Entendre les signatures digitals a Blockchain i com funciona

Entendre les signatures digitals a Blockchain i com funciona

Una signatura digital és exactament el que sembla una alternativa moderna a la signatura de documents amb paper i bolígraf. En aquesta publicació entendràs les signatures digitals a Blockchain i com funciona.

Una signatura digital és un mecanisme criptogràfic utilitzat per verificar l'autenticitat i la integritat de les dades digitals. Podem considerar-la com una versió digital de les signatures manuscrites ordinàries, però amb nivells més alts de complexitat i seguretat.

En termes simples, podem descriure una signatura digital com un codi que s'adjunta a un missatge o document. Un cop generat, el codi actua com a prova que el missatge no s'ha manipulat al llarg del seu camí de l'emissor al receptor.

Tot i que el concepte de garantir les comunicacions mitjançant la criptografia es remunta a temps antics, els esquemes de signatura digital es van convertir en una possible realitat als anys setanta, gràcies al desenvolupament de la criptografia de clau pública (PKC). Per tant, per saber com funcionen les signatures digitals, primer hem d'entendre els fonaments bàsics de les funcions hash i la criptografia de clau pública.

Funcions hash

El hashing és un dels elements bàsics d'un sistema de signatura digital. El procés de hash implica transformar dades de qualsevol mida en una sortida de mida fixa. Això es fa mitjançant un tipus especial d'algorismes coneguts com a funcions hash. La sortida generada per una funció hash es coneix com a valor hash o resum de missatges.

Quan es combinen amb la criptografia, les anomenades funcions hash criptogràfiques es poden utilitzar per generar un valor hash (digest) que actua com una empremta digital única. Això vol dir que qualsevol canvi en les dades d'entrada (missatge) donaria lloc a una sortida completament diferent (valor hash). I aquesta és la raó per la qual les funcions hash criptogràfiques s'utilitzen àmpliament per verificar l'autenticitat de les dades digitals.

Criptografia de clau pública (PKC)

La criptografia de clau pública, o PKC, fa referència a un sistema criptogràfic que fa ús d'un parell de claus: una clau pública i una clau privada. Les dues claus estan relacionades matemàticament i es poden utilitzar tant per a l'encriptació de dades com per a signatures digitals.

Com a eina de xifratge, PKC és més segur que els mètodes més rudimentaris de xifratge simètric. Mentre que els sistemes antics es basen en la mateixa clau per xifrar i desxifrar la informació, PKC permet el xifratge de dades amb la clau pública i el desxifrat de dades amb la seva clau privada corresponent.

A part d'això, l'esquema PKC també es pot aplicar en la generació de signatures digitals. En essència, el procés consisteix en hash un missatge (o dades digitals) juntament amb la clau privada del signant. A continuació, el destinatari del missatge pot comprovar si la signatura és vàlida mitjançant la clau pública proporcionada pel signant.

En algunes situacions, les signatures digitals poden implicar xifratge, però no sempre és així. Per exemple, la cadena de blocs de Bitcoin fa ús de PKC i signatures digitals, però a diferència de molts acostumen a creure, no hi ha xifratge en el procés. Tècnicament, Bitcoin desplega l'anomenat algoritme de signatura digital de corba el·líptica (ECDSA) per autenticar transaccions.

Com funcionen les signatures digitals

En el context de les criptomonedes, un sistema de signatura digital sovint consta de tres passos bàsics: hash, signatura i verificació.

Hash de les dades

El primer pas és fer hash el missatge o les dades digitals. Això es fa enviant les dades mitjançant un algorisme hash de manera que es generi un valor hash (és a dir, el resum del missatge). Com s'ha esmentat, els missatges poden variar significativament en mida, però quan tenen un hash, tots els seus valors de hash tenen la mateixa longitud. Aquesta és la propietat més bàsica d'una funció hash.

No obstant això, la funció hash de les dades no és necessària per produir una signatura digital, ja que es pot utilitzar una clau privada per signar un missatge que no s'ha fet en absolut. Però per a les criptomonedes, les dades sempre s'hagin perquè tractar amb resums de longitud fixa facilita tot el procés.

Signatura

Després de l'hash de la informació, el remitent del missatge l'ha de signar. Aquest és el moment on entra en joc la criptografia de clau pública. Hi ha diversos tipus d'algoritmes de signatura digital, cadascun amb el seu propi mecanisme particular. Però bàsicament, el missatge hash es signarà amb una clau privada i el receptor del missatge pot comprovar-ne la validesa mitjançant la clau pública corresponent (proporcionada pel signant).

Dit d'una altra manera, si no s'inclou la clau privada quan es genera la signatura, el receptor del missatge no podrà utilitzar la clau pública corresponent per verificar-ne la validesa. Tant les claus públiques com les privades les genera l'emissor del missatge, però només la clau pública es comparteix amb el receptor.

Val a dir que les signatures digitals estan directament relacionades amb el contingut de cada missatge. Així, a diferència de les signatures manuscrites, que solen ser les mateixes independentment del missatge, cada missatge signat digitalment tindrà una signatura digital diferent.

Verificant

Prenguem un exemple per il·lustrar tot el procés fins al pas final de verificació. Imagineu-vos que l'Alice escriu un missatge a Bob, l'hash i després combina el valor hash amb la seva clau privada per generar una signatura digital. La signatura funcionarà com una empremta digital única d'aquest missatge en particular.

Quan en Bob rep el missatge, pot comprovar la validesa de la signatura digital utilitzant la clau pública proporcionada per l'Alice. D'aquesta manera, Bob pot estar segur que la signatura l'ha creat l'Alice perquè només ella té la clau privada que correspon a aquesta clau pública (almenys això és el que esperem).

Per tant, és crucial que l'Alice mantingui la seva clau privada en secret. Si una altra persona té la clau privada de l'Alice, pot crear signatures digitals i fer-se passar per l'Alice. En el context de Bitcoin, això significa que algú podria utilitzar la clau privada d'Alice per moure o gastar els seus Bitcoins sense el seu permís.

Per què són importants les signatures digitals?

Les signatures digitals s'utilitzen sovint per aconseguir tres resultats: integritat de dades, autenticació i no repudi.

 • Integritat de les dades. Bob pot verificar que el missatge de l'Alice no s'ha modificat al llarg del seu camí. Qualsevol modificació en el missatge produiria una signatura completament diferent.
 • Autenticitat. Mentre la clau privada de l'Alice es mantingui en secret, en Bob pot utilitzar la seva clau pública per confirmar que les signatures digitals les va crear l'Alice i ningú més.
 • No repudi. Un cop generada la signatura, l'Alice no podrà negar haver-la signat en el futur, tret que la seva clau privada es vegi compromesa d'alguna manera.

Casos d'ús

Les signatures digitals es poden aplicar a diversos tipus de documents i certificats digitals. Com a tal, tenen diverses aplicacions. Alguns dels casos d'ús més habituals inclouen:  

 • Tecnologia de la Informació. Millorar la seguretat dels sistemes de comunicació a Internet.
 • Finances. Les signatures digitals es poden implementar en auditories, informes de despeses, contractes de préstec i molt més.
 • Legal. Signatura digital de tot tipus de contractes comercials i acords legals, inclosos documents governamentals.
 • Atenció sanitària. Les signatures digitals poden prevenir el frau de receptes i registres mèdics.
 • Blockchain. Els esquemes de signatura digital garanteixen que només els propietaris legítims de les criptomonedes puguin signar una transacció per moure els fons (sempre que les seves claus privades no es vegin compromeses).

Limitacions

Els principals reptes als quals s'enfronten els esquemes de signatura digital depenen d'almenys tres requisits: 

 • Algorisme. La qualitat dels algorismes utilitzats en un esquema de signatura digital és important. Això inclou l'elecció de funcions hash fiables i sistemes criptogràfics.
 • Implementació. Si els algorismes són bons, però la implementació no ho és, és probable que el sistema de signatura digital presenti defectes.
 • Clau privada. Si les claus privades es filtren o es comprometen d'alguna manera, les propietats d'autenticitat i no repudi quedaran invalidades. Per als usuaris de criptomoneda, la pèrdua d'una clau privada pot provocar pèrdues financeres importants.

Signatures electròniques vs. signatures digitals

En poques paraules, les signatures digitals es relacionen amb un tipus particular de signatures electròniques, que es refereixen a qualsevol mètode electrònic per signar documents i missatges. Així, totes les signatures digitals són signatures electròniques, però no sempre és cert el contrari.

La principal diferència entre ells és el mètode d'autenticació. Les signatures digitals despleguen sistemes criptogràfics, com ara funcions hash, criptografia de clau pública i tècniques de xifratge.

Pensaments de tancament

Les funcions hash i la criptografia de clau pública són el nucli dels sistemes de signatura digital, que ara s'apliquen a una àmplia gamma de casos d'ús. Si s'implementen correctament, les signatures digitals poden augmentar la seguretat, garantir la integritat i facilitar l'autenticació de tot tipus de dades digitals.

A l'àmbit blockchain, les signatures digitals s'utilitzen per signar i autoritzar transaccions de criptomoneda. Són especialment importants per a Bitcoin perquè les signatures asseguren que les monedes només les poden gastar les persones que posseeixen les claus privades corresponents.

Tot i que fa anys que utilitzem signatures electròniques i digitals, encara hi ha molt marge de creixement. Una gran part de la burocràcia actual encara es basa en la paperassa, però probablement veurem més adopció d'esquemes de signatura digital a mesura que migrem a un sistema més digitalitzat.

What is GEEK

Buddha Community

yogesh sashi

yogesh sashi

1649842672

Why Choose Digital Academy 360 to Learn Digital Marketing

Why Choose Digital Academy 360 to Learn Digital Marketing?

Digital marketing training has become the most acquired skill in Bangalore in the last few years. More than 60% of college graduates have a good understanding of how social media and digital marketing work. This interest is fueled by today’s growing demands to fill the void of good digital marketers. The youth of Bangalore has realized the worth of digital marketing courses in Bangalore and are beginning to fashion newer and cooler professions for themselves. It has been established that upskilling yourself with the fundamentals of digital marketing can go a long way towards a fruitful career. 

Since we are addressing Bangalore, you would benefit from learning about the best option for digital marketing training institute. Digital Academy 360 is by far the best digital marketing training institute in Bangalore. There are many reasons why and we will get to them.

Digital Academy 360 began operations in 2015 with the sole mission to get as many folks trained and upskilled as possible. The focus for them was to make sure that every individual was well-equipped with the commercial and behind-the-scenes aspects of digital marketing. Learning how digital marketing can empower your business can be quite an eye-opener. There are still many businesses that do not understand the importance of marketing their products or services online. With Digital 360, the initiative has been taken and today they have transformed more than 30,000 careers. 

The reason why so many students and learners flock to Digital Academy 360 is that it is the only place that offers:

 1. Online & Offline Classes: Today, especially after the pandemic, every learning institution is focused on online learning, to rope in larger crowds. Digital Academy 360, in fact, is a hub for live classroom sessions to incorporate peer-to-peer learning effectively.
 2. Paid Internship Opportunities: Nowhere else can anybody find a training institute that gets their students paid internships throughout the entire duration of the course. Students can get real-world exposure to corporate culture while also deep-diving into the world of digital marketing.
 3. Job Assurance: Digital Academy 360 has a clear end goal for every candidate who enrolls in any program - to get them gainfully employed. Since they are tied up with more than 1000 hiring partners, which include some big names such as Google, Amazon, Facebook, TCS, and the like, job assurance is more or less a given.
 4. Fee Refund: On the off chance that a candidate is unable to get placed even after their best attempts, then Digital Academy 360 offers a full refund of the course fee. That is a real commitment to the cause!

If you are still unconvinced with the prowess of Digital Academy 360’s operations, you will need to shop around to find a better place. The Digital Academy 360 alumni would answer all your questions on what to expect from a digital marketing course in Bangalore. Digital Academy 360 has 5 learning centers across Bangalore in Jayanagar, HSR Layout, Indiranagar, Hebbal, and Malleswaram. To schedule a class or to join a course, just visit their website. Your future is in your hands, make the right call for your future today.

Keywords: #digital marketing courses in Bangalore, #digital marketing course in Bangalore, #digital marketing training institute in Bangalore, #digital marketing training in Bangalore, #digital marketing institute in Bangalore, #digital marketing courses in Bangalore with placement, #digital marketing certification courses in Bangalore, #digital marketing course near me in Bangalore, #digital marketing course fees in Bangalor

yogesh sashi

yogesh sashi

1649154310

Why is digital marketing important

WHY IS DIGITAL MARKETING IMPORTANT?

In the twenty-first century, the way businesses communicate with their customers has evolved with the times. Traditional marketing has taken a step back to make room for a new face to enter the sector. We all live in a digital world where we are all immersed in new technology that makes us feel at ease and makes any type of work easier. The more comfortable the zone becomes, the more difficult it becomes for people to make a living because there will be more people competing for a single job.

The world's economy grows through many types of government-run or privately held businesses. In this era, having advanced technologies can have both positive and harmful consequences.

Digital marketing is a type of marketing that involves the use of electronic devices, and it is also utilized by marketing professionals to communicate with customers. Marketing campaigns that display on a computer, phone, tablet, or other device are referred to as digital marketing. Learn digital marketing courses in Bangalore with 100+ modules with 20+ Google certifications.

Advantages of using Digital Marketing :

You may keep track of your competitors:

You can do this activity by setting up Google alerts. You can easily compete with your competition, although traditional marketing would not allow you to do so.

Build Your Brand's Reputation:

Digital marketing raises brand awareness and strengthens your brand's reputation among consumers.

Saves time and money:

Digital marketing is both cost-effective and time-saving. When compared to traditional marketing, it will generate a lot of money.

Huge Engagement: 

You have a good understanding of your target audience and interact with them on a variety of media. The greatest ways to reach out to the target demographic are through social media sites such as Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Great career choice:

Individuals have found digital marketing to be a fantastic career choice. Business owners want to master Digital Marketing so that they can promote their company, while freshers and job seekers see it as a viable career option.

Digital marketing gives platforms for all types of businesses whether small, medium, or large. It is less expensive than other forms of traditional advertising.

For every company’s growth, Digital Marketing will provide higher ROI and conversions, and also your company’s revenue will increase. 

So, if you've been considering how digital marketing may help your company develop, I hope these points are helpful. So go ahead and use the digital medium to promote your company on a worldwide scale. Your business's results and improvements will undoubtedly amaze you.

If you're serious about digital marketing as a profession, I recommend going through the correct channels to learn it. There are numerous good institutes that provide both online and offline digital marketing courses in Bangalore. If you are looking for the best digital marketing training institute in Bangalore, then Digital Academy 360 is an excellent place to start your digital marketing career if you want to learn from the best. It provides both online and face-to-face training. The online course will be completed in three months, while the offline course will take four to seven months.

Many people whose lives are being transformed by the Digital Academy 360 team, which is laying the groundwork for a successful career path in the digital world for them.

If the information presented above piques your interest and you'd want to learn more about this course, go to their website and take a look around, or join up for a live demo session.

Keywords: #Digital Marketing Courses in Bangalore, #Digital Marketing Course in Bangalore, #Digital Marketing Training Institute in Bangalore, #Digital Marketing Training Institute in Bangalore, #Digital Marketing Training in Bangalore, #Digital Marketing Institute in Bangalore, #Digital Marketing Courses in Bangalore with Placement, #Digital Marketing Course Fees in Bangalore, #Digital Marketing Course Near me in Bangalore 

yogesh sashi

yogesh sashi

1649155536

Career in digital marketing

CAREER IN DIGITAL MARKETING

We've already seen the impact this ongoing epidemic has had on the employment market, with most verticals experiencing a decline in growth, millions of jobs lost, and new job creation on a downward trend!

There are, nevertheless, a few fields that have maintained their strength and emerged as actual opportunities, Digital marketing is one of them!

As a result, a career in digital marketing is one of the greatest options available right now, but with so many job seekers interested in this industry, competition for employment has increased. As a result, learning the digital marketing courses in Chennai thoroughly is essential if you want to stand out from the crowd.

Choose Digital Marketing as a career

According to a new survey from the University of Massachusetts Dartmouth, 73 percent of Fortune 500 businesses now have active corporate Twitter accounts, and 66 percent have Facebook pages.

According to Conductor, a New York firm, there has been a 112 percent increase in demand for SEO practitioners, with pay as high as &94,000.

Since 2006, the number of job listings using "SEO" has surged by 1900% on Job Search | Indeed.

These statistics will help you comprehend the rise and significance of digital marketing in today's firms. Having a skill in this area will undoubtedly offer you an advantage.

Now if you pursue a profession in Digital Marketing, you will not be bored, nor will you be stuck doing the same old jobs day after day. The reason for this is that digital evolves, morphs, transforms, and evolves at a rapid pace and necessitates continuous updates to accommodate these changes in your strategy, communications, and promotions.

The possibilities are unlimited, and the potential for progress is limitless. This is a field where your work is really important. So if you’re willing to work hard and put in the extra hours, you’ll be the most in-demand digital marketer that any firm wants to recruit. 

That is why there is a high need for digital marketing jobs these days.

After considering all the above-mentioned factors, If you're serious about learning digital marketing as a career, I recommend going through the proper channels. There are various good institutes that provide digital marketing courses in Chennai both online and offline.

If you are looking for the best digital marketing training institute in Chennai, then Digital Academy 360 is a great place to start your digital marketing career. 

As a result, each Digital Academy 360 member is separated into distinct groups and assigned various group tasks. We can learn in a variety of methods from a variety of people with different perspectives.

Conclusion :

Without Digital Marketing you won’t be able to promote your brand and reach out to your potential customers.

You'll receive live session recordings that you can download and utilize at a later time. There will also be pre-recorded videos available. As a result, the value of your education will increase. They also provide full placement assistance.

If the information presented above pleases your interest and you'd want to learn more about this course, go to their website and take a look around, or join up for a live demo session.

Keywords: #Digital Marketing Courses in Chennai, #Digital Marketing Course in Chennai, #Digital Marketing Training Institute in Chennai, #Digital Marketing Training Institute in Chennai, #Digital Marketing Training in Chennai, #Digital Marketing Institute in Chennai, #Digital Marketing Courses in Chennai with Placement, #Digital Marketing Course Fees in Chennai, #Digital Marketing Course Near me in Chennai 

yogesh sashi

yogesh sashi

1647933673

How to become a Global digital marketer

How to Become a Global Digital Marketer

Digital marketing is a global enterprise, not limited by boundaries or regions. Since the internet is for everyone equally, there is no ruler there. If you plan to start a business by selling a product or providing a service, digital marketing is your best chance at promoting your business. If becoming a global digital marketer is your goal, your ideal course of action would be to learn the fundamentals of digital marketing.

Digital marketing courses in Chennai are picking up the pace as more and more people are showing interest and involvement in digital marketing. To become a global digital marketer, read this blog to gain some insights.

Acquire Knowledge On Global Marketing

Every country or region has popular social trends that are distinct from each other. Countries such as China, Japan, and Korea have their own unique cultures and the applications that they use are also quite different. Apps such as WeChat, TikTok, and LINE are mostly used for social media and communication. While the rest of the world mostly uses WhatsApp, Twitter, and Instagram, Asian countries are less active here. So to become a global spearhead in marketing, understanding how different apps work is quite important. To start off, you would benefit from understanding the algorithms of different apps or sites that are used globally. A digital marketing course in Chennai would help you achieve your goal much faster.

Build a Digital Marketing Portfolio

If you can demonstrate your prolific knowledge of different user systems in social media, then you can create an extensive portfolio of your work. Having a versatile portfolio can enable better opportunities for you worldwide. YouTube marketing is quite different from LinkedIn marketing, which in turn differs from Instagram or TikTok marketing. To become a well-renowned digital marketer, having a wide range of experience is the best course of action for you. 

Develop a Professional Marketing Resume

To be taken seriously around the world, you need two things - tons of experience and sound knowledge. Both of those need to be highlighted well on your resume. Becoming a global digital marketer is a great career path. What will help you get there is enough experience to prove that you understand the depths of social media marketing. Enough hours running on campaigns, gaining inside performances, and developing a systematic approach to marketing your content are necessary to make your resume a brilliant one. 

Join Digital Academy 360

Digital Academy 360 is the best digital marketing training Institute in Chennai. To fully understand the intricacies of social media, to gain on-the-job experience, to become a digital marketing expert, Digital Academy 360 is the place to be. With their advanced post-graduate program in digital marketing, you will gain the knowledge and skills required that can propel you towards the path to becoming a global digital marketer. With peer-to-peer learning and dozens of paid software put to use, you get the ultimate training experience. Also, market experts and business leaders drop in from time to time to share their experiences with you. 

Join today and start your journey towards your dream career.

Keywords: #Digital Marketing Courses in Chennai, #Digital Marketing Course in Chennai, #Digital Marketing Training Institute in Chennai, #Digital Marketing Training Institute in Chennai, #Digital Marketing Training in Chennai, #Digital Marketing Institute in Chennai, #Digital Marketing Courses in Chennai with Placement, #Digital Marketing Course Fees in Chennai, #Digital Marketing Course Near me in Chennai 

yogesh sashi

yogesh sashi

1649156670

HOW DO YOU GAIN EXPERIENCE IN DIGITAL MARKETING

HOW DO YOU GAIN EXPERIENCE IN DIGITAL MARKETING?

In today's competitive market, digital marketing has become a must-have skill set. There are no restrictions on what you can do in the digital world, and the playing field is level in terms of the materials available to you.

To obtain experience in digital marketing, you must first understand what digital marketing entails. Digital marketing is the process of promoting your company or product over the internet. Digital marketing is an alternative for someone who wishes to work in the marketing business.

Experience can be gained over time, and information is essential for this. Rather than merely thinking about it, you should always endeavor to improve it. If you work hard to gain experience, it will undoubtedly benefit you in the future. 

There are numerous internet portals where you can learn about digital marketing. Follow the digital marketers to learn more about what they do and how they think about it.

To begin, subscribe to all of the prominent digital marketing blogs and watch all of the YouTube videos. If you are a recent graduate, you can participate in a digital marketing internship by joining the digital marketing courses in Coimbatore.

 If not, you can try to maintain a local business's website or social media on your own (free of cost if needed). This will provide you with practical experience. To develop digital strategies, research the company and its competitors.

To get experience in this area, you should begin by performing the following-

 • Brainstorming.
 • Read a lot of books.
 • People with a lot of experience in your area can teach you a lot.
 • Learn about the things you don't understand and look into their extent.

Be active on LinkedIn, where individuals share their experiences with SEO, Google analytics, and other issues. Join LinkedIn communities where individuals discuss a wealth of new tools and blog entries on a variety of digital marketing topics.

Start making posts on LinkedIn on various digital marketing themes to see how they trend. Create Infographics on a variety of topics and evaluate which ones worked well and which ones did not.

Begin by writing short blog posts with SEO in mind as a practice, and then work on them to produce organic traffic utilizing the many tactics suggested on Google or in other articles you read.

It's very much necessary to stay updated on the current trends. To learn from the best-in-class specialists, you might wish to subscribe to a variety of podcasts held by digital marketing practitioners or follow them on professional networks such as LinkedIn.

Search for "Digital Marketing news," "Digital Marketing trends," "Digital Marketing for Beginners," and "Digital Marketing Influencers" on Google to become acquainted with that attitude. 

Choose ten blogs to read every day, ten podcasts to listen to every day, and ten digital marketing newsletters to subscribe to every day, and your email box (create a new account) will be stuffed with knowledge.

If you're serious about mastering digital marketing as a job, I recommend going through the correct channels after considering all of the above factors. There are a number of good online and offline institutes that provide digital marketing courses.
 

If you are looking for the best digital marketing training institute in Coimbatore, then Digital Academy 360 is a great place to start your career. It provides a digital marketing course in Coimbatore both online and offline training. The online course will be completed in three months, while the offline course will take four to seven months.

Many people whose lives are being transformed by the Digital Academy 360 team, which is laying the groundwork for a successful career path in the digital world for them.

You'll receive live session recordings that you can download and utilize at a later time. There will also be pre-recorded videos available. As a result, the value of your education will increase. They also provide full placement assistance.

If the information presented above pleases your interest and you'd want to learn more about this course, go to their website and take a look around, or join up for a live demo session.

Keywords: #Digital Marketing Courses in Coimbatore, #Digital Marketing Course in Coimbatore, #Digital Marketing Training Institute in Coimbatore, #Digital Marketing Training Institute in Coimbatore, #Digital Marketing Training in Coimbatore, #Digital Marketing Institute in Coimbatore, #Digital Marketing Courses in Coimbatore with Placement, #Digital Marketing Course Fees in Coimbatore, #Digital Marketing Course Near me in Coimbatore