Emily Taylor

1659348044

Hur man minskar storleken på en Outlook PST-fil

Alla Microsoft Outlook-användare litar på Outlook PST-filer för att lagra all viktig information inklusive anteckningar, påminnelser, kontakter, journaler och så vidare. Men på grund av att PST-filen överskrids, blir lagringen av MS Outlook nästan full. För att skilja sig från denna hektiska situation måste en användare minska sin Outlook PST-filstorlek.
I den här bloggen kommer vi att diskutera de metoder som en användare kan följa för att minska storleken på sin Outlook PST-fil.

LADDA NER NU

Teknik 1- Använda Mailbox Cleanup

Verktyg för rensning av brevlådor sparar meddelanden samtidigt som de följer ett specifikt kriterium som inkluderar ålder, storlek och bilagor, så att du kan se och bestämma vilka meddelanden du vill ta bort. Efter att ha raderat en serie meddelanden kan du komprimera PST-filen till den minsta storleken.

Den första uppgiften är att kontrollera storleken på PST-filen. För att göra detta, hitta filen i Filutforskaren och kontrollera dess egenskaper. Enligt Microsoft kanske detta nummer inte är korrekt eftersom det inte nödvändigtvis tar hänsyn till raderade filer. Använd Mailbox Cleanup Tool för att få en mer tillförlitlig läsning. Verktygsstegen för Mailbox Cleanup är som följer;

Steg 1- Klicka på fliken Arkiv och välj Verktyg > Rensa brevlåde.
Steg 2- Kan användas för att utföra många användbara brevlåderelaterade uppgifter, såsom:
Steg 3- För att hitta objekt som är äldre än n dagar, välj Hitta objekt som är äldre än n dagar, ange ett nummer mellan 1 och 999 och klicka på Sök.
Steg 4- För att hitta stora objekt, välj Hitta objekt som är större än n kilobyte, ange ett tal mellan 1 och 9999 och klicka på Sök.
Steg 5- För att flytta gamla objekt i din postlåda till en arkiverad Outlook-datafil (.pst), klicka på Arkivera gamla objekt.
Steg 6- För att se storleken på mappen Borttagna objekt, klicka på Visa storlek på borttagna objekt.
Steg 7- Klicka på Töm för att tömma mappen Deleted Items.
Steg 8- För att se storleken på konfliktmappen, klicka på Visa konfliktstorlek.
Steg 9- Klicka på Rensa för att rensa innehållet i konfliktmappen.

Teknik 2- Använda MS Outlook

För att komprimera PST-filerna med MS Outlook-appen måste en användare följa stegen nedan.

Steg 1- Öppna fliken Datafil eller dialogrutan. (I Outlook 2007)
eller
Öppna Arkiv-menyn och klicka på alternativet Data File Management (i Outlook2010 / 2013/2016/2019 / Office 365)
Steg 2- Klicka på knappen Arkiv och välj alternativet Kontoinställningar och klicka igen på alternativet Kontoinställningar och välj fliken Datafil.
Steg 3- Välj pst-filen eller dubbelklicka på ost-filen som du vill komprimera.
Steg 4- Välj Compact Now
Detta är några av stegen som måste följas av användarna.

Teknik 3- Ta bort stora Outlook-e-postmeddelanden och bilagor

En användare kan också ta bort sina stora e-postmeddelanden och bilagor från Outlook PST-filen. Följ stegen nedan för att följa denna teknik;

Steg 1- Öppna Outlook. I mapplistan klickar du på Sökmapp och väljer Ny sökmapp.
Steg 3- Rulla ner i listan och under Mail Organize, välj Large Mail. Klicka på Välj under Anpassa sökmapp.
Steg 4- Anpassa sökmapp
Steg 5- Ange storleken i fältet Stor e-post (till exempel 6000KB).
Steg 6- Klicka på OK för att fortsätta.
Steg 7- Ange storleken i huvuddisplayen.
Steg 8- Klicka på OK igen för att skapa en mapp med namnet Över 6000KB under Sökmappar. Denna nyskapade mapp kommer automatiskt att uppdateras med e-postmeddelanden större än 6000KB.

En pålitlig metod för komprimering - Komprimera PST-verktyg

Verktyget för att minska Outlook PST-filstorlek är en pålitlig metod som ska följas av alla användare. Användare måste ladda ner Compress PST-verktyget för att komprimera sina Outlook PST-filer. med detta avancerade verktyg kan alla PST-filer komprimeras. Dessutom möts inte några hinder av användarna som använder denna avancerade app. Applikationen är ett lättanvänt verktyg som har en bekväm komprimering av PST-filerna. Stor noggrannhet ges till användarna när de använder detta avancerade Compress PST-verktyg. Användare kan också prova demoversionen som tillhandahålls av appen. Denna demoversion tillhandahålls gratis för alla användare.

Hur appen fungerar

För att utföra komprimering av Outlook PST-filer med detta avancerade verktyg finns stegen nedan. Dessa åtgärder kan bara följas av vilken användare som helst utan att möta några hinder. Låt oss ta en titt på dessa steg;

Steg 1- Öppna verktyget för att minska PST-filstorleken
Steg 2- Lägg nu till Outlook PST-filerna
Steg 3- Förhandsgranska PST-filerna
Steg 4- Lägg nu till platsen för att spara de komprimerade PST-filerna
Steg 5- Klicka slutligen på den kompakta knappen

Dessa steg är lätta att följa. Skärmdumpar av dessa steg tillhandahålls också av verktyget.

Slutord

I den här bloggen har vi lärt oss om teknikerna att följa för att komprimera Outlook PST-filer. Det kommer att vara tillförlitligt för en användare att välja Compress PST-verktyget. Dessutom ger detta Compress PST-verktyg många pålitliga funktioner för användarna för en enkel komprimering av Outlook PST-filer. Användare kan välja sin valmetod för att komprimera sina Outlook PST-filer.

What is GEEK

Buddha Community

Hur man minskar storleken på en Outlook PST-fil

Простой способ конвертировать файл OST в формат Outlook PST

Пользователи могут надежно конвертировать свои файлы OST в формат Outlook PST без каких-либо препятствий, используя инструмент Datavare Конвертер OST в PST. Приложение легко и эффективно конвертирует файлы OST в формат Outlook PST. Пользователи могут удобно конвертировать свои файлы OST.

Инструмент OST to PST Converter - потрясающий инструмент, который безопасно и надежно конвертирует файлы OST. Приложение предоставляет пользователям безошибочный и безупречный результат. Файлы OST конвертируются со 100% точностью. Пользователи могут предварительно просмотреть все OST, которые пользователи хотят преобразовать. Без установки MS Outlook пользователи могут легко конвертировать файлы OST. Эта версия MS Outlook может быть любой редакции. Причем от последней до заархивированной версии платформы Windows. Пользователи могут сохранять преобразованные файлы в любом месте, где они хотят сохранить их на локальном диске. Более того, пользователям не нужно устанавливать какое-либо другое программное обеспечение для выполнения процесса преобразования. Этот удивительный инструмент OST to PST Converter всегда производит прямое преобразование. Все файлы OST надежно защищены этим замечательным инструментом.

Более того, преобразование файлов OST выполняется в мгновение ока без каких-либо ошибок. Все файлы электронной почты, контакты, вложения, календари и т. Д. Приложение выполняет надлежащее сканирование и предварительный просмотр файлов OST. Все файлы с поврежденными данными не повреждаются приложением. Кроме того, приложение сохраняет оригинальность файлов OST.

Шаги по конвертации

Пользователи могут легко конвертировать файлы OST, выполнив несколько простых шагов.
Шаг 1. Загрузите OST в инструмент PST Converter.
Шаг 2 - Запустите приложение в вашей системе
Шаг 3. Добавьте файлы OST, которые пользователь хочет преобразовать.
Шаг 4 - Предварительный просмотр файлов OST
Шаг 5- Выберите место для сохранения преобразованных файлов OST
Шаг 6 - Завершите задачу преобразования, нажав кнопку «Конвертировать сейчас».

Эти шаги легко выполнить любой начинающий пользователь, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. Приложение предоставляет пользователям надлежащий снимок экрана с этими шагами, чтобы они могли легко выполнять их.

Ключевые атрибуты приложения

Вот ключевые особенности приложения, которое помогает пользователям легко конвертировать файлы OST в формат PST.

Конвертация папок / файлов
Конвертер OST в PST позволяет пользователям конвертировать один или несколько файлов. Для этого пользователи предоставляют файловый режим и режим папки. Файловый режим используется для преобразования одного файла OST, а режим папки используется для преобразования нескольких файлов OST. Этот двойной вариант помогает пользователям сэкономить много времени пользователей.

Легкое преобразование
Приложение выполняет простой процесс преобразования. Шаги по преобразованию файлов OST просты и легки. Файл конвертируется в несколько простых шагов. Файлы OST легко конвертируются без каких-либо трудностей. Более того, приложением может легко управлять любой начинающий пользователь.

Без ущерба качеству
Оригинальность файлов остается неизменной по приложению. Файлы OST конвертируются приложением без каких-либо изменений. Нет никакого ущерба для качества файлов OST. Так как файлы OST предоставляются пользователям приложением.

Нет необходимости устанавливать MS Outlook
Пользователям не нужно устанавливать MS Outlook для преобразования файлов OST в формат Outlook PST. Плавное преобразование происходит без установки конвертера MS Outlook. Кроме того, приложение поддерживает последнюю заархивированную версию Outlook.

Легкое управление файлами
Иерархия файлов поддерживается приложением. Приложение выполняет простое управление файлами, поэтому пользователю легко найти файл, а затем преобразовать файлы OST без каких-либо трудностей.

Легкое преобразование
Приложение выполняет простой процесс преобразования. Пользователи не испытывают затруднений при конвертации файлов OST.
Эти функции играют важную роль в преобразовании файлов OST в формат Outlook PST.

Заключительное заявление

Этот инструмент Конвертер OST в PST отлично подходит для использования любым пользователем. Файлы OST безопасно конвертируются файлами OST. Пользователи должны опробовать инструмент OST to PST Converter. Демо-версия инструмента OST to PST Converter доступна для пользователей, эта демо-версия бесплатна для всех пользователей. Кроме того, предоставляется лицензионная версия приложения, так что пользователи могут конвертировать неограниченное количество файлов OST.

Больше информации:- https://www.datavare.com/ru/конвертер-ost-в-pst.html

#преобразовать ost в outlook pst #экспорт ost в outlook pst #импорт ost в outlook pst #ost to outlook pst импортер #конвертер ost в outlook pst #ost to outlook pst экспортер

Como converter seu arquivo NSF do Lotus Notes para o formato PST

Converta diretamente seus arquivos NSF do Lotus Notes para o formato PST de forma interativa, sem qualquer interrupção. Qualquer tamanho de arquivo NSF pode ser convertido em Outlook PST com este aplicativo de terceiros. Um processo de conversão fácil e preciso é feito por este aplicativo inteligente sem qualquer perigo. Independentemente da complexidade do arquivo, o processo de conversão continua.

O que há de único neste conversor?

Este aplicativo converte arquivos NSF do Lotus Notes para o formato PST de uma maneira única, sem afetar a qualidade dos dados. Numerosos arquivos NSF de qualquer tamanho são convertidos no formato PST sem erros. Aqui estão alguns dos pontos que falam sobre a singularidade deste incrível aplicativo.

 • Todos os seus dados NSF são transferidos para o formato PST com interrupção zero ou qualquer tipo de dano aos dados.
 • Os dados são bem digitalizados e visualizados antes do processo de conversão e também após o processo de conversão continuar.
 • Apenas os arquivos NSF saudáveis são convertidos para o formato PST
 • Uma boa hierarquia é mantida neste aplicativo e, portanto, os usuários encontram os dados como eles estão.
 • Nenhum tipo de assistência técnica é necessária para converter seus arquivos NSF.
 • O aplicativo permite converter os arquivos em qualquer versão do MS Outlook.
 • Filtra os arquivos NSF desejáveis.

Atributos deste incrível

O conversor NSF para PST oferece alguns dos recursos incríveis para que os usuários possam realizar o processo de conversão de maneira rápida. Abaixo estão alguns dos seguintes recursos do conversor NSF para PST:

 1. Converta apenas arquivos NSF para PST

Os arquivos NSF saudáveis são convertidos no formato PST do Outlook sem nenhum problema. Os dados são convertidos e bem preservados.

 1. Filtra o banco de dados

Com um botão de filtro avançado, o usuário pode converter os arquivos NSF específicos. Os usuários podem selecionar o arquivo NSF que desejam converter.

 1. Digitalize e visualize os arquivos NSF

O aplicativo primeiro verifica e, em seguida, visualiza o arquivo que deseja converter. Essa varredura e visualização ajudam a converter apenas os arquivos NSF saudáveis.

 1. Um método avançado de conversão de dados

O aplicativo fornece um método de conversão superior que converte arquivos NSF no formato PST. Não há possibilidade de perda ou corrupção de dados com este aplicativo.

 1. Método de conversão de etapas fáceis

O aplicativo pode converter os arquivos NSF para o formato PST em algumas etapas fáceis. Essas etapas são fáceis e não exigem que nenhum técnico execute a tarefa de conversão.

Declaração final

Ao fazer o download desta declaração incrível, os usuários podem converter os arquivos Datavare NSF do Lotus Notes para o formato PST do Outlook sem nem mesmo afetar a tarefa de conversão. Com alguns passos fáceis e sem qualquer tipo de orientação técnica o usuário pode converter arquivos. Uma versão demo também está disponível para usuários, que é gratuita.

Mais informações;- https://www.datavare.com/pt/conversor-nsf-para-pst.html

#nsf para outlook pst importador #conversor nsf para outlook pst #import nsf para outlook pst #converter nsf para outlook pst #migração nsf para outlook pst #nsf para outlook pst exportador

joe biden

1619242752

Convertisseur OST en PST - Gratuit OST en PST pour convertir un fichier OST à fichier PST

Les utilisateurs ont deux façons de convertir les fichiers OST au format Outlook PST manuellement ou à l’aide de l’application. La conversion manuelle des fichiers OST prend beaucoup de temps ainsi que les efforts des utilisateurs. Par conséquent, les utilisateurs doivent utiliser un outil de conversion OST en PST. Le Datavare convertisseur OST vers PST est la meilleure solution pour convertir les fichiers OST au format Outlook PST.

Pour effectuer la conversion des fichiers OST, les utilisateurs doivent télécharger cette application incroyable. Cette application effectue la tâche de manière efficace et sans effort. Les utilisateurs peuvent convertir des fichiers OST entiers à l’aide de cet outil étonnant et à une vitesse rapide. Des données entières, y compris des notes, des messages, des contacts et des calendriers, sont converties au format PST à l’aide de cet outil incroyable. De plus, les utilisateurs sont libres d’enregistrer le fichier converti n’importe où sur votre système local. Avec cette application hautement compatible, les utilisateurs peuvent facilement utiliser ce convertisseur OST vers PST dans n’importe quel système d’exploitation Windows. C’est une application hautement interactive que même un utilisateur novice peut utiliser. L’application est une plate-forme sûre et sécurisée pour tous les utilisateurs. Les étapes requises pour convertir le fichier OST au format PST sont simples à implémenter.
Les utilisateurs sont libres d’enregistrer le fichier n’importe où dans leur système local sans rencontrer aucune difficulté.

Étapes pour convertir les fichiers

Suivez les étapes ci-dessous pour convertir les fichiers OST au format PST:

Étape 1 - Téléchargez l’outil de conversion OST en PST dans votre système d’exploitation Windows
Étape 2 - Lancez l’application
Étape 3 - Ajoutez les fichiers OST
Étape 4 - Aperçu des fichiers OST sélectionnés
Étape 5 - Choisissez l’emplacement pour enregistrer les fichiers convertis
Étape 6 - Enfin, cliquez sur le bouton «Convertir maintenant». Par conséquent, voici quelques étapes simples avec lesquelles un utilisateur peut facilement convertir ses fichiers OST au format Outlook PST.

Fonctionnalités de l’application

Faites-nous maintenant part de certaines fonctionnalités intelligentes de l’application qu’un utilisateur doit voir:

Convertissez les fichiers OST
L’application convertit librement les fichiers OST au format Outlook PST facilement et de manière fiable sans aucune obligation. La conversion directe des fichiers OST est effectuée par cet outil étonnant. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser l’application dans n’importe quelle version de Windows, de la dernière à la plus ancienne version de l’application. L’application convertit toutes les données après avoir prévisualisé et numérisé les données. La taille des fichiers OST n’a pas d’importance dans l’ensemble du processus de conversion.

Précision
Avec une précision totale, tout un processus de conversion est effectué par l’application. Peu importe qu’un utilisateur entre le nombre de fichiers qu’il saisit, les utilisateurs sont autorisés à convertir les fichiers de manière irréprochable. Tous les fichiers OST sont facilement exportés de manière sûre et sécurisée sans aucun type de perte de données ou de corruption de données.

Emplacement spécifié par l’utilisateur
Les fichiers OST convertis peuvent être enregistrés n’importe où selon le souhait de l’emplacement spécifique à l’utilisateur. Une flexibilité totale des fichiers est fournie par l’application afin que l’utilisateur ne soit confronté à aucun problème lors de l’enregistrement du fichier.

Application hautement compatible
C’est une application hautement compatible qui peut être utilisée dans n’importe quelle version de Windows. De la version la plus ancienne à la plus récente de Windows, l’application peut être facilement exploitée sans aucune difficulté. La compatibilité de l’application est inégalée par rapport à toute autre application. Le résultat souhaité est fourni par l’application.

Déclaration finale

Téléchargez cet incroyable convertisseur OST en PST pour convertir vos fichiers OST au format Outlook PST. L’intégrité des fichiers est maintenue par l’application et la qualité des fichiers est conservée par l’application. Avec cette application hautement compatible, les utilisateurs obtiennent le résultat souhaité par les utilisateurs. De plus, vous devriez essayer la version de démonstration de l’application pour en savoir plus sur l’application. La version de démonstration de l’application est gratuite pour tous les utilisateurs. Cette version de démonstration de l’application donne aux utilisateurs le droit de convertir quelques fichiers OST. Pour convertir les fichiers illimités, l’utilisateur doit acheter la version sous licence de l’application maintenant.

Plus d’informations:- https://www.datavare.com/fr/convertisseur-ost-à-pst.html

#convertisseur ost en pst #conversion ost en pst #ost à l'importateur pst #importer ost vers pst #convertir ost en pst #exporter ost vers pst

joe biden

1616562783

Convertisseur NSF en PST - NSF en PST gratuit pour convertir NSF en fichier PST

Les utilisateurs doivent installer NSF to PST Converter pour convertir leurs fichiers NSF au format Outlook. Vous pouvez également convertir les fichiers NSF manuellement, mais cela prendra beaucoup de temps. Il n’est pas garanti que le résultat converti soit exact si vous utilisez le processus de conversion manuelle. Par conséquent, utiliser NSF to PST Converter sera la meilleure option à choisir.

Le convertisseur convertira tous vos fichiers NSF en quelques minutes sans aucune erreur. En outre, l’application est compatible et peut être utilisée dans toutes les versions de Windows. L’application est prise en charge par, des versions les plus récentes aux plus anciennes de Windows. Vous pouvez convertir des fichiers NSF vers n’importe quelle version d’Outlook de 2010 à 2003. Utilisez la méthode intelligente pour convertir vos fichiers NSF au format Outlook à l’aide de cette application avancée. De plus, il fournit le résultat converti à une vitesse élevée sans compromettre la qualité des données. Les utilisateurs peuvent convertir leurs multiples fichiers quelle que soit leur taille pour la conversion.

Installez la version gratuite de l’application pour en savoir plus sur l’application en convertissant quelques fichiers NSF au format Outlook PST.

Étapes du convertisseur de fichiers NSF en PST

L’utilisateur peut convertir ses fichiers NSF au format PST en utilisant certaines étapes. Ces étapes sont faciles et peuvent être acquises par n’importe quel utilisateur. Même les utilisateurs non compétents peuvent effectuer ces étapes sans aucun obstacle. Passons en revue ces étapes de base du convertisseur NSF en PST:

Étape 1 - Installez l’application dans votre système d’exploitation Windows
Étape 2 - Lancez l’application
Étape 3- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez convertir en cliquant sur le bouton «parcourir»
Étape 4 - Choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre fichier converti.
Étape 5 - Faites un clic droit sur le “bouton Parcourir”

Avec ces 4 à 5 étapes simples, tous vos fichiers Lotus Notes seront convertis au format Outlook.

Caractéristiques de cette application incroyable

Pour travailler efficacement, l’application dispose de certaines fonctionnalités. Ces fonctionnalités jouent un rôle majeur dans la simplicité et modifient le fonctionnement de l’application. En outre, un résultat précis est fourni aux utilisateurs uniquement par ces fonctionnalités. Découvrez ces fonctionnalités clés de NSF to PST Converter:

Convertir les fichiers NSF en PST
Tous les fichiers Lotus Notes uniquement sont convertis au format PST. Vous pouvez utiliser n’importe quelle version de Lotus Notes pour convertir des fichiers NSF au format Outlook. L’ensemble des données reste impeccable pendant tout le processus de conversion.

Donne une conversion saine
Vous pouvez convertir n’importe quel fichier, mais il est obligatoire que le fichier que vous avez choisi ne soit pas corrompu. L’application promeut uniquement les fichiers Lotus Notes sains pour la conversion afin de fournir des résultats convertis corrects. De plus, en faisant cela, une conversion saine est accordée par l’application.

Aperçu des fichiers
L’application vous permet de visualiser les fichiers que vous avez sélectionnés sans aucun obstacle. L’application montre à l’utilisateur une vue de son fichier Lotus Notes NSF sélectionné. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de s’assurer que le fichier NSF sélectionné est parfait.

Conversion avancée
Une conversion avancée est assurée par l’application. Avec cette fonctionnalité avancée, l’application convertit vos fichiers NSF de manière avancée. Les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner un fichier spécifique ou de sélectionner un fichier entier pour la conversion.

Facile à installer
Les utilisateurs de n’importe quelle version de Windows de XP à Windows 10 peuvent facilement installer cette application avancée dans leur système d’exploitation. En outre, l’outil effectue la tâche de conversion en seulement 4 à 5 étapes.

Hautement compatible
Avec cet outil hautement compatible, vous pouvez utiliser cette application dans n’importe quel Windows de votre choix. En outre, vous pouvez choisir n’importe quelle version des fichiers Lotus Notes pour la conversion sans aucun tracas.

Déclaration finale

En téléchargeant cette déclaration étonnante, les utilisateurs peuvent convertir les fichiers Lotus Notes Datavare NSF au format Outlook PST sans même affecter la tâche de conversion. En quelques étapes faciles et sans aucune sorte de conseils techniques, l’utilisateur peut convertir des fichiers. Une version de démonstration est également disponible pour les utilisateurs qui est gratuite.

Plus d’informations:- https://www.datavare.com/fr/convertisseur-nsf-à-pst.html

#convertisseur nsf en pst #importateur nsf vers pst #importer nsf dans pst #convertir nsf en pst #exporter nsf vers pst

Convertisseur OST en PST - Gratuit OST en PST pour convertir un fichier OST à fichier PST

Tout le monde peut désormais convertir ses fichiers OST au format Outlook PST sans effort en un seul clic. La conversion se fait à grande vitesse en une seule fois. La conversion nécessite quelques étapes pour convertir le fichier. Les utilisateurs ont des avantages majeurs à utiliser ce convertisseur intelligent. Nous discuterons plus de ce convertisseur.

Pourquoi utiliser ce convertisseur intelligent?

Une méthode de conversion intelligente est fournie par l’application afin que l’utilisateur puisse travailler efficacement. Laissez-nous discuter des points qui vous donnent la principale raison d’utiliser cette application intelligente:

 • Vitesse de traitement élevée.
 • Bon taux de précision.
 • Application indépendante.
 • Convient à toutes les versions de Windows.
 • Ne convertit que les fichiers OST sains.
 • Transférer toutes les données OST.
 • Convient à toutes les versions de Windows.
 • Facile à utiliser.
 • Interface utilisateur simple.

Ce sont les avantages fournis par l’application sans aucune perte.

Comment convertir les fichiers OST en Outlook PST?

Pour convertir le fichier OST au format PST, l’utilisateur doit suivre certaines étapes. Vous trouverez ci-dessous la méthode étape par étape pour convertir des fichiers OST au format Outlook PST sans perte de données:

Étape 1 - Installez l’application sur n’importe quelle version de Windows, de la plus ancienne à la plus récente
Étape 2 - Choisissez le fichier OST que vous souhaitez convertir
Étape 3- Maintenant, choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre fichier converti
Étape 4 - Cliquez sur le bouton «Convertir maintenant»

Le processus de conversion commencera et le résultat apparaîtra dans un instant.

Regardez certaines des fonctionnalités du convertisseur

Voici quelques-unes des fonctionnalités étonnantes de ce convertisseur intelligent qui aideront les utilisateurs à convertir les fichiers.

Résultats précis à 100%
Les utilisateurs transfèrent avec précision les fichiers sans aucune corruption de données. Le résultat de la conversion est tout précis et, par conséquent, aucun problème n’est rencontré par l’utilisateur.

Conversion de fichiers sains
L’application prend en charge uniquement la conversion de fichiers sains sans aucun obstacle. Par conséquent, une conversion saine est accordée par l’application.

Compatibilité élevée
L’application convertit les données à grande vitesse. Il fournit un bon service compatible afin que l’utilisateur ne rencontre aucun problème pendant le processus de conversion.

Sauvegarde personnalisée des données
Les utilisateurs peuvent enregistrer les données n’importe où à tout moment à l’aide de cette application. Il n’y a aucune restriction de ce type donnée par l’application pour enregistrer un fichier.

Conversion sélective des utilisateurs
Seuls les fichiers que l’utilisateur souhaite convertir sont convertis sans aucun problème pour les utilisateurs. L’application fonctionne efficacement et fournit ainsi des résultats sans erreur aux utilisateurs.

N’accordez que la conversion de quelques fichiers
L’application convertit uniquement les fichiers OST au format Outlook PST. Aucun autre format de fichier n’est converti par cette application.

Mots finaux

Les utilisateurs doivent télécharger le convertisseur OST en PST pour convertir en douceur les fichiers OST. Ce convertisseur intelligent répond à toutes les attentes des utilisateurs et maintient ainsi son intégrité et convertit efficacement le fichier. Les utilisateurs peuvent installer la version gratuite de l’application et prendre une démo du logiciel.

More Info;- https://www.datavare.com/fr/convertisseur-ost-à-pst.html

#convertisseur ost en pst #ost à pst importateur #importer ost vers pst #convertir ost en pst #ost 2 conversion pst