Litecoin có thể theo DOGE lên Mặt trăng và đạt 2.000 đô la

Litecoin có thể theo DOGE lên Mặt trăng và đạt 2.000 đô la

"LTC sẽ tăng lên $ 1.000 một cách đơn giản. Biểu đồ cho thấy nó sẽ pump thẳng đứng. Nó rẻ và là bạc kỹ thuật số. 1 trong 7 đồng coin được..

Với mức tăng 401% trong bảy ngày, Dogecoin (DOGE) đã liên tục thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Mặt khác, Litecoin đang cho thấy động lực mạnh mẽ và theo một nhà phân tích, nó có thể theo sau hiệu suất của DOGE.

Ứng dụng Robinhood cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch với 6 loại tiền điện tử: DOGE, Bitcoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Bitcoin SV và Litecoin. Nhà phân tích “Pentoshi” tin rằng hành động giá hiện tại của DOGE được thúc đẩy từ nền tảng này.

Tuy nhiên, Litecoin có “biểu đồ đẹp nhất” và nằm trong số những đồng rẻ nhất để mua ở Robinhood, Pentoshi cho biết. Hai yếu tố này có thể hội tụ với sự thật rằng DOGE đã sử dụng cộng nghệ của Litecoin từ năm 2014. Pentoshi nói thêm:

“Trên hết. Doge và LTC được khai thác giống nhau. Chúng rất hòa hợp. Thợ đào có thể thu lợi nhuận từ LTC và nó rẻ hơn so với các tùy chọn khác của những trader trên Robinhood.”

Pentoshi nói thêm rằng dịch vụ tiền điện tử của PayPal cũng có lợi cho giá LTC. Trong cặp giao dịch LTC/BTC, Pentoshi đặt hỗ trợ ở mức 3098 satoshi và đang hướng tới mục tiêu 9965 satoshi trong dài hạn.

dogecoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

What Is Dogecoin? | Dogecoin Explained | Dogecoin Mining | Cryptocurrency For Beginners

This video on what is Dogecoin covers all the important concepts from the basics and advanced levels about the cryptocurrency Dogecoin. After watching this video Digecoin explained you will know how important is cryptocurrency in Blockchain technology. The video also covers the concept of Dogecoin mining in a simple way.

Dogecoin Mining 2021 | How To Mine Dogecoin | Dogecoin Mining Tutorial

"This video on Dogecoin Mining 2021 covers all the concepts from basics to advance. Also it covers the information about Dogecoin Mining like how to mine Dogecoin?, What is the difference between Dogecoin Mining and Bitcoin Mining, What are the requirements for Dogecoin Mining and is it profitable to mine Dogecoin?

Top Dogecoin Facts | Top Dogecoin Facts You Need To Know | Dogecoin Explained

"This video on Top 10 facts about Dogecoin covers all the interesting facts about Dogecoin. Also it covers the information about Dogecoin like it’s value, Elon Musk on Dogecoin, Reddit and Twitter’s support for Dogecoin, Dogecoin’s security levels and Dogecoin circulation supply, Dogecoin’s market capitalization and Dogecoin’s community.

What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Small Dogecoin (SDOG) is a revolutionary experiment initiated by the decentralised community in an attempt to connect the centralised and decentralised worlds so that they are no longer isolated from each other. through its token SDOG, the Small Dogecoin community hopes to achieve harmony between CEX and DEX. the Small Dogecoin community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, we are like a doghole tunnel in the universe connecting two suspended planets. In this article, we'll discuss What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!