Điều tồi tệ nhất với Bitcoin đã kết thúc chưa?

Quan điểm thị trường là yếu tố quan trọng khi phân tích xu hướng của một tài sản. Bằng chứng là biểu đồ 1 giờ của Bitcoin vào lúc này có thể hoàn toàn làm mất tinh thần các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, biểu đồ 1 ngày hoặc 12 giờ có vẻ không quá tệ vì BTC vẫn đang tích lũy lãi vốn cho năm 2021. Do đó, điều cần thiết là chúng ta phải phân tích Bitcoin và đợt bán tháo gần đây của nó theo quan điểm cơ bản, đồng thời tìm hiểu xem liệu giá có đang hướng tới một giai đoạn giảm dài hạn hay chỉ là khó khăn nhất thời cản trở quá trình tăng giá?

Số liệu Bitcoin đảo ngược báo hiệu tin vui
Trong vài tháng qua, có rất nhiều nhà phân tích thảo luận về một số chỉ số on-chain đôi khi có vẻ tăng giá quá mức và cho thấy điều chỉnh sắp xảy ra. Hiện tại, theo dữ liệu, một số chỉ báo nhất định đã khởi động lại và những dấu hiệu này có thể cho phép tâm lý hoảng loạn lắng xuống.

bitcoin

Thua lỗ thực (vàng) và giá BTC (xám) | Nguồn: Glassnode

Trước khi phân tích các chỉ số đảo ngược, điều quan trọng là phải thừa nhận sức hấp dẫn của sự kiện đầu hàng lần này. Ngày 19/5 đã ghi nhận các khoản lỗ thực lớn nhất đối với Bitcoin trên quy mô hàng ngày là 4,5 tỷ đô la. Nó lớn hơn rất nhiều so với những khoản lỗ đã chứng kiến từ tháng 1 đến tháng 2/2018 và tháng 3/2020. Tuy nhiên, chỉ 9-9,5% giá trị là lỗ chưa thực hiện, một con số tương đối nhỏ.

Vào tháng 3/2020, 44% là lỗ chưa thực hiện, trong khi đạt đến 114% vào năm 2018. (Các khoản lỗ chưa thực hiện xác định tỷ lệ có lẽ vẫn hoảng loạn bán trên thị trường).

Lãi/Lỗ ròng chưa thực hiện của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Bên cạnh đó, một điểm tích cực quan trọng phát sinh từ Lãi/lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) là kiểm tra lại mức hỗ trợ 0,5. Theo biểu đồ ở trên, hỗ trợ cụ thể này đã bắt đầu nhiều chu kỳ tăng giá trong năm 2013 và 2017; hiện tại, nó đang đạt mức 0,5 lần đầu tiên vào năm 2021.

Ngoài ra, các miner không liên quan gì đến đợt bán tháo lần này. Vào các chu kỳ giảm giá lớn trong quá khứ, miner đã góp phần bán tháo mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này, những người nắm giữ ngắn hạn chiếm phần nhiều hơn gây ra các đợt điều chỉnh kéo dài. Holder Bitcoin trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 6 tháng có thể theo đuổi giá bán lẻ trong suốt chu kỳ và một khi giá sụp đổ, bán hoảng loạn đảm bảo mức lỗ thực cao hơn đối với BTC đã mua trong khoảng từ 50.000 đến 60.000 đô la.

Thanh khoản cao hơn cho các giao dịch đòn bẩy cũng dẫn đến short queeze, kéo BTC xuống 30.000 đô la trong một thời gian ngắn.

#bitcoin

What is GEEK

Buddha Community

Điều tồi tệ nhất với Bitcoin đã kết thúc chưa?

Điều tồi tệ nhất với Bitcoin đã kết thúc chưa?

Quan điểm thị trường là yếu tố quan trọng khi phân tích xu hướng của một tài sản. Bằng chứng là biểu đồ 1 giờ của Bitcoin vào lúc này có thể hoàn toàn làm mất tinh thần các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, biểu đồ 1 ngày hoặc 12 giờ có vẻ không quá tệ vì BTC vẫn đang tích lũy lãi vốn cho năm 2021. Do đó, điều cần thiết là chúng ta phải phân tích Bitcoin và đợt bán tháo gần đây của nó theo quan điểm cơ bản, đồng thời tìm hiểu xem liệu giá có đang hướng tới một giai đoạn giảm dài hạn hay chỉ là khó khăn nhất thời cản trở quá trình tăng giá?

Số liệu Bitcoin đảo ngược báo hiệu tin vui
Trong vài tháng qua, có rất nhiều nhà phân tích thảo luận về một số chỉ số on-chain đôi khi có vẻ tăng giá quá mức và cho thấy điều chỉnh sắp xảy ra. Hiện tại, theo dữ liệu, một số chỉ báo nhất định đã khởi động lại và những dấu hiệu này có thể cho phép tâm lý hoảng loạn lắng xuống.

bitcoin

Thua lỗ thực (vàng) và giá BTC (xám) | Nguồn: Glassnode

Trước khi phân tích các chỉ số đảo ngược, điều quan trọng là phải thừa nhận sức hấp dẫn của sự kiện đầu hàng lần này. Ngày 19/5 đã ghi nhận các khoản lỗ thực lớn nhất đối với Bitcoin trên quy mô hàng ngày là 4,5 tỷ đô la. Nó lớn hơn rất nhiều so với những khoản lỗ đã chứng kiến từ tháng 1 đến tháng 2/2018 và tháng 3/2020. Tuy nhiên, chỉ 9-9,5% giá trị là lỗ chưa thực hiện, một con số tương đối nhỏ.

Vào tháng 3/2020, 44% là lỗ chưa thực hiện, trong khi đạt đến 114% vào năm 2018. (Các khoản lỗ chưa thực hiện xác định tỷ lệ có lẽ vẫn hoảng loạn bán trên thị trường).

Lãi/Lỗ ròng chưa thực hiện của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Bên cạnh đó, một điểm tích cực quan trọng phát sinh từ Lãi/lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) là kiểm tra lại mức hỗ trợ 0,5. Theo biểu đồ ở trên, hỗ trợ cụ thể này đã bắt đầu nhiều chu kỳ tăng giá trong năm 2013 và 2017; hiện tại, nó đang đạt mức 0,5 lần đầu tiên vào năm 2021.

Ngoài ra, các miner không liên quan gì đến đợt bán tháo lần này. Vào các chu kỳ giảm giá lớn trong quá khứ, miner đã góp phần bán tháo mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này, những người nắm giữ ngắn hạn chiếm phần nhiều hơn gây ra các đợt điều chỉnh kéo dài. Holder Bitcoin trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 6 tháng có thể theo đuổi giá bán lẻ trong suốt chu kỳ và một khi giá sụp đổ, bán hoảng loạn đảm bảo mức lỗ thực cao hơn đối với BTC đã mua trong khoảng từ 50.000 đến 60.000 đô la.

Thanh khoản cao hơn cho các giao dịch đòn bẩy cũng dẫn đến short queeze, kéo BTC xuống 30.000 đô la trong một thời gian ngắn.

#bitcoin

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

Volcanoes! No, this isn’t a flashback to your eighth-grade science project. President of El Salvador, Nayib Bukele, is proposing harnessing the geothermal power of volcanoes to mine Bitcoin in his country.

Believe it or not, this idea isn’t just to make the news of El Salvador using Bitcoin as legal tender even more explosive than it already has been. It’s a truly sustainable energy source that El Salvador already uses, and it may be the key to unlocking a green future for mining Bitcoin.

0:00 Intro
0:52 El Salvador, Crypto, Geothermal Energy
3:07 Why Geothermal?
4:52 How much energy mining needs
6:35 Closing thoughts
📺 The video in this post was made by BitBoy Crypto
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=NXEGZB5RbDc
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #most explosive bitcoin opportunity 2021 #depth bitcoin mining analysis #most explosive bitcoin opportunity 2021 (in depth bitcoin mining analysis) #bitcoin opportunity 2021

Fannie  Zemlak

Fannie Zemlak

1596816000

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Twitter social icon

Originally published on Citadel21.com April, 21 2020

NamePsychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Country: United States

**How long have you been into Bitcoin and what got you interested? **

I’ve been into Bitcoin since 2013. I was initially drawn to BTC because I was a volatility junkie and I saw an opportunity to make more fiat. Over the years, I started to look into it more, take it seriously, and accumulate. Once you’ve figured out that Bitcoin is unstoppable, you’re deep in the rabbit hole.

How did you come up with your alias and why don’t you use your real name?

I came up with “Psychedelic Bart” because I grew up loving The Simpsons, Bart’s alter-ego El Barto, and Rob “Killer Acid” Corradetti’s artwork. I don’t use my real name because I value privacy.

Best Bitcoin experience and worst Bitcoin experience?

Best Bitcoin experience – befriending intelligent Bitcoiners over the years. It’s the best when you find people that are on the same wavelength as you. Worst Bitcoin experience – losing Bitcoin to trading shitcoins and leverage. I’ve learned my lesson.

What is the biggest fail you have ever seen in the Bitcoin world?

Mt. Gox. I didn’t get Goxxed but too many Bitcoiners got rekt from the shitty exchange. Learn from this and HODL YOUR OWN BTC.

What do you think about the Bitcoin markets volatility this last year?

Meh. You have to get used to the volatility because Bitcoin is still a new asset or else you’ll never make it out alive.

What are your thoughts on the upcoming halving and how will it affect price?

Not priced in! Most people still have no clue what Bitcoin is and the power it has. Bitcoin will moon again – it was designed to.

What is the biggest threat of COVID to the economy?

Government overreach destroyed Main St. and many small businesses.

What are your thoughts about the US Federal Reserve injecting so much money into the economy because of COVID?

Bbrrrrrrrrrrr.

How do you think this affects Bitcoin?

Anyone with a clue knows that the Fed is addicted to printing money and they’re not going to stop. More people are beginning to learn that Bitcoin is the best hedge.

Why do you think some people, especially noobs gravitate to shitcoins?

False advertising and unit bias. Shitcoiners lie and most people (even the really smart ones) are turned off from Bitcoin’s price.

What do you think most shitcoiners miss about Bitcoin?

That Bitcoin is light years ahead of everything else. Most people fall for the shitcoins’ marketing gimmicks, but when you take the time and figure out what the truth is, you’ll go all into BTC.

What do you have to say to shitcoiners who claim Bitcoin will fail?

Shitcoiners talk out of their asses all the time. I love this legendary quote: “If you don’t believe me or don’t get it, I don’t have time to try to convince you, sorry” - Satoshi Nakamoto.

**Who is the biggest Bitcoin sell out that deserves to be put on blast? **

Trace Mayer. Imagine building your reputation for years, then ruining it in a span of weeks with Mimblewimble Coin and other nonsense.

**Who are some of the most hardcore Bitcoiners you know and why? **

The most hardcore Bitcoiners are the ones that build, code, and HODL. Nothing beats skin in the game. Big shoutout to the contributors who write and review code.

**What Bitcoin startups or companies are you most excited about? **

Too many LOL. Coinkite, BTCPay, Samourai, Wasabi, River Financial, Unchained Capital, Cash App, Swan Bitcoin, LN Strike, Lolli, Fold App, Blue Wallet, myNode, Casa, and much more.

**What are your goto Bitcoin storage options? **

Coldcard Wallet. I recommend using it with a long passphrase for most people, multisig for the advanced crowd.

Any tips you want to give to people new to Bitcoin?

HODL your own keys, get used to the volatility, and dollar cost average.

Name some of your favorite information sources and/or podcasts in the space.

Stephan Livera, Tales from the Crypt, John Vallis’s Rapid-Fire podcast, Fun with Bitcoin podcast, Bitcoin Pleb Talk podcast, bitcoin-only.com, and of course Bitcoin Twitter.

Any last words of wisdom?

Think for yourself and never give up your freedom.

For more Bitcoin Articles check out www.citadel21.com!

Pirate Beachbum_ has been into Bitcoin since 2014 and doesn’t consider himself anyone special. Over the years he has written dozens of articles about Bitcoin, and interviewed many of the top minds in the space. Most people know him from co-founding a rogue group of Bitcoiners, who call themselves the Bitcoin Taco Carnivore Plebs, with his good friend Hodlonaut._

#bitcoin #savage-bitcoiners #citadel21 #hackernoon-top-story #bitcoin-spotlight #bitcoin-maximalism #bitcoin-price #btc

Abigail betty

Abigail betty

1624323600

How to Buy Bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed). DO NOT MISS!!!

Here’s a quick guide for buying your first Bitcoin:
Step 1 – Get a Bitcoin wallet
Step 2 – Find your Bitcoin address
Step 3 – Go to Coinmama and choose the amount of Bitcoin to buy
Step 4 – Enter your Bitcoin address and payment information
That’s how to buy Bitcoins in a nutshell. For a detailed explanation watch the complete video, here’s what I’ll cover:

0:51 - Bitcoin wallets in a nutshell
1:47 - How many Bitcoins should you buy?
2:44 - Choosing a Bitcoin exchange
4:53 - Trading platforms vs. Brokers
6:20 - Registration + KYC
6:55 - Moving your Bitcoins from the exchange
7:44 - Bitcoin ATMs
8:31 - Buying from an individual
📺 The video in this post was made by 99Bitcoins
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=tuUO-Q4_b5c
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #bitcoins #how to buy bitcoins in 2021 #buy bitcoins #how to buy bitcoins in 2021? (4 different methods reviewed)

Abigail betty

Abigail betty

1624395600

11 Ways to Earn Bitcoins & Make Money with Bitcoin (2021 updated)

While there are many ways you can make money with Bitcoin in the end there are no free meals. Earning Bitcoins online take time and money and most methods promising free Bitcoins will not be worth the time wasted on them.

Here are the different methods I cover in this video:

0:18 - Intro
1:21- Micro earnings
2:25 - Owning a Bitcoin faucet
3:11 - Signature campaigns
4:18 - Bitcoin trading
5:16 - Bitcoin affiliate programs
6:32 - Gambling (very high risk)
7:20 - Crypto blogging
8:26 - Offering crypto services
8:46 - Bitcoin mining
10:20 - Bitcoin lending platforms
11:14 - Coin doublers and HYIPs (avoid)
12:22 - Conclusion + flowchart

📺 The video in this post was made by 99Bitcoins
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=EoG482doRv0
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #earn bitcoins #make money with bitcoin #11 ways to earn bitcoins & make money with bitcoin (2021 updated)