Dưới đây là 4 chỉ số cho thấy Bitcoin vẫn còn có nhiều động lực để tăng cao

Dưới đây là 4 chỉ số cho thấy Bitcoin vẫn còn có nhiều động lực để tăng cao

Một số chỉ báo đang báo hiệu rằng sự kết thúc của cuộc biểu tình Bitcoin vẫn chưa xuất hiện, bất chấp sự điều chỉnh gần đây.

Lark Davis là một trader và cũng là người có ảnh hưởng trong không gian tiền điện tử cho biết, một số chỉ báo đang báo hiệu rằng sự kết thúc của cuộc biểu tình Bitcoin vẫn chưa xuất hiện, bất chấp sự điều chỉnh gần đây.

Trong một video mới, Davis nêu tên 4 chỉ số nổi tiếng để cho thấy rằng tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường vẫn còn có nhiều động lực để tăng cao hơn nữa.

Chỉ báo đầu tiên mà Davis đưa ra là biểu đồ nhiệt Bitcoin (Bitcoin Heat Map) (*), sử dụng màu sắc để thể hiện tỷ lệ phần trăm tăng của đường trung bình động 200 tuần (MA-200 tuần) trên cơ sở hàng tháng. Các điểm chuyển sang màu đỏ mà nó vẫn chưa làm được, được cho là tín hiệu của một thị trường quá nóng.

“Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chấm đỏ nào. Trên thực tế, chúng ta thậm chí không có bất kỳ dấu chấm màu cam nào hiện tại. Chúng ta có khả năng vẫn còn 4, 5, 6 tháng nữa mới đạt được đỉnh cao thực sự cho thị trường tiền điện tử. Rõ ràng, đây chỉ là chúng ta đang xem xét Bitcoin nhưng nó dẫn đầu thị trường, vì vậy nếu Bitcoin tăng lên, giả sử 150,00 đô la, 250 đô la trong chu kỳ thị trường này, thì chúng ta sẽ nhận được dấu chấm đỏ của mình. Nhưng chúng vẫn chưa ở đó, vì vậy hãy giữ vững quan điểm của mình”.

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Bitcoin exchange development company | Bitcoin exchange platform | Bitcoin exchange |

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.