmail

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn

Bước 2 : Trên thanh tìm kiếm, nhập in:unreadvà nhấn ENTER. Điều này sẽ hiển thị cho bạn 50 tin nhắn chưa đọc.
ss4-2

Bước 3 : Chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn 50 email chưa đọc.
ss5-2

Bước 4 : Nhấp vào thông báo có nội dung “chọn tất cả các cuộc trò chuyện phù hợp với tìm kiếm này”. Thao tác này sẽ chọn tất cả các tin nhắn chưa đọc của bạn.
ss6-2

Bước 5 : Nhấp vào biểu tượng xóa ở trên cùng.
ss7-3

Bước 6 : Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa hàng loạt tin nhắn hay không. Nhấp vào “Ok”.
ss8-2

Đó là cách bạn có thể xóa hàng loạt thư trong Gmail.
ss9-2

Cách xóa thùng rác Gmail

Bước 1 : Để xóa thư khỏi Thùng rác, hãy nhấp vào “Thêm” ở bên trái và chọn Thùng rác.
ss10-2

Bước 2 : Nhấp vào hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn thư vào thùng rác.
ss11-2

Bước 3 : Chọn tất cả thư trong Thùng rác và nhấp vào “Xóa vĩnh viễn”.
ss12-2

Bước 4 : Nhấn Ok để xác nhận rằng bạn muốn xóa tất cả các tin nhắn.
ss13-1

Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng x số email đã bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn không nhận được thông báo ngay cả khi mọi thứ hiển thị rõ ràng, hãy làm mới trang.
ss14-1

Bạn cũng có thể xóa tin nhắn trong tab quảng cáo hoặc xã hội.

Làm cách nào để Xóa Email khỏi Danh sách Khuyến mại?

Để xóa tin nhắn email trong tab quảng cáo, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bước 1 : Nhấp vào Thêm ở bên phải và chọn Danh mục.
ss15

Bước 2 : Nhấp vào Khuyến mãi.
ss16

Bước 2 : Nhấp vào hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn tất cả 50 tin nhắn trong tab khuyến mãi.
ss17

Bước 3 : Bấm chọn tất cả các cuộc hội thoại trong tab khuyến mãi.
ss18

Bước 4 : Nhấp vào biểu tượng xóa ở trên cùng.
ss19

Bước 5 : Xác nhận bạn muốn xóa tất cả tin nhắn trong tab khuyến mãi.
ss20

Bạn sẽ nhận được thông báo rằng các cuộc trò chuyện đã được chuyển vào thùng rác.
ss21

Nếu bạn muốn xóa tin nhắn trong các tab khác, chẳng hạn như xã hội hoặc diễn đàn, hãy lặp lại quy trình bạn đã trải qua để xóa tất cả tin nhắn trong tab quảng cáo.

Sự kết luận

Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn xóa các thư không mong muốn trong ứng dụng Gmail của mình để bạn cũng có thể chuyển đến hộp thư đến bằng không.

Có những cách khác bạn có thể sử dụng toán tử tìm kiếm để truy vấn ứng dụng Gmail và hiển thị các thư đã nhận trong nhiều năm để bạn có thể làm những gì bạn muốn với chúng. Bạn có thể tìm thấy các toán tử tìm kiếm đó trong Bộ phận hỗ trợ của Google.

Cảm ơn vì đã đọc.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-batch-delete-emails-in-gmail-delete-multiple-email-messages/

#email  #google 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Xóa Hàng Loạt Email Trong Gmail

Ayan Code

1656193861

Simple Login Page in HTML and CSS | Source Code

Hello guys, Today in this post we’ll learn How to Create a Simple Login Page with a fantastic design. To create it we are going to use pure CSS and HTML. Hope you enjoy this post.

A login page is one of the most important component of a website or app that allows authorized users to access an entire site or a part of a website. You would have already seen them when visiting a website. Let's head to create it.

Whether it’s a signup or login page, it should be catchy, user-friendly and easy to use. These types of Forms lead to increased sales, lead generation, and customer growth.


Demo

Click to watch demo!

Simple Login Page HTML CSS (source code)

<!DOCTYPE html>
 <html lang="en" >
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/5.0.0/normalize.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="styledfer.css">
 </head>

 <body>
  <div id="login-form-wrap">
  <h2>Login</h2>
  <form id="login-form">
   <p>
   <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Email " required><i class="validation"><span></span><span></span></i>
   </p>
   <p>
   <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Password" required><i class="validation"><span></span><span></span></i>
   </p>
   <p>
   <input type="submit" id="login" value="Login">
   </p>

   </form>
  <div id="create-account-wrap">
   <p>Don't have an accout? <a href="#">Create One</a><p>
  </div>
  </div>
  
 <script src='https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js'></script>
 <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.15.0/jquery.validate.min.js'></script>
 </body>
</html>

CSS CODE

body {
 background-color: #020202;
 font-size: 1.6rem;
 font-family: "Open Sans", sans-serif;
 color: #2b3e51;
}
h2 {
 font-weight: 300;
 text-align: center;
}
p {
 position: relative;
}
a,
a:link,
a:visited,
a:active {
 color: #ff9100;
 -webkit-transition: all 0.2s ease;
 transition: all 0.2s ease;
}
a:focus, a:hover,
a:link:focus,
a:link:hover,
a:visited:focus,
a:visited:hover,
a:active:focus,
a:active:hover {
 color: #ff9f22;
 -webkit-transition: all 0.2s ease;
 transition: all 0.2s ease;
}
#login-form-wrap {
 background-color: #fff;
 width: 16em;
 margin: 30px auto;
 text-align: center;
 padding: 20px 0 0 0;
 border-radius: 4px;
 box-shadow: 0px 30px 50px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
#login-form {
 padding: 0 60px;
}
input {
 display: block;
 box-sizing: border-box;
 width: 100%;
 outline: none;
 height: 60px;
 line-height: 60px;
 border-radius: 4px;
}
#email,
#password {
 width: 100%;
 padding: 0 0 0 10px;
 margin: 0;
 color: #8a8b8e;
 border: 1px solid #c2c0ca;
 font-style: normal;
 font-size: 16px;
 -webkit-appearance: none;
   -moz-appearance: none;
     appearance: none;
 position: relative;
 display: inline-block;
 background: none;
}
#email:focus,
#password:focus {
 border-color: #3ca9e2;
}
#email:focus:invalid,
#password:focus:invalid {
 color: #cc1e2b;
 border-color: #cc1e2b;
}
#email:valid ~ .validation,
#password:valid ~ .validation 
{
 display: block;
 border-color: #0C0;
}
#email:valid ~ .validation span,
#password:valid ~ .validation span{
 background: #0C0;
 position: absolute;
 border-radius: 6px;
}
#email:valid ~ .validation span:first-child,
#password:valid ~ .validation span:first-child{
 top: 30px;
 left: 14px;
 width: 20px;
 height: 3px;
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
     transform: rotate(-45deg);
}
#email:valid ~ .validation span:last-child
#password:valid ~ .validation span:last-child
{
 top: 35px;
 left: 8px;
 width: 11px;
 height: 3px;
 -webkit-transform: rotate(45deg);
     transform: rotate(45deg);
}
.validation {
 display: none;
 position: absolute;
 content: " ";
 height: 60px;
 width: 30px;
 right: 15px;
 top: 0px;
}
input[type="submit"] {
 border: none;
 display: block;
 background-color: #ff9100;
 color: #fff;
 font-weight: bold;
 text-transform: uppercase;
 cursor: pointer;
 -webkit-transition: all 0.2s ease;
 transition: all 0.2s ease;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 display: inline-block;
 cursor: pointer;
 text-align: center;
}
input[type="submit"]:hover {
 background-color: #ff9b17;
 -webkit-transition: all 0.2s ease;
 transition: all 0.2s ease;
}

#create-account-wrap {
 background-color: #eeedf1;
 color: #8a8b8e;
 font-size: 14px;
 width: 100%;
 padding: 10px 0;
 border-radius: 0 0 4px 4px;
}

Congratulations! You have now successfully created our Simple Login Page in HTML and CSS.

My Website: codewithayan, see this to checkout all of my amazing Tutorials.

Duong Tran

Duong Tran

1658384700

Cách Xóa Hàng Loạt Email Trong Gmail

Tôi nghe một số đồng nghiệp của tôi nói về việc không nhận được hộp thư đến. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ cách xóa hơn 4000 tin nhắn chưa đọc của mình. Và sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, tôi đã tìm ra cách.

Tôi thậm chí đã tiếp tục xóa 20.000 email khỏi thùng rác - và chỉ tiết kiệm được hơn 1 gigabyte dung lượng đĩa trong quá trình này.
hộp thư đến0

Hôm nay, tôi muốn chỉ cho bạn cách bạn có thể xóa hàng loạt email trong ứng dụng Gmail - bất kể bạn có hàng nghìn thư ở đó.

Cách xóa tất cả email chưa đọc trong Gmail

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn

Bước 2 : Trên thanh tìm kiếm, nhập in:unreadvà nhấn ENTER. Điều này sẽ hiển thị cho bạn 50 tin nhắn chưa đọc.
ss4-2

Bước 3 : Chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn 50 email chưa đọc.
ss5-2

Bước 4 : Nhấp vào thông báo có nội dung “chọn tất cả các cuộc trò chuyện phù hợp với tìm kiếm này”. Thao tác này sẽ chọn tất cả các tin nhắn chưa đọc của bạn.
ss6-2

Bước 5 : Nhấp vào biểu tượng xóa ở trên cùng.
ss7-3

Bước 6 : Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa hàng loạt tin nhắn hay không. Nhấp vào “Ok”.
ss8-2

Đó là cách bạn có thể xóa hàng loạt thư trong Gmail.
ss9-2

Cách xóa thùng rác Gmail

Bước 1 : Để xóa thư khỏi Thùng rác, hãy nhấp vào “Thêm” ở bên trái và chọn Thùng rác.
ss10-2

Bước 2 : Nhấp vào hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn thư vào thùng rác.
ss11-2

Bước 3 : Chọn tất cả thư trong Thùng rác và nhấp vào “Xóa vĩnh viễn”.
ss12-2

Bước 4 : Nhấn Ok để xác nhận rằng bạn muốn xóa tất cả các tin nhắn.
ss13-1

Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng x số email đã bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn không nhận được thông báo ngay cả khi mọi thứ hiển thị rõ ràng, hãy làm mới trang.
ss14-1

Bạn cũng có thể xóa tin nhắn trong tab quảng cáo hoặc xã hội.

Làm cách nào để Xóa Email khỏi Danh sách Khuyến mại?

Để xóa tin nhắn email trong tab quảng cáo, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bước 1 : Nhấp vào Thêm ở bên phải và chọn Danh mục.
ss15

Bước 2 : Nhấp vào Khuyến mãi.
ss16

Bước 2 : Nhấp vào hộp kiểm ở góc trên bên phải để chọn tất cả 50 tin nhắn trong tab khuyến mãi.
ss17

Bước 3 : Bấm chọn tất cả các cuộc hội thoại trong tab khuyến mãi.
ss18

Bước 4 : Nhấp vào biểu tượng xóa ở trên cùng.
ss19

Bước 5 : Xác nhận bạn muốn xóa tất cả tin nhắn trong tab khuyến mãi.
ss20

Bạn sẽ nhận được thông báo rằng các cuộc trò chuyện đã được chuyển vào thùng rác.
ss21

Nếu bạn muốn xóa tin nhắn trong các tab khác, chẳng hạn như xã hội hoặc diễn đàn, hãy lặp lại quy trình bạn đã trải qua để xóa tất cả tin nhắn trong tab quảng cáo.

Sự kết luận

Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn xóa các thư không mong muốn trong ứng dụng Gmail của mình để bạn cũng có thể chuyển đến hộp thư đến bằng không.

Có những cách khác bạn có thể sử dụng toán tử tìm kiếm để truy vấn ứng dụng Gmail và hiển thị các thư đã nhận trong nhiều năm để bạn có thể làm những gì bạn muốn với chúng. Bạn có thể tìm thấy các toán tử tìm kiếm đó trong Bộ phận hỗ trợ của Google.

Cảm ơn vì đã đọc.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-batch-delete-emails-in-gmail-delete-multiple-email-messages/

#email  #google 

Alice Cook

Alice Cook

1615441648

Fix: Gmail Authentication Problems | Gmail 2-step Verification Bypass (2020-21)

An Gmail authentication error occurs when an account’s owner is unable to verify themselves; Gmail perceives it to be a threat to the account and its privacy, so it shows an authentication error. This can occur due to multiple reasons; entering the wrong password, using the wrong server port, and disabled IMAP on Gmail. You will find solutions to fix Gmail authentication problems in this Video. Additionally, you will find ways for Gmail 2-step verification bypass.
Visit: https://contactforhelp.com/gmail/

#gmail authentication error #gmail two factor authentication #gmail 2 step authentication #gmail authentication failed #gmail authentication problems #gmail 2 step verification bypass

Hollie Ratke

Hollie Ratke

1597626000

Best Practices for Running Your Own Email Server

Plesk Premium Email, powered by Kolab lets you become your own mail service provider in a few easy steps. It’s like creating a personal Gmail service, one that you control from top to bottom. Running the mail server allows you to store your own email, access the mail server’s logs, and access the raw email files in a user’s mailbox.

However, one key concern when running your own mail server is email deliverability. Without being able to effectively reach your customer base, you cannot do business. So, how do you ensure your emails do not end up as spam?

It’s important to follow common rules and best practices when operating a mail server to guarantee your emails always reach their destination. In this quick guide, we’ll walk you through a few things to consider, to make sure that your emails always end up where you intend.

Reputation Management

Much of email delivery depends on your reputation, which is attached to your IPs and domains.

Please note that there might be different types of setups where you can either influence these things or not:

 • If you’re **running your own server **(or VPS – virtual private server) or a bunch of servers with Plesk for shared hosting with WHMCS, you have full influence and control about the following settings.
 • If you’re an **end customer or reseller **of a service provider or hoster using Plesk, unfortunately only your hosting provider can do these modifications for you. In case you want to regain control of your environments, it’s time to move your shared hosting account to your own VPS!
 • If you run Plesk on one of the hyperscale cloud providers such as DigitalOcean, Linode, AWS/Lightsail, Azure, or Google, your default email / SMTP (Port 25 or not) might be blocked on the infrastructure level. If that’s the case, you might need to contact their support to unblock it. In addition, also check that you’re receiving a reverse DNS entry for your IP that is required for operating an email server properly.

The two key-factors that we can influence are:

**1. Ensure other servers can distinguish **between genuine email coming from your server and spam coming from other servers, pretending to come from your server. If you don’t, a spammer can burn your hard-earned reputation while delivering their spam.

You can ensure this by enabling DKIM/DMARC and SPF protection in Plesk under “Server-Wide Mail Settings”.

#plesk news and announcements #email #email server #kolab #plesk email security #plesk premium email #self-hosted email #spam

First DigiAdd

1620022624

Best Email marketing strategy for Business to Reach Customer

A company can plan when to send time-based promotions or non-promotional emails using an email marketing strategy. With an email marketing strategy in place, marketers can plan out their email advertising process ahead of time.Top Email Marketing Platform

#creative email marketing services #email marketing #best email marketing services #top email marketing platform #email database & marketing services #email marketing service provider in pune