Có bao nhiêu người đã khai thác BTC cùng với Satoshi vào năm 2010? Cha đẻ Bitcoin

Có bao nhiêu người đã khai thác BTC cùng với Satoshi vào năm 2010? Cha đẻ Bitcoin

Tính đến nay, năm 2021 chứng kiến rất nhiều các chuyển động của cá voi bí ẩn đã khai thác Bitcoin từ những ngày đầu. Đa số cho rằng

Tính đến nay, năm 2021 chứng kiến rất nhiều các chuyển động của cá voi bí ẩn đã khai thác Bitcoin từ những ngày đầu. Trong tuần, 1.000 Bitcoin từ năm 2010 đã được di chuyển và miner này chi tiêu 11.000 Bitcoin kể từ năm ngoái. Các chuyển động của cá voi cũ như thế này đã khiến một số người cho rằng Satoshi Nakamoto đang chi tiêu coin. Tuy nhiên, mặc dù các ước tính cho biết Nakamoto khai thác hơn 1 triệu Bitcoin, cũng có nhiều người tham gia khác thu được hàng triệu coin vào thời điểm đó.

Miner khai thác bằng CPU và GPU vào năm 2010, cùng với độ khó và hashrate cực thấp Vào ngày 9/6/2021, một miner ban đầu đã chi tiêu 1.000 BTC có được từ 20 phần thưởng khối vào năm 2010 đến vô số địa chỉ khác nhau. Cho đến nay vào năm 2021, cá voi này đã chi tiêu 6 lần với tổng cộng 6.000 Bitcoin có từ thập kỷ trước. Hơn nữa, trong 5 lần trước năm 2021, 5.000 coin từ thập kỷ trước được chi tiêu vào năm 2020. Kéo theo đó, một số người đã giả định rằng cá voi có thể là cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto.

Các khối đã chi tiêu được khai thác từ năm 2009 đến 2011 | Nguồn: theholyroger.com

Trong biểu đồ trên, các chấm màu vàng đại diện cho các khối đã chi tiêu từ năm 2009 đến năm 2011. Biểu đồ cho thấy chuỗi 20 khối từ năm 2010 được chi tiêu vào ngày 9/6/2021 tại chiều cao khối 686.865.

bitcoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

In this video tutorial, we'll learn Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? DO NOT MISS!!!

How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed). DO NOT MISS!!!

In this video tutorial, we'll learn How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed)

Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over)

In this video tutorial, we'll learn Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? Let's explore it with us now.

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.