Nhà đầu tư sở hữu số Dogecoin triệu USD nhưng chưa kịp bán

Nhà đầu tư sở hữu số Dogecoin triệu USD nhưng chưa kịp bán

“Ngày 15/4, lúc 18h, tôi trở thành triệu phú Dogecoin. Tôi đã thức cả đêm nhìn chằm chằm vào màn hình của mình”, Glauber Contessoto, người đàn ông 33 tuổi nói với CNBC. Sau khi tìm hiểu về đồng tiền này trên Reddit, Contessoto đầu tư hơn 180.000 USD để mua Dogecoin vào ngày 5/2 với giá 0,045 USD/đồng. …

Ngày 15/4, lúc 18h, tôi trở thành triệu phú Dogecoin. Tôi đã thức cả đêm nhìn chằm chằm vào màn hình của mình”, Glauber Contessoto, người đàn ông 33 tuổi nói với CNBC.

Sau khi tìm hiểu về đồng tiền này trên Reddit, Contessoto đầu tư hơn 180.000 USD để mua Dogecoin vào ngày 5/2 với giá 0,045 USD/đồng. Khi đồng tiền meme đạt mức kỷ lục 0,45 USD, Glauber sở hữu lượng DOGE trị giá 1,081 triệu USD.

Tuy nhiên, khi đó anh chưa có ý định bán ra. “Kế hoạch là khi số Dogecoin tôi sở hữu đạt 10 triệu USD, tôi sẽ bán đi 10%”, anh nói. Tính đến chiều 24/4, giá 1 DOGE chỉ còn khoảng 0,23 USD – giảm khoảng một nửa so với mức đỉnh. Do đó Glauber Contessoto cũng chỉ tận hưởng cảm giác triệu phú USD trong vài ngày.

dogecoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

What Is Dogecoin? | Dogecoin Explained | Dogecoin Mining | Cryptocurrency For Beginners

This video on what is Dogecoin covers all the important concepts from the basics and advanced levels about the cryptocurrency Dogecoin. After watching this video Digecoin explained you will know how important is cryptocurrency in Blockchain technology. The video also covers the concept of Dogecoin mining in a simple way.

Dogecoin Mining 2021 | How To Mine Dogecoin | Dogecoin Mining Tutorial

"This video on Dogecoin Mining 2021 covers all the concepts from basics to advance. Also it covers the information about Dogecoin Mining like how to mine Dogecoin?, What is the difference between Dogecoin Mining and Bitcoin Mining, What are the requirements for Dogecoin Mining and is it profitable to mine Dogecoin?

Top Dogecoin Facts | Top Dogecoin Facts You Need To Know | Dogecoin Explained

"This video on Top 10 facts about Dogecoin covers all the interesting facts about Dogecoin. Also it covers the information about Dogecoin like it’s value, Elon Musk on Dogecoin, Reddit and Twitter’s support for Dogecoin, Dogecoin’s security levels and Dogecoin circulation supply, Dogecoin’s market capitalization and Dogecoin’s community.

What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Small Dogecoin (SDOG) is a revolutionary experiment initiated by the decentralised community in an attempt to connect the centralised and decentralised worlds so that they are no longer isolated from each other. through its token SDOG, the Small Dogecoin community hopes to achieve harmony between CEX and DEX. the Small Dogecoin community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, we are like a doghole tunnel in the universe connecting two suspended planets. In this article, we'll discuss What is Small Dogecoin (SDOG) | What is Small Dogecoin token | What is SDOG token

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!

Dogecoin to $1 | What you MUST Know!