CODE VN

CODE VN

1638777106

Cách thêm các phần tử mới vào DOM trong jQuery

Sử dụng jQuery append()hoặc prepend()phương thức

Bạn có thể thêm hoặc chèn các phần tử vào DOM bằng cách sử dụng jQuery append()hoặc prepend()các phương thức. append()Phương thức jQuery chèn nội dung vào cuối các phần tử đã so khớp, trong khi prepend()phương thức này chèn nội dung vào đầu các phần tử đã so khớp.

Ví dụ sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thêm các mục mới vào cuối danh sách có thứ tự HTML một cách dễ dàng bằng cách sử dụng append()phương thức jQuery . Chúng ta hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Add Elements to DOM</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("ol").append("<li>list item</li>"); 
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <button>Add new list item</button>
  <ol>
    <li>list item</li>
    <li>list item</li>
    <li>list item</li>
  </ol>
</body> 
</html>

Tương tự, bạn có thể thêm các phần tử vào đầu các phần tử đã so khớp.

Ví dụ sau sẽ trình bày cách thêm tiêu đề HTML vào đầu phần tử đoạn văn bằng prepend()phương thức jQuery .

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Add Elements to DOM</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("p").prepend("<h1>This is a heading</h1>"); 
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <button>Add heading</button>
</body> 
</html>

What is GEEK

Buddha Community

CODE VN

CODE VN

1638777106

Cách thêm các phần tử mới vào DOM trong jQuery

Sử dụng jQuery append()hoặc prepend()phương thức

Bạn có thể thêm hoặc chèn các phần tử vào DOM bằng cách sử dụng jQuery append()hoặc prepend()các phương thức. append()Phương thức jQuery chèn nội dung vào cuối các phần tử đã so khớp, trong khi prepend()phương thức này chèn nội dung vào đầu các phần tử đã so khớp.

Ví dụ sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thêm các mục mới vào cuối danh sách có thứ tự HTML một cách dễ dàng bằng cách sử dụng append()phương thức jQuery . Chúng ta hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Add Elements to DOM</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("ol").append("<li>list item</li>"); 
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <button>Add new list item</button>
  <ol>
    <li>list item</li>
    <li>list item</li>
    <li>list item</li>
  </ol>
</body> 
</html>

Tương tự, bạn có thể thêm các phần tử vào đầu các phần tử đã so khớp.

Ví dụ sau sẽ trình bày cách thêm tiêu đề HTML vào đầu phần tử đoạn văn bằng prepend()phương thức jQuery .

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Add Elements to DOM</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("p").prepend("<h1>This is a heading</h1>"); 
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <button>Add heading</button>
</body> 
</html>

35.000+ Tủ locker, tủ nhân viên cao cấp chính hãng l Nam Thuy Corp

35.000+ Tủ locker, tủ nhân viên cao cấp chính hãng l Nam Thuy Corp
 

Việc trang bị tủ locker cho các trường học là điều vô cùng cần thiết để giúp học sinh có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân.


 

Website: https://namthuycorp.com/danh-muc-san-pham/tu-locker/


 

#tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá_rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên


 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM THỦY

Công ty thành viên trực thuộc Nam Thủy Group


 

Địa chỉ: SH02-22, Sari Town, KĐT Sala, 10 Mai Chí Thọ,

Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh


 

Điện thoại: (028) 62700527          Hotline: 0909 420 804


 

Email: info@namthuycorp.com 

Tủ iLocker

Tủ iLocker mang nhiều đặc điểm nổi bật, cùng các phương thức bảo mật khác nhau như Fingerprint, RFID, Face ID hoặc QR code được xem là giải pháp lưu trữ tối ưu của Smart Locker

#tủ_locker #tủ_sắt_locker   #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ sắt locker

locker

tu sat locker

tu locker


 

Tủ locker

Tủ locker dòng W900 là sản phẩm có thể xếp chồng lên được 3 tầng cho 1 cột, có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau theo mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

tủ locker

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker

tủ sắt nhiều ngăn


 

tủ locker

Hệ thống tủ locker trong trường học giúp cho các học sinh sinh viên có một môi trường học tập hiện đại, thoải mái và an toàn hơn.

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website: 

locker

tủ đựng đồ nhân viên

tủ locker

tủ sắt locker

locker