บทช่วยสอน React.js: 3 เสาหลักใน React.js

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ReactJS และเสาหลักสามประการของ React.js ซึ่งได้แก่ ส่วนประกอบ สถานะ และอุปกรณ์ประกอบฉาก

ปฏิกิริยาJS

ReactJS เป็นเทคโนโลยีส่วนหน้าแบบโอเพ่นซอร์ส เป็นไลบรารี Javascript สำหรับพัฒนาส่วนประกอบ UI เป็นแอปพลิเคชันหน้าเดียว และเราสามารถใช้มันเป็นแอปพลิเคชันหลายหน้าได้เช่นกัน Facebook เปิดตัว ReactJS Javascript และไลบรารี่อื่นๆ ช้ามากสำหรับการอัปเดตหรือโหลด DOM แต่ ReactJS นั้นเร็วกว่าสำหรับการอัปเดตและโหลด DOM ดังนั้น ReactJS จึงมีประสิทธิภาพดีกว่าไลบรารี่อื่นๆ มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ReactJs แนะนำ Virtual DOM ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราต้องการสร้างแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซโดยทั่วไป ในกรณีนั้น เราเริ่มต้นด้วยการสร้างหน้าแต่ละหน้าและองค์ประกอบหลายส่วน เช่น หน้าแดชบอร์ด (ปุ่ม ลิงก์ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ) และหน้าแรก (ปุ่ม ลิงก์ ข้อความ) ถึงกระนั้นโดยใช้ React เราสามารถสร้างส่วนประกอบแบบกำหนดเองสำหรับองค์ประกอบบางอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ปุ่มหรือข้อความที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในแอปพลิเคชันทั้งหมด เพื่อให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น กล่องข้อความมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความยาว ขนาด การตรวจสอบ เฉดสี และคุณสมบัติอื่นๆ แต่เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางโต้ตอบได้ เราจะใช้ลักษณะเฉพาะและยึดตามลักษณะนั้นเสมอ ดังนั้นการปรับแต่งและการใช้ซ้ำจึงสมเหตุสมผลมาก

โครงสร้าง ReactJS
 

ความต้องการ

สามเสาหลักของ ReactJS

 1. ส่วนประกอบ
 2. สถานะ
 3. อุปกรณ์ประกอบฉาก

ส่วนประกอบ ReactJS

ส่วนประกอบก็เหมือนฟังก์ชันจาวาสคริปต์ เป็นฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น ปุ่ม ข้อความ คอนเทนเนอร์ ส่วนหัว ส่วนท้าย และหน้า (หน้าแรก แดชบอร์ด วิธีใช้) ที่นี่ ReactJS มีส่วนประกอบสองประเภท

ส่วนประกอบ

 1. ส่วนประกอบของฟังก์ชัน
 2. ส่วนประกอบของคลาส

1. ส่วนประกอบการทำงาน

ส่วนประกอบการทำงานก็เหมือนกับฟังก์ชันจาวาสคริปต์ มันเป็นองค์ประกอบไร้สัญชาติ ไม่มีวิธีการเรนเดอร์และไม่มีตัวสร้าง เราไม่สามารถใช้ตัวอย่างวงจรชีวิตของ ReactJS ได้componentDidMount() ในส่วนประกอบการทำงาน ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากและส่งคืน JSX มันจะส่งคืนรหัส HTML

ส่วนประกอบการทำงาน

2. ส่วนประกอบของคลาส

คลาสคอมโพเนนต์เป็นคลาส JavaScript ธรรมดา และจะสร้างฟังก์ชันการเรนเดอร์ และคอมโพเนนต์คลาสจะส่งคืนอิลิเมนต์ react สนับสนุนวงจรชีวิตของการตอบสนอง ส่วนประกอบของคลาสมีสถานะ

ส่วนประกอบของคลาส

 

ข้อมูลโค้ด

import React, { Component } from 'react'

export default class DoorComponent extends Component {

  constructor(props){

   super(props);

   this.state = {

    name:"Muthuramalingam"

  }

  }

  componentDidMount(){

    updateName();

  }  updateName(){

    this.setState ({

      name:"Muthuramalingam Duraipandi"

    });

  }

 render() {

  return (

   <div>Hi Welcome to Door component {this.state.name}</div>

  )

 }

สถานะ

สถานะถูกใช้เพื่อสร้างออบเจกต์ React ซึ่งจะมีข้อมูลเช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ ข้อมูลองค์กร ฯลฯ สถานะสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลตามการกระทำของผู้ใช้ และจะแสดงผลหน้าอีกครั้งเช่นกัน วัตถุสถานะเริ่มต้นเป็นตัวสร้าง เพิ่มและแก้ไขสถานะที่เราสามารถใช้สำหรับสิ่งนี้ setState() และถ้าเราต้องการเพิ่มและแก้ไข state ก่อนหน้าใน functional component เราสามารถใช้setState() ;

setState()

สำหรับการอัปเดตข้อมูลของวัตถุ เราสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่าง

สำหรับการอัปเดตข้อมูลของวัตถุ เราสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่าง

ในองค์ประกอบการทำงาน โดยใช้ hooks เราสามารถตั้งค่าสถานะโดยใช้คำหลักuseState();

ตัวอย่าง

หากเราต้องการตั้งค่าสตริง

const [name,setName] = useState("");

setNameใช้สำหรับกำหนดค่าให้กับชื่อตัวแปร เช่น

setName("Muthu");

ที่นี่เราสามารถกำหนดจำนวน

const [age,setAge] = useState(0);

setAgeสำหรับกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรอายุ

setAge(25);

ตอนนี้เราสามารถตั้งค่า Array

const [userList,setUserList] = useState([]);

setUserListเพื่อกำหนดข้อมูลให้กับuserListตัวแปร

setUserList([{"name":"Muthu"},{"name":"Ram"}]);

อุปกรณ์ประกอบฉาก

อุปกรณ์ประกอบฉากคือวัตถุที่ส่งจากองค์ประกอบหลักไปยังองค์ประกอบย่อย วัตถุเหล่านี้ถูกส่งจริงผ่านแท็ก HTML ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่ามันเป็นค่าแท็ก HTML เช่นกัน ดังนั้น อุปกรณ์ประกอบฉาก เราสามารถอ่านอย่างเดียวได้

อุปกรณ์ประกอบฉากใน ReactJS

ส่งข้อมูลจากองค์ประกอบหลักไปยังองค์ประกอบย่อย

<receiverComponent news="Today Gold rate is increased" />

ข้อมูลโค้ด

import React from 'react'

import receiverComponent from './receiverComponent';

function ratioStationComponent() {

 return (

  <div>

    <receiverComponent news="Today Gold rate is increased" />

    </div>

 )

}

export default ratioStationComponent

ที่นี่เรากำลังรับข้อมูลจากองค์ประกอบหลัก

import React from 'react'

function receiverComponent(props) {

 return (

  <div><div>

    <p>Hi Welcome to receiver component</p>

    <p>Today News {props.news}</p>    </div></div>

 )

}

export default receiverComponent

บทสรุป

ฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ReactJS และเสาหลักสามประการของ reactJS ขอขอบคุณที่อ่านบทความนี้

ที่มา: https://dzone.com

#react #reactjs 

What is GEEK

Buddha Community

บทช่วยสอน React.js: 3 เสาหลักใน React.js
Veronica Roob

Veronica Roob

1653475560

A Pure PHP Implementation Of The MessagePack Serialization Format

msgpack.php

A pure PHP implementation of the MessagePack serialization format.

Features

Installation

The recommended way to install the library is through Composer:

composer require rybakit/msgpack

Usage

Packing

To pack values you can either use an instance of a Packer:

$packer = new Packer();
$packed = $packer->pack($value);

or call a static method on the MessagePack class:

$packed = MessagePack::pack($value);

In the examples above, the method pack automatically packs a value depending on its type. However, not all PHP types can be uniquely translated to MessagePack types. For example, the MessagePack format defines map and array types, which are represented by a single array type in PHP. By default, the packer will pack a PHP array as a MessagePack array if it has sequential numeric keys, starting from 0 and as a MessagePack map otherwise:

$mpArr1 = $packer->pack([1, 2]);        // MP array [1, 2]
$mpArr2 = $packer->pack([0 => 1, 1 => 2]);   // MP array [1, 2]
$mpMap1 = $packer->pack([0 => 1, 2 => 3]);   // MP map {0: 1, 2: 3}
$mpMap2 = $packer->pack([1 => 2, 2 => 3]);   // MP map {1: 2, 2: 3}
$mpMap3 = $packer->pack(['a' => 1, 'b' => 2]); // MP map {a: 1, b: 2}

However, sometimes you need to pack a sequential array as a MessagePack map. To do this, use the packMap method:

$mpMap = $packer->packMap([1, 2]); // {0: 1, 1: 2}

Here is a list of type-specific packing methods:

$packer->packNil();      // MP nil
$packer->packBool(true);   // MP bool
$packer->packInt(42);     // MP int
$packer->packFloat(M_PI);   // MP float (32 or 64)
$packer->packFloat32(M_PI);  // MP float 32
$packer->packFloat64(M_PI);  // MP float 64
$packer->packStr('foo');   // MP str
$packer->packBin("\x80");   // MP bin
$packer->packArray([1, 2]);  // MP array
$packer->packMap(['a' => 1]); // MP map
$packer->packExt(1, "\xaa"); // MP ext

Check the "Custom types" section below on how to pack custom types.

Packing options

The Packer object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the packing process (defaults are in bold):

NameDescription
FORCE_STRForces PHP strings to be packed as MessagePack UTF-8 strings
FORCE_BINForces PHP strings to be packed as MessagePack binary data
DETECT_STR_BINDetects MessagePack str/bin type automatically
  
FORCE_ARRForces PHP arrays to be packed as MessagePack arrays
FORCE_MAPForces PHP arrays to be packed as MessagePack maps
DETECT_ARR_MAPDetects MessagePack array/map type automatically
  
FORCE_FLOAT32Forces PHP floats to be packed as 32-bits MessagePack floats
FORCE_FLOAT64Forces PHP floats to be packed as 64-bits MessagePack floats

The type detection mode (DETECT_STR_BIN/DETECT_ARR_MAP) adds some overhead which can be noticed when you pack large (16- and 32-bit) arrays or strings. However, if you know the value type in advance (for example, you only work with UTF-8 strings or/and associative arrays), you can eliminate this overhead by forcing the packer to use the appropriate type, which will save it from running the auto-detection routine. Another option is to explicitly specify the value type. The library provides 2 auxiliary classes for this, Map and Bin. Check the "Custom types" section below for details.

Examples:

// detect str/bin type and pack PHP 64-bit floats (doubles) to MP 32-bit floats
$packer = new Packer(PackOptions::DETECT_STR_BIN | PackOptions::FORCE_FLOAT32);

// these will throw MessagePack\Exception\InvalidOptionException
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_STR | PackOptions::FORCE_BIN);
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_FLOAT32 | PackOptions::FORCE_FLOAT64);

Unpacking

To unpack data you can either use an instance of a BufferUnpacker:

$unpacker = new BufferUnpacker();

$unpacker->reset($packed);
$value = $unpacker->unpack();

or call a static method on the MessagePack class:

$value = MessagePack::unpack($packed);

If the packed data is received in chunks (e.g. when reading from a stream), use the tryUnpack method, which attempts to unpack data and returns an array of unpacked messages (if any) instead of throwing an InsufficientDataException:

while ($chunk = ...) {
  $unpacker->append($chunk);
  if ($messages = $unpacker->tryUnpack()) {
    return $messages;
  }
}

If you want to unpack from a specific position in a buffer, use seek:

$unpacker->seek(42); // set position equal to 42 bytes
$unpacker->seek(-8); // set position to 8 bytes before the end of the buffer

To skip bytes from the current position, use skip:

$unpacker->skip(10); // set position to 10 bytes ahead of the current position

To get the number of remaining (unread) bytes in the buffer:

$unreadBytesCount = $unpacker->getRemainingCount();

To check whether the buffer has unread data:

$hasUnreadBytes = $unpacker->hasRemaining();

If needed, you can remove already read data from the buffer by calling:

$releasedBytesCount = $unpacker->release();

With the read method you can read raw (packed) data:

$packedData = $unpacker->read(2); // read 2 bytes

Besides the above methods BufferUnpacker provides type-specific unpacking methods, namely:

$unpacker->unpackNil();  // PHP null
$unpacker->unpackBool(); // PHP bool
$unpacker->unpackInt();  // PHP int
$unpacker->unpackFloat(); // PHP float
$unpacker->unpackStr();  // PHP UTF-8 string
$unpacker->unpackBin();  // PHP binary string
$unpacker->unpackArray(); // PHP sequential array
$unpacker->unpackMap();  // PHP associative array
$unpacker->unpackExt();  // PHP MessagePack\Type\Ext object

Unpacking options

The BufferUnpacker object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the unpacking process (defaults are in bold):

NameDescription
BIGINT_AS_STRConverts overflowed integers to strings [1]
BIGINT_AS_GMPConverts overflowed integers to GMP objects [2]
BIGINT_AS_DECConverts overflowed integers to Decimal\Decimal objects [3]

1. The binary MessagePack format has unsigned 64-bit as its largest integer data type, but PHP does not support such integers, which means that an overflow can occur during unpacking.

2. Make sure the GMP extension is enabled.

3. Make sure the Decimal extension is enabled.

Examples:

$packedUint64 = "\xcf"."\xff\xff\xff\xff"."\xff\xff\xff\xff";

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64);
var_dump($unpacker->unpack()); // string(20) "18446744073709551615"

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_GMP);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(GMP) {...}

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_DEC);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(Decimal\Decimal) {...}

Custom types

In addition to the basic types, the library provides functionality to serialize and deserialize arbitrary types. This can be done in several ways, depending on your use case. Let's take a look at them.

Type objects

If you need to serialize an instance of one of your classes into one of the basic MessagePack types, the best way to do this is to implement the CanBePacked interface in the class. A good example of such a class is the Map type class that comes with the library. This type is useful when you want to explicitly specify that a given PHP array should be packed as a MessagePack map without triggering an automatic type detection routine:

$packer = new Packer();

$packedMap = $packer->pack(new Map([1, 2, 3]));
$packedArray = $packer->pack([1, 2, 3]);

More type examples can be found in the src/Type directory.

Type transformers

As with type objects, type transformers are only responsible for serializing values. They should be used when you need to serialize a value that does not implement the CanBePacked interface. Examples of such values could be instances of built-in or third-party classes that you don't own, or non-objects such as resources.

A transformer class must implement the CanPack interface. To use a transformer, it must first be registered in the packer. Here is an example of how to serialize PHP streams into the MessagePack bin format type using one of the supplied transformers, StreamTransformer:

$packer = new Packer(null, [new StreamTransformer()]);

$packedBin = $packer->pack(fopen('/path/to/file', 'r+'));

More type transformer examples can be found in the src/TypeTransformer directory.

Extensions

In contrast to the cases described above, extensions are intended to handle extension types and are responsible for both serialization and deserialization of values (types).

An extension class must implement the Extension interface. To use an extension, it must first be registered in the packer and the unpacker.

The MessagePack specification divides extension types into two groups: predefined and application-specific. Currently, there is only one predefined type in the specification, Timestamp.

Timestamp

The Timestamp extension type is a predefined type. Support for this type in the library is done through the TimestampExtension class. This class is responsible for handling Timestamp objects, which represent the number of seconds and optional adjustment in nanoseconds:

$timestampExtension = new TimestampExtension();

$packer = new Packer();
$packer = $packer->extendWith($timestampExtension);

$unpacker = new BufferUnpacker();
$unpacker = $unpacker->extendWith($timestampExtension);

$packedTimestamp = $packer->pack(Timestamp::now());
$timestamp = $unpacker->reset($packedTimestamp)->unpack();

$seconds = $timestamp->getSeconds();
$nanoseconds = $timestamp->getNanoseconds();

When using the MessagePack class, the Timestamp extension is already registered:

$packedTimestamp = MessagePack::pack(Timestamp::now());
$timestamp = MessagePack::unpack($packedTimestamp);

Application-specific extensions

In addition, the format can be extended with your own types. For example, to make the built-in PHP DateTime objects first-class citizens in your code, you can create a corresponding extension, as shown in the example. Please note, that custom extensions have to be registered with a unique extension ID (an integer from 0 to 127).

More extension examples can be found in the examples/MessagePack directory.

To learn more about how extension types can be useful, check out this article.

Exceptions

If an error occurs during packing/unpacking, a PackingFailedException or an UnpackingFailedException will be thrown, respectively. In addition, an InsufficientDataException can be thrown during unpacking.

An InvalidOptionException will be thrown in case an invalid option (or a combination of mutually exclusive options) is used.

Tests

Run tests as follows:

vendor/bin/phpunit

Also, if you already have Docker installed, you can run the tests in a docker container. First, create a container:

./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

The command above will create a container named msgpack with PHP 8.1 runtime. You may change the default runtime by defining the PHP_IMAGE environment variable:

PHP_IMAGE='php:8.0-cli' ./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

See a list of various images here.

Then run the unit tests:

docker run --rm -v $PWD:/msgpack -w /msgpack msgpack

Fuzzing

To ensure that the unpacking works correctly with malformed/semi-malformed data, you can use a testing technique called Fuzzing. The library ships with a help file (target) for PHP-Fuzzer and can be used as follows:

php-fuzzer fuzz tests/fuzz_buffer_unpacker.php

Performance

To check performance, run:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0030 ........ 0.0139
false ................ 0.0037 ........ 0.0144
true ................. 0.0040 ........ 0.0137
7-bit uint #1 ........ 0.0052 ........ 0.0120
7-bit uint #2 ........ 0.0059 ........ 0.0114
7-bit uint #3 ........ 0.0061 ........ 0.0119
5-bit sint #1 ........ 0.0067 ........ 0.0126
5-bit sint #2 ........ 0.0064 ........ 0.0132
5-bit sint #3 ........ 0.0066 ........ 0.0135
8-bit uint #1 ........ 0.0078 ........ 0.0200
8-bit uint #2 ........ 0.0077 ........ 0.0212
8-bit uint #3 ........ 0.0086 ........ 0.0203
16-bit uint #1 ....... 0.0111 ........ 0.0271
16-bit uint #2 ....... 0.0115 ........ 0.0260
16-bit uint #3 ....... 0.0103 ........ 0.0273
32-bit uint #1 ....... 0.0116 ........ 0.0326
32-bit uint #2 ....... 0.0118 ........ 0.0332
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0325
64-bit uint #1 ....... 0.0140 ........ 0.0277
64-bit uint #2 ....... 0.0134 ........ 0.0294
64-bit uint #3 ....... 0.0134 ........ 0.0281
8-bit int #1 ......... 0.0086 ........ 0.0241
8-bit int #2 ......... 0.0089 ........ 0.0225
8-bit int #3 ......... 0.0085 ........ 0.0229
16-bit int #1 ........ 0.0118 ........ 0.0280
16-bit int #2 ........ 0.0121 ........ 0.0270
16-bit int #3 ........ 0.0109 ........ 0.0274
32-bit int #1 ........ 0.0128 ........ 0.0346
32-bit int #2 ........ 0.0118 ........ 0.0339
32-bit int #3 ........ 0.0135 ........ 0.0368
64-bit int #1 ........ 0.0138 ........ 0.0276
64-bit int #2 ........ 0.0132 ........ 0.0286
64-bit int #3 ........ 0.0137 ........ 0.0274
64-bit int #4 ........ 0.0180 ........ 0.0285
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0284
64-bit float #2 ...... 0.0125 ........ 0.0275
64-bit float #3 ...... 0.0126 ........ 0.0283
fix string #1 ........ 0.0035 ........ 0.0133
fix string #2 ........ 0.0094 ........ 0.0216
fix string #3 ........ 0.0094 ........ 0.0222
fix string #4 ........ 0.0091 ........ 0.0241
8-bit string #1 ...... 0.0122 ........ 0.0301
8-bit string #2 ...... 0.0118 ........ 0.0304
8-bit string #3 ...... 0.0119 ........ 0.0315
16-bit string #1 ..... 0.0150 ........ 0.0388
16-bit string #2 ..... 0.1545 ........ 0.1665
32-bit string ........ 0.1570 ........ 0.1756
wide char string #1 .. 0.0091 ........ 0.0236
wide char string #2 .. 0.0122 ........ 0.0313
8-bit binary #1 ...... 0.0100 ........ 0.0302
8-bit binary #2 ...... 0.0123 ........ 0.0324
8-bit binary #3 ...... 0.0126 ........ 0.0327
16-bit binary ........ 0.0168 ........ 0.0372
32-bit binary ........ 0.1588 ........ 0.1754
fix array #1 ......... 0.0042 ........ 0.0131
fix array #2 ......... 0.0294 ........ 0.0367
fix array #3 ......... 0.0412 ........ 0.0472
16-bit array #1 ...... 0.1378 ........ 0.1596
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.1865 ........ 0.2283
fix map #1 ........... 0.0725 ........ 0.1048
fix map #2 ........... 0.0319 ........ 0.0405
fix map #3 ........... 0.0356 ........ 0.0665
fix map #4 ........... 0.0465 ........ 0.0497
16-bit map #1 ........ 0.2540 ........ 0.3028
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.2372 ........ 0.2710
fixext 1 ............. 0.0283 ........ 0.0358
fixext 2 ............. 0.0291 ........ 0.0371
fixext 4 ............. 0.0302 ........ 0.0355
fixext 8 ............. 0.0288 ........ 0.0384
fixext 16 ............ 0.0293 ........ 0.0359
8-bit ext ............ 0.0302 ........ 0.0439
16-bit ext ........... 0.0334 ........ 0.0499
32-bit ext ........... 0.1845 ........ 0.1888
32-bit timestamp #1 .. 0.0337 ........ 0.0547
32-bit timestamp #2 .. 0.0335 ........ 0.0560
64-bit timestamp #1 .. 0.0371 ........ 0.0575
64-bit timestamp #2 .. 0.0374 ........ 0.0542
64-bit timestamp #3 .. 0.0356 ........ 0.0533
96-bit timestamp #1 .. 0.0362 ........ 0.0699
96-bit timestamp #2 .. 0.0381 ........ 0.0701
96-bit timestamp #3 .. 0.0367 ........ 0.0687
=============================================
Total         2.7618     4.0820
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

With JIT:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0005 ........ 0.0054
false ................ 0.0004 ........ 0.0059
true ................. 0.0004 ........ 0.0059
7-bit uint #1 ........ 0.0010 ........ 0.0047
7-bit uint #2 ........ 0.0010 ........ 0.0046
7-bit uint #3 ........ 0.0010 ........ 0.0046
5-bit sint #1 ........ 0.0025 ........ 0.0046
5-bit sint #2 ........ 0.0023 ........ 0.0046
5-bit sint #3 ........ 0.0024 ........ 0.0045
8-bit uint #1 ........ 0.0043 ........ 0.0081
8-bit uint #2 ........ 0.0043 ........ 0.0079
8-bit uint #3 ........ 0.0041 ........ 0.0080
16-bit uint #1 ....... 0.0064 ........ 0.0095
16-bit uint #2 ....... 0.0064 ........ 0.0091
16-bit uint #3 ....... 0.0064 ........ 0.0094
32-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0114
32-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0122
32-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0120
64-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0159
64-bit uint #2 ....... 0.0086 ........ 0.0157
64-bit uint #3 ....... 0.0086 ........ 0.0158
8-bit int #1 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #2 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #3 ......... 0.0042 ........ 0.0081
16-bit int #1 ........ 0.0065 ........ 0.0095
16-bit int #2 ........ 0.0065 ........ 0.0090
16-bit int #3 ........ 0.0056 ........ 0.0085
32-bit int #1 ........ 0.0067 ........ 0.0107
32-bit int #2 ........ 0.0066 ........ 0.0106
32-bit int #3 ........ 0.0063 ........ 0.0104
64-bit int #1 ........ 0.0072 ........ 0.0162
64-bit int #2 ........ 0.0073 ........ 0.0174
64-bit int #3 ........ 0.0072 ........ 0.0164
64-bit int #4 ........ 0.0077 ........ 0.0161
64-bit float #1 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #2 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #3 ...... 0.0052 ........ 0.0135
fix string #1 ....... -0.0002 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0035 ........ 0.0067
fix string #3 ........ 0.0035 ........ 0.0077
fix string #4 ........ 0.0033 ........ 0.0078
8-bit string #1 ...... 0.0059 ........ 0.0110
8-bit string #2 ...... 0.0063 ........ 0.0121
8-bit string #3 ...... 0.0064 ........ 0.0124
16-bit string #1 ..... 0.0099 ........ 0.0146
16-bit string #2 ..... 0.1522 ........ 0.1474
32-bit string ........ 0.1511 ........ 0.1483
wide char string #1 .. 0.0039 ........ 0.0084
wide char string #2 .. 0.0073 ........ 0.0123
8-bit binary #1 ...... 0.0040 ........ 0.0112
8-bit binary #2 ...... 0.0075 ........ 0.0123
8-bit binary #3 ...... 0.0077 ........ 0.0129
16-bit binary ........ 0.0096 ........ 0.0145
32-bit binary ........ 0.1535 ........ 0.1479
fix array #1 ......... 0.0008 ........ 0.0061
fix array #2 ......... 0.0121 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0193 ........ 0.0222
16-bit array #1 ...... 0.0607 ........ 0.0479
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.0749 ........ 0.0824
fix map #1 ........... 0.0329 ........ 0.0431
fix map #2 ........... 0.0161 ........ 0.0189
fix map #3 ........... 0.0205 ........ 0.0262
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0205
16-bit map #1 ........ 0.1016 ........ 0.0927
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.1096 ........ 0.1030
fixext 1 ............. 0.0157 ........ 0.0161
fixext 2 ............. 0.0175 ........ 0.0183
fixext 4 ............. 0.0156 ........ 0.0185
fixext 8 ............. 0.0163 ........ 0.0184
fixext 16 ............ 0.0164 ........ 0.0182
8-bit ext ............ 0.0158 ........ 0.0207
16-bit ext ........... 0.0203 ........ 0.0219
32-bit ext ........... 0.1614 ........ 0.1539
32-bit timestamp #1 .. 0.0195 ........ 0.0249
32-bit timestamp #2 .. 0.0188 ........ 0.0260
64-bit timestamp #1 .. 0.0207 ........ 0.0281
64-bit timestamp #2 .. 0.0212 ........ 0.0291
64-bit timestamp #3 .. 0.0207 ........ 0.0295
96-bit timestamp #1 .. 0.0222 ........ 0.0358
96-bit timestamp #2 .. 0.0228 ........ 0.0353
96-bit timestamp #3 .. 0.0210 ........ 0.0319
=============================================
Total         1.6432     1.9674
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

You may change default benchmark settings by defining the following environment variables:

NameDefault
MP_BENCH_TARGETSpure_p,pure_u, see a list of available targets
MP_BENCH_ITERATIONS100_000
MP_BENCH_DURATIONnot set
MP_BENCH_ROUNDS3
MP_BENCH_TESTS-@slow, see a list of available tests

For example:

export MP_BENCH_TARGETS=pure_p
export MP_BENCH_ITERATIONS=1000000
export MP_BENCH_ROUNDS=5
# a comma separated list of test names
export MP_BENCH_TESTS='complex array, complex map'
# or a group name
# export MP_BENCH_TESTS='-@slow' // @pecl_comp
# or a regexp
# export MP_BENCH_TESTS='/complex (array|map)/'

Another example, benchmarking both the library and the PECL extension:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0031 ........ 0.0141 ...... 0.0055 ........ 0.0064
false ................ 0.0039 ........ 0.0154 ...... 0.0056 ........ 0.0053
true ................. 0.0038 ........ 0.0139 ...... 0.0056 ........ 0.0044
7-bit uint #1 ........ 0.0061 ........ 0.0110 ...... 0.0059 ........ 0.0046
7-bit uint #2 ........ 0.0065 ........ 0.0119 ...... 0.0042 ........ 0.0029
7-bit uint #3 ........ 0.0054 ........ 0.0117 ...... 0.0045 ........ 0.0025
5-bit sint #1 ........ 0.0047 ........ 0.0103 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #2 ........ 0.0048 ........ 0.0117 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #3 ........ 0.0046 ........ 0.0102 ...... 0.0038 ........ 0.0023
8-bit uint #1 ........ 0.0063 ........ 0.0174 ...... 0.0039 ........ 0.0031
8-bit uint #2 ........ 0.0063 ........ 0.0167 ...... 0.0040 ........ 0.0029
8-bit uint #3 ........ 0.0063 ........ 0.0168 ...... 0.0039 ........ 0.0030
16-bit uint #1 ....... 0.0092 ........ 0.0222 ...... 0.0049 ........ 0.0030
16-bit uint #2 ....... 0.0096 ........ 0.0227 ...... 0.0042 ........ 0.0046
16-bit uint #3 ....... 0.0123 ........ 0.0274 ...... 0.0059 ........ 0.0051
32-bit uint #1 ....... 0.0136 ........ 0.0331 ...... 0.0060 ........ 0.0048
32-bit uint #2 ....... 0.0130 ........ 0.0336 ...... 0.0070 ........ 0.0048
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0329 ...... 0.0051 ........ 0.0048
64-bit uint #1 ....... 0.0126 ........ 0.0268 ...... 0.0055 ........ 0.0049
64-bit uint #2 ....... 0.0135 ........ 0.0281 ...... 0.0052 ........ 0.0046
64-bit uint #3 ....... 0.0131 ........ 0.0274 ...... 0.0069 ........ 0.0044
8-bit int #1 ......... 0.0077 ........ 0.0236 ...... 0.0058 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0087 ........ 0.0244 ...... 0.0058 ........ 0.0048
8-bit int #3 ......... 0.0084 ........ 0.0241 ...... 0.0055 ........ 0.0049
16-bit int #1 ........ 0.0112 ........ 0.0271 ...... 0.0048 ........ 0.0045
16-bit int #2 ........ 0.0124 ........ 0.0292 ...... 0.0057 ........ 0.0049
16-bit int #3 ........ 0.0118 ........ 0.0270 ...... 0.0058 ........ 0.0050
32-bit int #1 ........ 0.0137 ........ 0.0366 ...... 0.0058 ........ 0.0051
32-bit int #2 ........ 0.0133 ........ 0.0366 ...... 0.0056 ........ 0.0049
32-bit int #3 ........ 0.0129 ........ 0.0350 ...... 0.0052 ........ 0.0048
64-bit int #1 ........ 0.0145 ........ 0.0254 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #2 ........ 0.0097 ........ 0.0214 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0287 ...... 0.0059 ........ 0.0050
64-bit int #4 ........ 0.0143 ........ 0.0277 ...... 0.0059 ........ 0.0046
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0052
64-bit float #2 ...... 0.0141 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0050
64-bit float #3 ...... 0.0144 ........ 0.0282 ...... 0.0057 ........ 0.0050
fix string #1 ........ 0.0036 ........ 0.0143 ...... 0.0066 ........ 0.0053
fix string #2 ........ 0.0107 ........ 0.0222 ...... 0.0065 ........ 0.0068
fix string #3 ........ 0.0116 ........ 0.0245 ...... 0.0063 ........ 0.0069
fix string #4 ........ 0.0105 ........ 0.0253 ...... 0.0083 ........ 0.0077
8-bit string #1 ...... 0.0126 ........ 0.0318 ...... 0.0075 ........ 0.0088
8-bit string #2 ...... 0.0121 ........ 0.0295 ...... 0.0076 ........ 0.0086
8-bit string #3 ...... 0.0125 ........ 0.0293 ...... 0.0130 ........ 0.0093
16-bit string #1 ..... 0.0159 ........ 0.0368 ...... 0.0117 ........ 0.0086
16-bit string #2 ..... 0.1547 ........ 0.1686 ...... 0.1516 ........ 0.1373
32-bit string ........ 0.1558 ........ 0.1729 ...... 0.1511 ........ 0.1396
wide char string #1 .. 0.0098 ........ 0.0237 ...... 0.0066 ........ 0.0065
wide char string #2 .. 0.0128 ........ 0.0291 ...... 0.0061 ........ 0.0082
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0040 ........ 0.0129 ...... 0.0120 ........ 0.0058
fix array #2 ......... 0.0279 ........ 0.0390 ...... 0.0143 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0415 ........ 0.0463 ...... 0.0162 ........ 0.0187
16-bit array #1 ...... 0.1349 ........ 0.1628 ...... 0.0334 ........ 0.0341
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0345 ........ 0.0391 ...... 0.0143 ........ 0.0168
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0459 ........ 0.0473 ...... 0.0151 ........ 0.0163
16-bit map #1 ........ 0.2518 ........ 0.2962 ...... 0.0400 ........ 0.0490
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.2380 ........ 0.2682 ...... 0.0545 ........ 0.0579
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         1.5625     2.3866    0.7735     0.7243
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

With JIT:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0001 ........ 0.0052 ...... 0.0053 ........ 0.0042
false ................ 0.0007 ........ 0.0060 ...... 0.0057 ........ 0.0043
true ................. 0.0008 ........ 0.0060 ...... 0.0056 ........ 0.0041
7-bit uint #1 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #2 ........ 0.0021 ........ 0.0043 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #3 ........ 0.0022 ........ 0.0044 ...... 0.0061 ........ 0.0040
5-bit sint #1 ........ 0.0030 ........ 0.0048 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #2 ........ 0.0032 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #3 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
8-bit uint #1 ........ 0.0054 ........ 0.0079 ...... 0.0062 ........ 0.0050
8-bit uint #2 ........ 0.0051 ........ 0.0079 ...... 0.0064 ........ 0.0044
8-bit uint #3 ........ 0.0051 ........ 0.0082 ...... 0.0062 ........ 0.0044
16-bit uint #1 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0065 ........ 0.0045
16-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0063 ........ 0.0045
16-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0095 ...... 0.0064 ........ 0.0047
32-bit uint #1 ....... 0.0088 ........ 0.0119 ...... 0.0063 ........ 0.0043
32-bit uint #2 ....... 0.0089 ........ 0.0117 ...... 0.0062 ........ 0.0039
32-bit uint #3 ....... 0.0089 ........ 0.0118 ...... 0.0063 ........ 0.0044
64-bit uint #1 ....... 0.0097 ........ 0.0155 ...... 0.0063 ........ 0.0045
64-bit uint #2 ....... 0.0095 ........ 0.0153 ...... 0.0061 ........ 0.0045
64-bit uint #3 ....... 0.0096 ........ 0.0156 ...... 0.0063 ........ 0.0047
8-bit int #1 ......... 0.0053 ........ 0.0083 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #3 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0043
16-bit int #1 ........ 0.0089 ........ 0.0097 ...... 0.0069 ........ 0.0046
16-bit int #2 ........ 0.0075 ........ 0.0093 ...... 0.0063 ........ 0.0043
16-bit int #3 ........ 0.0075 ........ 0.0094 ...... 0.0062 ........ 0.0046
32-bit int #1 ........ 0.0086 ........ 0.0122 ...... 0.0063 ........ 0.0044
32-bit int #2 ........ 0.0087 ........ 0.0120 ...... 0.0066 ........ 0.0046
32-bit int #3 ........ 0.0086 ........ 0.0121 ...... 0.0060 ........ 0.0044
64-bit int #1 ........ 0.0096 ........ 0.0149 ...... 0.0060 ........ 0.0045
64-bit int #2 ........ 0.0096 ........ 0.0157 ...... 0.0062 ........ 0.0044
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0160 ...... 0.0063 ........ 0.0046
64-bit int #4 ........ 0.0097 ........ 0.0157 ...... 0.0061 ........ 0.0044
64-bit float #1 ...... 0.0079 ........ 0.0153 ...... 0.0056 ........ 0.0044
64-bit float #2 ...... 0.0079 ........ 0.0152 ...... 0.0057 ........ 0.0045
64-bit float #3 ...... 0.0079 ........ 0.0155 ...... 0.0057 ........ 0.0044
fix string #1 ........ 0.0010 ........ 0.0045 ...... 0.0071 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0048 ........ 0.0075 ...... 0.0070 ........ 0.0060
fix string #3 ........ 0.0048 ........ 0.0086 ...... 0.0068 ........ 0.0060
fix string #4 ........ 0.0050 ........ 0.0088 ...... 0.0070 ........ 0.0059
8-bit string #1 ...... 0.0081 ........ 0.0129 ...... 0.0069 ........ 0.0062
8-bit string #2 ...... 0.0086 ........ 0.0128 ...... 0.0069 ........ 0.0065
8-bit string #3 ...... 0.0086 ........ 0.0126 ...... 0.0115 ........ 0.0065
16-bit string #1 ..... 0.0105 ........ 0.0137 ...... 0.0128 ........ 0.0068
16-bit string #2 ..... 0.1510 ........ 0.1486 ...... 0.1526 ........ 0.1391
32-bit string ........ 0.1517 ........ 0.1475 ...... 0.1504 ........ 0.1370
wide char string #1 .. 0.0044 ........ 0.0085 ...... 0.0067 ........ 0.0057
wide char string #2 .. 0.0081 ........ 0.0125 ...... 0.0069 ........ 0.0063
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0014 ........ 0.0059 ...... 0.0132 ........ 0.0055
fix array #2 ......... 0.0146 ........ 0.0156 ...... 0.0155 ........ 0.0148
fix array #3 ......... 0.0211 ........ 0.0229 ...... 0.0179 ........ 0.0180
16-bit array #1 ...... 0.0673 ........ 0.0498 ...... 0.0343 ........ 0.0388
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0148 ........ 0.0180 ...... 0.0156 ........ 0.0179
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0201 ...... 0.0214 ........ 0.0167
16-bit map #1 ........ 0.1027 ........ 0.0836 ...... 0.0388 ........ 0.0510
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.1104 ........ 0.1010 ...... 0.0556 ........ 0.0602
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         0.9642     1.0909    0.8224     0.7213
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

Note that the msgpack extension (v2.1.2) doesn't support ext, bin and UTF-8 str types.

License

The library is released under the MIT License. See the bundled LICENSE file for details.

Author: rybakit
Source Code: https://github.com/rybakit/msgpack.php
License: MIT License

#php 

Autumn Blick

Autumn Blick

1598839687

How native is React Native? | React Native vs Native App Development

If you are undertaking a mobile app development for your start-up or enterprise, you are likely wondering whether to use React Native. As a popular development framework, React Native helps you to develop near-native mobile apps. However, you are probably also wondering how close you can get to a native app by using React Native. How native is React Native?

In the article, we discuss the similarities between native mobile development and development using React Native. We also touch upon where they differ and how to bridge the gaps. Read on.

A brief introduction to React Native

Let’s briefly set the context first. We will briefly touch upon what React Native is and how it differs from earlier hybrid frameworks.

React Native is a popular JavaScript framework that Facebook has created. You can use this open-source framework to code natively rendering Android and iOS mobile apps. You can use it to develop web apps too.

Facebook has developed React Native based on React, its JavaScript library. The first release of React Native came in March 2015. At the time of writing this article, the latest stable release of React Native is 0.62.0, and it was released in March 2020.

Although relatively new, React Native has acquired a high degree of popularity. The “Stack Overflow Developer Survey 2019” report identifies it as the 8th most loved framework. Facebook, Walmart, and Bloomberg are some of the top companies that use React Native.

The popularity of React Native comes from its advantages. Some of its advantages are as follows:

 • Performance: It delivers optimal performance.
 • Cross-platform development: You can develop both Android and iOS apps with it. The reuse of code expedites development and reduces costs.
 • UI design: React Native enables you to design simple and responsive UI for your mobile app.
 • 3rd party plugins: This framework supports 3rd party plugins.
 • Developer community: A vibrant community of developers support React Native.

Why React Native is fundamentally different from earlier hybrid frameworks

Are you wondering whether React Native is just another of those hybrid frameworks like Ionic or Cordova? It’s not! React Native is fundamentally different from these earlier hybrid frameworks.

React Native is very close to native. Consider the following aspects as described on the React Native website:

 • Access to many native platforms features: The primitives of React Native render to native platform UI. This means that your React Native app will use many native platform APIs as native apps would do.
 • Near-native user experience: React Native provides several native components, and these are platform agnostic.
 • The ease of accessing native APIs: React Native uses a declarative UI paradigm. This enables React Native to interact easily with native platform APIs since React Native wraps existing native code.

Due to these factors, React Native offers many more advantages compared to those earlier hybrid frameworks. We now review them.

#android app #frontend #ios app #mobile app development #benefits of react native #is react native good for mobile app development #native vs #pros and cons of react native #react mobile development #react native development #react native experience #react native framework #react native ios vs android #react native pros and cons #react native vs android #react native vs native #react native vs native performance #react vs native #why react native #why use react native

sophia tondon

sophia tondon

1621250665

Top React JS Development Company | React JS Development Services

Looking to hire dedicated top Reactjs developers at affordable prices? Our 5+ years of average experienced Reactjs developers comprise proficiency in delivering the most complex and challenging web apps.

Hire ReactJS developers online on a monthly, hourly, or full-time basis who are highly skilled & efficient in implementing new technologies and turn into business-driven applications while saving your cost up to 60%.

Planning to** outsource React web Development services from India** using Reactjs? Or would you like to hire a team of Reactjs developers? Get in touch for a free quote!

#hire react js developer #react.js developer #react.js developers #hire reactjs development company #react js development india #react js developer

NBB: Ad-hoc CLJS Scripting on Node.js

Nbb

Not babashka. Node.js babashka!?

Ad-hoc CLJS scripting on Node.js.

Status

Experimental. Please report issues here.

Goals and features

Nbb's main goal is to make it easy to get started with ad hoc CLJS scripting on Node.js.

Additional goals and features are:

 • Fast startup without relying on a custom version of Node.js.
 • Small artifact (current size is around 1.2MB).
 • First class macros.
 • Support building small TUI apps using Reagent.
 • Complement babashka with libraries from the Node.js ecosystem.

Requirements

Nbb requires Node.js v12 or newer.

How does this tool work?

CLJS code is evaluated through SCI, the same interpreter that powers babashka. Because SCI works with advanced compilation, the bundle size, especially when combined with other dependencies, is smaller than what you get with self-hosted CLJS. That makes startup faster. The trade-off is that execution is less performant and that only a subset of CLJS is available (e.g. no deftype, yet).

Usage

Install nbb from NPM:

$ npm install nbb -g

Omit -g for a local install.

Try out an expression:

$ nbb -e '(+ 1 2 3)'
6

And then install some other NPM libraries to use in the script. E.g.:

$ npm install csv-parse shelljs zx

Create a script which uses the NPM libraries:

(ns script
 (:require ["csv-parse/lib/sync$default" :as csv-parse]
      ["fs" :as fs]
      ["path" :as path]
      ["shelljs$default" :as sh]
      ["term-size$default" :as term-size]
      ["zx$default" :as zx]
      ["zx$fs" :as zxfs]
      [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn (path/resolve "."))

(prn (term-size))

(println (count (str (fs/readFileSync *file*))))

(prn (sh/ls "."))

(prn (csv-parse "foo,bar"))

(prn (zxfs/existsSync *file*))

(zx/$ #js ["ls"])

Call the script:

$ nbb script.cljs
"/private/tmp/test-script"
#js {:columns 216, :rows 47}
510
#js ["node_modules" "package-lock.json" "package.json" "script.cljs"]
#js [#js ["foo" "bar"]]
true
$ ls
node_modules
package-lock.json
package.json
script.cljs

Macros

Nbb has first class support for macros: you can define them right inside your .cljs file, like you are used to from JVM Clojure. Consider the plet macro to make working with promises more palatable:

(defmacro plet
 [bindings & body]
 (let [binding-pairs (reverse (partition 2 bindings))
    body (cons 'do body)]
  (reduce (fn [body [sym expr]]
       (let [expr (list '.resolve 'js/Promise expr)]
        (list '.then expr (list 'clojure.core/fn (vector sym)
                    body))))
      body
      binding-pairs)))

Using this macro we can look async code more like sync code. Consider this puppeteer example:

(-> (.launch puppeteer)
   (.then (fn [browser]
        (-> (.newPage browser)
          (.then (fn [page]
              (-> (.goto page "https://clojure.org")
                (.then #(.screenshot page #js{:path "screenshot.png"}))
                (.catch #(js/console.log %))
                (.then #(.close browser)))))))))

Using plet this becomes:

(plet [browser (.launch puppeteer)
    page (.newPage browser)
    _ (.goto page "https://clojure.org")
    _ (-> (.screenshot page #js{:path "screenshot.png"})
       (.catch #(js/console.log %)))]
   (.close browser))

See the puppeteer example for the full code.

Since v0.0.36, nbb includes promesa which is a library to deal with promises. The above plet macro is similar to promesa.core/let.

Startup time

$ time nbb -e '(+ 1 2 3)'
6
nbb -e '(+ 1 2 3)'  0.17s user 0.02s system 109% cpu 0.168 total

The baseline startup time for a script is about 170ms seconds on my laptop. When invoked via npx this adds another 300ms or so, so for faster startup, either use a globally installed nbb or use $(npm bin)/nbb script.cljs to bypass npx.

Dependencies

NPM dependencies

Nbb does not depend on any NPM dependencies. All NPM libraries loaded by a script are resolved relative to that script. When using the Reagent module, React is resolved in the same way as any other NPM library.

Classpath

To load .cljs files from local paths or dependencies, you can use the --classpath argument. The current dir is added to the classpath automatically. So if there is a file foo/bar.cljs relative to your current dir, then you can load it via (:require [foo.bar :as fb]). Note that nbb uses the same naming conventions for namespaces and directories as other Clojure tools: foo-bar in the namespace name becomes foo_bar in the directory name.

To load dependencies from the Clojure ecosystem, you can use the Clojure CLI or babashka to download them and produce a classpath:

$ classpath="$(clojure -A:nbb -Spath -Sdeps '{:aliases {:nbb {:replace-deps {com.github.seancorfield/honeysql {:git/tag "v2.0.0-rc5" :git/sha "01c3a55"}}}}}')"

and then feed it to the --classpath argument:

$ nbb --classpath "$classpath" -e "(require '[honey.sql :as sql]) (sql/format {:select :foo :from :bar :where [:= :baz 2]})"
["SELECT foo FROM bar WHERE baz = ?" 2]

Currently nbb only reads from directories, not jar files, so you are encouraged to use git libs. Support for .jar files will be added later.

Current file

The name of the file that is currently being executed is available via nbb.core/*file* or on the metadata of vars:

(ns foo
 (:require [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn *file*) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

(defn f [])
(prn (:file (meta #'f))) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

Reagent

Nbb includes reagent.core which will be lazily loaded when required. You can use this together with ink to create a TUI application:

$ npm install ink

ink-demo.cljs:

(ns ink-demo
 (:require ["ink" :refer [render Text]]
      [reagent.core :as r]))

(defonce state (r/atom 0))

(doseq [n (range 1 11)]
 (js/setTimeout #(swap! state inc) (* n 500)))

(defn hello []
 [:> Text {:color "green"} "Hello, world! " @state])

(render (r/as-element [hello]))

Promesa

Working with callbacks and promises can become tedious. Since nbb v0.0.36 the promesa.core namespace is included with the let and do! macros. An example:

(ns prom
 (:require [promesa.core :as p]))

(defn sleep [ms]
 (js/Promise.
  (fn [resolve _]
   (js/setTimeout resolve ms))))

(defn do-stuff
 []
 (p/do!
  (println "Doing stuff which takes a while")
  (sleep 1000)
  1))

(p/let [a (do-stuff)
    b (inc a)
    c (do-stuff)
    d (+ b c)]
 (prn d))
$ nbb prom.cljs
Doing stuff which takes a while
Doing stuff which takes a while
3

Also see API docs.

Js-interop

Since nbb v0.0.75 applied-science/js-interop is available:

(ns example
 (:require [applied-science.js-interop :as j]))

(def o (j/lit {:a 1 :b 2 :c {:d 1}}))

(prn (j/select-keys o [:a :b])) ;; #js {:a 1, :b 2}
(prn (j/get-in o [:c :d])) ;; 1

Most of this library is supported in nbb, except the following:

 • destructuring using :syms
 • property access using .-x notation. In nbb, you must use keywords.

See the example of what is currently supported.

Examples

See the examples directory for small examples.

Also check out these projects built with nbb:

API

See API documentation.

Migrating to shadow-cljs

See this gist on how to convert an nbb script or project to shadow-cljs.

Build

Prequisites:

 • babashka >= 0.4.0
 • Clojure CLI >= 1.10.3.933
 • Node.js 16.5.0 (lower version may work, but this is the one I used to build)

To build:

 • Clone and cd into this repo
 • bb release

Run bb tasks for more project-related tasks.

Download Details:
Author: borkdude
Download Link: Download The Source Code
Official Website: https://github.com/borkdude/nbb 
License: EPL-1.0

#node #javascript

Mathew Rini

1615544450

How to Select and Hire the Best React JS and React Native Developers?

Since March 2020 reached 556 million monthly downloads have increased, It shows that React JS has been steadily growing. React.js also provides a desirable amount of pliancy and efficiency for developing innovative solutions with interactive user interfaces. It’s no surprise that an increasing number of businesses are adopting this technology. How do you select and recruit React.js developers who will propel your project forward? How much does a React developer make? We’ll bring you here all the details you need.

What is React.js?

Facebook built and maintains React.js, an open-source JavaScript library for designing development tools. React.js is used to create single-page applications (SPAs) that can be used in conjunction with React Native to develop native cross-platform apps.

React vs React Native

 • React Native is a platform that uses a collection of mobile-specific components provided by the React kit, while React.js is a JavaScript-based library.
 • React.js and React Native have similar syntax and workflows, but their implementation is quite different.
 • React Native is designed to create native mobile apps that are distinct from those created in Objective-C or Java. React, on the other hand, can be used to develop web apps, hybrid and mobile & desktop applications.
 • React Native, in essence, takes the same conceptual UI cornerstones as standard iOS and Android apps and assembles them using React.js syntax to create a rich mobile experience.

What is the Average React Developer Salary?

In the United States, the average React developer salary is $94,205 a year, or $30-$48 per hour, This is one of the highest among JavaScript developers. The starting salary for junior React.js developers is $60,510 per year, rising to $112,480 for senior roles.

* React.js Developer Salary by Country

 • United States- $120,000
 • Canada - $110,000
 • United Kingdom - $71,820
 • The Netherlands $49,095
 • Spain - $35,423.00
 • France - $44,284
 • Ukraine - $28,990
 • India - $9,843
 • Sweden - $55,173
 • Singapore - $43,801

In context of software developer wage rates, the United States continues to lead. In high-tech cities like San Francisco and New York, average React developer salaries will hit $98K and $114per year, overall.

However, the need for React.js and React Native developer is outpacing local labour markets. As a result, many businesses have difficulty locating and recruiting them locally.

It’s no surprise that for US and European companies looking for professional and budget engineers, offshore regions like India are becoming especially interesting. This area has a large number of app development companies, a good rate with quality, and a good pool of React.js front-end developers.

As per Linkedin, the country’s IT industry employs over a million React specialists. Furthermore, for the same or less money than hiring a React.js programmer locally, you may recruit someone with much expertise and a broader technical stack.

How to Hire React.js Developers?

 • Conduct thorough candidate research, including portfolios and areas of expertise.
 • Before you sit down with your interviewing panel, do some homework.
 • Examine the final outcome and hire the ideal candidate.

Why is React.js Popular?

React is a very strong framework. React.js makes use of a powerful synchronization method known as Virtual DOM, which compares the current page architecture to the expected page architecture and updates the appropriate components as long as the user input.

React is scalable. it utilises a single language, For server-client side, and mobile platform.

React is steady.React.js is completely adaptable, which means it seldom, if ever, updates the user interface. This enables legacy projects to be updated to the most new edition of React.js without having to change the codebase or make a few small changes.

React is adaptable. It can be conveniently paired with various state administrators (e.g., Redux, Flux, Alt or Reflux) and can be used to implement a number of architectural patterns.

Is there a market for React.js programmers?
The need for React.js developers is rising at an unparalleled rate. React.js is currently used by over one million websites around the world. React is used by Fortune 400+ businesses and popular companies such as Facebook, Twitter, Glassdoor and Cloudflare.

Final thoughts:

As you’ve seen, locating and Hire React js Developer and Hire React Native developer is a difficult challenge. You will have less challenges selecting the correct fit for your projects if you identify growing offshore locations (e.g. India) and take into consideration the details above.

If you want to make this process easier, You can visit our website for more, or else to write a email, we’ll help you to finding top rated React.js and React Native developers easier and with strives to create this operation

#hire-react-js-developer #hire-react-native-developer #react #react-native #react-js #hire-react-js-programmer